ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.456
0
0
14.456
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.369
9.088
ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.68
0
0
13.68
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.07
7.78
ΞΥΛΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.329
0
0
9.329
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.329
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.153
0
0
9.153
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
6.713
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.206
0
0
4.206
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.266
ΜΑΡΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΤΣΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.32
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.6
0
0
1.6
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.11
0
0
23.11
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.53
17.25
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.692
0
0
19.692
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.113
16.579
ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.639
0
0
18.639
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
15.969
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.333
0
0
18.333
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.5
ΤΣΙΛΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.627
0
0
17.627
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
16.187
ΠΡΙΓΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.116
0
0
17.116
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
5.186
9.16
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.373
0
0
15.373
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.09
8.953
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.167
0
0
15.167
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.13
8.957
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.071
0
0
15.071
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
0
5.411
6.52
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.544
0
0
14.544
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
4.953
6.231
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.521
0
0
14.521
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
5.087
0
8.663
ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.257
0
0
14.257
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
2.85
8.827
ΖΑΦΕΙΡΔΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.147
0
0
13.147
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.54
8.327
ΤΣΙΜΠΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.893
0
0
12.893
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.46
8.633
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.809
0
0
12.809
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.15
6.579
ΛΑΤΙΦΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.35
0
0
12.35
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.809
8.627
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.077
0
0
12.077
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
1.94
8.407
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.047
0
0
12.047
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1993
6.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
9.067
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.826
0
0
11.826
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
8.906
ΤΣΙΤΣΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.767
0
0
11.767
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0.98
8.407
ΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.743
0
0
11.743
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.98
0
8.523
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.553
0
0
11.553
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
8.533
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.527
0
0
11.527
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
8.487
ΜΙΣΕΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.468
0
0
11.468
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2005
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
8.618
ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.153
0
0
11.153
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
8.623
ΚΟΜΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.033
0
0
11.033
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
8.443
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.9
0
0
10.9
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
4.11
4.02
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.297
0
0
10.297
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.1
4.767
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.986
0
0
9.986
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8.066
ΒΑΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.923
0
0
9.923
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
8.693
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.067
0
0
9.067
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.93
0
0
8.93
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.9
3.53
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.495
0
0
8.495
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
7.975
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.409
0
0
8.409
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
7.949
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.341
0
0
8.341
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
5.941
ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.289
0
0
8.289
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
3.11
3.849
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.107
0
0
8.107
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
7.567
ΔΡΟΥΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.488
0
0
7.488
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
7.053
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.344
0
0
7.344
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.626
4.719
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.139
0
0
7.139
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.91
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.04
0
0
7.04
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1997
9.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.78
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.036
0
0
7.036
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.13
6.906
ΦΟΣΣΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6.91
0
0
6.91
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2006
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.94
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.846
0
0
6.846
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
6.286
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6.708
0
0
6.708
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
6.457
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6.56
0
0
6.56
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.98
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6.45
0
0
6.45
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.37
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.11
0
0
6.11
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.79
ΚΩΝΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6.01
0
0
6.01
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.57
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.93
0
0
5.93
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.91
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.591
0
0
5.591
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.269
3.843
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.561
0
0
5.561
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
5.401
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.5
0
0
5.5
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.98
ΓΚΑΡΑΦΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.3
0
0
5.3
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
2.99
0
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.38
0
0
4.38
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
2.48
0
0.08
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.04
0
0
4.04
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.04
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
4.034
0
0
4.034
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/02/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
1.32
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.64
0
0
3.64
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1995
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.64
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.571
0
0
3.571
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/06/2006
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
ΡΑΛΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.36
0
0
3.36
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.36
0
0
3.36
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2007
7.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.34
0
0
3.34
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2007
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΤΖΕΛΗΣ
ΣΟΛΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.27
0
0
3.27
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΜΠΟΥΝΤΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.25
0
0
3.25
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.2
0
0
3.2
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2000
