ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.5
0
0
45.5
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.367
8.467
9.7
9.967
ΜΗΝΙΑΤΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.418
3.86
4.21
18.348
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
9.667
8.167
ΜΠΟΛΟΒΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.976
0
0
19.976
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.691
2.754
1.486
1.611
0
9.433
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.702
0
0
18.702
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.051
2.697
2.011
2.606
9.433
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.12
7.76
7.36
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14.818
0
6.275
8.543
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.217
0
0.617
0
1.623
3.171
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13.822
0
4.555
9.267
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.866
0
0
12.866
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.297
0
0
0.594
0.709
0.457
0.571
9.3
ΜΠΟΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΡΙΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
11.696
0
0
11.696
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.549
1.463
1.257
7.833
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.407
0
0
10.407
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.754
0
0
0
0.571
8.167
ΦΟΥΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.293
0
0
10.293
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1998
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0
0.617
1.006
8.133
ΜΑΡΑΓΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.11
0
0
10.11
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.549
0.96
8.167
ΝΙΣΤΕΛΚΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.233
0
0
9.233
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΤΖΟΚΑ
ΒΑΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.251
0
0
8.251
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.269
1.097
0.549
0
0
0.526
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6.736
0
0
6.736
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.142
0.594
0
ΚΟΛΕΤΖΙΚΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.846
0
0
4.846
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.554
2.24
0
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.411
0
0
4.411
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.783
0
1.714
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.726
0
0
1.726
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0.549
0.617
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.154
0
0
1.154
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0.903
0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΚΟΣΣΥΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.686
0
ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΤΥΡΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
5.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.403
0
0
29.403
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.933
10
9.967
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.145
0
0
29.145
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.933
ΛΥΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.03
0
0
21.03
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
10
9.967
ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ-ΜΙΧΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.868
0
0
19.868
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
10
9.433
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.482
0
0
10.482
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.933
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2007
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.692
0
2.825
28.867
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
10
9.967
ΓΟΡΙΔΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.87
0
0
29.87
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.469
1.12
1.189
3
0.469
10
9.967
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.37
0
0
29.37
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.933
9.967
9.967
ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.225
0
0
29.225
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
8.933
9.433
9.967
ΒΛΑΧΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.142
0
7.175
19.967
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.967
ΣΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.55
0
0
20.55
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
10
9.967
ΜΗΡΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.537
0
0.57
19.967
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.967
ΜΠΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.208
0
0
20.208
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
9.967
9.967
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.911
0
0
19.911
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
9.7
9.433
ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.5
0
0
19.5
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.967
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.379
0
0
19.379
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
10
9.333
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.178
0
0
19.178
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
5.829
9.967
ΓΚΑΓΚΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.911
7.42
2.085
7.406
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.549
0.526
0.983
0.914
1.143
2.743
ΖΗΛΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.88
5.41
0
10.47
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
9.967
ΓΚΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.452
0
6.705
8.747
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.267
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.87
0
0
12.87
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.967
ΒΑΣΙΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.595
0
0
12.595
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.434
1.097
9.967
ΜΑΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.151
0
0
12.151
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.937
0.48
9.933
ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.906
0
0
10.906
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
9.9
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.904
0
0
10.904
49
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.526
9.967
ΣΤΕΡΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.607
0
0
10.607
50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.967
ΓΚΑΛΙΤΣΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.538
0
0
10.538
51
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.114
0
0
9.967
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.515
0
0
10.515
52
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.967
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.492
0
0
10.492
53
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
9.967
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.884
0
0
8.884
54
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
8.267
ΖΟΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.891
0
0
2.891
55
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.926
1.463
0
ΚΑΡΑΠΑΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
56
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
8.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.166
0
0
1.166
57
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΑΓΟΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
58
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
109.6
0
0
109.6
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8
ΟΧΙ
0
0
48.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.533
9.533
9.433
9.5
9.4
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
69.955
12.81
7.595
49.55
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.526
0.786
7.733
20
19.933
ΒΑΚΑΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67.656
0
0
67.656
