ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
39.415
0
0
39.415
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1983
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1.63
9.633
2.964
3.213
3.438
2.647
5.955
2.936
0
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
36.701
0
0
36.701
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.133
2.633
2.601
0
0
8.9
0
5.633
ΜΠΑΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
18.8
0
0
18.8
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
17.438
0
0
17.438
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
7.11
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.031
4.031
0
4.228
4.28
8.033
7.967
9.6
3.002
0
0
0
0
0
8.267
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
15.583
0
0
15.583
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
1.072
3.696
2.813
2.856
0
2.316
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
10.719
0
0
10.719
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/06/1991
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.233
0
1.441
0
0
0
0
0
3.045
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.146
0
0
9.146
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
6
0
0
0
33.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
3.791
7.707
7.867
9.5
2.822
0
7.533
0
0.06
0
0
ΣΦΗΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
2.839
0
0
2.839
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.213
0.626
0
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
2.805
0
0
2.805
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.805
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
1.973
0
0
1.973
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/2002
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.973
0
ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
0.429
0
0
0.429
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.429
0
0