ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.871
0
0
12.871
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.503
1.589
0.697
1.84
0
0
1.243
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.568
2.77
7.235
13.563
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
1.131
2.157
2.194
2.949
0
0
0
ΚΕΦΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.68
5.78
0
23.9
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2004
8.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
7.1
8.9
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
28.225
0
0
28.225
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/05/1990
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
5.303
9.267
8.067
2.811
1.429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25.899
2.33
0
23.569
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
9.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
7.716
8.052
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
21.406
0.17
0
21.236
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.303
6.982
6.951
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.559
0
2.47
17.089
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
3.389
0
0
0
1.233
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.44
5.09
5.55
8.8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/09/1990
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.27
3.27
0
12
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2001
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.746
3.38
1.657
1.989
0
0
ΚΙΖΗΡΟΓΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.209
5.47
3.83
5.909
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2001
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
2.837
0
0
ΑΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.743
0
0
9.743
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2000
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
3.049
0
0
3.717
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.58
5.33
1.25
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.98
0
0
5.98
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1994
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
2.969
0
0
0
0
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.42
0
0
5.42
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0
0
0
3.103
ΜΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.966
0
0
4.966
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
1.977
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.953
2.09
0
2.863
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.863
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.743
2.24
0
2.503
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1993
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.285
0
4.285
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.703
0
0
3.703
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1995
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
2.366
ΚΡΑΛΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.297
0
0
2.297
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
8.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.48
0
0
0.48
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/12/1996
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
47.205
5.72
5.25
36.235
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1995
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
8.933
5.733
9.2
0
0.377
2.129
6.4
0
ΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
38.084
3.36
6.815
27.909
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1991
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
8.833
7.104
0
0
8.2
0.651
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
36.4
0
0
36.4
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9.267
9.133
0
0
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
30.127
0
0
30.127
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2000
7.22
ΟΧΙ
29.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.698
0
0
29.698
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.067
0
5.7
0
0
0
2.631
6.367
0
ΟΥΡΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.523
0.07
0
29.453
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/1990
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.186
0
8.233
3.611
9.2
0
0
3.223
0
0
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
28.004
0.43
0
27.574
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
8.933
8.833
9.533
ΒΙΔΟΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
26.733
0
0
26.733
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
06/04/1994
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.4
8.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.105
0
0
23.105
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1996
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0.674
7.986
6.804
0
0
0
0
0
3.374
ΖΗΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.088
0
5.83
17.258
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
3.783
9.167
0
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
21.461
5.38
0
16.081
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
9.167
2.509
0
2.714
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
20.26
13.15
7.11
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2000
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.822
1.37
0
18.452
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1992
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
3.26
0
2.789
2.954
3.077
ΣΙΔΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣTANTINΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.771
0
0
19.771
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
3.003
2.189
0.857
2.786
2.703
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
16.395
0
0
16.395
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.457
5.298
2.18
2.46
0
0
0
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.143
0
0
15.143
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
3.406
3.726
1.806
2.034
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.867
0
0
14.867
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/1989
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.631
0
3.3
11.331
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1992
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.771
0
2.951
0
3.009
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
13.909
0
0
13.909
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
5.44
4.846
2.32
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.284
0
0
12.284
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
5.7
0
3.049
0
0
2.574
0
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.24
9.24
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.171
0
0
8.171
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
3.003
0
2.769
0
0
ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.189
0
0
5.189
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
3.08
0
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.126
0
0
5.126
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0
2.137
0
0
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΣΙΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.96
0
0
4.96
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1998
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.566
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΤΣΙΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.907
0.79
0
4.117
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.123
0
ΚΟΚΑΡΙΔΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.78
4.78
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.724
1.23
0
3.494
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.02
0
1.131
0
0
ΤΡΗΒΙΑΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.6
3.6
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.223
0
0
3.223
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1998
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΒΙΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.163
0
0
3.163
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.163
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.971
0
0
2.971
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.486
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.86
0
0
2.86
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.709
0
0
2.709
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1997
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.571
0
0
2.571
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.029
0
0
2.029
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.07
0.35
0
0.72
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.914
0
0
0.914
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.549
0
0
0.549
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/1994
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.51
0.51
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.503
0
0
0.503
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2000
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΜΑΔΕΜΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.206
0
0
0.206
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1989
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
0