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
7.667
5.6
0
4
9.03
4.5
4.5
8.967
8.867
4.48
4.48
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67.175
14.5
6.82
45.855
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.046
0
0
5.926
19.333
19.933
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΪΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
65.787
8.28
8.845
48.662
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.526
0.686
16.867
20
9.967
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
65.236
8.99
7.095
49.151
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
2.057
0.526
6.594
19.4
19.933
ΠΑΝΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
63.803
0
8.26
55.543
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
7.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.61
20
19.933
ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
62.107
0
7.44
54.667
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.8
19.933
19.933
ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
61.745
0
8.08
53.665
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.731
20
19.933
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
61.461
15.25
8.315
37.896
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.03
10
19.867
ΕΥΘΥΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
60.891
14.11
7.47
39.311
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
7.881
20
9.967
ΜΑΡΙΕΤΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
60
0
0
60
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
7.87
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.118
15.34
8.16
34.618
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.097
0
3.011
19.4
9.967
ΚΑΧΡΙΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.106
13.62
6.155
38.331
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
1.463
4.183
9.3
19.933
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.933
0
0
57.933
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.39
ΟΧΙ
57.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.604
7.3
5.945
44.359
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1994
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0.971
0.469
1.497
1.577
2.66
16.667
19.867
ΦΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.667
0
0
56.667
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2003
5
ΟΧΙ
56.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΡΕΦΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.617
0
8.665
47.952
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.019
20
19.933
ΛΕΜΟΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.212
0
8.555
47.657
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
16.867
10
19.933
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.011
0
6.875
49.136
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
7.908
19.733
18.867
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΘΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.873
0
0
55.873
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
0.834
4.446
4.5
4.5
4.314
5.351
4.5
7.4
7.467
9.967
ΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.277
13.86
8.135
33.282
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
0
2.851
9.171
19.933
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.217
7.5
7.765
39.952
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
8.018
19.933
9.967
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.893
0
7.21
47.683
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
1.967
0
0
0
0
0
0
3.183
19.4
19.8
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.892
0
7.495
47.397
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.029
15.145
20
9.967
ΡΗΓΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.882
0
7.6
47.282
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0.594
0.457
4.634
19.4
19.933
ΨΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.824
0
8.01
46.814
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
0.377
0
0
5.896
20
19.867
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.556
10.62
1.66
42.276
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.126
1.211
1.303
4.183
4.389
8.034
19.933
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.961
0
8.35
45.611
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.644
20
9.967
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.902
11.31
8.06
34.532
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
9.525
19.933
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.57
0
5.255
48.315
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
17.8
20
9.967
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.256
13.08
0
40.176
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
0
0
0
0
1.154
0
0
0
2.971
3.906
2.994
7.354
19.933
ΝΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.078
16.23
8.415
28.433
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1995
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
10
9.967
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.745
0
4.295
48.45
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
1.703
1.851
2.4
2.091
17.191
19.933
ΜΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.491
0
0
52.491
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.891
20
18.6
ΧΑΡΔΑΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.346
12.24
7.705
32.401
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
19.4
9.967
ΣΥΛΙΒΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.07
8.84
7.91
35.32
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.643
19.4
9.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.977
13.95
7.945
30.082
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.234
7.503
19.933
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.882
12.12
7.25
32.512
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
0.457
0
0.869
2.229
17.162
9.933
ΚΑΖΑΚΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.802
0
1.655
50.147
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
8.933
20
19.933
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.795
7.86
7.375
36.56
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
5.68
9.667
19.933
ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.051
0
8.09
42.961
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.694
19.333
19.933
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.985
14.17
8.03
28.785
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.118
9.7
9.967
ΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.859
10.49
7.785
32.584
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.217
19.4
9.967
ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.543
3.23
7.38
39.933
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.29
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.933
ΛΙΑΠΗ
ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.437
0
6.355
44.082
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.457
3.149
19.4
19.933
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.351
13.2
1.42
35.731
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1994
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.789
1.84
1.097
2.897
2.294
3.051
19.933
ΣΚΛΑΒΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.162
8.96
6.66
34.542
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.909
9.7
19.933
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.131
13.31
6.755
30.066
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
8.007
10
9.933
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.9
0
0
49.9
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
6.2
ΟΧΙ
20.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
19.867
ΛΟΖΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΑΓΛΑΪΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.867
0
0
49.867
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.25
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.867
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.796
12.44
7.705
29.651
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.7
