ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΙΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.372
0
5.405
28.967
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.967
10.067
ΣΕΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.314
0
0
3.314
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0.926
0
0
0.926
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.401
0
0
20.401
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
10
9.967
ΜΠΟΒΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.347
8.38
0
9.967
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.575
0
1.675
9.9
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
ΚΑΡΑΦΑΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
56.877
13.31
6.64
36.927
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.16
19.867
9.9
ΜΠΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
52.174
9.8
4.77
37.604
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.697
3.183
12.857
19.867
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
51.313
8.92
4.185
38.208
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
0.66
0.622
0.324
0.96
2.911
9.433
19.8
ΣΟΥΓΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
50.701
0
6
44.701
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.566
20
19.867
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
48.667
0
0
48.667
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.8
10
19.867
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
46.927
12.07
4.57
30.287
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
1.897
6.08
10
9.967
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
46.678
12.54
6.205
27.933
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
19.8
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
45.537
11.72
4.365
29.452
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
7.829
18.667
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
45.362
8.69
5.865
30.807
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
18.6
9.967
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
43.587
15.44
6.595
21.552
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
9.7
9.967
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
42.671
13.19
7.14
22.341
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
9.7
9.967
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
42.18
0.57
2.81
38.8
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.81
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
10
19.933
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
41.496
13.54
6.095
21.861
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
9.162
9.933
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40.858
2.64
5.535
32.683
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
19.733
9.967
ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40.05
4.53
6.72
28.8
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.87
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
10
9.933
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
39.442
13.35
5.105
20.987
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
7.891
9.967
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.751
5.77
3.47
29.511
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.137
0
0
3.5
9.667
9.967
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.577
10.99
6.595
20.992
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
9.433
9.433
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.424
11.38
4.97
22.074
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
8.833
9.967
ΤΖΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.361
6.45
5.16
26.751
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.663
0
0
0
0
0
0
2.909
9.967
9.933
ΦΥΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.222
5.44
4.84
27.942
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
7.583
16.791
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.151
11.6
6.375
20.176
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.643
16.533
ΣΑΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.785
0
4.375
33.41
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
10
19.867
ΖΕΪΜΠΕΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.642
0
3.185
34.457
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.463
0
0
0
3.817
4.211
3.726
8.801
9.433
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.43
0
5.725
31.705
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.523
18.215
9.967
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.192
8.54
5.04
23.612
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
1.703
8.881
9.9
ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
36.841
14.4
1.095
21.346
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
3.166
15.983
ΔΟΓΓΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
36.41
6.35
3.66
26.4
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.433
9.333
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
36.302
0
4.54
31.762
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.52
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
2.423
2.191
3.257
10
9.433
ΚΟΥΜΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
36.011
6.77
6.71
22.531
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
10
9.433
ΓΚΡΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.943
0.07
6.14
29.733
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
10
10.867
ΤΟΥΛΟΥΜΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.941
0
0
35.941
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1988
8.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
20
9.967
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.708
11.93
4.8
18.978
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
8.333
9.433
ΔΗΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.666
16.53
3.325
15.811
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.783
9.433
ΜΠΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.593
8.1
5.955
21.538
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
9.062
9.433
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.226
9.19
5.595
20.441
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
8.913
9.333
ΚΑΟΥΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.839
0
0
34.839
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
1.067
0
3.103
19.4
9.967
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.765
0
5.65
29.115
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
17.236
9.433
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.62
0
6.13
28.49
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151
16.905
9.433
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.04
0
0
34.04
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.766
2.411
2.606
4.086
3.911
3.2
3.269
0
0
9.3
ΓΚΕΚΑ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.795
5.97
6.68
21.145
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
9.433
9.3
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.731
0
0
33.731
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.566
0
0.743
0.617
4.5
1.074
2.409
0.709
3.323
0
5.957
7.833
ΖΕΚΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.463
13.1
5.895
14.468
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
4.054
8.505
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.346
8.27
4.925
20.151
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
8.291
9.333
ΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
32.639
4
5.61
23.029
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.429
9.3
9.3
ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
32.389
0
2.74
29.649
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
0
0
0
0
2.949
9.3
10.5
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.722
13.44
2.85
15.432
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.746
3.666
8.427
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.571
10.85
4.375
