ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΤΣΙΧΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
209.333
0
0
209.333
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
8.9
209.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΩΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.91
0
0
38.91
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1992
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097
3.006
3.543
6.48
4.95
3.354
4.626
0
7.854
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.537
0
0
10.537
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
3.34
2.866
0
0
ΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.4
0
0
5.4
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
0.98
0
3.37
ΚΟΥΚΟΥΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.49
0
0
3.49
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
0
0
1
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.1
0.1
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.233
0
0
16.233
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.6
0
ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.436
0
0
33.436
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.187
8.4
7.6
7.833
ΛΕΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.318
0
0
29.318
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
2.926
5.617
8
2.771
2.356
5.236
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.351
0
0
13.351
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.2
2.88
2.8
0
2.871
ΤΡΙΓΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.165
0
0
8.165
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.554
1.47
0.7
0
3.83
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.131
0
0
4.131
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
1.4
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.197
0
0
3.197
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1992
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.722
0
0
50.722
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.125
7.52
4.457
5.52
7.933
8.567
7.6
0
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.4
0
0
37.4
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
18.8
ΤΣΟΜΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.64
0
0
29.64
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.126
4.297
8.9
8.7
0
0
3.377
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.617
0
0
29.617
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.817
0
0
7
7.267
ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.601
0
0
29.601
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.467
7.366
5.701
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.541
0
0
26.541
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
4.8
3.84
0
3.466
5.145
6.845
ΜΗΛΑΣ
ΡΟΥΝΤΙΝ
ΠΕΤΡΟ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.935
0
0
25.935
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
1.326
4.846
8.691
2.354
0
3.849
0
3.909
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.788
0
0
25.788
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.857
6.143
0
0
0
0
5.309
2.737
0
2.967
3.775
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.048
0
0
25.048
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
4.781
6.34
3.08
6.035
ΠΕΓΙΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.733
0
0
24.733
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
0
8.533
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.569
0
0
24.569
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.823
3.494
2.383
6.053
6.817
ΓΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.259
0
0
24.259
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
7.371
2
3.374
0
4.716
3.631
ΝΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.237
0
0
24.237
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.6
8.07
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.822
0
0
23.822
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1998
9.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
4.203
4.891
4.8
7.567
0.961
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.353
0
0
23.353
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
5.611
0
0
6.867
4.442
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΚΤΩΡ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.853
0
0
22.853
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.993
6.36
0
8.5
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.787
0
0
22.787
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.406
3.229
4.053
3.291
6.808
ΖΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.554
0
0
22.554
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.569
8.16
5.573
1.03
2.2
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.23
0
0
22.23
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
0.629
2.22
2.64
7.24
6.242
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.56
0
0
21.56
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
1.509
6.867
5.318
ΚΟΚΟΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.399
0
0
21.399
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
5.334
3.73
1.44
0
3.795
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.203
0
0
21.203
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.92
7.6
8.633
ΚΑΡΙΩΤΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.979
0
0
20.979
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
8.767
2.32
0.823
3.18
0
1.376
ΣΙΑΣΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.95
0
0
20.95
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
6.849
7.767
3.814
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.95
0
0
20.95
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
2.683
2.994
2.773
7.734
ΝΤΟΥΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.916
0
0
20.916
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
5.72
3.057
5.486
1.74
2.65
ΠΕΛΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.739
0
0
20.739
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
7.867
3.717
2.825
4.559
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.812
0
0
19.812
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.55
3.38
2.68
2.441
5.841
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.675
0
0
18.675
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.506
7.967
6.203
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.48
0
0
18.48
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
3.54
6.9
0
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.23
0
0
18.23
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.53
5.635
7.573
ΚΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.519
0
0
17.519
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.691
2.915
3.046
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.633
0
0
16.633
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.229
7.042
3.362
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.451
0
0
16.451
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
4.247
8.667
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.34
0
0
16.34
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.46
3.72
7.16
ΛΟΥΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.818
0
0
15.818
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.046
0
3.86
2.998
2.915
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.718
0
0
15.718
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.84
4.915
4.113
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.704
0
0
15.704
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.179
6.776
3.75
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.514
0
0
15.514
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.874
4.13
3.69
0
0
1.82
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.418
0
0
15.418
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.934
3.214
3.057
4.91
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.626
0
0
14.626
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
6.046
6.12
0
0
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.531
0
0
14.531
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.567
3.579
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.33
0
0
14.33
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
3.18
7.79
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.161
0
0
14.161
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
8.313
1.834
2.784
ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.888
0
0
13.888
