ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.533
0
0
13.533
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΥΤΣΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.957
0
0
67.957
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
7.4
ΟΧΙ
41.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
8.933
ΜΠΙΛΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.679
16.1
0
23.579
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
8
3.149
0
4.133
0
7.086
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.257
16.21
0
21.047
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
3.58
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.558
12.71
0
17.848
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
2.486
7.433
2.689
1.931
ΤΣΕΚΟΥ
ΦΕΡΝΑΝΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.68
6.4
0
23.28
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
5.813
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.961
19.01
0
8.951
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2000
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0.617
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.031
14.06
0
12.971
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
2.606
3.266
0.549
3.309
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.749
14.86
1.86
10.029
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.226
2.471
1.931
0
ΠΑΠΤΣΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.344
4.78
0
21.564
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
8.4
9.067
3.343
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.909
0
0
25.909
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1984
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
3.283
6.933
1.62
9.067
2.663
ΔΑΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.665
0
0
25.665
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
7.867
3.451
7.867
2.003
0
3.243
ΔΙΒΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.272
0
0
24.272
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.754
3.314
7.767
2.586
3.326
3.091
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.522
0
0
23.522
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.354
2.534
8.5
ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.623
16.12
0
5.503
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
3.069
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.018
0
0
20.018
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
1.737
7.5
0.343
9.067
0
ΜΠΟΝΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.761
0
0
19.761
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2001
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
2.831
1.6
9.067
3.24
ΒΟΥΛΙΣΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.547
0
0
19.547
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
8.4
9.067
0
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.132
0
0
19.132
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
1.666
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.544
0
0
18.544
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2000
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
1.96
2.986
9.067
2.617
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.276
9.85
0
7.426
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.823
0
3.603
ΠΑΜΠΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.677
0
0
14.677
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
3.317
6.234
2.394
0
1.531
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.764
0
0
13.764
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
3.297
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.558
0
0
12.558
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
9.067
1.246
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.521
0
0
12.521
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
9.067
3.157
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.363
0
0
12.363
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1987
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
1.531
7.1
2.017
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.516
0
0
10.516
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
7.436
2.623
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.426
4.84
0
5.586
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
2.76
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.946
0
0
7.946
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.14
1.211
0.971
2.074
0
ΧΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.846
0
0
7.846
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.606
0
3.629
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.233
0
0
7.233
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.083
4.06
0
3.023
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2001
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.97
3.21
0
3.76
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2000
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
0
0
2.971
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.746
0
0
6.746
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.02
1.783
0
ΜΠΟΥΤΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.426
0
0
6.426
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
8.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
3.051
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.177
0
0
5.177
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.643
2.534
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.054
0
0
5.054
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.586
0
2.469
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.669
0
0
4.669
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.086
0
0
ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.891
0
3.16
0.731
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.177
0
0
3.177
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1987
8.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.009
0
0
2.009
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.269
0
0
1.269
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΚΑΪΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.177
0
0
1.177
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.629
0
ΚΑΛΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.006
0
0
1.006
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
ΣΑΡΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.457
0
0
0.457
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.77
25.41
8.755
33.605
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
8.4
7.705
0
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.406
20.57
6.88
39.956
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
9.167
3.446
8.633
8.4
7.728
0
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
58.189
0
0
58.189
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
9
9.533
9.133
9.8
9.333
9.4
ΣΑΟΥΡΙΔΗ
ΕΛΛΙΝΑ
ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
56.667
0
0
56.667
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.533
9.967
9.8
8.833
9.533
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΕΛΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
54.637
0
0
54.637
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1984
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.533
8.303
8.933
9.333
9.533
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.022
12.79
0
37.232
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/1997
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
3.977
0
2.937
9.2
0
9.133
2.42
6.433
0
ΓΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
46.92
10.21
0
36.71
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1988
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.2
4.194
8.3
5.467
3.129
3.197
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
46.179
9.86
7.425
28.894
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2000
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.133
8.333
5.822
2.703
ΒΑΚΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.128
0
0
43.128
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.171
9.633
3.331
9.067
8.333
3.414
3.177
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.363
0
0
42.363
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1986
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.267
4.667
8.233
0.32
8.3
5.433
4.8
0
ΣΑΙΔΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.329
9.08
3.11
30.139
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.9
3.4
8.633
3.137
2.943
1.691
ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
41.146
6.37
0
34.776
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.897
9.2
3.337
7.867
3.183
5.292
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.484
9.43
0
30.054
