ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28.833
0
0
28.833
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/1988
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.567
8.5
1.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
9.893
0
0
9.893
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
8.933
ΚΑΝΑΒΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.767
0
0
9.767
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/07/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0.767
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.702
0
0
7.702
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
7.633
ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.057
0
0
2.057
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΜΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.909
0
0
1.909
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
ΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.8
0
0
0.8
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0.446
ΒΕΪΛΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
0.423
0
0
0.423
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.411
0
0
0.411
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.389
0
0
0.389
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.331
0
0
0.331
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΜΟΛΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.206
0
0
0.206
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/02/1986
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.126
0
0
0.126
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/05/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
33.466
0
0
33.466
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
9.033
0
0
5.6
7.787
9
ΑΡΑΒΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
32.853
0
0
32.853
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
8.333
9
9
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
31.392
0
0
31.392
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.2
8
0
0
0
0
0
0
7.526
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28.519
0
0
28.519
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
2.843
2.671
3.149
4.362
11.225
ΜΠΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
27.8
0
0
27.8
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.333
9.533
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
26.999
0
5.77
21.229
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1994
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.962
8.967
5.3
0
0
ΚΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
24.667
0
0
24.667
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
9
7.567
ΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
23.133
0
0
23.133
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.267
0
0
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
22.049
0
0
22.049
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1994
6.59
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.535
6.023
3.657
0
0
3.833
ΚΙΤΣΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
21.475
0
4.925
16.55
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.226
1.76
3.306
3.123
2.621
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
19.349
0
0
19.349
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1983
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
4.129
4.209
3.331
0
3.509
ΓΑΛΑΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.067
0
0
18.067
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.4
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.008
0
0
18.008
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.141
ΔΙΝΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18
0
0
18
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
17.35
0
0
17.35
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1993
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.92
0
0
1.189
0
2.806
0
3.669
ΤΣΙΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
16.869
0
0
16.869
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/07/1998
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
8.567
3.209
3.333
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
16.008
0
0.845
15.163
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
0
3.466
3.88
3.583
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
15.236
0
4.61
10.626
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
1.571
3.871
1.863
ΔΑΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
13.403
0
0
13.403
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1986
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
3.011
2.16
2.24
3.423
0.686
ΑΜΠΡΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.034
0
0
12.034
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.334
8.7
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
12.01
0
0
12.01
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
9.567
ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.651
0
0
11.651
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
2.651
ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.203
0
0
11.203
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
0
1.554
0
7.091
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.796
0
5.425
5.371
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
0
0
0
2.817
ΒΗΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.307
0
8.05
2.257
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
0
0
0
0
ΠΑΣΒΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.306
0
0
10.306
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.669
3.163
ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.514
0
0
8.514
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.091
1.383
0
0
0
0
2.514
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.494
0
0
8.494
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1.451
0
0
2.043
0
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.867
0
0
7.867
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1988
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
ΚΡΑΤΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.287
0
0
7.287
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
2.961
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.674
0
0
6.674
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
3.651
ΤΟΤΟΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.391
0
0
6.391
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.411
2.22
0
0
0
2.583
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.18
0
0
6.18
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0.78
2.94
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.974
0
0
5.974
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
0
3.011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.054
0
0
5.054
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.929
0
2.126
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.044
0
0
5.044
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
1.867
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
4.994
0
0
4.994
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
4.469
0
0
ΜΗΛΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.72
0
0
4.72
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.383
0
0
4.383
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.423
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.306
0
0
4.306
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.191
2.114
ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.297
0
0
4.297
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.2
0
0
4.2
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1991
6.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
1.837
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.12
0
0
4.12
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.52
ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.414
0
0
3.414
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.98
ΝΥΚΤΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.16
0
0
3.16
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΝΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.101
0
0
3.101
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
1.634
ΤΣΕΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.001
0
0.395
2.606
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
1.817
ΚΑΡΡΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.986
0
0
2.986
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.925
0
2.925
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1984
6.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.889
0
0
2.889
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
ΛΑΡΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.886
0
0
2.886
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
0
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.537
0
0
2.537
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1988
7.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.377
0
0
2.377
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1999
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
ΚΑΛΟΚΑΘΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.229
0
0
2.229
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
ΖΩΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.154
0
0
2.154
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.743
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.057
0
0
2.057
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.021
0
1.61
0.411
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
ΤΟΠΟΥΖΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.983
0
0
1.983
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
0
0
ΜΑΡΚΟΥΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.931
0
0
1.931
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1994
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.766
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.714
0
0
1.714
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.543
0
0
1.543
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1998
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.509
0
0
1.509
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.451
0
0
1.451
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.429
0
0
1.429
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.417
0
0
1.417
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.64
ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.257
0
0
1.257
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
ΔΕΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΚΛΗΜΗΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.205
0
1.205
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1994
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.983
0
0
0.983
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.983
0
0
0.983
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.686
0
0
0.686
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.503
0
0
0.503
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.48
0
0
0.48
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1999
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΑΝΔΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.469
0
0
0.469
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.457
0
0
0.457
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.389
0
0
0.389
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1989
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΝΑΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.343
0
0
0.343
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.183
0
0
0.183
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.114
0
0
0.114
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.114
0
0
0.114
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.823
0
0
0.823
93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0.48