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.354
0
0
0
8.533
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.835
0
0
13.835
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
0
2.057
3.438
3.472
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.724
0
0
13.724
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
0
3.749
2.762
3.402
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.694
0
0
13.694
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.15
3.68
0.88
0
2.904
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.338
0
0
13.338
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.789
0
0
2.793
4.756
ΒΕΡΓΗ
ΛΟΥΪΖΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.869
0
0
12.869
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.086
3.071
1.769
2.943
0
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.447
0
0
12.447
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
1.9
8.567
0
0
ΚΟΥΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.326
0
0
12.326
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.734
5.282
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.878
0
0
11.878
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
4.52
1.66
3.584
ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.493
0
0
11.493
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.69
0.58
3.763
5.06
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.381
0
0
11.381
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.141
0
2.301
3.515
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.24
0
0
11.24
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.28
5.343
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.131
0
0
11.131
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
0
0
7.6
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.486
0
0
10.486
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.92
2.653
3.05
ΛΙΝΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.229
0
0
10.229
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
4.909
4.143
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.058
0
0
10.058
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.558
0
3.5
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.042
0
0
10.042
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
1.408
0
ΚΟΡΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.016
0
0
10.016
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
2.8
2.22
0
1.64
3.15
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.983
0
0
9.983
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1988
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
2.945
3.415
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.87
0
0
9.87
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.45
2.42
1.9
0
0
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.46
0
0
9.46
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
1.22
0
0
ΚΟΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.386
0
0
9.386
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.8
4.929
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.24
0
0
9.24
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.4
2.6
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.849
0
0
8.849
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
0
2.312
3.371
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.747
0
0
8.747
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
2.771
3.133
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΚΛΕΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.581
0
0
8.581
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
1.5
0
0
0
5.435
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.518
0
0
8.518
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.415
8.103
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.469
0
0
8.469
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
4.837
0
0
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.37
0
0
8.37
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1999
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
1.37
1.22
2.32
1.02
1.36
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.361
0
0
8.361
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.727
2.304
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.119
0
0
8.119
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
6.85
0
0
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.867
0
0
7.867
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.867
0
0
7.867
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.074
3.242
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.741
0
0
7.741
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
5.01
0
0
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.49
0
0
7.49
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
6.05
0
0
ΣΙΣΙΟΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.322
0
0
7.322
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.11
0
0
0.852
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.22
0
0
7.22
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.22
ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.051
0
0
7.051
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
2.686
1.88
ΜΠΑΛΤΑΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.755
0
0
6.755
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
2.465
0
ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.527
0
0
6.527
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0.74
2.358
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.491
0
0
6.491
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
3.36
0
0
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.352
0
0
6.352
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
2.683
0
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΚΕΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.35
0
0
6.35
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
0
0
ΡΑΡΑΚΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.314
0
0
6.314
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
3.36
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.218
0
0
6.218
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.814
0
0
0
3.404
ΤΑΠΕ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.078
0
0
6.078
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
0
2.795
ΖΙΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.074
0
0
6.074
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.96
0
0
0.6
ΚΑΤΣΙΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.893
0
0
5.893
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
1.8
3.833
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.356
0
0
5.356
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.716
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.092
0
0
5.092
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
1.583
0.109
ΓΛΑΡΟΥ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.903
0
0
4.903
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
0
0
0
0
0
ΔΕΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.825
0
0
4.825
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.445
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.802
0
0
4.802
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.356
0.666
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.71
0
0
4.71
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
2.94
0
0
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.61
0
0
4.61
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
1.83
1.62
0
0
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.583
0
0
4.583
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
0
0
0
0.56
ΠΑΡΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.48
0
0
4.48
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.448
0
0
4.448
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
4.048
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.305
0
0
4.305
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
2.705
0
ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.282
0
0
4.282
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
2.95
0.36
0
ΠΡΕΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.22
0
0
4.22
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
1.4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.219
0
0
4.219
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.81
0.9
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.027
0
0
4.027
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
0
