ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΒΟΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
38.263
0
0
38.263
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.288
8.411
2.794
5.12
3.606
5.809
6.236
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΚΟΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
37.734
0
0
37.734
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/1997
7.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.069
3.19
7.363
7.11
7.489
7.514
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
36.219
0
0
36.219
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
4.41
5.003
4.42
6.963
7.4
6.433
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35.281
0
0
35.281
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
4.366
2.046
6.154
4.349
4.08
4.18
4.21
4.16
ΜΠΑΡΟΥΝΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
33.784
0
0
33.784
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0.914
0
0
1.94
1.79
4.481
4.79
4.81
4.12
5.32
4.03
ΜΠΟΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.487
0
0
31.487
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.06
3.35
3.86
5.991
6.026
6.914
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.717
0
0
30.717
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.29
5.311
5.834
6.334
5.787
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.689
0
0
30.689
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.79
5.25
4.606
5.423
4.18
6.06
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.091
0
0
30.091
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
4.16
5.523
6.16
4.06
4.12
4.08
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.616
0
0
29.616
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
2.69
6.581
6.523
5.62
6.101
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.787
0
0
27.787
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.98
4.17
4.11
4.16
6.197
4.31
ΤΖΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.519
0
0
27.519
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
0
3.299
4.25
4.54
4.08
4.15
4.05
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.16
0
0
27.16
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
7.6
8.4
7.88
ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.146
0
0
27.146
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
1.62
4.68
3.19
4
3.84
3.9
4.446
ΜΠΑΖΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.143
0
0
27.143
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4
3.5
3.81
3.87
3.93
ΛΑΖΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.5
0
0
26.5
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1996
8.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.88
4.22
4.38
3.53
3.16
3.93
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.349
0
0
26.349
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
4.06
4.06
5.303
5.836
4.13
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.681
0
0
25.681
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
1.897
1.506
5.83
2.68
4.01
2.97
4.16
ΣΙΩΜΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.536
0
0
25.536
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
5.19
3.24
3.84
3.64
6.586
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.991
0
0
24.991
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.03
3.64
3.2
5.409
5.633
ΒΙΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.289
0
0
24.289
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.98
4.04
4.17
4.989
4.16
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.887
0
0
23.887
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.849
3.669
4.907
4.843
2.6
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.74
0
0
23.74
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.99
4.11
4.18
4.27
4.12
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.55
0
0
23.55
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.86
4.05
4.12
4.15
4.15
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.49
0
0
23.49
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.96
4.08
4.15
4.3
4.08
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.47
0
0
23.47
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.1
4.06
4.06
4.14
3.95
ΤΣΙΑΒΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.46
0
0
23.46
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.06
4.05
4.17
4.16
3.97
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.31
0
0
23.31
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
1.36
2.576
3.34
2.68
4.1
4
4.02
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.2
0
0
23.2
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.01
4.03
4.15
4.08
4.05
ΜΑΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.07
0
0
23.07
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.85
3.95
4.07
4.12
4.14
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.05
0
0
23.05
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.73
4.01
4.06
4.12
4.08
ΜΕΞΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.01
0
0
23.01
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1983
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.98
8.16
0
4.12
3.89
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.98
0
0
22.98
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.96
3.77
4.05
4.14
4.08
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.96
0
0
22.96
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.81
4.03
4.03
4.12
4.02
ΣΚΟΥΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.95
0
0
22.95
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
4.43
4
3.91
4.09
4
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.89
0
0
22.89
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2002
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.97
4.03
4.01
4.14
4.08
ΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.883
0
0
22.883
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
3.063
4.477
2.716
3.257
0
1.371
3.85
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.882
0
0
22.882
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.4
ΟΧΙ
0
9.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0.64
3.06
0
0
3.94
3.88
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.83
0
0
22.83
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
4.44
3.96
4.11
4.07
4
ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.81
0
0
22.81
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.95
3.95
4.08
4.07
4.06
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.754
0
0
22.754
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.92
4.05
6.064
3.82
3.86
ΛΑΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.75
0
0
22.75
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.96
4.03
4.11
4.17
4.01
ΨΑΘΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.681
0
0
22.681
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.38
3.93
2.6
3.42
6.181
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.664
0
0
22.664
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.33
3.28
3.8
5.184
3.95
ΚΙΡΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.61
0
0
22.61
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.93
3.99
4
4.14
4.06
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.55
0
0
22.55
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.86
4.02
3.73
4.22
4.07
ΜΗΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.48
0
0
22.48
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.65
4.09
