ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΚΑΛΟΕΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.449
0
0
26.449
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2007
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
3.833
9.367
0
0
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.674
0
0
11.674
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
6.32
2.92
0
0
0
0
ΤΣΩΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.867
0
0
9.867
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
9.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.333
7.533
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.863
0
0
5.863
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.394
ΒΕΛΟΝΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.577
0
0
5.577
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.566
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.086
0
0
5.086
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.857
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.046
0
0
4.046
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.743
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.2
0
0
3.2
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.674
0
0
2.674
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.617
0
0
2.617
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.154
ΚΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.354
0
0
2.354
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.011
0
0
2.011
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0.434
0
0
0
0
ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.931
0
0
1.931
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.68
0
0
1.68
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2006
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.623
0
0
1.623
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.303
0
0
1.303
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΨΑΡΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.28
0
0
1.28
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.12
0
0
1.12
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΑΡΕΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.097
0
0
1.097
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2008
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΚΑΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.663
0
0
0.663
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.411
0
0
0.411
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.229
0
0
0.229
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229