0.97
ΓΚΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.98
0
0
3.98
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1995
9.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.9
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.977
0
0
3.977
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.354
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.93
0
0
3.93
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
3.48
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.895
0
0
3.895
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.865
2.031
ΝΑΟΥΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.89
0
0
3.89
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2001
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
2.1
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.74
0
0
3.74
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
3.66
0
0
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.66
0
0
0
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
0
0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.565
0
0
3.565
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
0.295
0
ΠΡΙΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.49
0
0
3.49
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
0
0
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.48
0
0
3.48
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
0
0
ΓΟΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.374
0
0
3.374
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
0
ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.369
0
0
3.369
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.266
1.103
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.341
0
0
3.341
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2006
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.341
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΓΚΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.297
0
0
3.297
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.343
1.954
ΛΕΩΝΤΖΑΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.297
0
0
3.297
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
ΚΛΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.253
0
0
3.253
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.253
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
0
0
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
0
0
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.11
0
0
3.11
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.17
2.94
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.035
0
0
3.035
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2007
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.035
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.984
0
0
2.984
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0
0
2.804
ΣΑΡΔΕΛΙΑΝΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.96
0
0
2.96
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.838
0
0
2.838
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
ΖΟΡΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.795
0
0
2.795
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.795
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.606
0
0
2.606
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1997
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.58
0
0
2.58
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
1.14
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.469
0
0
2.469
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
ΓΟΥΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.38
0
0
2.38
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΜΟΣΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.377
0
0
2.377
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.26
0
0
2.26
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
0
0
ΛΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.183
0
0
2.183
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΚΑΦΑΣΛΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.129
0
0
2.129
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.129
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.011
0
0
2.011
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΠΙΠΙΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.009
0
0
2.009
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
ΠΕΛΙΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.94
0
0
1.94
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
0
0
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.89
0
0
1.89
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.878
0
0
1.878
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.878
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.84
0
0
1.84
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
ΜΙΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1995
9.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.74
0
0
1.74
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.72
0
0
1.72
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1995
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΤΣΙΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.72
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.634
0
0
1.634
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
0
0
ΧΡΥΣΑΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.5
0
0
1.5
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.26
0
0
1.26
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.08
0
0
1.08
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
0
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.06
0
0
1.06
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.137
0
0
0.137
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.1
0
0
0.1
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/06/2005
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
61.673
0
0
61.673
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
6.967
0
1.543
7.867
7.933
9.267
8.967
8.067
9.167
ΜΠΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
58.589
0
0
58.589
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1993
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
5.127
7.867
5.931
7.7
8.4
7.6
7.931
ΜΑΡΙΝΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΙΑΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
57.774
0
0
57.774
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2000
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
8.767
8.067
5.971
7.867
8.6
7.533
8.787
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
56.601
0
0
56.601
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.067
0
0
0
0
8.467
7.933
3.086
2.616
16
ΞΥΛΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
51.607
0
0
51.607
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.749
5.2
0
0
6.867
5.891
7.467
3.714
7.72
8.873
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
51.5
0
0
51.5
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1987
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.737
8.933
2.263
8.267
8.433
8.733
9.133
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.891
0
0
50.891
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.749
4.811
3.863
0
0
0
0
4.069
5.611
5.509
7.967
8.633
3.153
3.526
ΡΕΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.984
0
0
49.984
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
6.246
8.793
5.903
3.377
7.549
6.955
7.733
ΔΗΣΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.786
0
0
49.786
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.033
5.606
8
8.4
2.758
7.29
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.6
0
0
49.6
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.233
9.2
9.067
8.067
9.233
ΚΙΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.116
0
0
49.116
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.029
4.389
5.726
7
5.549
7.9
8.567
1.092
4.221
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.903
0
0
48.903
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.469
5.931
8.9
5.571
7.533
8.233
2.891
5.374
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.227
0
0
48.227
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.599
7.109
9
5.651
3.297
8.567
2.413
3.592
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.21
0
0
48.21
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.16
8.767
8.461
5.217
3.297
8.633
2.836
3.559
ΧΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.056
0
0
48.056
