ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.225
0
0
14.225
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.424
0
1.921
2.151
3.362
0
2.227
0
0
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
55.3
0
0
55.3
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1974
7.44
29.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
0
7.767
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.355
0
0
50.355
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1978
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
7.733
7.867
0
3.035
9.133
8.7
2.397
8.4
ΠΙΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
48.353
0
0
48.353
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.142
9.1
8.7
6.433
3.478
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.485
0
0
38.485
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1971
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
7.9
2.727
8.2
6.171
1.976
8.4
ΒΕΛΗΜΑΧΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.213
0
0
38.213
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/1973
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
4.673
8
8
3.251
8.2
2.935
0
1.365
ΙΑΤΡΟΥ - ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.862
0
0
37.862
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/1975
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.31
5.655
9.633
3.011
2.959
8.82
0
3.548
ΜΕΤΑΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.423
0
0
37.423
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1980
6.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.6
3.36
8.3
2.493
2.769
8.433
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.203
0
0
37.203
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1990
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.8
9.633
2.937
9.133
0
0
0
ΜΕΡΕΜΕΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.18
0
0
35.18
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1975
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
1.266
7.967
9.633
3.142
9.1
2.391
0
0
ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΒΙΓΓΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.865
0
0
30.865
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1979
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
7.967
9.633
2.749
0
1.703
0
3.046
ΚΟΝΤΗ ΠΑΤΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.437
0
0
28.437
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1977
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
1.834
2.194
1.954
8
2.5
2.694
2.823
2.146
2.5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.881
0
0
25.881
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
7.833
9.6
3.011
2.02
2.5
0
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.272
0
0
23.272
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
3.024
3.199
8.167
2.681
1.769
2.336
ΦΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.083
0
0
21.083
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
2.74
2.991
7.142
3.074
2.179
1.461
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.539
0
0
12.539
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1979
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
2.86
2.817
2.937
2.681
0
0
ΣΕΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.367
0
0
11.367
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1974
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
2.149
3.164
2.507
3.188
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.939
0
0
9.939
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/08/1977
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
3.207
2.828
2.408
0
0
ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.857
0
0
9.857
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
8.167
0
0
0
ΓΟΥΝΑΡΗ-ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.011
0
0
8.011
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1979
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
0
0
0
3.133
3.022
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.771
0
0
7.771
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.956
2.598
2.216
0
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.574
0
0
7.574
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
2.336
0
1.483
2.838
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.284
0
0
5.284
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1969
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
0
2.293
0
0
0
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.17
0
0
3.17
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
0
0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.441
0
0
2.441
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.758
0
0
1.758
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.758
0
ΨΟΧΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.594
0
0
1.594
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.594
0