ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
2.869
0
0
2.869
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
44.861
0
0
44.861
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.352
4.909
9
9.533
9.133
8.933
0
0
ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
27.3
0
0
27.3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2005
9.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
9.533
ΜΠΛΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
25.93
0
0
25.93
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
9.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8
8
2.563
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
23.333
0
0
23.333
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.967
7.967
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
18.133
0
0
18.133
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.3
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
17.951
0
0
17.951
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.8
2.151
0
0
0
0
ΓΚΕΜΠΕΣΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
15.833
0
0
15.833
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
10.519
0
0
10.519
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
7.833
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΠΑ
ΤΙΜΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
9.155
0
0
9.155
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
1.921
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
5.533
0
0
5.533
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
0
0
0
0
0
ΣΤΡΙΜΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
1.856
0
0
1.856
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0.633
0
0
0
0