9.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.174
0
0
3.174
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2007
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.05
0
0
3.05
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.01
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.04
0
0
3.04
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2007
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3
0
0
3
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
0.514
ΧΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.95
0
0
2.95
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΖΕΡΔΕΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.9
0
0
2.9
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΚΑ
ΑΚΡΙΒΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
ΖΑΒΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
0
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.72
0
0
2.72
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΔΡΟΣΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.48
0
0
2.48
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.47
0
0
2.47
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.46
0
0
2.46
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.46
0
ΤΣΙΜΗΤΡΕΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/10/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
1.36
ΝΤΟΒΑ
ΑΓΑΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/08/2002
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.96
0
0
1.96
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.82
0
0
1.82
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
0
0.05
0
0
0.18
ΣΕΡΕΜΕΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.72
0
0
1.72
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.51
0
0
1.51
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
0
0
ΣΦΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.5
0
0
1.5
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΤΑΓΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.369
0
0
1.369
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.369
ΤΣΟΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.251
0
0
1.251
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.14
0
0
1.14
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.02
0
0
1.02
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.02
0
0
1.02
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0.5
ΨΑΛΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1
0
0
1
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2007
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΜΗΤΑΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.9
0
0
0.9
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.86
0
0
0.86
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.78
0
0
0.78
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.571
0
0
0.571
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.54
0
0
0.54
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.503
0
0
0.503
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΜΑΣΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.503
0
0
0.503
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΔΗΜΙΖΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.49
0
0
0.49
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2001
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
ΖΗΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.48
0
0
0.48
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΔΟΝΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.46
0
0
0.46
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1996
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0
ΣΠΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.446
0
0
0.446
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.206
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.44
0
0
0.44
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
ΚΟΥΤΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.36
0
0
0.36
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.36
0
0
0.36
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0.331
0
0
0.331
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΦΛΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.28
0
0
0.28
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.24
0
0
0.24
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.24
0
0
0.24
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/06/2007
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΠΥΡΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.12
0
0
0.12
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/03/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.12
0
0
0.12
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.114
0
0
0.114
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΣΤΟΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.091
0
0
0.091
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2007
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΡΙΓΓΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
46.627
0
0
46.627
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.633
8.837
9.133
3.49
0
7.033
ΛΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
36.133
0
0
36.133
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2003
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.067
9.3
9
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
33.467
0
0
33.467
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.667
9.133
0
5.033
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
33.033
0
0
33.033
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.5
9.1
0
4.8
0
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.655
0
0
32.655
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.655
0
0
0
0
0
8.233
9.633
9.133
0
0
0
ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.616
0
0
32.616
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
9.03
ΟΧΙ
24.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.377
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
29.059
8.58
0
20.479
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
4.479
7.767
0
0
0
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
25.437
0
0
25.437
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.43
10.18
8.207
ΔΡΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.337
0
0
23.337
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
2.22
5.797
7.02
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
22.963
0
0
22.963
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
8.687
0
3.23
8.287
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
22.461
0
0
22.461
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
7.394
8.307
ΞΟΠΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
22.085
0
0
22.085
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
7.181
8.143
ΒΑΣΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
22.033
0
0
22.033
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
24/06/1997
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
7.967
9.133
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
21.873
0
0
21.873
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1999
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
9
9.353
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
21.353
0
0
21.353
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
8.833
9.09
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
20.484
0
0
20.484
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
9.343
2.94
0
7.421
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
20
0
0
20
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2004
6.9
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.95
0
0
19.95
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
8.833
7.656
ΝΙΔΕΛΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.849
0
0
19.849
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
1.749
9.367
ΞΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.484
0
0
19.484
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
6.139
10.013
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.933
0
0
18.933
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.567
ΤΟΣΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.667
0
0
18.667
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.333
ΣΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.527
0
0
18.527
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.693
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.367
0
0
18.367
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/08/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.533
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.333
0
0
18.333
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2006
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.5
ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.243
5.14
6.52
6.583
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
0
0
2.74
0.6
ΣΤΡΙΦΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.073
0
0
18.073
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.24
ΤΖΙΩΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.064
0
0
18.064
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
5.404
9.21
ΚΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.967
0
0
17.967
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
5.757
9.16
ΣΚΟΡΙΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.85
0
0
17.85
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
6.05
9.6
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.753
0
0
17.753
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