16.346
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.903
3.829
10.586
ΣΟΡΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.424
11.67
5.21
14.544
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.671
8.587
ΧΑΛΚΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.316
6.29
2.79
22.236
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.846
0
0
3.36
8.915
8.327
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.095
14.84
4.08
12.175
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
1.051
8.267
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.062
12.22
4.71
14.132
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.797
8.438
ΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30.962
13.95
3.88
13.132
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.723
8.61
ΑΣΤΡΕΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30.764
5.55
4.91
20.304
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.063
9.181
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30.502
3.97
5.955
20.577
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
8.947
8.625
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30.441
10.82
4.78
14.841
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.794
3.88
8.167
ΡΑΠΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30
0
0
30
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
8.22
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.843
10.78
4.585
14.478
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
3.766
8.324
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.807
0
3.54
26.267
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
5.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.433
9.433
ΚΑΠΕΛΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.801
7.53
4.76
17.511
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
6.309
8.133
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.8
0
0
29.8
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/10/2006
8.08
ΟΧΙ
0
29.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.759
9.45
5.765
14.544
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
3.714
8.281
ΔΟΥΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.581
5.59
4.84
19.151
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
9.339
8.452
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.53
14.78
1.235
13.515
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.897
8.475
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.133
0
0
29.133
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.333
12.8
0
0
ΤΣΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.133
0
0
29.133
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.333
12.8
0
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
28.719
3.54
5.11
20.069
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.489
8.744
7.836
ΜΠΟΥΖΜΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
27.29
10.84
3.39
13.06
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
3.666
7.166
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
27.25
0
0
27.25
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
0
0
11.967
9.9
ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.539
0
0
26.539
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.834
1.749
1.097
2.606
2.503
2.16
2.091
2.786
0
9.433
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.148
8.01
1.025
17.113
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
1.556
0
2.543
2.911
3.874
3.909
ΚΕΧΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΙΚΤΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.058
8.36
1.595
16.103
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.091
8.011
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.292
0
0
25.292
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
4.223
2.777
2.255
4.174
4.366
1.234
0
4.309
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.291
0
0
25.291
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.283
3.243
2.583
2.606
2.857
2.057
2.194
0
0
5.469
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.1
0
0
25.1
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.28
ΝΑΙ
0
25.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.914
0
0
24.914
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.994
0
1.666
1.966
2.32
3.814
5.394
ΡΟΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.596
0
0
24.596
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1989
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
2.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
10
9.933
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.392
0
6.535
17.857
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
9.3
5.523
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.28
0
0
24.28
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
6.53
ΟΧΙ
0
19.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΚΟΤΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.971
11.42
5.56
6.991
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
9.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
2.974
3.72
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.899
11.91
3.9
8.089
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
3.223
3.654
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.706
0
3.225
20.481
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
8.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
9.433
9.333
ΚΟΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.63
11.67
1.66
10.3
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
4.129
4.091
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.501
0
6.76
16.741
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
9.667
3.774
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.111
10.81
3.57
8.731
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
3.006
3.651
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.097
7.63
1.77
13.697
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.954
6.743
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.078
2.41
5.69
14.978
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
8.778
3.311
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.062
11.32
3.885
7.857
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.857
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.051
0
6.765
16.286
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
9.7
3.637
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.009
6.79
2.005
14.214
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
3.063
4.191
3.543
ΔΟΥΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.901
0
5.665
17.236
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
9.433
3.334
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.6
0
0
22.6
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/06/2004
6.27
ΝΑΙ
0
22.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.549
0
6.075
16.474
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.449
9.3
3.726
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.547
0
0
22.547
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
10
9.267
ΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.428
0
0
22.428
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
0
0
9.667
8.281
ΔΟΥΛΗ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.367
5.09
4.64
12.637
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.886
5.94
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.191
0
0
22.191
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
2.983
0
0
1.971
2.866
5.809
3.917
ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.021
14.68
2.69
4.651
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
3.246
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.696
8.44
5.55
7.706
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.751
2.354
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.506
11.2
2.52
7.786
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.254
