ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.566
0
0
9.566
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
2.883
3.374
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5.311
0
0
5.311
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
3.254
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.446
0
0
4.446
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
3.851
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.58
0
0
3.58
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.763
0
0
2.763
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.714
0
0
2.714
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
02/07/1999
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
0
ΣΒΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.046
0
0
2.046
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1.623
0
0
1.623
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
01/11/1985
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
1.383
0
0
1.383
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΝΤΑΣ
ΑΓΑΘΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0.857
0
0
0.857
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
0
0
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0.571
0
0
0.571
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
ΠΑΠΑΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.32
0
0
0.32
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/11/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
ΚΑΖΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.091
0
0
0.091
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1984
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
64.41
0
0
64.41
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1993
5.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.5
9.5
3.4
9.2
8.733
8.043
9
ΓΚΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
56.145
0
0
56.145
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1983
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.775
8.642
9.185
8.733
9.033
9.433
ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
51.684
0
0
51.684
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
4.8
9.233
9.2
8.567
8.9
9.567
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
51.396
0
0
51.396
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
1.851
7.933
9.167
8.967
2.511
9.333
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
4.206
8.652
9.136
8.733
9
9.433
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
48.326
0
0
48.326
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
8.467
19.2
8.633
8.5
2.12
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
47.443
0
0
47.443
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.833
2.72
2.47
2.42
6.9
7.9
9.2
ΙΑΤΡΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
45.907
0
0
45.907
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1983
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
9.133
9
9.4
9.133
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
45.826
0
0
45.826
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.933
8.933
9
9.067
9.567
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
43.769
0
0
43.769
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.733
9.033
8.6
7.9
9.233
ΤΣΕΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
43.541
0
0
43.541
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1988
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.411
2.934
8.7
8.633
9.067
9.167
ΖΕΡΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
41.271
0
0
41.271
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
2.594
9.2
8.8
8.867
9.467
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40.712
0
0
40.712
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1988
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
2.16
2.331
0
2.546
0.926
8.733
7.826
8.933
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40.042
0
0
40.042
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.923
7.767
8.867
9.067
9.362
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
36.316
0
0
36.316
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.714
9.067
8.767
3.569
9.2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
33.597
0
0
33.597
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
2.877
7.667
8.351
3.431
9.362
ΑΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
33.521
0
0
33.521
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0.969
8.7
8.033
3.54
9.433
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
32.661
0
0
32.661
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
2.217
1.657
0
7.933
8.208
9.069
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
31.466
0
0
31.466
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
0
1.44
8.633
9.067
9.4
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
29.671
0
0
29.671
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1982
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
7.5
0
3.154
7.867
1.54
1.34
3.47
0
0
0
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26.967
0
0
26.967
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.033
9.1
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.614
0
0
23.614
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.566
0
0
8.4
2.477
9
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.098
0
0
23.098
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
1.851
1.783
0
0
0
5.166
0
0
7.967
1.189
0
0
0
1.303
0
0
ΔΑΡΙΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.599
0
0
21.599
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1988
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
7.9
4.633
0
2.374
0
0
0
4.091
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
20.422
0
0
20.422
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.5
0
8.533
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
20.231
0
0
20.231
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.167
0
0.16
1.314
0
0
0
3.657
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19.539
0
0
19.539
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
6.159
3.737
0.869
6.9
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
17.967
0
0
17.967
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.1
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16.597
0
0
16.597
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
5.585
9.367
ΙΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16.007
0
0
16.007
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
3.514
8.767
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.82
0
0
14.82
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
9
2.537
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
14.751
0
0
14.751
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1988
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
4.433
0
3.249
1.76
2.794
0
0
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.675
0
0
14.675
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.629
9.092
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.684
0
0
13.684
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1990
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
7.97
2.423
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.509
0
0
13.509
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1982
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
4.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.243
0
0
13.243
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.8
0
0
0
2.514
3.34
2.086
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.893
0
0
12.893
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
2.371
8.933
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.415
0
0
12.415
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
8.995
ΖΑΧΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.24
0
0
12.24
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
8.9
ΑΓΟΡΟΥ
ΡΟΔΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.657
0
0
11.657
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
2.194
0
0
0
0
1.829
0
0
1.737
0
0
0
0
0
3.749
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.602
0
0
11.602
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
11.498
0
0
11.498
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.827
0
0
0
3.483
3.343
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10.514
0
0
10.514
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1991
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
3.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
10.471
0
0
10.471
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1992
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
2.671
0
0
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10.317
0
0
10.317
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
6.949
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
10.075
0
0
10.075
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
6.547
ΜΑΡΝΕΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.934
0
0
9.934
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.863
0
0
2.966
2.5
0
ΔΗΜΗΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.567
0
0
9.567
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.385
0
0
8.385
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.385
ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.767
0
0
7.767
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/1986
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.203
0
0
7.203
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
4.046
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
6.971
0
0
6.971
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
3.943
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
6.954
0
0
6.954
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
0
4.24
ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ
ΜΙΜΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
6.543
0
0
6.543
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
3.874
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
5.506
0
0
5.506
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2002
9.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.991
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
5.377
0
0
5.377
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
2.269
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
5.183
0
0
5.183
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1988
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
0
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
4.02
0
0
4.02
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.18
0
0
0
0
ΜΠΛΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
3.52
0
0
3.52
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1987
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.24
0
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.52
0
0
3.52
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΜΠΟΜΠΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.074
0
0
3.074
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1994
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.051
0
0
3.051
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1991
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.931
0
0
2.931
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.743
0
0
2.743
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.697
0
0
2.697
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.634
0
0
2.634
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1988
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
0
ΔΗΜΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
2.503
0
0
2.503
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.486
0
0
2.486
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1990
6.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΝΤΖΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.48
0
0
2.48
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
2.371
0
0
2.371
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1999
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.371
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.369
0
0
2.369
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.369
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.194
0
0
2.194
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.183
0
0
2.183
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.657
ΜΠΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.84
0
0
1.84
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.097
0
0
1.097
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.526
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.914
0
0
0.914
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1994
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΝΤΑΜΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.869
0
0
0.869
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
0
0
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.754
0
0
0.754
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.72
0
0
0.72
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.526
0
0
0.526
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0.48
0
0
0.48
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0.206
ΣΤΑΘΑΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.434
0
0
0.434
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1996
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0.389
0
0
0.389
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1992
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΡΑΣΚΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.389
0
0
0.389
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389