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
3.943
8
4.783
2.829
8.633
7.533
8.667
ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝ.
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.907
0
0
47.907
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1996
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.754
6.346
8.107
8.567
7.6
8.533
ΤΣΙΟΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.573
0
0
47.573
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
3.257
8.972
2.909
8
8.467
2.683
3.718
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.174
0
0
47.174
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
5.783
3.966
8.5
5.663
8
8.633
1.397
3.426
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
46.961
0
0
46.961
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.045
8.995
8.423
0
7.933
8.233
0
3.68
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
46.62
0
0
46.62
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.589
8.5
5.754
7.967
8.6
0
2.71
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
46.605
0
0
46.605
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1986
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.607
8.7
5.926
3.509
7.764
7.6
8.5
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΣΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
46.541
0
0
46.541
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.408
16.333
12.8
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.89
0
0
45.89
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1985
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
2.8
3.074
0
2.48
3.737
6.351
7.933
8.233
2.921
6.176
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.802
0
0
45.802
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.606
2.834
6.423
8.933
5.686
7.967
8.633
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.73
0
0
45.73
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.5
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.11
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.831
0
0
44.831
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
3.497
8.171
2.674
2.651
8.633
7.6
8.633
ΓΚΕΒΡΕΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.695
0
0
44.695
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
8.267
5.64
8.3
8.6
2.659
3.395
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.462
0
0
44.462
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
5.371
5.623
9.149
4.194
7.867
8.567
0
0
ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.438
0
0
44.438
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.657
8.128
5.88
7.967
8.567
0
0
ΚΕΤΙΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.894
0
0
43.894
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.034
4.846
0
6.68
7.967
8.6
4.1
5.667
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.887
0
0
43.887
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
1.749
6.194
8.533
5.629
3.24
8.4
3.221
6.179
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.635
0
0
43.635
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.463
8.797
5.309
7.967
8.6
0
0
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.641
0
0
42.641
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.029
6.251
4.949
7.933
8.233
7.567
3.068
ΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.466
0
0
42.466
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.657
6.469
8.533
5.949
6.313
5.006
2.54
0
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.306
0
0
42.306
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
6.053
3.389
8.4
6.998
8.533
ΒΑΔΑΚΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.232
0
0
42.232
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.135
8.5
3.383
7.967
8.567
2.902
5.779
ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.191
0
0
42.191
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
4.32
6.731
0
0
0
0
1.246
2.354
5.863
7.967
8.567
0
1.76
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.169
0
0
42.169
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.983
5.76
5.143
7.933
8.233
3.742
7.082
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.038
0
0
42.038
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.81
5.514
7.767
3.814
7.6
8.533
ΣΑΠΛΑΧΙΔΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.82
0
0
41.82
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
8.8
4.857
7.5
8.467
2.378
1.352
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.678
0
0
41.678
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.949
3.263
8.467
7.6
8.533
ΣΑΡΡΗ-ΝΤΜΗΤΡΙΕΒΑ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.67
0
0
41.67
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.547
8.63
9.167
8.733
3.275
3.319
ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.481
0
0
41.481
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
8.274
8.674
6.074
7.42
8.467
0
0
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.264
0
0
41.264
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
8.067
6.497
8.41
6.393
4.611
5.481
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.042
0
0
41.042
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1991
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.091
8.767
6.074
8.207
8.567
0
2.336
ΗΛΚΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.907
0
0
40.907
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1993
9.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.257
0
8.5
6.057
3.6
8.433
3.109
5.573
ΖΑΡΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.898
0
0
40.898
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.174
7.457
8.3
7.533
8.4
8.033
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.633
0
0
40.633
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1979
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.367
7.9
0
7.067
8.033
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.224
0
0
40.224
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.886
7.166
8.933
1.086
3.297
8.6
0
5.256
ΚΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.162
0
0
40.162
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1994
9.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8.467
8.067
5.029
7.9
3.333
0
0
ΜΟΥΡΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.042
0
0
40.042
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
5.857
8.347
8.6
2.703
6.468
ΜΙΑΡΗ
ΕΛΕΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40
0
0
40
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
9.73
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.922
0
0
39.922
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.697
8.7
5.754
8.187
8.433
1.622
1.528
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.778
0
0
39.778
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
2.93
3.34
5.98
8.15
8.6
1.921
6.587
ΒΑΦΕΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΚΕ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.625
0
0
39.625
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1995
9.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
2.251
0
3.074
7.967
1.326
3.817
3.696
4.437
5.831
2.51
3.31
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.511
0
0
39.511
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.123
8.067
8.567
0
7.555
ΞΑΝΘΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.414
0
0
39.414
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
8.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
8.057
8.5
6.017
7.967
8.633
0
0
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.377
0
0
39.377
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
8.167
8.3
5.109
7.933
3.043
2.44
2.74
ΔΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.352
0
0
39.352
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
2.217
7.928
2.834
1.794
5.229
7.89
2.526
0
4.363
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.312
0
0
39.312
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.886
6.996
7.226
6.01
6.005
6.71
ΜΠΑΡΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.261
0
0
39.261
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.611
2.651
5.12
8.995
8.501
0
0
3.08
1.38
3.59
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.199
0
0
39.199
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
8.76
6.856
6.473
6.422
7.369
ΒΕΛΜΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.194
0
0
39.194
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1989
