ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
8.467
0
0
8.467
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1984
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.932
0
0
1.932
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.932
ΚΟΚΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.12
0
0
0.12
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
62.7
0
0
62.7
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9
9.267
9.133
8.933
8.833
8.667
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
52.131
0
0
52.131
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
8.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.174
8
9.6
3.548
3.068
8.833
2.009
8.9
ΣΕΡΔΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
46.385
0
0
46.385
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1978
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.275
3.733
0
0
0
2.38
0
0
0
7.533
0
9.633
2.063
0
8.833
0
8.933
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
22.626
0
0
22.626
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1987
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
0
0
2.489
0
8.833
0
7.767
ΠΙΚΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.6
0
0
17.6
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.732
0
0
10.732
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1971
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.965
0
7.767
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.072
0
0
10.072
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1985
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
9.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.389
0
0
2.389
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
0
0
ΔΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.965
0
0
1.965
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1979
8.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
0
0
0
0
0