5.02
9.133
ΚΩΣΤΙΚΑΣ
ΒΥΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.733
0
0
17.733
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2003
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.9
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.667
0
0
17.667
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.859
6.54
7.269
ΖΟΥΜΠΑΔΕΛΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.539
0
0
17.539
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
5.006
9.123
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.476
0
0
17.476
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
5.473
9.123
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.475
0
0
17.475
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
2.98
5.089
9.167
ΚΑΪΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.451
0
0
17.451
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5.933
5.517
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.093
0
0
17.093
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
3.68
8.833
3.88
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.061
0
0
17.061
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2000
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
4.957
9.093
ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ
ΠΗΓΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.783
0
0
16.783
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
5.86
9.14
ΓΚΙΟΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.753
0
0
16.753
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.899
4.039
9.816
ΡΗΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.724
0
0
16.724
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
6.397
6.737
ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.716
0
0
16.716
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
5.52
1.97
6.936
ΔΑΓΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.549
0
0
16.549
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
6.129
6.93
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.523
0
0
16.523
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
5.967
6.986
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.36
0
0
16.36
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
6.16
7.92
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.281
0
0
16.281
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
5.709
7.133
ΣΚΡΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.269
0
0
16.269
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
5.216
6.503
ΡΕΠΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.26
0
0
16.26
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
5.28
8.24
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.167
0
0
16.167
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.967
0
0
0
0
ΚΟΦΦΑ
ΘΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.123
0
0
16.123
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
5.611
7.031
ΚΩΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.076
0
0
16.076
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.65
3.01
5.486
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.901
0
0
15.901
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
5.757
6.714
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.816
0
0
15.816
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
6.34
6.016
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.767
0
0
15.767
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
5.549
6.759
ΜΙΧΟΚ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΚΟΡΝΕΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.743
0
0
15.743
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
5.566
6.787
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.509
0
0
15.509
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
5.957
6.311
ΡΙΖΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.45
0
0
15.45
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.673
6.357
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.423
0
0
15.423
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.086
10.337
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.309
0
0
15.309
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
7.857
4.28
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.267
0
0
15.267
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.707
6.14
ΣΕΡΒΕΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.203
0
0
15.203
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
9.253
0
0
3.24
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.121
0
0
15.121
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
5.566
5.946
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.01
0
0
15.01
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
6.037
5.363
ΓΚΟΡΟΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.849
0
0
14.849
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
8.889
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.83
0
0
14.83
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
5.661
6.869
ΤΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.707
0
0
14.707
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.744
6.683
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.64
0
0
14.64
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
4.557
6.673
ΤΡΥΠΗΝΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.587
0
0
14.587
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
7.04
ΟΧΙ
0
9.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.12
ΒΙΣΒΑΡΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.583
0
0
14.583
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
4.15
6.933
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.529
0
0
14.529
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
5.574
5.837
ΖΗΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.369
0
0
14.369
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
5.474
5.814
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.309
0
0
14.309
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
6.137
7.074
ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.206
0
0
14.206
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
4.536
6.22
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.081
0
0
14.081
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.51
6.191
ΦΕΡΦΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.05
0
0
14.05
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.679
6.071
ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.997
0
0
13.997
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.496
7.211
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.751
0
0
13.751
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.32
6.931
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.65
9.77
0
3.88
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΡΟΥΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.65
0
0
13.65
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.74
5.53
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.631
0
0
13.631
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/2002
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
3.36
6.906
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.58
0
0
13.58
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.451
6.329
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.506
0
0
13.506
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.019
6.107
ΜΠΟΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.447
0
0
13.447
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
5.141
0
5.916
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.359
0
0
13.359
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.12
6.959
ΤΣΑΠΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.31
0
0
13.31
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
5.75
3.99
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.259
0
0
13.259
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
5.407
6.071
ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.23
0
0
13.23
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
5.041
5.869
ΜΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.196
0
0
13.196
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.16
6.846
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.193
0
0
13.193
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
5.319
5.624
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.19
0
0
13.19
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.11
8.08
ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.189
0
0
13.189
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
8.16
ΠΙΝΕΤΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.07
0
0
13.07
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.68
6.78
ΜΠΟΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.046
0
0
13.046
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
7.606
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.04
0
0
13.04
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.55
3.13
3.93
ΠΑΛΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.039
0
0
13.039
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.48
6.189
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.027
0
0
13.027
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4.46
5.367
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.02
0
0
13.02
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.12
6.58
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.008
0
0.705
12.303
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.803
0
3.58
2.91
4.01