3.86
3.9
3.87
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.381
0
0
22.381
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.631
3.63
3.33
3.22
3.19
3.3
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.374
0
0
22.374
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
4.253
4.731
5.473
1.577
ΒΑΛΑΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.279
0
0
22.279
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.1
3.72
4.06
3.99
4.15
4.07
ΝΟΥΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.24
0
0
22.24
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.97
4.04
3.28
4.02
3.95
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.227
0
0
22.227
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
4.057
3.32
3.58
4.13
4.07
ΤΖΑΛΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.22
0
0
22.22
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.7
4.01
4.04
4.04
4.03
ΣΤΕΦΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.21
0
0
22.21
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.39
4.09
3.85
3.93
3.9
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.07
0
0
22.07
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.53
4.08
3.85
3.98
3.66
ΛΙΔΩΡΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.05
0
0
22.05
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.6
3.94
4.02
4.12
3.99
ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.96
0
0
21.96
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.78
4.17
3.52
4.1
4.05
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.87
0
0
21.87
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.96
4.04
4.02
4.08
2.83
ΡΕΣΒΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.827
0
0
21.827
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.83
2.31
3.02
4.607
4.78
ΣΑΒΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.77
0
0
21.77
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
4.01
3.99
4.07
4
4.08
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.757
0
0
21.757
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.28
0
2.6
4
4.09
4.1
3.95
ΣΟΦΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.68
0
0
21.68
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.88
4.08
4.03
4.11
3.98
ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.66
0
0
21.66
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
3.91
4.07
3.73
3.93
3.89
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.65
0
0
21.65
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.69
4.26
4.06
4.09
4.09
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.61
0
0
21.61
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.64
4.02
4.09
4.06
4
ΚΟΤΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.61
0
0
21.61
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
4.44
3.96
3.75
3.9
3.95
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.52
0
0
21.52
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.7
4.07
4.03
4.1
3.98
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.3
0
0
21.3
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.7
4
4.07
4.08
3.96
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.29
0
0
21.29
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.82
3.83
3.25
3.39
3.96
ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.274
0
0
21.274
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.94
3.75
3.26
3.26
3.25
3.9
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.19
0
0
21.19
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.21
3.96
3.68
3.93
3.9
ΛΑΚΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.181
0
0
21.181
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.95
2.56
2.76
4.1
4.14
4.1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.11
0
0
21.11
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.58
2.94
3.76
3.92
3.86
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.07
0
0
21.07
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.79
4.02
1.96
4.13
4.1
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.02
0
0
21.02
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.62
3.91
3.74
3.91
3.88
ΜΑΡΣΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΙΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.95
0
0
20.95
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.84
2.56
3.32
4.11
4.09
ΠΛΑΤΙΩΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.9
0
0
20.9
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.61
3.91
3.56
3.92
3.81
ΚΟΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.75
0
0
20.75
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.67
3.99
4.03
4.1
3.98
ΠΑΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.69
0
0
20.69
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.88
3.12
3.94
3.9
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.55
0
0
20.55
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.64
5.19
3.63
4.11
4.02
ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.42
0
0
20.42
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.58
2.65
4.09
4.11
4.11
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.33
0
0
20.33
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.77
4.02
3.83
3.83
3.88
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.26
0
0
20.26
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
4.03
4.02
4.16
4
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.19
0
0
20.19
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.83
3.16
3.92
3.86
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.014
0
0
20.014
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
2.6
3.91
2.58
3.74
4.074
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.94
0
0
19.94
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.79
3.99
4.08
4.11
4.11
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.92
0
0
19.92
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
3.91
4.04
3.85
3.94
3.92
ΚΑΣΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.79
0
0
19.79
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.96
4.05
4.14
3.86
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.74
0
0
19.74
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
5.27
3.72
4.13
4.09
ΣΙΜΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.73
0
0
19.73
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.99
3.94
4.07
3.87
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.72
0
0
19.72
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
4.08
3.78
4.07
4
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.59
0
0
19.59
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
5.75
3.78
3.05
3.1
ΚΟΨΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.41
0
0
19.41
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.91
3.95
3.93
3.96
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.39
0
0
19.39
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.96
ΟΧΙ
0
10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
3.2
0
4.04
0
0
0
ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.36
0
0
19.36
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.36
3.97
4.07
4.02
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.354
0
0
19.354
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.7
3.86
3.85
2.606
2.789
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΡΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.12
0
0
19.12
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.64
3.62
2.96
3.58
2.3