2.971
3.56
ΤΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.325
0
0
21.325
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/03/1988
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
7.033
0
0
5.806
1.291
6.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.31
0
5.63
15.68
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9.4
3.28
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.207
0
0
21.207
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1988
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
5.067
0
0
3.126
0
0
0
2.926
3.58
4.12
ΛΥΚΑ
ΘΩΜΑΪ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.886
8.95
3.35
8.586
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
3.531
3.503
ΡΟΥΣΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.685
7.8
5.765
7.12
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.2
ΚΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.654
0
0.665
19.989
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.971
0
8.029
5.989
ΤΣΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.574
13.98
0
6.594
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.594
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.406
11
5.235
4.171
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.16
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.385
0
6.47
13.915
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8.538
3.457
ΣΕΡΡΗ-ΤΣΑΜΗΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.379
0
4.72
15.659
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.129
0
0
2.629
9.433
2.331
ΛΙΟΓΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.3
0
2.875
17.425
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
2.291
7.733
ΓΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.267
0
0
20.267
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.35
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.167
ΡΕΣΒΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.146
0
1.31
18.836
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
2.76
3.343
9.267
ΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.123
9.75
3.69
6.683
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.583
ΣΙΑΦΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.036
4.16
4.25
11.626
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.354
4.271
4
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.14
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.913
8.35
3.04
8.523
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.129
3.754
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.781
5.43
3
11.351
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
2.557
3.871
3.277
ΠΑΝΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.78
2.97
7.11
9.7
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
ΔΑΛΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.767
2.44
5.44
11.887
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
3.42
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.728
0
0
19.728
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.094
9.533
0
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.661
5.69
0
13.971
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
3.043
4.191
4.309
ΚΟΚΚΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙA
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.644
3.5
5.595
10.549
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
8.503
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.559
0
0
19.559
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
8.467
8.267
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.486
0
4.9
14.586
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
4.054
7.36
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.469
0
0
19.469
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
1.669
2.377
8.537
3.714
ΓΑΛΑΝΙΑΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.421
6.8
4.395
8.226
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
1.357
3.731
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.339
8.33
3.175
7.834
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.16
3.434
ΜΑΝΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.333
0
0
19.333
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.55
ΟΧΙ
0
19.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΤΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.333
0
0
19.333
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΑΔΑΜΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.333
0
0
19.333
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.333
0
0
19.333
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.249
11.38
0
7.869
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0.434
1.509
3.937
ΔΑΜΑΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.141
1.94
6.315
10.886
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
6.691
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.03
11.78
4.03
3.22
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΝΙΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.029
4.03
5.45
9.549
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
3.837
3.037
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΪΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.969
12.94
2.315
3.714
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
ΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.833
0
0
18.833
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.667
ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.833
0
0
18.833
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.667
ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.808
8.92
1.265
8.623
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.017
3.411
ΜΠΛΑΤΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.783
14.26
0
4.523
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
0
3.291
ΓΚΑΓΚΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.767
0
0
18.767
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.233
ΚΥΡΙΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.647
0
0
18.647
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
3.137
3.64
3.903
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.625
0
0
18.625
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
6.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0
0
0
8.367
8.167
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.496
0
4.45
14.046
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.669
6.377
ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.441
0
0
18.441
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
1.68
3.291
0
0
0
0.667
0
0
0
0
0
0
5.029
2.274
ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.367
0
0
18.367
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
8.867
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡA
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.349
0
0
18.349
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0.343
2.526
0
0
0
0
2.637
1.84
3.951
3.691
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.215
15.9
2.315
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.21
15.91
2.3
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΕΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.096
7.35
2.82
7.926
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517
3.069
3.34
ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.067
6.53
5.4
6.137
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1994
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.263
1.954
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.994
10.51
5.095
2.389
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.946
0
2.495
15.451
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
0
0
0
0
0
0
3.209
2.74
3.814
3.529
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.933
0
4.07
13.863
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
7.794
3.051
