ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΙΠΙΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.319
0
0
3.319
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.319
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
28.396
0
0
28.396
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1978
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853
2.796
1.861
3.122
2.822
2.727
2.919
0
0
0
7.733
2.564
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
26.8
0
0
26.8
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1981
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΗΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
24.833
0
0
24.833
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1975
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
7.633
0
9.433
ΔΡΟΥΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
21.622
0
0
21.622
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1974
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.286
0
2.384
1.347
0
1.638
0
0
0
6.7
0
8.267
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
17.185
0
0
17.185
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
7.37
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.695
7.7
6.184
5
3.208
9.6
2.633
2.281
2.618
0
0
0
8.267
ΑΓΑΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.922
0
0
14.922
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1985
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
0
9.133
0
0.815
2.084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.619
0
0
14.619
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1982
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.227
3.225
8.167
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
9.916
0
0
9.916
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1983
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
8.167
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
9.865
0
0
9.865
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1976
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
8.167
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8.033
0
0
8.033
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
7.89
0
0
7.89
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1976
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
1.467
2.101
1.793
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.7
0
0
3.7
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1980
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.724
0
0
1.724
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.724
ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.655
0
0
1.655
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.655
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0.24
0
0
0.24
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1983
7.6
0
0
0
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.407
0
0
0
0
0
0