ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΠΙΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
53.695
0
0
53.695
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.233
6.129
9.133
7.9
8.733
8.9
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.033
0
0
37.033
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
7.867
0
9.133
7.933
0
8.933
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
22.371
0
0
22.371
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.771
7.7
1.737
3.151
3.011
ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
22.044
0
0
22.044
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
6.8
0
1.177
ΣΠΙΘΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
36.06
0
0
36.06
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.76
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.051
8.129
17.467
8.933
ΤΟΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.494
7.96
0
23.534
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/02/1997
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
4.214
3.037
2.729
2.283
3.671
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
29.76
0
0
29.76
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1989
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
9.067
0
8.667
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.861
0
0
26.861
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.233
3.44
2.717
2.817
0.503
7.733
ΛΑΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
20.956
0
0
20.956
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1989
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
9.133
6.8
0
3.411
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
20.845
0
0
20.845
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.031
7.867
3.28
0
0
ΛΑΪΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.721
0
0
20.721
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.054
8.733
8.933
ΣΤΙΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.246
0
0
20.246
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
8.7
8.9
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.767
0
0
19.767
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
4.009
3.763
0
8.667
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.391
0
0
17.391
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/07/1987
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.586
0
2.263
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.892
0
0
15.892
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/02/1996
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.826
0.933
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
14.303
0
0
14.303
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/1992
6.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.797
2.586
0
2.849
2.597
1.634
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.292
0
0
10.292
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1989
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
0
7.864
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.5
0
0
8.5
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.311
0
0
6.311
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/06/1989
8.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0.823
0
0
2.551
0
0
ΜΕΤΕΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.266
0
0
6.266
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/11/2002
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
2.483
2.514
0
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5.677
0
0
5.677
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/05/1988
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
3.029
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.62
0
0
5.62
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/05/1987
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
2.731
ΒΡΑΧΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.52
0
0
5.52
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/11/1988
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.194
0
0
0.571
0.571
0.503
0
ΒΛΑΧΟΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.52
0
0
3.52
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/05/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.057
0
0
2.057
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/04/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.48
0
0
0.48
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΚΟΛΥΒΑΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΜΕΛΕΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
57.768
0
0
57.768
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
8.867
7.334
9.467
8.467
9.133
7.933
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
48.483
0
0
48.483
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
5.709
9.167
2.983
7.867
3.1
3.591
8.933
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
45.787
0
0
45.787
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
4.343
7.9
3.477
8.37
2.849
2.097
8.018
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
45.302
0
0
45.302
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.743
0
2.434
8.233
3.503
7.912
4.449
4.143
8.433
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
43.267
0
0
43.267
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.6
3.134
9.133
6.36
2.506
7.633
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
42.34
0
0
42.34
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.6
3.329
9.033
5.857
2.103
7.885
ΛΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
41.572
0
0
41.572
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.067
2.76
8.9
5.682
3.291
7.972
ΖΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.906
0
0
40.906
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1998
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.231
0.983
5.914
0.777
7.767
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.616
0
0
40.616
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.446
7.867
3.354
9.133
5
3.183
7.633
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.711
0
0
37.711
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
4.381
0
0
9.167
8.5
9.1
3.297
0
0
ΤΖΟΥΤΣΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.953
0
0
35.953
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
9.2
2.82
9.1
0
0
7.4
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.839
0
0
35.839
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.217
8.2
3.531
7.767
0
0
3.057
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.24
0
0
35.24
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/1990
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
6.804
8.233
3.569
7.149
0
0
1.986
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.067
0
0
35.067
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
5.46
8.267
3.54
7.867
5.133
0
0
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.557
0
0
34.557
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.396
0
0
9.2
3.329
7.867
1.417
2.8
3.549
ΜΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.875
0
0
33.875
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.633
3.317
7.767
2.549
0
6.076
ΤΖΗΜΑΝΤΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.18
0
0
31.18
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.297
0
3.074
7.9
8.5
3.217
3.191
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
30.792
0
0
30.792
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1990
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.211
4.271
4.503
8.137
2.78
2.023
4.867
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
29.826
0
0
29.826
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
8.933
8.833
9.533
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
28.942
0
0
28.942
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
9.167
3.226
7.767
2.051
0
3.097
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
28.21
0
0
28.21
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
1.166
0
0
1.371
0
5.776
8.233
3.163
2.72
0
0
1.711
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.991
0
0
26.991
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
4.633
7.9
2.9
7.867
0
0
0
ΓΙΑΓΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
26.455
0
0
26.455
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
7.9
2.797
4.995
5.223
0.96
3.323
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
25.907
0
0
25.907
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
3.26
7.867
3.451
2.129
0
ΓΕΡΟΤΟΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.698
0
0
24.698
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
5.913
9.2
1.949
2.503
0
0
0
ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.964
0
0
23.964
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
8.233
0
2.486
3.397
2.614
0
0
0
ΜΑΣΟΥΝΤ
ΤΑΛΕΜΠ
ΤΖΑΜΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.868
0
0
23.868
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.49
3.314
0
0
0
0
0
3.297
0
ΧΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.748
0
0
23.748
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
3.051
7.9
3.034
0
0
0
1.829
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
23.447
0
0
23.447
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
8
2.023
7.767
0.834
0
1.531
ΓΚΩΓΚΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.012
0
0
23.012
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1995
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
2.64
9.6
0
7.767
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
22.915
0
0
22.915
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
3.223
7.767
3.046
3.446
2.4
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
22.094
0
0
22.094
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
1.326
2.706
7.7
1.537
2.763
2.874
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
22.028
0
0
22.028
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1990
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
0
0
0
0
0
3.12
7.9
2.374
0
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.226
0
0
21.226
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/1997
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.911
