ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
51.886
0
0
51.886
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
8.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.786
9.3
9.133
8.933
8.833
8.9
ΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
50.985
0
0
50.985
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
8
9.167
3.199
9.133
7.136
2.531
3.587
ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
46.603
0
0
46.603
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.873
7.867
9.633
3.297
9.133
8.8
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΟΡΔΑ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
36.558
0
0
36.558
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.597
7.967
9.2
2.784
7.075
2.935
0
0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
35.8
0
0
35.8
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1997
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
8.833
8.9
ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
30.384
0
0
30.384
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1976
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.26
9.167
3.483
0
3.031
0
3.478
ΠΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
27.493
0
0
27.493
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1978
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.173
4.825
9.2
2.784
2.817
2.867
0
2.828
ΚΡΥΠΩΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
26.667
0
0
26.667
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
8.9
ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
23.788
0
0
23.788
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.633
3.264
0
2.891
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
23.355
0
0
23.355
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
9.633
3.21
0
2.812
0
0
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
20.454
0
0
20.454
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.087
0
0
0
0
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
17.233
0
0
17.233
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1989
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
9.633
0
0
0
0
0
ΠΑΣΑΛΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
16.733
0
0
16.733
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.9
ΜΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
12.367
0
0
12.367
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1989
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.336
2.031
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
8.6
0
0
8.6
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
7.707
0
0
7.707
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1986
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.585
3.122
0
0
0
0
0
0
ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
3.09
0
0
3.09
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0
0
0
0
0
0