ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
35.455
0
0
35.455
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.8
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
0
0
9.633
9.867
0
2.515
5.273
3.313
3.473
6.5
ΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
28.856
0
0
28.856
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.233
9.5
2.256
0
0
0
0
0
0
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
36.319
0
0
36.319
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1982
5.33
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.436
1.87
8.253
8.267
9.633
2.727
0
0
0
0
0
8.267
ΠΑΦΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
30.099
0
0
30.099
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1982
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
2.487
2.69
1.449
7.547
3.371
9.433
ΣΑΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
24.833
0
0
24.833
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1977
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
8.377
9.2
2.11
0.849
0
0
0
0
1.81
ΤΣΙΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
22.219
0
0
22.219
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
0
0
1.256
0.695
2.273
1.784
3.216
3.165
8.133
ΜΠΕΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
20.356
0
0
20.356
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/09/1993
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
2.756
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
18.833
0
0
18.833
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1982
8.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.667
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
17.401
0
0
17.401
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1980
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
0
2.324
2.307
2.384
0
0
0
0
8.267
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
10.484
0
0
10.484
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1986
7.5
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.074
5.849
6.132
4.674
8.798
0.472
9.633
2.736
0
1.844
0
0
0
2.273
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
10.474
0
0
10.474
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
8.167
ΣΟΥΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4.336
0
0
4.336
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.461
2.876
0
0
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4.331
0
0
4.331
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
2.341
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
3.311
0
0
3.311
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
ΣΜΠΟΡΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
2.719
0
0
2.719
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.719
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.595
0
0
1.595
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.595