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
7.9
3.311
7.867
5.133
2.311
1.966
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.456
0
0
39.456
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
3.589
9.6
3.114
8.3
3.191
2.729
0
ΓΡΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.484
7.6
4.49
26.394
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.633
3.634
0
5.467
0
2.76
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.136
0
0
38.136
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.726
9.633
4.16
8.3
7.637
3.354
0
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.587
0
0
37.587
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.943
9.6
2.386
7.867
4.129
3.529
2.843
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.256
0
0
36.256
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
5.703
9.6
3.423
8.633
2.934
2.5
1.52
ΚΥΡΛΙΔΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.074
10.23
7.94
17.904
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.767
5.2
0
1.68
ΠΑΤΕΣΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.815
0
0
35.815
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
7.1
ΟΧΙ
35.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΡΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.8
0
0
35.8
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
8.833
8.9
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.735
0
0
35.735
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1983
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.731
9.6
3.183
7.767
3.317
3.486
2.651
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.012
5.3
0
29.712
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.2
3.12
7.767
5.326
0
0
ΤΣΕΛΕΠΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.924
0
0
34.924
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.715
5.733
3.411
7.767
8.4
0.834
3.063
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.589
0
0
34.589
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9.5
2.706
8.2
3.211
2.583
3.389
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΒΑΣΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.299
0
0
34.299
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1986
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.889
9.633
4.874
8.2
3.049
2.843
0.811
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.275
0
0
34.275
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
3.669
9.5
3.577
8.2
3.249
2.514
0
ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.677
0
0
33.677
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.429
4.103
9.6
3.66
8.3
2.746
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.173
0
0
33.173
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.166
9.6
3.183
6.933
3.271
3.614
0.777
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.952
0
0
31.952
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0.377
8
3.431
7.867
2.469
3.357
3.137
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΑΜΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.714
0
0
31.714
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
9.633
3.58
7.867
2.7
2.426
2.857
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.685
0
0
31.685
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.434
0
9.167
3.297
7.767
2.449
2.514
0
ΣΑΛΙΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.271
0
0
30.271
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.84
8.233
3.423
7.867
2.597
2.483
0
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.147
0
0
30.147
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
6.76
3.374
8.167
6.96
3.789
0.571
ΚΟΥΚΟΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.88
0
0
29.88
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
9.633
3.389
7.867
0
3.066
2.531
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.755
0
0
29.755
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1985
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
6.322
0
0
0
0
6.433
0
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.007
0
0
29.007
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
7.9
3.48
7.867
2.486
2.394
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.84
0
0
26.84
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1993
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
8.367
4.891
7.332
3.267
0
0
0
0
0
ΡΑΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.31
0
0
26.31
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1981
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.7
0
0
0.126
7.867
0
0.16
2.457
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.271
0
0
24.271
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
7.814
9.633
1.097
0
2.423
1.166
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.935
3.04
0
20.895
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
7.867
6.303
3.36
0
ΝΤΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.784
0
0
23.784
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
9.2
2.989
2.157
3.657
1.714
0
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.811
0
0
22.811
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1983
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
7.9
3.103
1.303
3.343
2.04
2.609
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.557
1.47
0
21.087
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
3.297
7.767
6.246
2.394
0
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.236
0
0
22.236
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.633
3.126
2.843
2.974
2.46
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.698
0
0
21.698
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
7.9
3.166
7.867
0
1.28
0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.047
10.33
0
10.717
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
1.857
2.72
2.571
2.917
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.984
0
0
20.984
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1989
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
3.374
7.767
3.02
3.303
1.189
ΘΕΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.734
0
0
20.734
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2001
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.114
9.6
2.857
0
0
0
3.163
ΚΕΣΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.334
0
0
20.334
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
9.5
3.4
0
0
1.266
3.254
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.655
0
0
19.655
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.24
7.767
2.403
2.814
2.746
ΚΟΥΡΕΑ
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.114
0
0
19.114
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
3.08
7.7
2.331
3.054
0.571
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.859
15.73
0
1.129
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2004
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.842
0
0
16.842
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
7.733
2.84
2.886
0
ΖΛΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.676
11.89
0
4.786
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.82
1.143
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.216
0
0
16.216
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
6.916
0
0
0
ΤΖΑΤΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.987
5.03
0
10.957
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.137
2.16
2.563
0
0
ΛΙΟΥΛΙΑ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.839
0
0
15.839
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
3.343
5.048
0
1.777
2.449
ΖΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.649
0
0
15.649
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
2.994
0
3.126
2.874
2.494
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.871
3.5
0
11.371
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.194
2.826
3.511
0
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.743
8.76
0
5.983
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1992
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0.857
2.554
0
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.177
0
0
14.177
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
2.466
3.037
2.823
2.694
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΔ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.848
0
0
13.848
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2000
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
3.64
0
3.017
3.357
0
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΘΕΚΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.641
0
0
13.641
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
7.867
2.563
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.472
0
0
13.472
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
