ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
11.01
0
0
11.01
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.24
3.22
2.53
ΣΤΟΥΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
9.59
0
0
9.59
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.28
3.96
1.86
ΔΑΛΑΪΝΑ
ΖΩΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
7.6
0
0
7.6
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.63
0
2.44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.54
0
0
2.54
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1999
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.92
ΨΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
41.441
0
0
41.441
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
2.263
7.241
8.164
5.914
7.13
7.266
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23.283
0
0
23.283
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.846
1.417
0
0.526
1.806
2.057
0
0
0.949
3.851
5.477
5.554
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
22.616
0
0
22.616
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.106
3.47
2.17
3.89
3.76
3.74
ΗΜΕΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
20.8
0
0
20.8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
4.11
3.69
4.6
ΣΑΛΑΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
18.28
0
0
18.28
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.7
3.92
4.34
3.96
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
13.214
0
0
13.214
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.194
0
0
0
1.954
0
1.669
2.046
3.271
0
0
ΛΑΒΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
12.267
0
0
12.267
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
4.927
3.84
0
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
10.81
0
0
10.81
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.61
2.54
3.76
ΣΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
9.23
0
0
9.23
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
1.06
3.33
1.04
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
9
0
0
9
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
1.9
3.26
2.12
ΜΑΡΤΕΚΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
5.494
0
0
5.494
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
1.84
2.02
0.72
ΑΣΛΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.48
0
0
2.48
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
0.98
0
0
0.98
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98