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.11
0
0
19.11
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.59
2.6
3.93
4.12
4.08
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.05
0
0
19.05
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.92
2.44
3.13
3.94
3.78
ΠΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.961
0
0
18.961
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1996
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
1.029
2.149
1.074
0
2.02
2.72
0
3.34
5.144
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.95
0
0
18.95
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.52
3.8
3.2
3.16
3.21
ΧΑΝΤΖΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.9
0
0
18.9
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
4.05
3.87
3.98
3.83
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.88
0
0
18.88
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.83
3.12
3.82
3.87
1.68
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.85
0
0
18.85
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.66
3.92
2.58
3.36
3.33
ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.78
0
0
18.78
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
3.89
3.86
3.85
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.72
0
0
18.72
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4
3.9
4.06
3.6
ΤΖΩΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.69
0
0
18.69
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.85
3.65
0
4.08
4.03
ΠΗΞΑΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.67
0
0
18.67
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.36
3.86
3.73
ΣΚΟΡΔΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.66
0
0
18.66
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.26
4.557
6.743
ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.63
0
0
18.63
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.47
3
4.05
4.05
3.52
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.58
0
0
18.58
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.66
3.8
3.95
3.29
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.5
0
0
18.5
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
1.44
2.5
2.97
1.94
3.31
3.31
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.47
0
0
18.47
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.38
3.34
3.87
4
ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.45
0
0
18.45
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.03
3.95
2.02
2.7
2.57
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.35
0
0
18.35
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.44
3.7
4.14
4.03
ΠΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.34
0
0
18.34
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.15
3.83
3.91
3.86
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.21
0
0
18.21
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.83
3.53
3.73
3.26
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.18
0
0
18.18
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.71
3.96
3.98
4.04
0.78
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΒΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.17
0
0
18.17
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.86
3.61
4.09
4.07
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.157
0
0
18.157
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.96
2.73
4.03
4.02
3.32
0
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.12
0
0
18.12
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.36
4.05
4.16
4.04
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.07
0
0
18.07
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.99
3.98
1.59
2.68
2.59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.04
0
0
18.04
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.04
3.75
3.94
3.91
ΠΡΕΠΟΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.909
0
0
17.909
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
5.357
1.42
0
3.92
4.12
ΠΑΤΣΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.9
0
0
17.9
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.31
3.39
3.92
3.73
2.89
ΣΑΜΑΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.83
0
0
17.83
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
3.87
3.54
4.08
4.02
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.75
0
0
17.75
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.9
2.44
3.16
2.63
3.78
ΡΙΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.74
0
0
17.74
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.91
3.63
3.88
3.84
ΚΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.7
0
0
17.7
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.3
2.24
3.7
2.6
2.74
ΖΗΒΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.67
0
0
17.67
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.93
3.46
3.96
3.15
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.62
0
0
17.62
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.93
4.02
2.71
4.1
0
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.6
0
0
17.6
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.07
3.83
3.97
3.15
ΜΑΜΜΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.56
0
0
17.56
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.81
3.63
4.16
3.38
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.54
0
0
17.54
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.07
3.86
3.92
3.1
ΜΠΕΛΙΚΑΪΔΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.48
0
0
17.48
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.87
3.93
3.09
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.41
0
0
17.41
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.73
3.88
3.62
3.93
ΚΑΠΕΛΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΝΑΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.39
0
0
17.39
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.68
3.81
4.12
4.08
ΓΚΟΥΜΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.38
0
0
17.38
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.89
3.8
3.9
2.34
ΧΑΙΜΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.33
0
0
17.33
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.23
4.01
4.03
4
0
ΚΑΤΡΙΒΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.22
0
0
17.22
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.32
1.65
2.83
4.06
4.1
ΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.2
0
0
17.2
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.53
3.77
3.79
3.19
ΒΑΛΣΑΜΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.17
0
0
17.17
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.1
3.28
3.25
4.06
3.02
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.153
0
0
17.153
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.52
3.3
3.64
3.86
4.01
0
ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.13
0
0
17.13
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
2.58
3.49
4.08
4.1
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.12
0
0
17.12
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.52
3.81
4.04
2.9
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.11
0
0
17.11
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.61
3.78
4.14
4.1
ΚΑΚΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.1
0
0
17.1
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.12
3.06
2.42
3.08
2.54
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.09
0
0
17.09
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
3.94
1.9
2.72
2.74
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.08