2.231
2.074
ΣΟΥΡΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.466
0
0
12.466
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1988
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.6
0
2.74
2.646
0
0
0
ΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.374
0
0
12.374
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
2.874
2.897
1.874
1.586
0
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.983
0
0
11.983
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
3.246
0
0
3.229
3.051
0
0
0
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.751
0
0
11.751
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.26
2.869
2.531
1.514
0
ΔΑΡΟΥΣΗ-ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.477
0
0
10.477
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1985
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
2.889
3.077
1.143
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.881
0.91
0
8.971
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
0
2.963
3.203
0
ΚΑΣΚΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.72
0
0
9.72
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
3.246
3.477
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.714
0
0
9.714
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
3.489
3.24
ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.5
0
0
9.5
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.183
3.157
0
0
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.3
0
0
9.3
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.054
3.466
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.937
0
0
8.937
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
3.231
2.743
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.36
0
0
8.36
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
2.723
0
2.254
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΛΑΖΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.266
0
0
8.266
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
2.58
2.426
0
0
ΜΟΣΧΟΛΕΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.991
0
0
7.991
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
3.237
1.886
0.64
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.826
3.24
0
4.586
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
1.989
0
ΜΠΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.653
0.33
0
7.323
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
2.371
2.126
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.283
0
0
7.283
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
0
3.131
1.257
0
ΡΑΛΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.169
0
0
7.169
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
2.54
1.486
0
ΛΕΖΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.803
0
0
6.803
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.951
1.731
2.12
0
0
ΙΦΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.514
0
0
6.514
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
0
1.494
2.774
0
ΞΕΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.251
0
0
6.251
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.511
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.186
0
0
6.186
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
3.003
0
0
0
2.886
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.094
0
0
6.094
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
2.966
ΖΑΧΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.697
0
0
5.697
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
2.491
0
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.6
0
0
5.6
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1994
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.574
1.346
1.68
ΠΑΡΑΛΥΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.417
0
0
5.417
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.777
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.414
0
0
5.414
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
3.169
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.269
0
0
5.269
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.851
0
2.417
0
0
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.203
0
0
5.203
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.751
0
0
2.451
0
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.131
0
0
5.131
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.549
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.937
0
0
4.937
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
1.891
0
0
ΜΕΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.871
0
0
4.871
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
1.186
1.417
ΤΣΙΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.554
0.56
0
3.994
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.034
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.423
0
0
4.423
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.346
0
0
4.346
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.806
ΚΩΝΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.294
0
0
4.294
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.911
2.129
1.254
0
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.286
0
0
4.286
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
2.166
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.251
0
0
4.251
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
1.68
ΜΟΝΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.583
0
0
3.583
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
1.686
0
0
0
0
ΤΣΟΥΒΑΛΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.469
0
0
3.469
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.709
0
1.76
ΓΚΙΟΡΤΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.171
0
0
3.171
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.069
0
0
3.069
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
ΣΑΡΡΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.053
0.93
0
2.123
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.62
0
ΠΡΕΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.034
0
0
3.034
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.943
0
0
2.943
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.857
0
0
2.857
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ - ΑΔΡΑΧΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.849
0
0
2.849
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
0
0
ΗΛΟΥΣΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.7
2.7
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.606
0
0
2.606
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.371
0
ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.503
0
0
2.503
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
0
ΓΑΣΠΑΡΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΙΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.431
0
0
2.431
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
1.06
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.146
0
0
2.146
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1986
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.146
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.931
0
0
1.931
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
0
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.771
0
0
1.771
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2003
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.714
0
0
1.714
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1987
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
ΜΑΡΓΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.586
0
0
1.586
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
ΒΑΒΑΤΖΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.434
0
0
1.434
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.434
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.38
0
0
1.38
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
0
ΚΑΛΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.083
0
0
1.083
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.083
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.98
0
0
0.98
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1981
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
ΛΙΟΣΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.743
0
0
0.743
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
0
0
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΡΩΞΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.686
0
0
0.686
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
ΜΠΑΡΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.64
0
0
0.64
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΤΣΟΚΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.137
0
0
0.137
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137