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.315
8.5
4.091
3.469
8.567
3.28
5.973
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙAΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.123
0
0
39.123
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
8.9
17
3.994
0
0
1.288
2.607
ΤΣΙΚΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΕΣΤΩ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.046
0
0
39.046
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1992
9.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
4.47
4.87
8.471
9.133
8.067
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.894
0
0
38.894
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.549
6.806
3.96
0
0
0
0
3.457
8.233
2.823
6.066
ΚΟΚΟΛΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.878
0
0
38.878
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1989
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.766
8.649
5.994
7.867
3.103
0
0
ΠΑΞΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.833
0
0
38.833
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
7.71
7.911
10.92
3.32
8.309
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.708
0
0
38.708
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
5.166
3.634
5.623
1.646
2.48
0
2.091
0
3.326
1.303
0
7.567
3.164
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.598
0
0
38.598
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/1991
6.5
23.622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.666
11.4
0
1.91
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.278
0
0
38.278
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.949
0
8.418
5.857
3.04
8.567
0
3.448
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.134
0
0
38.134
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.135
8.233
5.576
4.367
5.449
4.896
5.477
ΣΙΑΧΑΜΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.056
0
0
38.056
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1991
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8.667
4.767
0
0
0
0
0
0
3.04
0
4.194
6.938
2.318
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.982
0
0
37.982
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1992
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.12
8.6
0
0
0
4.343
6.1
0
2.44
3.08
3.1
1.1
2.288
3.411
ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.936
0
0
37.936
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
1.029
2.846
0
0
0
0
0
0
5.96
7.967
5.671
5.421
6.757
ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.934
0
0
37.934
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.343
5.56
8.967
9.033
3.021
3.01
ΖΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.914
0
0
37.914
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1997
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.257
2.069
0
0.971
3.8
8.967
7.533
9.1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.835
0
0
37.835
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9
6.567
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
3.34
2.85
7.012
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.603
0
0
37.603
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.767
8.484
5.697
2.886
3.337
2.653
2.08
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.441
0
0
37.441
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.106
5.154
7.967
8.567
5.302
6.346
ΡΙΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.236
0
0
37.236
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.709
7.967
8.567
6.9
8.094
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.09
0
0
37.09
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
4.881
8.967
8.4
3.411
9.1
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.935
0
0
36.935
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.829
5.926
7.767
3.791
2.531
8.092
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.891
0
0
36.891
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
1.05
1.02
1.02
1.05
1.02
0
0
0
0
8.233
5.554
8.457
8.467
0
0
ΦΤΕΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.701
0
0
36.701
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.134
7.037
7.7
5.497
9.333
ΖΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.677
0
0
36.677
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1995
9.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
4.28
7.533
8.233
5.498
3.533
ΣΙΑΣΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.555
0
0
36.555
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.171
8.044
5.823
7.767
8.4
0
0.35
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.458
0
0
36.458
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
1.02
1.02
1.131
1.02
0.99
0
0
0
0
8.233
5.52
8.067
8.467
0
0
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.227
0
0
36.227
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.417
7.434
0
0
3.297
4.229
3.77
8
3.08
0
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.757
0
0
35.757
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
5.919
3.286
8.233
7.567
8.181
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.396
0
0
35.396
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
7.733
8.4
8.7
9.1
ΚΟΥΖΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.212
0
0
35.212
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.28
7.833
0
8.629
5.897
3.331
1.44
2.801
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.121
0
0
35.121
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.023
8.183
8.233
5.088
7.633
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.073
0
0
35.073
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
8.9
8.7
4.589
8.117
1.68
2.974
0
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.043
0
0
35.043
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.549
4.971
6.31
2.31
6.141
3.899
6.805
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.905
0
0
34.905
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
6.641
3.87
3.34
5.951
6.57
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.85
0
0
34.85
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
8.629
5.514
7.967
3.023
2.118
0
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.598
0
0
34.598
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/06/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.217
8.43
8.567
5.674
1.21
ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.509
0
0
34.509
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
8.233
7
4.273
4.96
3.641
3.978
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.493
0
0
34.493
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
4.491
2.469
7.2
3.029
7.967
3.4
0
2.749
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.467
0
0
34.467
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
8.063
5.949
3.389
8.4
0
3.284
ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.399
0
0
34.399
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
9.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6.297
6.869
0
0
5.267
5.53
6.436
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.292
0
0
34.292
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.017
0
8.567
4.984
6.024
ΜΠΑΪΜΠΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.03
0
0
34.03
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.5
34.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΩΗ
ΣΕΡΑΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.007
0
0
34.007
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1997
9.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
9.233
9.167
0
4.28
2.904
7.075
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.698
0
0
33.698
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
6.847
7.963
8.233
2.871
4.595
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.683
0
0
33.683
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.9
8.3
0
0
3.283
2.443
2.924
ΝΤΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.555
0
0
33.555
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
8.377
5.154
7.5
8.467
0
0
ΚΟΥΚΟΥΒΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.419
0
0
33.419
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.011
8.5
5.937
3.637
7.333
0
0
ΚΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.353
0
0
33.353
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
5.28
7.423
5.037
6.9
5.89
ΛΕΝΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.243
0
0
33.243
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1986
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.886