0
0
17.08
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.8
3.19
3.84
1.92
3.53
ΓΑΓΡΙΝΑ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.07
0
0
17.07
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.99
3.82
3.85
3.02
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.91
0
0
16.91
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
2.95
3.16
4.06
2.93
ΠΑΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.91
0
0
16.91
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.02
3.04
2.56
2.68
2.41
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.89
0
0
16.89
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.26
3.44
3.9
3.73
ΜΟΥΡΣΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.78
0
0
16.78
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.55
3.28
3.84
3.89
ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.77
0
0
16.77
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.94
3.42
3.8
3.96
ΤΕΛΗ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.69
0
0
16.69
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.4
4.03
3.12
2.42
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.68
0
0
16.68
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
2.54
2.65
2.62
3.03
2.7
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.6
0
0
16.6
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
2.64
3.47
4.05
4
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.58
0
0
16.58
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
3.26
2.59
3.33
4.05
2.95
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.51
0
0
16.51
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
4.43
0.39
2.94
3.89
2.53
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.51
0
0
16.51
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.58
3.38
4.12
3.95
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.35
0
0
16.35
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.74
3.65
0
3.94
3.08
ΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.32
0
0
16.32
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
2.85
3.89
3.79
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.22
0
0
16.22
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
2.7
2.8
4.08
2.69
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.19
0
0
16.19
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.13
3.11
3.5
3.89
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.13
0
0
16.13
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.92
2.64
2
1.98
2.55
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16
0
0
16
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.73
3.93
3.93
3.17
ΠΟΡΑΒΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16
0
0
16
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
6.814
5.646
ΔΑΒΙΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.976
0
0
15.976
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
6.376
7.1
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.94
0
0
15.94
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.86
2.48
0
3.96
3.78
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.863
0
0
15.863
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
3.11
3.33
3.64
3.28
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.85
0
0
15.85
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.4
3.95
4.72
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.83
0
0
15.83
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2001
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.94
3.8
0.82
2.7
2.52
ΛΑΓΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.81
0
0
15.81
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.18
4.74
4
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.78
0
0
15.78
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.34
3.9
3.62
0
3.92
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.73
0
0
15.73
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.46
3.13
2.66
2.61
2.71
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.66
0
0
15.66
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.82
3.98
3.94
ΚΟΛΟΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.5
0
0
15.5
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.82
4.04
3.94
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.44
0
0
15.44
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
3.82
2.66
4.07
3.81
ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.29
0
0
15.29
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.57
1.98
0
4
3.74
ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.257
0
0
15.257
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.58
ΟΧΙ
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
1.86
3.74
0
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.18
0
0
15.18
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
2.56
2.71
1.78
3.4
3.35
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.17
0
0
15.17
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
4.6
3.93
1.97
2.05
0
ΛΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.13
0
0
15.13
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.65
2.93
4
3.72
ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.11
0
0
15.11
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.86
2.68
3.79
3.14
ΛΙΟΥΡΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.1
0
0
15.1
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.56
3.92
3.88
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.09
0
0
15.09
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.65
2.28
4.04
3.77
ΓΑΚΗ
ΜΑΡΓΙΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.087
0
0
15.087
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
0
0
0
2.31
3.97
4.03
3.92
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΥΔΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.067
0
0
15.067
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.98
3.56
5.617
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.99
0
0
14.99
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.09
2.94
4.04
3.44
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.96
0
0
14.96
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.44
3.07
3.4
1.14
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.92
0
0
14.92
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.51
3.38
4.1
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.82
0
0
14.82
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.95
3.93
3.63
ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.76
0
0
14.76
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.63
2.82
3.29
3.2
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.73
0
0
14.73
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
3.09
2.15
3.92
3.82
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.729
0
0
14.729
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.479
0.79
4.01
3.14
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.7
0
0
14.7
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.92
3.8
3.8
0
ΤΣΑΜΑΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.676
0
0
14.676
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
3.84
1.89
3.86
3.68
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.63
0
0
14.63
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.72
3.26
3.71
3.14
0
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.63
0
0
14.63
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.62
3.93
3.92
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.61
