ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.81
0
6.41
15.4
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2000
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0
0
8.8
0
0
0
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.534
0
0
19.534
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1985
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.9
0
0
0
0
0
0
2.634
0
0
ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΑΝΔ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.517
0
0
17.517
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/04/1985
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.514
3.897
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.897
0
0
11.897
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
3.84
3.314
3.006
1.166
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.825
0
0
11.825
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2004
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.389
8.933
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.757
0
0
11.757
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
0
8.9
ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.466
0
0
11.466
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
8.9
0
0
0
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
11.023
0
0
11.023
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/06/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.394
4.6
0
0
1.029
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.467
0
0
9.467
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/09/1995
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
1.433
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΙΡΕΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.9
0
0
8.9
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.814
0
0
8.814
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.814
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.967
0
0
7.967
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.114
0
0
4.114
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.029
2.514
ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.314
0
0
3.314
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0.183
0.503
2.423
ΤΖΟΤΖΟΜΗΤΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.177
0
0
3.177
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.429
ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.14
0
0
3.14
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.389
1.746
0.48
ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.871
0
0
2.871
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
ΣΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.811
0
0
2.811
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
1.246
1.337
ΤΑΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.743
0
0
2.743
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.743
1.28
ΚΥΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.7
0
0
2.7
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2000
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
ΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.446
0
0
2.446
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.96
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.126
0
0
2.126
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.646
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.114
0
0
2.114
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.629
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.894
0
0
1.894
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.894
0
0
ΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.829
0
0
1.829
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.394
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.76
0
0
1.76
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0.743
0.846
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.554
0
0
1.554
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.434
0.434
ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.474
0
0
1.474
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.754
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.44
0
0
1.44
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.914
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.303
0
0
1.303
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.731
ΤΕΡΠΙΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.28
0
0
1.28
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0.526
0.503
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.109
0
0
1.109
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.651
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.086
0
0
1.086
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.006
0
0
1.006
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.48
0
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.983
0
0
0.983
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.983
0
0
0.983
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.594
ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.983
0
0
0.983
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.983
0
0
0.983
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.434
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.971
0
0
0.971
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0.48
ΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.937
0
0
0.937
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.183
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.914
0
0
0.914
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2007
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.869
0
0
0.869
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
ΝΤΩΝΟΥΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.869
0
0
0.869
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
0.823
ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.846
0
0
0.846
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΤΣΙΟΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.811
0
0
0.811
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
ΓΕΡΜΑΝΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.754
0
0
0.754
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.754
0
0
0.754
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2006
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.709
0
0
0.709
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΝΤΑΣΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΖΗΜΑΤΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1984
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΤΣΙΦΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2006
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.411
0
0
0.411
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.389
0
0
0.389
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΚΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.366
0
0
0.366
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΔΑΓΚΑΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.343
0
0
0.343
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2007
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.206
0
0
0.206
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.16
0
0
0.16
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.137
0
0
0.137
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.069
0
0
0.069
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
ΠΛΑΓΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.023
0
0
0.023
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
50.856
0
0
50.856
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1983
6
ΟΧΙ
50.856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
44.095
0
0
44.095
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1990
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.571
8.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
8.9
ΧΡΥΣΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
36.538
0
0
36.538
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
5.509
8.467
7.867
0
0
9.333
0
3.077
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.649
0
0
31.649
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.686
6.389
4.697
2.606
0
3.26
4.269
3.994
0.697
1.051
ΠΑΝΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.401
0
0
31.401
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
6.667
5.044
8
3.186
3.171
0
0
0
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
29.34
0
0
29.34
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2001
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.967
10.733
5.84
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
27.9
0
0
27.9
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.137
2.889
3.42
2.606
2.911
0
0.937
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
27.628
0
0
27.628
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
6.851
9.2
0
0
3.143
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
27.447
0
0
27.447
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
0.48
8.9
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
27.243
0
0
27.243
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
5.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
7.733
2.71
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
25.6
0
0
25.6
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
5.6
7.367
5
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
24.029
0
0
24.029
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.888
0.937
3.337
0
0
ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
21.49
0
0
21.49
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
5.167
6.8
6.14
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
20.4
0
0
20.4
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.667
8.233
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.61
0
0
19.61
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
4.667
9.6
3.103
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
18.311
0
0
18.311
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.329
0.343
3.057
0
3.683
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
18.212
0
0
18.212
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.05
8.9
2.811
0
1.451
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.926
0
0
17.926
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1978
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
2.503
5.531
3.154
0
0
0
2.863
0
0
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.777
0
0
17.777
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.9
3.614
0
3.211
0
0
ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.543
0
0
16.543
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
9.5
3.366
1.951
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.033
0
0
16.033
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1996
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.5
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
15.126
0
0
15.126
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
9.6
2.886
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.681
0
0
14.681
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
4.81
3.76
0
0.411
0.366
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.033
0
0
14.033
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
4.6
2.4
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.021
0
0
14.021
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1997
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
7.5
3.554
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.551
0
0
11.551
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.446
2.271
2.606
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.21
0
0
9.21
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1979
5.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
3.56
0
0
0.983
0
ΡΕΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.567
0
0
7.567
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.526
0
0
4.526
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.463
0
0
0
0
0
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.514
0
0
4.514
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΜΗΝΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.94
0
0
3.94
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
3.22
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.391
0
0
3.391
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.391
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2.583
0
0
2.583
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.531
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.571
0
0
2.571
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.514
0
0
2.514
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.149
0
0
2.149
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.526
0.571
0.457
0
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.554
0
0
1.554
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.417
0
0
1.417
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.234
0
0
1.234
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.274
0
0
0
0
ΖΙΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.074
0
0
1.074
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.526
0
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.457
0
ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.457
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΤΣΟΥΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.96
0
0
0.96
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΓΡΑΜΜΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.914
0
0
0.914
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.857
0
0
0.857
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2002
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.4
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.709
0
0
0.709
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.503
0
0
0.503
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2004
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2007
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.457
0
0
0.457
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/2005
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.457
0
0
0.457
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.434
0
0
0.434
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΝΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.389
0
0
0.389
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0