ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΕΡΓΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.467
0
0
1.467
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1991
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
50.753
0
0
50.753
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1978
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.861
4.465
7.967
7.9
2.501
2.196
3.264
0
5.767
8.333
6.5
ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
49.571
0
0
49.571
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1982
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
2.299
7.9
2.684
3.039
3.058
1.715
7.043
8.467
6.467
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
36.792
0
0
36.792
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.521
7.967
9.633
2.033
0
2.461
0
6.377
0
5.8
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
33.643
0
0
33.643
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1980
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.676
2.727
3.602
0
7.867
0
7.867
0
0
0
0
0
0
3.105
5.8
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
46.095
0
0
46.095
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1969
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.161
0
0
0
0
8.333
9.333
ΤΖΗΜΑΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
34.523
0
0
34.523
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1978
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
2.316
1.552
7.9
2.601
0
2.264
0
3.045
3.105
9.433
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
30.128
0
0
30.128
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1988
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.328
0
0
0
0
0
9.433
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
28.999
0
0
28.999
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1968
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
3.748
7.833
2.196
1.835
0
1.492
0
2.256
8.43
ΡΟΙΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
28.457
0
0
28.457
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1973
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058
5.912
2.453
7.9
2.541
0
2.696
0
0
2.779
2.118
ΠΛΙΑΣΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
27.145
0
0
27.145
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
1.578
7.9
2.599
0
1.698
0
0
2.959
3.345
ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
26.682
0
0
26.682
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
7.867
1.707
0
2.213
1.338
0
2.573
8.575
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
23.497
0
0
23.497
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1978
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.504
3.105
0
2.515
0
2.747
1.578
1.881
0
8.167
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.143
0
0
20.143
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
2.676
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.32
0
0
15.32
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
1.853
7.867
2.033
0
0
0.875
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.091
0
0
14.091
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1972
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.436
0
2.65
0.806
1.355
0.257
2.667
1.244
2.676
ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
12.249
0
0
12.249
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
7.1
0
0
0
20.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.633
8.189
7.967
9.633
2.702
0
0
0
0
0
2.093
ΜΙΧΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
10.422
0
0
10.422
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1995
5.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.256
8.167
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8.267
0
0
8.267
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1975
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5.405
0
0
5.405
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.3
0
0
0
35.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.736
0
0
1.955
0
2.83
2.136
2.847
2.444
2.427
2.487
8
3.044
2.839
1.527
2.576
0
0
1.87
2.221
ΤΣΑΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.708
0
0
3.708
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.104
1.604
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.573
0
0
2.573
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1981
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.573
0
ΔΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.076
0
0
2.076
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1976
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.076
0
0
ΑΗΔΟΝΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.081
0
0
1.081
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.081