0
0
14.61
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.69
3.15
1.79
3.38
3.7
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.61
0
0
14.61
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.68
4.1
3.9
ΒΟΓΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.61
0
0
14.61
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.96
3.91
2.78
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.59
0
0
14.59
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.25
4.1
3.3
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.56
0
0
14.56
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.56
3.8
2.04
3.56
ΦΟΥΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.53
0
0
14.53
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.2
3.19
4.08
3.5
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.52
0
0
14.52
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.69
2.62
2.69
2.71
ΤΟΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.52
0
0
14.52
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.9
4.07
2.74
0
2.22
ΠΑΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.5
0
0
14.5
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.06
3.98
3.9
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.49
0
0
14.49
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.55
2.57
2.66
3.18
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.41
0
0
14.41
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.86
3.42
3.36
0
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.35
0
0
14.35
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
4.11
3.98
3.4
ΜΠΙΡΠΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.31
0
0
14.31
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
2.7
4
3.67
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.25
0
0
14.25
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
1.65
1.96
4
3.4
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.25
0
0
14.25
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.1
4.06
3.97
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.24
0
0
14.24
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.56
3.3
4.05
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.13
0
0
14.13
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.83
2.44
3.12
1.42
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.09
0
0
14.09
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.39
4.06
2.76
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.07
0
0
14.07
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.68
2.14
3.98
3.44
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.94
0
0
13.94
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.99
2.7
2.62
2.69
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.91
0
0
13.91
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.11
3.95
3.31
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.89
0
0
13.89
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
4.03
3.92
3.39
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.81
0
0
13.81
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.11
3.72
3.33
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.79
0
0
13.79
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.88
3.74
3.83
0
0
ΡΟΥΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.74
0
0
13.74
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.68
2.65
3.3
3.14
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.69
0
0
13.69
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.01
0.76
3.61
0
3.38
ΜΗΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.69
0
0
13.69
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
4.436
4.334
0
0
2.56
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.62
0
0
13.62
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.56
3.87
3.9
0
0
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.57
0
0
13.57
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.16
3.11
3.92
NTEMIΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.35
0
0
13.35
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.23
3.76
2.7
ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.33
0
0
13.33
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.91
4.05
3.53
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.23
0
0
13.23
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
2.64
0.6
2.73
2.62
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.12
0
0
13.12
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.58
0
3.92
3.3
ΒΑΘΡΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.08
0
0
13.08
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
3.8
3.32
ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.03
0
0
13.03
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.32
1.9
0.11
1.84
2.56
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.014
0
0
13.014
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
4.844
3.57
0.97
1.77
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.933
0
0
12.933
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
2.58
2.67
2.4
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.93
0
0
12.93
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
2.31
0
3.86
2.78
ΤΟΜΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.83
0
0
12.83
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.48
0
4.1
3.34
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.72
0
0
12.72
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.74
3.23
0.92
2.75
0
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.66
0
0
12.66
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.83
3.24
3.87
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.6
0
0
12.6
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.23
1.89
3.38
0.89
ΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.41
0
0
12.41
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
2.72
1.93
3.87
3.09
ΒΙΤΑΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.34
0
0
12.34
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
0
2.29
3.8
2.79
ΡΟΒΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.29
0
0
12.29
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.13
2.67
2.95
1.72
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.26
0
0
12.26
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.65
3.37
3.78
ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.176
0
0
12.176
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.3
0
2
2.56
2.07
ΠΑΤΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.09
0
0
12.09
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
3.54
2.79
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.05
0
0
12.05
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
1.45
3.11
3.89
ΠΡΕΚΑΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.01
0
0
12.01
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.53
3.39
2.85
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.94
0
0
11.94
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.41
3.21
3.92
ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.71
0
0
11.71
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.22
3.02
2.06
1.87
2.54
ΡΟΥΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.6
0
0
11.6
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
4.1
3.71
3.41
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.56
0
0
11.56
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.04
3.84
3.4
ΣΑΚΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.53
0