9.967
ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.784
9.33
5.745
34.709
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.663
0
0.503
3.077
9.433
19.867
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.7
0
0
49.7
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
6.65
ΟΧΙ
39.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.658
16.15
6.41
27.098
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
3.149
3.489
19.867
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.59
6.12
7.99
35.48
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0.046
0
0
5.194
9.667
19.933
ΚΟΙΛΑΚΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.509
14.76
4.75
29.999
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
1.883
5.752
19.867
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.324
13.96
8.405
26.959
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.526
10
9.433
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΙΡΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.262
5.98
7.165
36.117
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.829
3.229
0
19.333
9.967
ΠΑΠΑΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.12
11.7
7.825
29.595
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
0
0.503
7.4
10
9.967
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.052
13.98
7.505
27.567
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
10
9.933
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΤΑΣΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.699
3.23
8.01
37.459
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.492
20
9.967
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.629
10.24
8.515
29.874
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
17.088
9.967
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.44
10.86
8.22
29.36
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.526
8.433
10
9.967
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.186
15.39
4.89
27.906
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
1.017
0.651
1.943
3.237
9.433
9.967
ΦΩΤΙΟΥ
ΑΓΩΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.884
11.49
7.085
29.309
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
8.111
10
9.967
ΚΙΝΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.691
14.76
7.265
25.666
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
0.56
3.157
9.502
9.967
ΔΟΥΦΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.347
12.49
6.39
28.467
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.737
1.84
3.406
9.7
9.967
ΧΙΟΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.198
13.03
3.21
30.958
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
5.854
3.54
9.7
9.967
ΜΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.198
4.1
6.94
36.158
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
14.054
10
9.967
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.163
0
5.03
42.133
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.737
3.263
17.918
18.667
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΞΑΝΘΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.955
10.99
8.215
27.75
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
10
9.933
ΣΚΛΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.922
14.97
8.58
23.372
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
3.194
9.4
9.967
ΚΡΑΝΙΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.83
13.69
5.985
27.155
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.497
0
2.034
3.591
18.867
ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.807
7.51
3.545
35.752
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
5.051
7.194
18.867
ΚΟΡΜΑΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.787
11.23
4.035
31.522
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.143
1.143
4.823
3.569
9.7
9.933
ΤΕΡΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.63
13.72
6.795
26.115
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
5.694
9.7
9.967
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.604
0
7.03
39.574
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
1.949
7.733
19.4
9.967
ΤΣΙΠΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.415
9.06
7.415
29.94
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.891
8.041
9.967
9.967
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.41
17.38
6.36
22.67
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.277
9.426
9.967
ΛΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.302
13.86
5.395
27.047
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.44
2.286
2.763
18.867
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.043
10.93
7.425
27.688
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.821
18.867
ΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.005
14.32
6.59
25.095
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.549
0.766
3.04
9.7
9.967
ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.96
15.62
8.82
21.52
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
8.833
9.967
ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.941
15.11
5.8
25.031
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.914
0.206
0.766
3.029
8.298
9.967
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.925
12.07
8.065
25.79
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
2.177
3.877
18.867
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.905
0
3.855
42.05
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.354
3.017
3.154
2.469
9.4
18.867
ΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.884
14.13
7.11
24.644
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.44
3.56
18.867
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.78
0
8.18
37.6
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
20
9.967
ΑΛΕΥΡΑ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.762
0
6.695
39.067
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.43
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.433
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.663
10.65
7.68
27.333
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
10
9.967
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.479
0
7.715
37.764
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
15.971
18.867
ΦΑΣΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.43
13.72
7.775
23.935
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
1.486
3.057
18.867
ΓΟΓΟΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.411
0
8.26
37.151
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
15.659
10.633
9.967
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.277
10.88
5.045
29.352
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0.571
0
0
0
0.526
1.006
2.894
4.026
18.867
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.266
13.75
6.695
24.821
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.983
3.623
9.7
9.967
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.241
14.94
7.76
22.541
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
9.7
9.967
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.229
13.07
7.815
24.344
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.457
3.343
9.4
9.967
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.225
10.88
7.675
26.67
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.44
0.503
3.871
9.7
9.967
ΤΡΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.181
9.75
0
35.431
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
0
0
0
0
0
1.769
2.194
0.571
0.549
2.883
1.92
2.546
18.867
ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.152
12.09
3.83
29.232
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.8
1.783
3.743
2.897
0
18.867
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.909
12.24
6.505
26.164
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
2.971
12.129
9.967
ΛΙΑΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.897
8.9
1.885
34.112
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.463
1.051
2.366
1.989
7.846
18.667
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.852
4.25