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.933
0
0
17.933
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.9
ΓΑΛΑΖΟΥΔΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.933
0
0
17.933
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.9
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.817
5.54
2
10.277
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
3.543
3.777
ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.758
0
1.125
16.633
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.267
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.363
14
0
3.363
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363
ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.346
0
0
17.346
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
5.474
4.186
3.971
ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.132
3.54
1.095
12.497
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.754
3.78
3.357
ΦΑΙΔΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.054
5.16
3.925
7.969
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.369
3.309
ΖΑΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.001
10.81
1.28
4.911
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.911
ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.95
8.29
1.5
7.16
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
3.946
ΓΡΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.946
6.88
1.22
8.846
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1994
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.566
3.109
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.937
2.32
4.68
9.937
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
3.946
3.334
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.917
2.36
4.32
10.237
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
5.917
3.143
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.844
2.81
0
14.034
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.37
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
5.133
0
0
0
0
0
0.934
0
ΓΚΑΡΙΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.745
0
1.385
15.36
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
10
3.189
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.56
12.71
3.85
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.271
0
0
16.271
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1.943
2.034
1.863
1.783
1.817
2.283
0
0.549
0
0
ΣΑΡΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.246
13.88
0
2.366
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.24
0
0
16.24
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.006
3.554
3.977
3.531
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.226
1
4.58
10.646
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
3.837
3.186
ΚΟΥΡΝΙΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.01
11.65
4.36
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.85
12.02
3.83
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΘΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.824
12.75
0
3.074
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.638
0
1.375
14.263
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
8.24
3.554
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.623
0
0
15.623
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
4.286
4
0
0
0
0
3.257
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.62
0
0
15.62
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.743
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.877
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.617
12.68
0
2.937
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.615
13.77
1.845
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.52
0
0
15.52
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1988
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
0
0
0
3.12
0
0
6.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.426
0
0
15.426
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
0
0
0
0
4.543
2.123
3.994
2.789
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.27
11.22
4.05
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.244
11.97
0
3.274
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.21
12.25
0
2.96
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΜΠΕΤΙΚΗ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.126
12.04
0
3.086
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.034
0
0
15.034
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
0
6.029
2.429
3.926
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.931
0
5.025
9.906
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.557
3.12
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.896
3.8
5.57
5.526
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
3.297
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.783
0
0
14.783
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0.389
0
1.691
1.28
2.229
0
0
0
0
0
1.657
3.263
3.074
ΚΛΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑΚΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.688
5.95
2.395
6.343
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.257
ΖΟΥΡΝΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.594
5.03
2.55
7.014
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0.48
3.646
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.461
2.54
4.29
7.631
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
1.551
2.663
2.457
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.416
7.37
0
7.046
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.046
ΤΖΩΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.354
11.9
1.94
0.514
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.31
14.31
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.177
0
0
14.177
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.589
0
0
0
0
2.12
0
4.663
2.297
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.146
0
0
14.146
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.686
0
0
0
0
1.303
1.631
3.211
3.166
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.126
7.73
1.21
5.186
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.157
3.029
ΒΟΥΡΤΣΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.089
0
0
14.089
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
7.88
3.757
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ
ΧΑΪΔΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.077
0
4.06
10.017
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
3.989
3.22
ΤΡΑΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.986
0
4.28
9.706
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.551
3.877
3.277
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.938
0
2.615
11.323
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
0
3
3.154
3.74
ΚΑΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.905
0
5.065
8.84
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
3.394
2.16
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.717
2.59
3.55
7.577
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0
0
3.36
3.291
ΒΑΡΟΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.635
11.65
1.985
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.464
10.13
0
3.334
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.334
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.408
0
1.725
11.683
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
4.003
5.377
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.391
0
0
13.391
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.757
2.251
3.611
3.251
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.389
4.44
5.36
3.589
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.389
0
0
13.389
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
1.92
2.057
3.029
3.434
ΑΪΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΡΙ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.297
9.78
0
3.517
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
ΚΟΥΜΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.168
0
3.665
9.503
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
3.074
3.417
ΔΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.129
0
0
13.129
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.834
0
1.394
2.834
3.04
3.54
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.12
0
0
13.12
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
1.051
1.829
2.149
0
3.591
ΤΣΙΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.009
9.04
0
3.969
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
3.469
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.981
10.09
0
2.891
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.913
5.91
2.24
4.763
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.186
ΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.892
1.6
0
11.292
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.851
0
1.967
0
0
0
0
0
0
0.423
2.503
2.937
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.86
0
0
12.86
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
2.869
0
0
0
2.229
2.486
3.586
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.82
12.82
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.806
0
0
12.806
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.629
0
0
0
0
0
0
0
1.046
2.091
2.766
2.354
ΣΩΤΗΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.803
0
0
12.803
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.352
0
0
0
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
ΤΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.755
0.63
2.405
9.72
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
1.143
0
0
0
2.76
0
2.56
ΜΑΡΙΝΟΥ-ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.743
0
4.12
8.623
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.486
3.034
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.736
0
2.165
10.571
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/10/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.463
3.674
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.718
0
4.055
8.663
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
3.797
2.857
ΔΡΕ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.695
0
6.595
6.1
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
2.886
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.617
0
0
12.617
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
0
1.874
4.337
2.126
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.54
12.54
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.41
9.45
0
2.96
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΔΟΥΡΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.38
12.38
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/2005
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.34
12.34
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.266
7.5
0
4.766
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
0
2.834
ΦΛΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.206
0
0
12.206
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
0
0
0
0
2.526
3.68
2.857
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.19
12.19
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2007
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.085
10.57
1.515
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.057
0
0
12.057
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
1.611
3.543
3.594
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.025
0
0
12.025
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
0
0.743
0
0
0
2.949
0
0
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.01
0
5.59
6.42
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
4.146
0
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.009
9.22
0
2.789
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.957
0
4.22
7.737
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.223
2.549
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.871
0
0
11.871
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
6.87
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
4.491
0
0
0
0
0
2.88
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.86
0
0
11.86
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
0
0
0
1.486
2.389
4.283
2.617
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.843
0
0
11.843
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
0
0
0
3.091
3.017
3.086
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.734
9.06
0
2.674
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.617
0
4.12
7.497
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.314
2.743
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.617
8.44
0
3.177
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.466
0
3.72
7.746
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
3.626
2.534
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.369
0
0
11.369
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
4.269
4.243
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.32
11.32
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.297
0
0
11.297
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
2.857
2.263
2.971
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.26
8.9
2.36
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.243
0
0
11.243
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.191
2.709
3.12
3.223
ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.19
11.19
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2007
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.16
0
1.22
9.94
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
3.483
3.354
ΜΗΛΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.156
0
3.325
7.831
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
3.154
2.929
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.132
4.79
0.985
5.357
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.157
3.2
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.124
0
2.93
8.194
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.989
2.514
ΡΕΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.066
0
4.555
6.511
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.489
4.023
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.017
0
0
11.017
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
1.303
0
1.783
0
0
0
0
0
0
0
6.754
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.015
8.81
2.205
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.99
8.75
0
2.24
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.975
8.06
2.915
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.963
0
0
10.963
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
2.663
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.934
7.86
0
3.074
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/12/1994
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
ΚΟΥΚΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.931
0
0
10.931
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.96
3.8
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.915
0
0
10.915
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.885
0
5.205
5.68
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2
ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.88
10.88
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.825
6.98
3.845
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.686
0
0
10.686
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/1997
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.597
0
0
10.597
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
6.177
0
0
0
1.86
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.57
10.57
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.464
6.81
0
3.654
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2007
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.654
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.443