0
11.53
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.24
3.62
2.34
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.43
0
0
11.43
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/01/2004
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
3.98
0.93
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.26
0
0
11.26
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
1.82
1.84
3.69
2.72
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.25
0
0
11.25
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.59
3.9
3.34
ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.17
0
0
11.17
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.34
2.17
2.98
2.52
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.1
0
0
11.1
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.74
0
3.75
1.02
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.977
0
0
10.977
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.357
1.24
2.6
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.729
0
0
10.729
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.449
2.55
2.71
0
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.69
0
0
10.69
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.3
2.71
0.38
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.63
0
0
10.63
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.57
1.87
0
3.87
0
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.53
0
0
10.53
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.66
3.54
1.33
0
0.52
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.51
0
0
10.51
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
3.81
3.88
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.31
0
0
10.31
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
3.84
3.88
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.25
0
0
10.25
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0.67
3.6
3.39
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.25
0
0
10.25
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.97
3.88
ΤΖΟΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.22
0
0
10.22
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
1.26
1.63
2.64
3.93
0
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.19
0
0
10.19
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.57
0
1.74
0
3.36
ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.12
0
0
10.12
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.64
0
3.8
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.06
0
0
10.06
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
1.86
3.41
3.33
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.92
0
0
9.92
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
1.74
1.81
2.59
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.89
0
0
9.89
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.28
1.88
2.02
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.86
0
0
9.86
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.96
1.05
3.24
1.78
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.82
0
0
9.82
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.1
1.32
2.96
0
ΔΡΟΥΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.793
0
0
9.793
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.943
2.38
3.15
3.32
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.62
0
0
9.62
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
2.87
1.44
3.1
0
ΚΑΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΝΘΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.55
0
0
9.55
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
2.53
3.84
ΒΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.44
0
0
9.44
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
1.24
2.7
2.28
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.43
0
0
9.43
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.51
3.09
2.97
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.42
0
0
9.42
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.37
3.09
0
ΛΟΥΒΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.36
0
0
9.36
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
1.27
2.17
3
0
ΡΑΣΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.32
0
0
9.32
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.52
0
0
2.32
1.93
ΔΟΥΣΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.294
0
0
9.294
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
5.314
ΚΑΡΠΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.29
0
0
9.29
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.26
3.16
3.35
ΚΑΤΣΟΥΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.24
0
0
9.24
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.77
2.95
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.24
0
0
9.24
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.65
3.11
0
0
2.66
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.23
0
0
9.23
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.27
3.14
0
0
0
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.2
0
0
9.2
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
2.07
3.14
1.25
ΜΠΟΥΚΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.2
0
0
9.2
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.16
3.22
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.18
0
0
9.18
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.31
2.5
1.84
ΓΚΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.01
0
0
9.01
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
3
3.84
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9
0
0
9
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.8
3.3
ΜΑΤΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.96
0
0
8.96
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
2.94
2.81
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.93
0
0
8.93
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.01
3.04
2.82
0
0
ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.76
0
0
8.76
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
1.94
1.98
1.54
ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.74
0
0
8.74
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.88
1.74
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.68
0
0
8.68
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
2.58
2.32
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.68
0
0
8.68
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
3.82
2.96
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.55
0
0
8.55
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.2
2.72
0
2.73
ΓΕΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.53
0
0
8.53
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
4.02
2.36
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.47
0
0
8.47
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.6
1.18
0
0
ΤΣΙΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.38
0
0
8.38
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
2.86
2.85
ΚΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.37
0
0
8.37
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
2.62
3.87
0
ΓΡΑΤΣΑΝΙΤΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.27
0
0
8.27
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
2.69
2.15
0
0
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ
ΑΓΑΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.03
0
0
8.03
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.39
2.48
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.934
0
0
7.934
