ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
48.911
0
0
48.911
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1978
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
0
0
0
9.6
9.767
9.133
8.833
0
8.467
ΤΖΗΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
41.06
0
0
41.06
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1981
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.547
8
9.2
2.967
2.465
8.7
0
7.18
ΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
28.618
0
0
28.618
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1991
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8
7.833
1.801
3.216
0
0
0
0
ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
28.414
0
0
28.414
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.867
9.6
2.948
0
0
0
0
ΒΛΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
19.567
0
0
19.567
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
1.8
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
14.973
0
0
14.973
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
2.264
1.938
3.055
0
2.849
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
12.456
0
0
12.456
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.908
3.013
2.293
3.242
0
0
0
0
ΠΑΛΙΜΕΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
5.697
0
0
5.697
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
3.251
0
0
ΒΑΛΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
5.074
0
0
5.074
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.347
0
2.727
0
0
0
0
ΓΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2.893
0
0
2.893
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.893
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.758
0
0
1.758
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1979
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.758
0
0
0
0
0
0
ΚΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.31
0
0
1.31
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
0.415
0
0
0.415
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.415
0
0