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.997
0
0
12.997
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
0
5.306
5.441
ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.96
0
0
12.96
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
2.86
6.72
ΓΑΛΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.921
0
0
12.921
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.13
6.841
ΤΕΝΕΔΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.916
0
0
12.916
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.266
2.93
6.4
ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.9
0
0
12.9
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.96
3.86
0
0
4.03
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.794
0
0
12.794
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.689
5.806
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.704
0
0
12.704
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.58
6.014
ΤΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.645
0
0
12.645
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
9.133
0
0
0
ΠΑΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.596
0
0
12.596
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
2.53
6.551
ΡΑΠΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.54
0
0
12.54
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8.54
ΧΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.423
0
0
12.423
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
4.26
4.843
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.36
0
0
12.36
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.11
5.85
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.314
0
0
12.314
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/08/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.17
6.044
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.294
0
0
12.294
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.474
7.82
ΤΡΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.271
0
0
12.271
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2005
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.13
6.111
ΝΤΕΛΛΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.236
0
0
12.236
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
2.05
6.806
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.203
0
0
12.203
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.08
6.473
ΚΟΥΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.156
0
0
12.156
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
2.92
5.986
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.137
0
0
12.137
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
4.96
5.137
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.134
0
0
12.134
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.134
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.08
0
0
12.08
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2006
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.68
ΛΙΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.05
0
0
12.05
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.96
5.4
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.027
0
0
12.027
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.12
5.897
ΜΠΡΙΛΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.95
0
0
11.95
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.46
2.87
3.99
ΞΗΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.896
0
0
11.896
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.75
8.066
ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.877
0
0
11.877
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
8.987
ΚΑΣΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.867
0
0
11.867
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
9.037
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.844
0
0
11.844
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.846
4.599
2.4
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.781
0
0
11.781
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
2.09
6.951
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.77
0
0
11.77
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.15
5.69
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.687
0
0
11.687
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.883
5.804
ΣΟΛΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.669
0
0
11.669
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.504
6.164
ΛΑΣΔΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.587
0
0
11.587
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.32
5.247
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.57
0
0
11.57
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2005
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
8.9
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.55
0
0
11.55
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
1.93
6.54
ΣΤΕΦΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.541
0
0
11.541
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3
5.011
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.51
0
0
11.51
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.11
5.8
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.504
0
0
11.504
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.09
5.614
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.491
0
0
11.491
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.12
5.031
ΛΩΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.489
0
0
11.489
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
2.96
5.089
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.48
0
0
11.48
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
7.76
ΒΑΖΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.471
0
0
11.471
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.16
5.951
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.464
0
0
11.464
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.63
0
5.314
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.453
0
0
11.453
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/08/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
7.883
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.4
0
0
11.4
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.16
5
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.38
0
0
11.38
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
5.62
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.363
0
0
11.363
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06
7.303
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.353
0
0
11.353
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
5.534
5.659
ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.313
0
0
11.313
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/11/2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.02
5.323
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.294
0
0
11.294
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.911
7.383
ΒΡΕΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.277
0
0
11.277
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.626
4.471
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.267
0
0
11.267
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
6.1
ΦΩΛΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.244
0
0
11.244
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
3.26
0
5.794
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.244
0
0
11.244
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.16
4.974
ΧΗΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.223
0
0
11.223
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.01
5.583
ΤΣΙΑΚΠΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.19
0
0
11.19
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.56
2.83
2.96
ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.186
0
0
11.186
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.12
4.726
ΜΕΛΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.147
0
0
11.147
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.636
6.511
ΜΙΝΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.086
0
0
11.086
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.646
3.99
ΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.054
0
0
11.054
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.313
4.394
4.347
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.05
0
0
11.05
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
3.18
5.59
ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.034
0
0
11.034
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
4.314
6.103
ΚΟΥΦΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.033
0
0
11.033
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.597
4.666
ΣΑΛΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.031
0
0
11.031
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2005
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
3.149
5.586
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11
0
0
11
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.14
3.98
ΠΙΠΠΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.98
0
0
10.98
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.2
4.02
ΛΑΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.963
0
0
10.963
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.14
5.537
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.931
0
0
10.931
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.91
5.321
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.927
0
0
10.927
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