7.435
33.167
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
3.023
19.4
9.967
ΤΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.738
9.44
7.58
27.718
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
7.111
10
9.967
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.729
0
8.55
36.179
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.212
20
9.967
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.724
17.27
6.805
20.649
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
8.672
9.433
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.703
16.41
7.515
20.778
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
8.206
9.967
ΓΚΙΜΤΣΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.677
15.21
0
29.467
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
5.1
0.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΗΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.562
13.53
3.69
27.342
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
4.317
2.477
8.912
9.967
ΚΙΑΣΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.457
0
6.48
37.977
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.994
3.706
19.333
9.967
ΖΕΡΒΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.409
14.99
7.795
21.624
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.757
9.433
9.433
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.295
14.65
3.775
25.87
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.317
2.786
8.8
9.967
ΒΑΛΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.228
3.67
0
40.558
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
3.2
3.189
1.109
2.194
3.746
3.314
3.694
18.867
ΣΟΝΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.203
14.17
8.5
21.533
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
8.707
9.967
BEI -ΜΠΕΗΣ-
KOSTA -ΚΩΣΤΑΣ-
JORJI
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.199
14.64
8.85
20.709
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
8.467
9.933
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.192
0
0
44.192
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
2.674
3.154
6.08
3.406
6.491
18.867
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.156
16.5
6.355
21.301
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
18.667
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.12
5.76
8.175
30.185
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.751
8.467
10
9.967
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.114
0
5.91
38.204
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.057
0
0.069
0
1.166
1.029
4.209
18.6
9.967
ΝΑΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.113
16.21
1.375
26.528
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
5.166
4.069
2.789
9.933
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΑΣΗΜΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.986
9.52
6.655
27.811
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
8.8
18.6
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.973
15.9
5.915
22.158
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.217
0.549
18.867
ΣΜΥΡΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.946
15.78
8.02
20.146
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
7.982
9.967
ΣΑΒΡΑΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.92
0
5.53
38.39
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
1.794
1.714
0.32
3.069
19.4
9.967
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.857
0
7.22
36.637
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0
6.282
20
9.967
ΓΟΥΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.736
10.91
5.37
27.456
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.286
2.651
1.189
0
2.586
8.367
9.967
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.735
14.78
4.785
24.17
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0.137
0
0
0
1.846
2.866
9.126
9.967
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.727
0
8.305
35.422
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
5.063
19.467
9.967
ΚΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.724
14.39
5.29
24.044
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.674
3.003
9.4
9.967
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.72
8.23
5.425
30.065
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.571
6.384
10
9.967
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.707
1.06
7.48
35.167
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
1.211
0.869
0
3.611
18.8
9.967
ΚΙΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.699
0
7.265
36.434
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.006
6.224
9.967
18.667
ΝΑΝΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.651
13.91
6.77
22.971
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
2.669
9.433
9.967
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.57
1.04
7.285
35.245
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.811
17.467
9.967
ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.398
13.52
7.74
22.138
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
9.433
9.933
ΠΕΝΤΟΓΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.299
11.61
6.415
25.274
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.754
0.857
0.777
3.269
9.433
9.967
ΛΥΚΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.267
5.47
8.515
29.282
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.051
7.767
9.4
9.967
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.195
11.32
6.685
25.19
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.549
1.211
0
3.123
9.7
9.967
ΛΟΥΒΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.123
11.96
6.715
24.448
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.546
9.7
9.933
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.07
13.09
7.245
22.735
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
9.7
9.967
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.988
14.7
7.59
20.698
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.503
2.68
6.497
9.967
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.934
13.14
5.185
24.609
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
2.366
9.433
9.967
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.895
6.7
7.195
29
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
10
9.433
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.783
0
7.92
34.863
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1996
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.28
0.469
2.991
19.333
9.967
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.742
14.8
4.59
23.352
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.971
8.448
9.933
ΑΞΙΑΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.679
0
8.62
34.059
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0.411
3.4
19.4
9.933
ΚΟΡΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.656
6.7
6.06
29.896
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
6.644
10
9.967
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.646
13.1
8.2
21.346
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
2.369
8.515
9.433
ΧΑΤΖΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.59
13.48
4.275
24.835
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0.137
0.526
0.64
0.48
4.891
7.28
9.967
ΜΑΡΙΝΕΖΗ
ΦΙΛΙΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.586
13.2
6.42
22.966
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.566
8.467
9.933
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.58
15.92
5.15
21.51
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.629
4.183
3.68
9.967
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.552
0
5.095
37.457
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.583
3.243
3.714
19.333
9.967
ΜΑΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.546
10.42
6.67
25.456
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0.617
1.554
3.183
8.924
9.967
ΓΙΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.52
5.1
8.635
28.785
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
8.087
10
9.967
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.437