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.554
0.68
0
0
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.92
0
0
7.92
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.93
ΧΟΛΕΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.869
0
0
7.869
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.139
2.17
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.86
0
0
7.86
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
1.33
1.82
1.88
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.78
0
0
7.78
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.9
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.77
0
0
7.77
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.23
2.4
1.84
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.64
0
0
7.64
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
3.11
3.26
ΔΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΝΘΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.62
0
0
7.62
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.92
ΚΤΕΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.54
0
0
7.54
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.89
ΛΙΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.53
0
0
7.53
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.73
ΜΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.47
0
0
7.47
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.8
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.38
0
0
7.38
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.58
3.18
ΝΤΑΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.37
0
0
7.37
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.6
2.59
ΣΩΜΑΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.2
0
0
7.2
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
3.63
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.19
0
0
7.19
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
4.02
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.17
0
0
7.17
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.36
2.74
2.65
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.09
0
0
7.09
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.78
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.06
0
0
7.06
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0
1.06
0.67
2.16
2.72
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.06
0
0
7.06
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
3.16
3.3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.02
0
0
7.02
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0.46
3.8
2.3
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.79
0
0
6.79
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.67
1.64
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.67
0
0
6.67
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.66
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.48
0
0
6.48
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.18
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.42
0
0
6.42
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.58
2.06
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.37
0
0
6.37
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.03
ΔΟΥΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.26
0
0
6.26
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
0
2.64
0
ΧΑΛΚΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.21
0
0
6.21
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.48
3.21
1.8
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.026
0
0
6.026
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
0
1.5
0
2.56
0
0
0
ΦΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.97
0
0
5.97
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0
3.17
2.34
ΞΥΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.84
0
0
5.84
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
8.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.66
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.74
0
0
5.74
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.59
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.72
0
0
5.72
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.72
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.69
0
0
5.69
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
2.12
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.38
0
0
5.38
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.29
ΦΛΟΥΔΑ
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.38
0
0
5.38
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.44
ΖΕΒΕΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.36
0
0
5.36
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
2.3
ΣΤΕΒΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.34
0
0
5.34
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.18
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.34
0
0
5.34
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
2.98
ΘΕΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.27
0
0
5.27
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.35
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.24
0
0
5.24
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
2.62
ΚΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.18
0
0
5.18
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.66
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.17
0
0
5.17
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.41
2
0
ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.14
0
0
5.14
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.06
0
0
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.98
0
0
4.98
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.02
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΛΗΔΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.94
0
0
4.94
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1998
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
3.02
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.8
0
0
4.8
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.24
ΔΡΟΣΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.8
0
0
4.8
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.2
ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.4
0
0
4.4
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0.26
2.56
ΠΙΚΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.32
0
0
4.32
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.34
ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.08
0
0
4.08
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/03/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
0.68
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.06
0
0
4.06
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2007
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.05
0
0
4.05
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
2.72
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.04
0
0
4.04
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.63
ΛΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.04
0
0
4.04
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
0
ΚΟΜΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4
0
0
4
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ΚΟΥΓΙΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4
0
0
4
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.97
0
0
3.97
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.29
ΓΚΑΣΙΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.93