4.663
3.063
0
0
0
0
2.4
2.8
2.091
0
4.286
3.025
4.435
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.116
0
0
33.116
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
9.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
4.16
5.143
8.003
8.233
5.165
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.046
0
0
33.046
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
1.85
3.87
8.127
3.714
5.339
7.495
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.883
0
0
32.883
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
7.261
6.029
7.967
7.067
0
0.8
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΑΔΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.843
0
0
32.843
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.789
5.154
0
4.971
3.063
3.12
2.56
2.663
2.103
1.212
3.21
ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.65
0
0
32.65
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.133
0
0
0
0
0
0
2.77
3.71
3.65
2.16
2.6
3.56
ΠΙΛΑΦΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.554
0
0
32.554
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.823
1.097
7.463
1.52
4.503
0
8.233
0
2.915
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.51
0
0
32.51
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
9
7.394
3.497
0
0
3.21
1.48
3.7
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.507
0
0
32.507
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1986
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
4.3
0
2.97
3.91
5.23
2.25
2.72
3.76
ΜΠΡΕΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.427
0
0
32.427
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
3.08
8.933
7.833
8.9
ΜΠΕΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.39
0
0
32.39
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
3.034
8.233
7.6
8.059
ΚΡΑΝΤΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.384
0
0
32.384
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
7.151
7.901
6.671
2.485
5.165
ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.213
0
0
32.213
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.526
8.067
6.34
8.087
0.56
3.312
4.133
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.163
0
0
32.163
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
1.257
3.647
4.37
6.914
6.043
4.868
4.492
ΔΕΛΙΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.095
0
0
32.095
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2000
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
3.634
7.633
8.126
3.02
7.008
ΤΖΑΦΕΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.848
0
0
31.848
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.506
7.08
8.467
4.659
5.137
ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.786
0
0
31.786
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.033
2.514
8.16
3.129
0
1.05
ΣΙΟΛΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.718
0
0
31.718
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
4.503
8
3.18
2.71
4.558
ΜΑΝΑΒΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.559
0
0
31.559
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.663
5.526
2.74
8.6
0
6.03
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.502
0
0
31.502
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
6.411
7.137
0
3.017
0
0
2.84
0
0.686
8.633
0
0
ΚΑΚΑΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.393
0
0
31.393
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.846
6.411
8.3
1.64
3.407
3.789
ΠΑΠΑ
ΕΥΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.378
0
0
31.378
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.897
5.92
8.067
4.914
3.183
3.397
0
0
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.182
0
0
31.182
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1996
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
0
0
0
8.3
2.916
4.67
3.72
2.09
6.07
ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.078
0
0
31.078
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
8.533
5.903
7.9
3.509
0
0
ΜΕΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.063
0
0
31.063
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
8.5
2.423
3.149
3.783
2.876
4.173
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.903
0
0
30.903
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
4.64
6.114
2.011
8.317
6.712
0
0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.866
0
0
30.866
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.663
8.137
8.567
0
0
ΚΟΥΜΑΤΗΣ
ΛΟΡΕΝΤΣ -ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.863
0
0
30.863
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.251
8.3
2
2.086
3.706
2.845
3.675
ΚΟΥΛΗΣ
ΛΑΕΡΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.799
0
0
30.799
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1985
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
8.067
1.006
3.64
6.037
4.889
5.275
ΞΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.671
0
0
30.671
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
8.9
8.477
5.891
2.111
1.749
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.643
0
0
30.643
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
0
0
3.349
4.574
8
4.646
2.867
3.962
ΝΙΦΟΡΑΤΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.619
0
0
30.619
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.85
5.36
7.33
5.2
7.879
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.438
0
0
30.438
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
0
3.017
7.867
5.429
0
3.817
3.009
3.677
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.377
0
0
30.377
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
2.526
5.523
5.01
5.431
3.805
3.751
ΜΠΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.008
0
0
30.008
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.011
5.097
0
0
0
8.571
5.76
0
0
2.848
1.72
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.329
0
0
29.329
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
8.5
5.274
3.343
8.065
0
3.404
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.143
0
0
29.143
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.023
8.067
8.567
2.812
3.675
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.035
0
0
29.035
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
5.451
5.78
5.756
3.02
6.487
ΛΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.021
0
0
29.021
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
5.76
0
0
0
5.92
7.806
2.057
3.7
0
0
1.71
ΠΑΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.972
0
0
28.972
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
6.644
4.994
8.567
0
0
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.861
0
0
28.861
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1996
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
5.34
4.48
5.364
3.15
2.26
ΛΙΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.738
0
0
28.738
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
8.743
0
0
8.467
2.683
6.285
ΒΟΜΒΑ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.71
0
0
28.71
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
8.43
7.511
2.616
4.513
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.503
0
0
28.503
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0
0
0
3.383
2.86
3.989
7.9
1.051
2.871
1.878
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.44
0
0
28.44
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
7.667
8.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.273
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.415
0
0
28.415
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2002
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
0
8.52
8.4
2.969
2.4
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.35
0
0
28.35
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1989
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
4.514
0
0.229
0
3.509
4.977
0
4.245
3.585
4.914
ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.298
0
0
28.298
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
3.337
8.367
0
0
0
7.134
0
0.56
0
0
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.193
0
0
28.193
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.9
8.467
2.987
5.582
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.16
0
0
28.16
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.311
8.32
8.507
2.62
3.402
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.908
0
0
27.908
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.629
6.366
8.28
8.633
