ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
46.913
0
0
46.913
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.667
9.733
9.1
6.8
8.733
0
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
29.749
0
0
29.749
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
9.133
5.467
2.771
8.4
ΦΕΛΕΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
24.422
0
0
24.422
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/07/1995
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
8.6
3.909
0
2.88
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
23.852
0
0
23.852
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
6.819
0
0
1.8
0
0
7.633
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
23.217
0
0
23.217
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
7.193
0
0
0
3.626
0
8.467
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
19.47
0
0
19.47
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.14
8
0
2.503
8.467
ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
19.368
0
0
19.368
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
9.1
5.433
2.674
0
ΠΛΑΚΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
18.401
0
0
18.401
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.3
0
1.634
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
17.306
0
0
17.306
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
4.549
2.674
2.986
1.463
0
0.606
0
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.367
0
0
8.367
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.454
0
0
6.454
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.814
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.276
2.74
0.11
2.426
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.426
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.65
4.65
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.177
0
0
4.177
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
2.291
0
0
0
0
ΜΠΟΔΙΩΤΗ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.703
0
0
1.703
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/06/1999
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
ΚΑΡΑΚΟΖΗ
ΒΙΟΛΕΤΑ-ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.571
0
0
0.571
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
66.159
0
0
66.159
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.41
ΟΧΙ
66.159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
28.896
0
0
28.896
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
6.49
ΟΧΙ
26.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
27.726
0
0
27.726
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.554
9.2
3.309
3.263
0
0
0
ΔΑΛΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
20.206
5.5
0
14.706
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
3.726
2.166
2.723
0
2.32
0
0
ΚΟΥΡΙΤΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
17.926
0
0
17.926
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1990
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
3.714
8.2
4.126
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
16.856
15.93
0
0.926
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.777
0
0
11.777
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1983
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
3.703
3.269
0
0
0
0
0
2.989
0
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
9.321
1.13
0
8.191
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
3.197
1.554
0
0
0
ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.611
0
0
8.611
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.806
2.24
0
0
1.766
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.229
0
0
8.229
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.674
2.286
2.286
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.196
0.35
0
5.846
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
2.874
0
0
0
0
ΚΥΔΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.179
0
0.63
5.549
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.683
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.547
0
3.05
2.497
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.194
0
0
5.194
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223
2.971
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.617
0
0
4.617
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1992
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
0.754
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.234
0
0
4.234
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
1.68
0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3.18
0
0
3.18
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
0
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3.091
1.54
0
1.551
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
0
ΚΑΛΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.893
0.95
0
1.943
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ
ΖΟΡΙΤΣΑ
ΒΟΥΚΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.88
0
0
2.88
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.82
0
0
2.82
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/1999
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.509
0
0
2.509
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
0
1.06
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.783
0
0
1.783
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.189
0
ΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.629
0
0
0.629
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2001
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.366
0
0
0.366
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366