8.31
5.04
29.087
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
1.783
3.92
3.351
9.7
9.967
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.4
12.35
6.3
23.75
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.571
3.286
9.433
9.933
ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.347
13.89
6.52
21.937
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
9.433
9.967
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.322
13.59
0
28.732
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.851
0.64
0.846
2.149
7.027
1.623
2.751
10.633
ΧΑΛΙΚΙΩΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.315
6.22
8.495
27.6
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.7
9.433
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.228
9.26
6.175
26.793
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.234
1.12
3.834
9.61
9.967
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.203
0
8.605
33.598
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
6.359
9.7
16.533
ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.115
14.01
3.91
24.195
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.931
2.423
0.48
0
2.08
3.394
9.967
ΒΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.106
5.68
9.065
27.361
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.394
10
9.967
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.079
12.68
5.47
23.929
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1999
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.28
2.814
9.433
9.967
ΠΑΚΑΛΤΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.044
12.39
7.16
22.494
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.094
9.433
9.967
ΚΑΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.889
11.93
7.43
22.529
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
9.433
9.967
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ- ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.885
7.22
6.865
27.8
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.98
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.433
9.433
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.874
8.74
6.67
26.464
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.543
3.14
9.7
9.967
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.585
0
0
41.585
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
1.36
1.943
1.44
2.309
5.989
2.754
6.606
16.762
ΠΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.54
8.6
7.73
25.21
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
3.337
9.7
9.967
ΤΖΑΛΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.485
11.59
7.885
22.01
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.643
9.433
9.933
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.436
0
4.835
36.601
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
3.123
3.049
19.4
9.967
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.399
15.12
0
26.279
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.669
3.163
0.96
2.377
17.128
ΛΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΞΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.37
10.14
7.775
23.455
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.094
9.4
9.967
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.367
14.7
8.295
18.372
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.237
6.169
9.967
ΓΡΙΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.362
12.31
0
29.052
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.2
2.491
2.08
2.32
3.28
3.149
3.32
9.967
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.28
11.13
8.1
22.05
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
9.433
9.933
ΠΕΚΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.28
0
8.11
33.17
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.329
18.8
9.967
ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.272
12.09
6.855
22.327
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.603
8.791
9.933
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.252
11.82
7.085
22.347
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
9.4
9.967
ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.242
12.8
0
28.442
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.12
1.28
1.554
1.006
1.509
17.036
ΡΕΙΖΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.24
8.49
8.725
24.025
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.411
0
2.997
9.667
9.967
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.212
11.52
5.77
23.922
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0.731
0.537
1.92
2.926
16.608
ΨΥΛΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.186
6.36
5.335
29.491
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.594
0
0
0
0.891
0.869
0.96
0.869
5.177
9.433
9.967
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.127
0
3.815
37.312
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
17.467
18.2
ΣΤΡΑΤΗΓΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.034
15.84
3.23
21.964
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0.549
3.006
2.271
3.794
9.967
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.966
11.97
0
28.996
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.017
2.126
0.834
0.846
0.834
1.074
1.211
16.585
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.791
10.84
5.41
24.541
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.609
3.566
9.4
9.967
ΓΡΙΒΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.755
9.57
4.72
26.465
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
5.351
3.694
4.069
9.933
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.748
0
6.74
34.008
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0.617
2.103
3.626
9.7
16.533
ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.723
9.11
0
31.613
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.371
5.051
6.309
16.876
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.662
12
3.34
25.322
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.423
1.943
2.08
0.891
16.888
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.632
10.04
7.41
23.182
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.977
9.7
9.933
ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.605
0
8.27
32.335
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.586
18.783
9.967
ΣΦΕΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.576
9.46
6.39
24.726
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1990
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
3.557
9.433
9.967
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.56
10.29
8.335
21.935
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
8.87
9.9
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.512
15.12
5.59
19.802
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.703
16.659
ΚΑΛΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.442
14
2.2
24.242
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
5.503
16.785
ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.433
11.48
4.205
24.748
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.846
2.78
3.663
16.459
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.355
7.29
5.52
27.545
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0.549
3.546
2.994
9.667
9.967
ΝΑΚΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.257
13.31
7.68
19.267
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.967
ΜΠΟΥΡΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.23
6.26
6.835
27.135
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.097
1.189
0.526
3.106
9.433
9.933
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.227
10.43
7.565
22.232
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.066
9.733
9.433
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΙΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.226
11.13
8.09
21.006
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.477
8.562
9.967
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.162
0
7.94
32.222
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.711
18.8
9.933