3.24
7.08
4.531
1.177
0
ΑΜΙΡΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.083
0
0
21.083
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
7.867
3.183
6.933
0
0
0
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.891
0
0
20.891
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
0
2.309
8
2.514
0
2.78
0
1.62
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
20.643
0
0
20.643
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.314
3.451
2.129
2.703
0
3.306
0
3.717
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.635
0
0
20.635
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
5.051
6.367
2.943
1.76
3.386
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.931
1.58
0
18.351
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.651
2.626
7.533
2.82
0
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.841
0
0
19.841
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/11/1989
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
7.867
3.52
0
2.837
0
2.303
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.777
0
0
19.777
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.48
2.711
0
7.733
1.986
0
0
ΧΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.097
0
0
19.097
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/05/1992
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.133
7.083
0
0
0
0
0
0.514
ΠΡΑΤΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
19.049
0
0
19.049
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
7.9
2.971
2.394
0
0
2.594
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
17.36
0
0
17.36
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.217
3.074
0
0.333
0
7.767
2.94
0
0
ΜΙΧΩΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.722
0
0
16.722
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.885
1.674
2.58
2.623
0
0
ΨΑΘΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.651
0
0
16.651
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/07/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
7.9
0.4
7.3
0
0
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.119
0
0
16.119
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
4.467
3.566
7.767
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.82
0
0
15.82
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
8
3.18
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.811
0
0
13.811
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.577
1.971
2.877
0
3.26
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.433
0
0
13.433
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/1997
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
5.233
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.088
0
0
13.088
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
6.28
3.014
0
1.577
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.209
0
0
12.209
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/1988
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
3.497
3.583
0
1.494
ΖΩΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.444
0
0
11.444
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.7
1.55
3.294
0.48
0.114
ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.352
0
0
11.352
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
7.767
0
0
0
0
0
2.546
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.874
0
0
10.874
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.051
0
2.989
0
2.617
ΠΟΜΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.977
0
0
9.977
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
2.986
0
2.643
0
3.026
ΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
9.797
0
0
9.797
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0.891
3.097
0
3.206
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.666
0
0
9.666
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.234
2.994
0
1.406
0
1.494
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.63
9.63
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΦΡΕΔΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.2
0
0
9.2
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/02/1997
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.074
3.451
0
0.594
0
0
ΒΟΥΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.667
0
0
8.667
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.489
0
0
8.489
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
3.274
2.709
ΚΟΜΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
8.467
0
0
8.467
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/2007
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
7.657
0
0
7.657
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1991
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
2.934
0
2.711
0
0
ΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
7.411
0
0
7.411
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
2.934
0
0
0
2.157
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.994
0
0
6.994
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
3.337
1.406
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.551
0
0
6.551
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
0
3.509
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.503
0
0
6.503
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.471
4.031
0
ΠΡΙΦΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.371
0
0
6.371
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.46
3.363
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.294
0
0
6.294
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
0
3.5
2.691
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.177
0
0
6.177
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
3.291
0
0
ΜΠΕΞΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.054
0
0
6.054
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
0
3.591
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.983
0
0
5.983
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
3.089
0
2.346
0
0
ΔΟΚΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.694
0
0
5.694
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/10/2000
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
0
2.651
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.546
0
0
5.546
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.64
2.623
1.757
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.151
0
0
5.151
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
1.84
0
0
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.731
0
0
4.731
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.206
0
0
4.206
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
1.074
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.157
0
0
4.157
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
3.014
0
0
0
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.02
0
0
4.02
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.774
0
0
0
0.457
ΖΙΩΓΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.934
0
0
3.934
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
3.237
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.831
0
0
3.831
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.831
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.463
0
0
3.463
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.446
1.714
ΓΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.459
0
1.065
2.394
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.889
0
0
2.889
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
0
ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.537
0
0
2.537
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.743
0.697
ΓΑΤΣΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.514
0
0
2.514
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.457
0
0
2.457
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
1.417
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.38
0
0
2.38
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.263
0
0
2.263
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
1.326
ΚΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.226
0
0
2.226
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.226
0
ΦΟΥΣΕΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.206
0
0
2.206
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
ΖΕΡΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.16
0
0
2.16
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.126
0
0
2.126
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.749
0
0
1.749
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.72
0
0.503
ΜΑΛΑΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.68
0
0
1.68
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.36
0
0
1.36
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.257
0
0
1.257
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.8
ΑΚΡΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.2
0
0
1.2
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.143
0
0
1.143
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΤΡΙΧΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.086
0
0
1.086
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
ΡΕΤΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.96
0
0
0.96
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.046
0
ΠΑΠΠΑ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.96
0
0
0.96
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.914
0
0
0.914
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΤΣΙΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.88
0
0
0.88
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.56
0.56
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΖΕΛΙΔΗ
ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.331
0
0
0.331
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.274
0
0
0.274
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.229
0
0
0.229
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.217
0
0
0.217
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
ΦΩΤΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.206
0
0
0.206
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΠΑΠΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.137
0
0
0.137
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137