0
0
ΔΑΛΓΚΙΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.883
0
0
27.883
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.411
4.971
7.9
8.6
0
0
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.826
0
0
27.826
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
4.977
7.933
3.066
3.927
6.414
ΗΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.814
0
0
27.814
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.903
8
4.766
3.234
5.911
ΜΠΕΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.729
0
0
27.729
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.714
6.114
5.534
4.966
3.72
0
0
1.68
ΠΕΤΤΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.64
0
0
27.64
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
5.16
5.916
3.38
3.703
6.182
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.49
0
0
27.49
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
3.92
8.067
0
2.431
3.671
0
1.867
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.254
0
0
27.254
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
5.726
2.971
4.331
5.766
3.68
0
0
1.58
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.222
0
0
27.222
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1987
8.5
27.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.176
0
0
27.176
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.476
4.114
3.149
8.567
2.638
2.232
ΣΥΡΙΩΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.143
0
0
27.143
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0.067
2.59
1.649
6.871
8.8
1.7
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.869
0
0
26.869
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
6.32
2.92
6.323
2.75
6.122
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.851
0
0
26.851
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
8.377
6.074
3.406
3.657
0
0
ΣΟΪΛΕΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.84
0
0
26.84
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.914
0
7.7
8.4
2.424
3.207
ΜΑΛΑΧΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.735
0
0
26.735
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1988
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
1.131
8
4.564
2.706
4.931
2.269
2.836
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.731
0
0
26.731
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
7.737
7.823
1.4
1.12
3.6
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.723
0
0
26.723
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.42
2.69
4.869
4.894
8.62
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.686
0
0
26.686
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
9.88
3.05
2.67
5.886
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.656
0
0
26.656
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.78
9.016
0
3.25
2.88
3.09
0
0
0.64
ΜΠΑΡΜΠΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.61
0
0
26.61
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
8.495
5.446
3.157
3.286
2.192
0
ΓΚΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.559
0
0
26.559
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
3.569
8.467
4.305
5.019
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.534
0
0
26.534
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.067
0
5.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
0
0
ΚΑΚΑΡΙΚΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.525
0
0
26.525
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.163
3.817
3.786
8.1
3.122
3.537
ΣΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.461
0
0
26.461
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1992
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.809
8.087
8.567
1.11
1.889
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.344
0
0
26.344
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.811
3.466
8.567
0
0
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.301
0
0
26.301
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
4.423
5.149
1.646
8.2
1.332
3.164
ΤΟΛΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.267
0
0
26.267
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
9.067
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.252
0
0
26.252
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.697
6.029
3.06
8.467
0
0
ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.237
0
0
26.237
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
9.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.989
6.874
5.92
0
0
0
0
0
0
0
3.637
3.817
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.149
0
0
26.149
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
3.9
5.37
3.35
4.34
5.509
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.968
0
0
25.968
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.423
8
3.291
0
1.02
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.882
0
0
25.882
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
6.06
5.344
2.93
6.211
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.774
0
0
25.774
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.016
5.09
8.233
2.924
3.511
ΑΓΚΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.75
0
0
25.75
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
7.829
1.771
0
3.131
2.389
4.71
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.708
0
0
25.708
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2002
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
4.889
8.08
2.18
3.147
4.161
ΚΟΥΤΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.658
0
0
25.658
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
5.089
8.029
4.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.68
ΣΑΛΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.655
0
0
25.655
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
2.58
1.394
4.349
5.254
8.546
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.4
0
0
25.4
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1993
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
3.874
7.983
5.754
0
3.063
0
1.332
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.263
0
0
25.263
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
8.567
5.994
7.577
ΜΑΥΡΟΔΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.225
0
0
25.225
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.914
3.809
6.23
5.826
2.522
2.759
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΣΤΥΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.166
0
0
25.166
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2002
9.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.823
5.457
4.156
3.849
2.113
3.769
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.029
0
0
25.029
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
5.074
8
7.24
1.766
0
ΞΗΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.011
0
0
25.011
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.029
0
0
5.183
4.47
3.686
3.101
2.4
ΖΕΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.903
0
0
24.903
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2001
9.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
9
7.7
2.784
4.459
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΑΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.847
0
0
24.847
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.1
0
0
0
0
0
0
2.71
0
4.29
0.68
0
ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.763
0
0
24.763
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1995
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0.96
6.231
5.11
3.926
3.114
4.325
ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.621
0
0
24.621
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.034
8.067
3.714
3.49
3.317
ΧΑΝΤΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.62
0
0
24.62
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0.48
0.594
0
3.223
4.914
4.457
3.103
1.817
2.02
3.36
ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.433
0
0
24.433
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
6.143
3.83
8.6
0.36
2.85
ΚΟΥΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.408
0
0
24.408
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1995
9.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
4.91
3.41
6.019
2.62
4.03
ΧΑΛΙΚΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.201
0
0
24.201
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.669
7.533
1.31
4.677
3.533
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.187
0
0
24.187
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