0
0
3.93
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
ΖΟΥΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.92
0
0
3.92
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΑΣΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.83
0
0
3.83
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
ΚΑΡΑΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.78
0
0
3.78
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.771
0
0
3.771
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.73
0
0
3.73
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
1.8
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.69
0
0
3.69
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.21
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
ΜΥΡΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.62
0
0
3.62
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
0.8
ΑΛΕΥΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.57
0
0
3.57
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.1
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.48
0
0
3.48
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.4
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.46
0
0
3.46
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
0.45
0
ΖΑΡΙΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.33
0
0
3.33
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
1.28
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.3
0
0
3.3
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
ΜΠΑΚΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.26
0
0
3.26
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.23
0
0
3.23
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
0
ΚΟΡΤΕΣΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.14
0
0
3.14
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2006
9.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.02
0
0
3.02
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
2.36
ΜΠΑΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.02
0
0
3.02
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.96
0
0
2.96
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
2.38
ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.96
0
0
2.96
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.95
0
0
2.95
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΚΩΝΣΤΑ
ΛΥΔΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.93
0
0
2.93
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
2.52
ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.88
0
0
2.88
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.8
0
0
2.8
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΜΑΓΚΟΥΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.8
0
0
2.8
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2007
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.68
0
0
2.68
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0.58
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.62
0
0
2.62
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/12/1997
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0.82
1
0.52
0
0
ΜΠΟΥΓΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.62
0
0
2.62
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.6
0
0
2.6
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
0
2.16
ΦΡΑΓΚΙΑ
ΕΛΛΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.58
0
0
2.58
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΜΟΥΚΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.56
0
0
2.56
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.54
0
0
2.54
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.46
0
0
2.46
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.43
0
0
2.43
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
0
1.2
ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.37
0
0
2.37
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.34
0
0
2.34
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.31
0
0
2.31
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.3
0
0
2.3
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΖΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.28
0
0
2.28
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.23
0
0
2.23
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
ΤΡΙΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.22
0
0
2.22
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
0
0
ΚΥΠΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.22
0
0
2.22
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
1.96
ΖΕΡΒΑ
ΤΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.04
0
0
2.04
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2
0
0
2
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.92
0
0
1.92
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΚΑΖΑΝΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.9
0
0
1.9
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ
ΜΥΡΤΩ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.86
0
0
1.86
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2006
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.84
0
0
1.84
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΧΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.81
0
0
1.81
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
1.11
ΚΑΜΒΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.8
0
0
1.8
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
ΧΙΩΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.79
0
0
1.79
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΝΤΕΙΒΙΣ
ΣΤΑΥΡΙ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.72
0
0
1.72
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.66
0
0
1.66
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
1.3
ΤΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.62
0
0
1.62
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΛΙΑΠΤΣΗ
ΑΝΕΤΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.54
0
0
1.54
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
0.92
0
ΚΑΣΣΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.52
0
0
1.52
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
8.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.48
0
0
1.48
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΦΥΚΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.42
0
0
1.42
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.4
0
0
1.4
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.35
0
0
1.35
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.26
0
0
1.26
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
0
0
ΚΑΠΩΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.24
0
0
1.24
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0
0
0
0
ΛΑΖΟΥ
ΚΛΕΦ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.24
0
0
1.24
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.2
0
0
1.2
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.18
0
0
1.18
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0.66
0
ΑΡΝΑΟΥΤΗ
ΑΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.18
0
0
1.18
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΚΟΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.11
0
0
1.11
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
ΣΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1
0
0
1.1
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.08
0
0
1.08
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.06
0
0
1.06
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<