2.566
6.541
ΛΙΤΚΕ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΘΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.85
0
0
10.85
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
9.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
3.51
0
3.83
ΑΓΚΙΜΠΑΛΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΝΑΔΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.84
0
0
10.84
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
9
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.828
0
0
10.828
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
9.433
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.82
0
0
10.82
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.06
5.36
ΤΣΑΧΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.807
0
0
10.807
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.1
4.517
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.804
0
0
10.804
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.06
4.344
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.77
0
0
10.77
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.71
3.12
0
ΜΙΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.689
0
0
10.689
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
5.589
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.67
0
0
10.67
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2002
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.1
3.94
ΦΑΚΑΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.64
0
0
10.64
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
6.08
3.94
ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.64
0
0
10.64
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.15
5.1
ΑΠΕΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.61
0
0
10.61
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.14
3.99
ΤΕΡΠΕΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.6
0
0
10.6
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.09
2.27
3.1
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.59
0
0
10.59
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.38
3.15
3.86
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.586
0
0
10.586
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.16
4.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.58
0
0
10.58
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
3.01
3.98
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.571
0
0
10.571
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.721
4.04
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.57
0
0
10.57
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.16
3.87
ΚΑΛΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.569
0
0
10.569
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5.569
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.56
0
0
10.56
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.09
4.12
ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.547
0
0
10.547
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
6.507
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.54
0
0
10.54
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.02
3.98
ΒΑΓΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.53
0
0
10.53
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.13
4.04
ΠΑΤΗΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.52
0
0
10.52
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
7.64
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.5
0
0
10.5
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.06
5.6
ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.497
0
0
10.497
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2005
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6.497
ΖΑΧΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.487
0
0
10.487
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
2.1
5.117
ΜΑΓΓΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.481
0
0
10.481
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.07
5.191
ΣΙΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.47
0
0
10.47
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.23
4.42
ΣΧΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.464
0
0
10.464
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/11/2002
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
4.354
2.71
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.443
0
0
10.443
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.55
5.563
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.44
0
0
10.44
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
3.03
3.97
ΞΕΡΟΜΕΡΙΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.437
0
0
10.437
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.2
4.337
ΡΙΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.41
0
0
10.41
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.02
3.91
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.397
0
0
10.397
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.756
3.13
4.511
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.38
0
0
10.38
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.11
3.95
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.371
0
0
10.371
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.834
6.537
ΠΑΤΡΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.341
0
0
10.341
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.153
6.189
ΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.307
0
0
10.307
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.17
4.387
ΜΠΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.27
0
0
10.27
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.574
3.676
4.02
ΚΩΣΤΑΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.269
0
0
10.269
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
7.169
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.21
0
0
10.21
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.08
3.92
ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.21
0
0
10.21
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
2.88
3.96
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.209
0
0
10.209
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
0
0
0
3.07
3.91
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.19
0
0
10.19
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
5.58
2.98
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.17
0
0
10.17
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.06
3.9
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.16
0
0
10.16
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.15
3.94
ΣΚΟΤΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.13
0
0
10.13
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.14
3.95
ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.1
0
0
10.1
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
3.07
3.88
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.09
0
0
10.09
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
3.04
3.9
ΝΤΕΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.09
0
0
10.09
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.427
4.743
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.08
0
0
10.08
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.94
3.9
ΣΙΝΤΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.06
0
0
10.06
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
0
3.02
3.91
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.05
0
0
10.05
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.02
3.91
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.041
0
0
10.041
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
3.15
6.111
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.04
0
0
10.04
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.07
4.04
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.031
0
0
10.031
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.66
5.686
ΜΑΡΓΑΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.03
0
0
10.03
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.99
3.86
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.99
0
0
9.99
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3
3.88
ΜΠΙΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.951
0
0
9.951
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
8.9
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.95
0
0
9.95
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.12
3.88
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.95
0
0
9.95
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.14
4.01
ΝΤΟΥΣΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.94
0
0
9.94
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
2.95
3.74
ΚΑΚΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.91
0
0
9.91
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.03
3.85
ΔΟΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.9
0
0
9.9
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.13
3.84
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.9
0
0
9.9
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.14
4
ΚΟΣΙΒΑ
ΒΑΪΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.89
0
0
9.89
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.12
4.06
ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.89
0
0
9.89
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.2
3.93
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.879
0
0
9.879
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.939
5.46
ΛΑΔΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.86
0
0
9.86
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