4.811
2.35
5.611
2.43
4.949
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.973
0
0
23.973
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1995
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
5.823
3.534
3.657
2.192
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.92
0
0
23.92
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.81
5.62
2.12
5.28
3.26
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.9
0
0
23.9
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.149
3.297
3.274
2.86
2.66
2.82
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.888
0
0
23.888
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.533
2.39
8.257
8.4
0
3.308
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.827
0
0
23.827
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.58
5.516
3.24
2.48
6.841
ΒΟΛΛΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.703
0
0
23.703
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.263
1.954
0.503
1.166
2.64
6.049
0.297
0
0.823
2.281
4.745
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.593
0
0
23.593
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.566
7.44
0
0
0
0
0
0
2.457
0
2.73
0
2.4
0
0
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.549
0
0
23.549
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.246
3.454
8.467
2.804
3.579
ΧΩΤΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.542
0
0
23.542
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2002
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
8
3.226
2.094
4.462
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.46
0
0
23.46
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.56
3.06
6.5
5.04
3.5
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.444
0
0
23.444
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
9.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.48
0
3.666
3.804
5.262
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.435
0
0
23.435
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.85
6.184
2.24
2.68
5.49
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.377
0
0
23.377
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.983
8
2.56
0
2.446
2.301
2.893
ΤΣΕΡΕΓΚΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.325
0
0
23.325
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0
6.331
9
1.783
0
0
0
2.782
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.168
0
0
23.168
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1998
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
5.201
4.799
1.68
2.872
3.713
ΚΑΤΣΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.034
0
0
23.034
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
8.5
4.251
0
3.703
0
4.5
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.963
0
0
22.963
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/01/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.669
7.7
3.074
2.856
3.664
ΨΥΛΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.958
0
0
22.958
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1990
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
1.9
5.731
4.62
1.64
0
ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.701
0
0
22.701
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.969
1.12
8.067
3.546
9
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.678
0
0
22.678
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
3.691
4.817
2.6
3.269
1.114
3.633
ΣΤΑΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.674
0
0
22.674
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
4.08
2.32
2.39
1.75
3.75
0
1.998
3.369
ΚΩΣΤΙΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.644
0
0
22.644
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
8.24
8.6
0
2.43
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.611
0
0
22.611
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.731
4.966
8
0
1.745
2.793
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.561
0
0
22.561
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
5.02
5.92
5.471
2.36
1.35
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.543
0
0
22.543
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1988
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
4.731
4.046
0
3.543
3.1
5.146
ΤΖΗΜΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.525
0
0
22.525
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.62
2.74
5.79
2.98
5.115
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.398
0
0
22.398
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.909
7.633
6.816
2.13
0.91
ΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.254
0
0
22.254
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.216
3.629
8
1.68
1.1
4.629
ΦΟΥΤΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.152
0
0
22.152
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1998
9.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
3.8
3.48
3.25
3.23
7.572
ΜΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.964
0
0
21.964
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1990
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
2.571
0
7.867
5.046
1.406
2.366
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.928
0
0
21.928
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.623
7.8
0
0
3.106
2.249
2.151
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.904
0
0
21.904
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
5.909
2.36
2.65
2.56
3.78
ΖΑΠΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.9
0
0
21.9
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.72
3.26
5.79
2.18
4.92
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.895
0
0
21.895
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.847
7.967
3.34
2.62
4.121
ΨΩΜΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.881
0
0
21.881
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
3.589
2.88
3.36
0
3.286
ΔΕΡΒΕΝΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.851
0
0
21.851
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.951
1.2
6.12
3.28
7.3
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.705
0
0
21.705
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
0
0
5.106
2.543
4.109
1.6
0
3.319
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.683
0
0
21.683
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
3.84
0
1.909
3.454
2.229
2.423
3.304
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.659
0
0
21.659
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
5.966
4.994
0
3.1
2.46
2.762
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΟΛΙΒΕΡ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.621
0
0
21.621
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.446
8
3.114
1.526
3.535
ΚΟΛΑΝΓΓΕΛΟΥ
ΡΟΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.557
0
0
21.557
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1984
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.367
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
5.391
3.446
2.456
3.657
ΠΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.557
0
0
21.557
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
9.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.804
4.186
2.76
4.501
4.305
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.404
0
0
21.404
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
2.48
7.8
0
2.96
5.104
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.398
0
0
21.398
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1996
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
3.217
8.233
2.921
4.329
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.288
0
0
21.288
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
5.114
6.134
2.434
2.162
3.295
ΕΞΑΜΗΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.284
0
0
21.284
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1995
8.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
8.467
0
0
0
4.49
1.95
2.56
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.27
0
0
21.27
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2001
9.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.25
2.71
2.76
4.76
4.7
ΒΛΑΧΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.197
0
0
21.197
439
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.046
7.967
5.171
0
3.013
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.186
0
0
21.186
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
4.68
5.213
1.71
2.942
3.942
ΧΙΑΜΠΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