ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.029
0
0
1.029
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1987
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.398
0
0
6.398
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1988
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
3.165
ΚΟΣΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.447
0
0
35.447
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.83
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767
3.542
4.005
9.5
3.219
2.547
3.225
1.818
3.313
2.744
9.3
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΦΥΣΕΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
31.384
0
0
31.384
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1974
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.015
4.348
4.288
8
0
2.642
2.144
2.247
0
0
0
5.7
ΠΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.692
0
0
27.692
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
6.9
0
0
0
31.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
1.895
7.967
9.6
9.867
9.133
3.004
0
2.616
4.085
2.359
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.642
0
0
10.642
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
39.979
0
0
39.979
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
8
0
0
0
2.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.809
3.423
7.667
2.796
9.1
0
1.218
6.7
3.033
0
ΤΖΙΤΖΙΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
31.646
0
0
31.646
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1970
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
9.288
8
0
2.747
0
0
0
0
0
8.421
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
24.219
0
0
24.219
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
3.808
0
2.936
2.264
2.87
1.475
2.684
2.693
2.847
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.723
0
0
23.723
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1977
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.612
8
0
2.59
0
0.377
0
2.762
0
3.382
ΜΑΝΤΖΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.333
0
0
17.333
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
8.5
0
0
0
0.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.289
0
0
14.289
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1976
5.83
0
0
0
5.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.624
3.079
6.833
2.17
3.297
0
1.853
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.101
0
0
12.101
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.033
5.763
0
1.938
0
0
0
2.367
0
0
0
0
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.352
0
0
11.352
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1984
8.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
0
0
2.919
0
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.7
0
0
9.7
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1979
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.293
2.256
1.672
2.307
0
0.172
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.748
0
0
8.748
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8
0
0
0
0.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.113
1.93
1.775
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.388
0
0
8.388
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.564
2.89
0
0
0
0
2.933
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.646
0
0
7.646
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
7.5
0
0
0
13.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.6
0
1.672
1.74
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.607
0
0
7.607
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.921
0
1.458
0
0
1.141
0
1.99
1.098
ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.724
0
0
6.724
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.552
3.293
0
0
0
0
1.878
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.664
0
0
6.664
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.396
3.268
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.266
0
0
6.266
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.156
0
0
2.11
0
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.309
0
0
5.309
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.118
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.214
0
0
5.214
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
0
0
0
0
0
0
0
3.585
ΝΤΕΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.205
0
0
4.205
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.347
0
0
2.859
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.999
0
0
3.999
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
9.2
0
0
0
17.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
2.307
7.9
0
0
0
0
0
0
2.959
ΛΕΝΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.997
0
0
3.997
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
8.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.341
1.655
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.371
0
0
3.371
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.952
0
1.389
0
0
1.029
0
0
0
ΠΕΤΡΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.264
0
0
3.264
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.264
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.216
0
0
3.216
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1988
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.833
0
0
2.833
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.833
0
0
0
0
ΔΑΛΙΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.796
0
0
2.796
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.59
0
0
2.59
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2001
9.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.926
0
0
0.926
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.1
0
0
0.1
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1995
7.82
0
0
0
3.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.041
0
1.793
0
0
0
0
0
0