4.06
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.85
0
0
9.85
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.94
3.97
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.839
0
0
9.839
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.12
4.469
ΤΡΟΧΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.83
0
0
9.83
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.12
3.91
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.824
0
0
9.824
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
6.884
ΣΚΛΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.82
0
0
9.82
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.14
3.92
ΜΠΡΑΒΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.82
0
0
9.82
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.14
3.94
ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.813
0
0
9.813
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
6.743
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3
3.92
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3
3.98
ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.09
3.93
ΜΠΟΥΤΕΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.2
3.97
ΠΛΙΟΣΚΑΣ
ΒΑΪΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.11
3.89
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7.8
ΖΟΡΜΠΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.797
0
0
9.797
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.08
4.997
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.79
0
0
9.79
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
3.11
4.32
ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.78
0
0
9.78
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
2.99
3.8
ΚΑΠΕΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.77
0
0
9.77
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.1
3.89
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.75
0
0
9.75
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.52
3.83
ΡΙΖΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.72
0
0
9.72
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.08
3.79
ΦΩΤΑΚΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.69
0
0
9.69
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.12
3.89
ΚΩΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.68
0
0
9.68
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.02
3.9
ΔΗΜΑΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.68
0
0
9.68
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.02
3.9
ΑΛΕΜΠΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.674
0
0
9.674
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.06
3.86
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.66
0
0
9.66
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3
3.92
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.66
0
0
9.66
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.14
3.98
ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.66
0
0
9.66
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3
3.04
0
ΓΟΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.656
0
0
9.656
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.07
4.466
ΒΕΡΜΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.65
0
0
9.65
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.97
3.74
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.65
0
0
9.65
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
5.73
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.65
0
0
9.65
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.09
3.92
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.634
0
0
9.634
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.634
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.626
0
0
9.626
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.84
5.62
ΤΣΑΝΤΑΛΗ
ΔΟΜΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.62
0
0
9.62
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.18
3.93
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.62
0
0
9.62
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/03/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.58
ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.6
0
0
9.6
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.02
3.79
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.6
0
0
9.6
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.17
3.78
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.593
0
0
9.593
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
6.493
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.59
0
0
9.59
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3
3.89
ΚΑΛΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.57
0
0
9.57
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.2
4.05
ΒΡΟΧΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.57
0
0
9.57
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.14
4.05
ΜΟΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.54
0
0
9.54
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.03
3.76
ΣΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.53
0
0
9.53
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.98
3.85
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.52
0
0
9.52
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.76
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.5
0
0
9.5
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/1998
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
ΧΥΜΗ
ΜΑΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.5
0
0
9.5
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
3.14
4.71
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.491
0
0
9.491
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
6.041
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.49
0
0
9.49
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.96
4.53
ΧΑΤΖΗΝΤΑΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.48
0
0
9.48
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.03
3.84
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.47
0
0
9.47
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
2.96
3.78
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.45
0
0
9.45
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.96
3.73
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.45
0
0
9.45
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
6.68
ΜΑΝΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.446
0
0
9.446
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.446
ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.44
0
0
9.44
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.231
5.683
ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.44
0
0
9.44
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.09
4.05
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΛΚΙΝΟΗ
ΑΝΑΚΡΕΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.44
0
0
9.44
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
5.3
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.43
0
0
9.43
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.06
3.9
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.43
0
0
9.43
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3
3.89
ΤΣΙΡΜΠΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.43
0
0
9.43
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
6.62
ΤΟΠΟΥΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.4
0
0
9.4
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.56
3.84
ΚΟΥΖΙΩΚΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.4
0
0
9.4
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.1
3.98
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.4
0
0
9.4
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
6.56
ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.36
0
0
9.36
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
4
ΚΟΛΟΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.35
0
0
9.35
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
2.98
3.74
ΚΩΤΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.35
0
0
9.35
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.09
3.93
ΜΑΝΩΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.344
0
0
9.344
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.973
4.371
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.323
0
0
9.323
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
3.363
3.76
ΜΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.32
0
0
9.32
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.1
3.94
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.3
0
0
9.3
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1996
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.95
3.74
ΚΟΥΜΑΔΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.3
0
0
9.3
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.1
3.94
ΛΙΒΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.3
0
0
9.3
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.01
3.52
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.28
0
0
9.28
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.66
4.12
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.28
0
0
9.28
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.8
3.92
ΣΙΑΚΑΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.27
0
0
9.27
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.97
3.9
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.27
0
0
9.27
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.01
3.84
ΓΚΙΡΕΤΛΗ
ΙΛΧΑΝ
ΧΙΛΜΗ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.23
0
0
9.23
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0