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.152
0
0
40.152
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.64
0.96
3.733
14.493
19.8
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.112
5.11
0
35.002
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
0
0.64
2.24
5.28
3.589
6.034
16.533
ΜΠΙΛΛΗΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.089
7.96
3.76
28.369
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
7.767
2.731
16.533
ΒΛΟΝΤΖΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40
12.64
5.935
21.425
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.446
1.771
16.682
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
ΒΑΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.955
16.19
5.875
17.89
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
1.234
0
0
0
2.226
3.709
9.967
ΓΑΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ-ΕΥΡΥΝΟΜΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.938
13.72
0
26.218
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.217
5.791
3.217
4.026
9.967
ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.828
8.4
2.815
28.613
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
0
0
0
0
1.097
3.394
2.943
8.584
9.967
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.804
0
0
39.804
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
6.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
19.733
19.133
ΓΚΛΑΒΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.798
13.81
2.22
23.768
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.554
3.931
16.956
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.745
0
0
39.745
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0.663
0.48
7.633
19.333
9.967
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.676
10.3
7.59
21.786
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
8.933
9.967
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.623
15.06
7.745
16.818
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.483
3.843
9.967
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.573
4.61
6.965
27.998
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.006
6.8
9.733
9.933
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.547
10.38
7.13
22.037
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
9.185
9.967
ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.506
8.74
7.345
23.421
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.06
9.4
9.967
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.5
11.53
7.075
20.895
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
8.074
9.967
ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΦΩΚΙΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.444
10.72
5.545
23.179
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.466
8.8
9.433
ΨΑΘΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.438
0
7.58
31.858
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
19.4
9.967
ΛΕΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.423
13.64
6.695
19.088
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
0.491
16.659
ΚΟΥΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.367
0
0
39.367
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.28
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.933
ΜΟΛΥΒΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.366
13.6
8.41
17.356
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
0.663
0
0
16.533
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.337
0
7.24
32.097
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
1.871
19.333
9.967
ΛΑΝΔΡΙΤΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.331
9.32
8.445
21.566
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
8.833
9.967
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.306
8.88
6.09
24.336
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.806
9.7
9.933
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.276
15.96
6.725
16.591
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
1.943
3.709
9.933
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.272
13.17
6.575
19.527
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.006
0.8
0.571
0.48
0
1.623
3.8
9.967
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.266
2.57
8.89
27.806
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.839
10
9.967
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.2
0
7.195
32.005
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
19.333
9.9
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.193
6.79
4.635
27.768
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.211
1.166
0.64
1.651
2.68
9.433
9.9
ΚΑΜΠΟΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.857
10.43
7.1
21.327
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
2.274
9.093
9.433
ΓΑΤΣΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.842
0
0
38.842
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
3.154
2.583
0.617
0
0
0
19.4
9.933
ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.84
11.28
3.665
23.895
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0.834
2.514
0
0.583
0.48
1.623
0
16.215
ΤΣΙΟΥΜΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.791
0
0
38.791
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.549
0.617
1.074
5.904
19.4
9.967
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.726
11.97
8.785
17.971
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.004
9.967
ΔΗΜΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.711
11.47
6.975
20.266
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
8.855
9.433
ΝΙΚΟΚΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.499
6.11
7.77
24.619
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0.777
0.48
3.829
9.3
9.433
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.433
0
0
38.433
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.08
ΟΧΙ
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΖΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.421
12.82
6.57
19.031
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.08
5.971
9.333
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.416
15.21
7.67
15.536
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
0
2
3.166
9.433
ΣΤΟΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.348
14.01
7.825
16.513
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
4.069
9.433
ΡΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.336
0
3.6
34.736
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
1.189
1.189
3.074
2.854
9.29
15.918
ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΩΚΙΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.316
15.24
5.06
18.016
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0.446
0
0.994
0
0
0
0
0
0
0
2.591
3.271
9.433
ΚΑΚΑΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.3
8.35
6.83
23.12
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.149
8.435
9.433
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.28
0
8.04
30.24
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.806
7.927
10
9.433
ΚΙΚΙΛΙΝΤΖΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.231
0
0
38.231
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.27
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.798
9.433
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.229
0
8.785
29.444
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.503
8.433
10
9.433
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.198
12.58
6.53
19.088
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.503
2.134
6.377
9.433
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.167
0
7.995
30.172
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.76
0
0
0
0
8.433
9.7
9.433
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.159
8.77
5.645
23.744
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.049
2.829
9.433
9.433
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.148
15.16
0
22.988
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0.96
1.074
1.143
1.074
2.377
1.486
1.874
2.789
9.433
ΤΣΕΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.078