0
0
10.443
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
6.9
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.396
0
4.005
6.391
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
3.314
0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.324
5.12
2.575
2.629
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.309
5.92
0
4.389
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.303
1.33
0.99
7.983
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
3.626
3.443
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.241
0
0
10.241
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.217
0.56
0.8
8.857
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.006
3.571
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.214
0
4.22
5.994
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
3.171
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.191
0
3.78
6.411
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.297
2.32
ΖΟΛΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.103
0
0
10.103
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
1.829
2.24
2.606
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.091
0
0
10.091
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/03/1988
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.263
2.423
1.143
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.046
ΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.039
0
3.605
6.434
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0.137
2.297
ΜΟΣΚΩΦ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.03
5.26
4.77
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.017
7.16
0
2.857
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.991
0
0
9.991
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.966
1.28
2.317
2.137
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.891
0
0
9.891
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1992
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
5.503
3.12
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.87
7.03
0
2.84
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.846
0
0
9.846
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
4.697
2.08
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.822
4.03
2.375
3.417
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
0.64
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.807
4.79
0
5.017
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
ΝΤΟΥΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.766
0
0
9.766
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
2.991
1.943
0
3.334
ΚΟΝΙΣΤΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.746
6.38
0
3.366
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.685
8.89
0.795
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.634
0
0
9.634
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
1.029
0
3.2
0.8
0
1.154
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.63
9.63
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.581
7.73
0
1.851
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
ΤΣΕΝΕ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.567
0
0
9.567
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
ΤΣΑΒΑΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.532
5.01
1.905
2.617
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.52
9.52
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.5
9.5
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
8.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.437
0
0.3
9.137
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
2.914
3.131
ΜΑΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.433
0
0
9.433
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΝΤΑΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.414
4.58
0
4.834
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.4
0
0
9.4
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.392
0
1.595
7.797
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.443
2.64
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.388
0
3.585
5.803
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
0.526
1.711
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.337
0
3.92
5.417
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
2.263
ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.3
9.3
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΑΚΤΣΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.291
0
0
9.291
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
3.954
3.04
ΚΑΤΣΙΜΠΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.269
0
0
9.269
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
3.143
ΚΑΚΟΔΕΙΠΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.24
9.24
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23/11/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.18
9.18
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.1
8.19
0.91
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.081
6.19
0
2.891
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.053
0
5.25
3.803
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
3.243
0
ΑΛΤΙΝΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9
9
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.986
0
0
8.986
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
3.083
3.086
ΜΟΥΡΙΔΗ
ΣΙΜΟΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.947
6.07
0
2.877
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.877
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.92
5.6
0
3.32
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΣΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.91
0
5.41
3.5
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
ΡΑΛΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.88
2.3
2.16
4.42
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.631
2.789
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.826
0
0
8.826
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
3.294
3.383
0
0
0
ΜΕΡΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.783
0
0
8.783
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
5.629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΛΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.709
3.04
0
5.669
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
3.109
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.709
0
0
8.709
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.783
2.126
0.377
0.377
0
0
2.949
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.688
4.45
1.635
2.603
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.686
0
5.68
3.006
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.621
0
3.935
4.686
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.68
ΣΑΚΟΡΑΦΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.565
6.08
1.185
1.3
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.531
0
5.845
2.686
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.48
0
0
8.48
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
2.329
3.369
ΜΠΕΡΟΒΙΝΟΥ
ΦΙΛΙΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.44
8.44
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.42
8.42
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.409
6.18
0
2.229
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.4
0
0
8.4
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
2.274
3.44
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.37
0.31
0
8.06
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/09/1988
7.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.803
2.514
2.743
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.363
3.22
3.36
1.783
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.341
0
5.015
3.326
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.326
0
0
8.326
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.423
2.994
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.23
5.73
0
2.5
