ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΟΡΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
25.3
0
0
25.3
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
0
3.01
2.196
7.867
2.23
18.2
8.833
8
8.467
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
115.498
0
0
115.498
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1970
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.941
6.332
6.921
8.832
7.009
7.347
7.749
7.933
7.967
9.633
9.067
9.133
8.833
8
6.8
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.783
0
0
14.783
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.032
3.62
0
1.961
0
ΦΙΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
34.4
0
0
34.4
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1981
6.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.572
0
7.5
8
1.965
2.858
2.727
2.856
0
1.921
ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
31.43
0
0
31.43
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1977
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.8
9.167
3.297
0
2.9
0
0
ΣΥΡΙΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
29.488
0
0
29.488
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1992
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.555
0
8
7.4
9.167
2.367
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
28.832
0
0
28.832
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1986
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.867
9.633
3.066
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
27.817
0
0
27.817
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1977
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8
9.033
2.651
0
0
0
0
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΩΝΙ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
26.167
0
0
26.167
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1989
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.833
8.667
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
24.111
0
0
24.111
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
0
0
0
0
0
4.914
5.875
0
9.733
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
23.089
0
0
23.089
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1977
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
2.956
0
2.334
0
1.932
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.967
0
0
18.967
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.567
ΚΕΠΦΕΡ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΩΡΙΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.224
0
0
18.224
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
2.391
0
0
0
0
ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.04
0
0
17.04
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1981
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
0
0
5.902
0
0
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.325
0
0
15.325
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
9.5
0
0
2.976
0
0
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.201
0
0
15.201
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.718
0.993
2.192
0
1.43
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.241
0
0
14.241
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1980
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.312
7.627
0
0
2.084
0
3.218
0
0
ΠΑΝΤΖΗ-ΠΡΙΦΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.034
0
0
12.034
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
2.867
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.21
0
0
11.21
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.762
2.773
2.893
2.782
0
0
0
0
ΤΣΑΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.052
0
0
11.052
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.576
2.76
2.869
2.847
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤOΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.956
0
0
5.956
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1988
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563
1.015
2.378
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΟΣΜ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.269
0
0
4.269
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238
0
2.031
0
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.858
0
0
2.858
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.858
0
0
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.74
0
0
2.74
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1979
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0.6
0
ΡΩΤΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.618
0
0
2.618
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1978
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.618
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.441
0
0
2.441
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.05
0
0
2.05
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1999
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0
0