6.36
3.73
27.988
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0.983
0.549
3.229
2.666
9.3
9.433
ΤΥΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.071
0
0
38.071
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1987
6.5
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.638
9.433
ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.071
0
3.66
34.411
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.074
1.349
0.983
19.733
9.9
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.933
0
0
37.933
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.4
ΟΧΙ
28.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.849
6.45
0
31.399
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.189
2.64
1.783
2.4
1.074
5.754
6.126
9.433
ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.736
3.97
3.4
30.366
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.057
17.6
9.2
ΠΑΝΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.714
6.8
8.21
22.704
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
9.733
9.433
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.692
0
8.695
28.997
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
8.467
10
9.433
ΜΠΙΛΛΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.691
0
8.22
29.471
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.571
8.467
10
9.433
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.68
0
8.06
29.62
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
8.467
10
9.433
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.67
7.75
6.69
23.23
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0.229
0
2.58
9.433
9.433
ΧΥΔΕΡΙΩΤΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.608
13
0
24.608
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
0.983
1.714
2.171
2.789
3.011
2.194
9.333
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.533
0
0
37.533
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
5.94
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.433
ΤΣΕΡΚΕΖΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.467
0
0
37.467
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
18.467
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.431
10.4
6.44
20.591
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
8.775
9.433
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.431
0
7.145
30.286
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.211
7.767
10
9.433
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.393
15.25
5.55
16.593
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.8
0.617
0
0
0
0
2.829
9.433
ΖΤΟΥΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.372
0
7.505
29.867
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
8.433
9.7
9.433
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.355
0
7.06
30.295
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
8.433
9.7
9.333
ΓΑΛΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.305
0
7.085
30.22
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
0
2.163
8.667
8.933
10
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.248
14.74
0
22.508
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.646
1.897
2.857
2.137
1.543
9.433
ΓΙΟΥΒΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.244
16.19
8.115
12.939
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.346
9.433
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.242
0
0
37.242
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0.251
0
7.823
5.303
6.457
15.396
ΜΕΝΟΥΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.216
14.94
8.8
13.476
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
9.933
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.168
0
0
37.168
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
4.1
4.197
2.057
8.2
7.64
4.14
3.36
0.4
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.158
15.8
7.765
13.593
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.217
9.433
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.157
0
8.255
28.902
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
7.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
8.867
10
9.967
ΘΥΡΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.124
14.78
7.545
14.799
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.446
9.433
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.122
15.08
6.74
15.302
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.534
2.26
9.433
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.12
0
7.595
29.525
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0.389
1.634
7.223
10
9.433
ΒΑΪΡΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.071
12.24
0
24.831
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.811
1.234
0.457
1.12
6.198
0
1.474
9.433
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΤΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.071
0
8.315
28.756
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0.046
0
0
2.8
9.4
15.185
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.063
13.43
7.82
15.813
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.431
3.949
9.433
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.986
10.62
4.675
21.691
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.314
1.006
4.078
4.077
9.433
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.984
6.58
6.41
23.994
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.44
0.571
0.617
2.537
8.824
9.433
ΠΟΠΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.975
12.33
0
24.645
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0.617
0.571
0.754
1.874
2.766
2.514
1.897
1.166
9.433
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΠΗΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.966
17.36
6.63
12.976
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.869
1.646
9.433
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.963
12.95
8.14
15.873
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
3.766
9.433
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.927
16.37
6.415
14.142
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.189
0.731
0
2.194
9.433
ΚΑΚΑΒΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.868
11.14
6.705
19.023
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
0
0
0
8.367
9.433
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.856
0
7.86
28.996
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0.549
0.617
7.972
9.933
9.433
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.827
14.78
6.705
15.342
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.714
9.433
ΔΕΣΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.806
0.52
4.735
31.551
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
1.051
0.96
2.463
3.6
9.7
9.433
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.798
0
7.305
29.493
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
1.326
7.767
8.933
9.433
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.781
9.7
7.475
19.606
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.48
2.737
5.767
9.433
ΣΤΑΚΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.733
0
0
36.733
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2006
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4
19.333
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.729
2.3
3.7
30.729
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.577
1.051
2.537
5.434
8.798
9.433
ΓΙΤΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.718
13.36
5.745
17.613
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.9
8.233
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.713
0
8.88
27.833
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
10
9.433
ΜΟΜΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.616
11.57
6.175
18.871
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0.526
1.486
2.177
3.557
9.433
ΝΕΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΛΩΡΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.614
11.72
2.215
22.679
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.509
4.846
3.931
9.433
ΣΤΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.577
0
8.85
27.727
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
7.767
9.967
9.433
ΠΑΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.566
14.69
6.545
15.331
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.737
0
0
1.646
1.394
9.433
ΠΥΡΠΥΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.527
16.4
7.725
12.402
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
9.333
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.518
8.22
7.5
20.798
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
9.433
9.433
ΚΑΚΑΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.476
12.39
6.03
18.056
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
0
0
0.72
0
2.409
4.751
9.433
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.419
9.05
7.4
19.969
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
8.252
9.433
ΜΗΤΣΙΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.408
0
6.74
29.668
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.011
1.691
0
5.849
9.7
9.433
ΓΑΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.346
0
8.175
28.171
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.48
0.206
7.367
10
9.433
ΚΟΙΛΙΤΗ
ΦΛΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.335
13.64
7.17
15.525
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
3.68
9.433
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.333
0
0
36.333
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.5
ΟΧΙ
0
36.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.328
12.67
4.87
18.788
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.029
0.869
3.186
3.266
9.433
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.254
7.53
5.845
22.879
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.829
2.046
7.56
9.433
ΜΥΡΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.236
17.41
4.895
13.931
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0.503
0.526
3.043
9.333
ΜΑΤΣΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.226
12.41
0
23.816
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.029
0
7.358
2.126
3.22
9.467
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.208
0
6.24
29.968
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
8.467
9.7
8.267
ΠΑΡΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.208
11.8
5.48
18.928
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.726
3.44
9.333
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.153
11.89
6.495
17.768
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
0.937
0
0.8
2.034
3.614
9.433
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.151
14.74
6.235
15.176
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
2.634
2.08
9.433
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.146
12.68
8.295
15.171
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.717
9.433
ΜΑΡΚΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.141
14.03
6.54
15.571
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
4.023
9.433
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.087
0
7.14
28.947
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.509
3.826
3.157
9.4
9.867
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.069
2.77
5.05
28.249
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
1.303
2.354
0
0.869
0.96
0.229
0.503
3.16
8.638
9.433
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.002
0
6.905
29.097
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.767
10
9.433
ΜΑΝΩΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.965
14.71
6.85
14.405
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
1.2
0
0.571
1.543
0
9.433
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.952
10.51
3.5
21.942
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.783
3.257
2.594
3.8
9.433
ΚΑΛΦΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.941
6.63
0
29.311
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
6.08
ΟΧΙ
19.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.918
16.79
2.82
16.308
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.434
0
5.44
9.433
ΝΤΑΒΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.903
0
8.36
27.543
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.11
10
9.433
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.893
15.53
4.975
15.388
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0.206
0
0
2.834
2.126
9.433
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.891
0
0
35.891
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
16.8
8.08
9.433
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.885
6.13
6.42
23.335
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
0.549
0.457
1.051
0.526
9.7
9.967
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.852
6.73
0
29.122
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.149
2.377
5.266
3.406
4.16
9.433
ΝΤΑΜΠΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.774
0
5.995
29.779
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.337
2.149
2.663
3.251
9.7
9.433
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.747
11.98
6.225
17.542
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.503
2.68
3.897
9.433
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.707
0
5.565
30.142
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.529
0.206
1.68
2.754
1.566
3.274
9.7
9.433
ΓΚΟΥΤΖΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.687
16.9
4.405
14.382
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.211
0.64
0.526
0.549
0
9.433
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.676
6.56
4.855
24.261
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
3.163
9.116
9.433
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.655
5.85
7.24
22.565
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.431
9.7
9.433
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.649
9.29
4.955
21.404
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
0
0
0
1.406
3.131
9.433
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.631
10.63
6.89
18.111
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0.457
0
0
3.354
3.609
9.433
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.628
11.03
2.985
21.613
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.143
3.28
2.743
3.963
9.433
ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.498
14.74
0
20.758
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.411
0
19.867
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.473
0
7.03
28.443
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
1.223
1.269
1.611
3.397
9.667
9.333
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.465
0
5.28
30.185
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2000
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.714
0
0
0
0
6.846
9.7
9.433
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.46
0
8.27
27.19
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2001
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.756
10
9.433
ΚΑΡΑΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.435
0
0
35.435
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.267
2.269
8.933
9.967
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΠΩΛΑ
ΚΡΙΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.363
9.95
4.545
20.868
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
3.886
7.023
9.433
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.332
15.94
7.01
12.382
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.16
0
9.433
ΣΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.313
0
8.425
26.888
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.052
9.7
8.484
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.284
13.97
0
21.314
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
0
0
0
7.867
1.977
9.333
ΚΟΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.282
5.05
6.91
23.322
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.863
9.967
9.967
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.238
6.19
0
29.048
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0