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.219
0
1.27
6.949
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.469
2.469
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.167
0
0
8.167
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/11/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.164
4.44
1.93
1.794
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
ΤΣΙΩΛΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.052
0
3.415
4.637
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.397
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.043
0
3.22
4.823
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
2.057
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.03
8.03
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.96
7.96
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.914
0
2.66
5.254
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749
2.506
ΔΕΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.846
0
0.96
6.886
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
1.977
2.491
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.783
0
0
7.783
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.017
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.783
0.5
0
7.283
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
1.371
3.131
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1991
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.709
0
0
7.709
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
3.183
2.629
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.605
0
5.605
2
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
ΚΑΠΕΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.573
2.28
1.83
3.463
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.571
0
0
7.571
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.991
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.552
0
2.695
4.857
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
2.286
2.206
ΒΑΒΕΤΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.551
0
1.585
5.966
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.589
0
ΚΑΝΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.55
6.83
0
0.72
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΖΓΚΙΡΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.521
0
2.47
5.051
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
1.6
ΚΡΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.516
5.47
0
2.046
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.506
0
0
7.506
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.469
0
0
7.469
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.637
1.6
3.231
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.457
0
0
7.457
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
3.451
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.406
0
0
7.406
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
3.829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.373
0
0
7.373
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.274
6.04
0
1.234
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.26
0
0
7.26
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
3.374
ΑΛΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.221
4.25
0
2.971
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.189
0
0
7.189
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
7.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0.96
2.114
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.188
0
0
7.188
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
4.833
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΦΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.15
7.15
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2008
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΠΛΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.106
5.06
0
2.046
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
ΚΟΜΠΟΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.097
0
0
7.097
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.963
0
1.771
3.363
ΠΑΓΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.015
2.16
4.855
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7
0
0
7
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
8.42
ΝΑΙ
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.93
4.85
0
2.08
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2001
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.9
3.65
3.25
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.896
0
3.125
3.771
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0.754
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΠΑΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.844
0.89
0
5.954
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.063
1.303
3.109
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.763
0
0
6.763
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
1.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.077
ΓΚΟΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.74
6.74
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΗΛΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.721
4.87
0
1.851
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
ΣΙΟΥΛΑ
ΡΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.706
4.66
0
2.046
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.615
0
6.615
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.607
1.19
0
5.417
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
3.069
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.537
0
0
6.537
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
1.68
0
0
0
0
0
0
3.074
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.535
0
3.655
2.88
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
1.623
0
ΓΙΑΛΑΜΟΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.44
6.44
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.44
6.44
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.38
6.38
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.326
0
2.4
3.926
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
2.054
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.309
0
0
6.309
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/07/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.669
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
ΚΑΡΑΠΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.237
0
0
6.237
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
1.666
2.423
1.44
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.189
0
0
6.189
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
0
0
3.143
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.146
0
0
6.146
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
0
0
0
1.646
ΠΑΤΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.138
0.22
0.075
5.843
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
0
0
0
0
0
0
2.766
ΚΑΖΙΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.909
0
0
5.909
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.349
0
0
ΣΟΥΡΒΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.834
0
0
5.834
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
8.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.983
1.851
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.81
5.81
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.734
0
0
5.734
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
4.5
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.726
0
0
5.726
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.463
1.703
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.646
4.72
0
0.926
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
ΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.63
0
5.63
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.62
5.62
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.613
0
3.11
2.503
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0