ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.518
0
0
19.518
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1999
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.023
2.651
3.177
1.954
0.72
0
8.067
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
3.646
0
0
3.646
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.817
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
2.651
0
0
2.651
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.074
1.12
ΤΣΙΟΜΠΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1.531
0
0
1.531
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1.257
0
0
1.257
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΚΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
0.731
0
0
0.731
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0.434
0
0
0
0
ΘΩΔΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.587
0
0
35.587
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
5.62
ΟΧΙ
25.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.401
0
0
26.401
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.92
2.377
0.846
1.646
1.623
1.703
1.897
1.829
9.967
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
61.082
0
0
61.082
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
9.133
8.833
8.733
8.9
10
9.967
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.698
0
0
24.698
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.211
1.143
0.503
10
9.967
ΛΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.176
0
0
20.176
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
4.54
0
0
0
0
0
2.217
9.933
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.59
0
0
15.59
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.36
0.731
3.074
9.967
ΠΕΡΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
14.756
0
0
14.756
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
1.794
2.56
9.933
ΜΠΕΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
13.728
0
0
13.728
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0.914
0.96
9.933
ΤΣΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
11.133
0
0
11.133
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2007
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
9.933
ΒΕΛΛΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1.006
0
0
1.006
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
0.229
0
0
0.229
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
87.167
0
0
87.167
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1982
6.5
ΟΧΙ
0
0
61.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
7
9.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
68.844
0
0
68.844
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
7.03
ΟΧΙ
49.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.967
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
62.959
0
0
62.959
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
5.34
7.824
7.867
0.996
4.159
3.679
3.009
6.082
8.467
10
4.875
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
61.278
0
0
61.278
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1984
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
8.167
5.3
0
3.411
2.729
1.189
6.683
8.467
10
9.967
ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
58.809
0
4.04
54.769
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.626
0
4.5
4.5
8.967
8.935
4.917
4.5
2.503
1.28
9.967
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
57.035
0
0
57.035
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.106
4.591
4.731
4.877
4.5
8.967
8.867
4.289
4.343
0.331
0
9.433
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
52.154
0
9.095
43.059
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
20
19.933
ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
51.622
0
0
51.622
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
5.58
ΟΧΙ
32.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4
ΡΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
51.578
0
0
51.578
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.24
ΟΧΙ
31.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.933
ΚΟΤΣΟΒΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
51.091
0
6.55
44.541
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.583
1.68
2.491
17.6
19.067
ΖΑΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
49.933
0
0
49.933
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.8
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.933
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
49.858
0
7.5
42.358
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.349
1.634
0.903
2.171
15.065
19.933
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
47.352
5.18
8.17
34.002
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1994
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.074
1.051
2.923
8.492
19.867
ΓΕΩΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΚ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
47.106
3.64
6.675
36.791
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
4.449
4.5
4.174
4.446
2.514
2.309
9.9
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
46.494
3.3
0
43.194
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.943
5.097
6.354
19.8
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
44.404
0
0
44.404
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.274
3.737
4.114
4.64
2.149
1.577
3.657
2.794
9.468
9.433
ΜΙΣΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
44.188
0
8.61
35.578
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
1.337
0
0
0.777
0
0
2.834
20
9.967
ΠΑΠΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
43.689
4.92
5.905
32.864
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.537
2.011
2.42
5.349
18.867
ΓΚΑΝΑΠΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
43.468
0
7.84
35.628
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.594
2.937
19.467
9.967
ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
43.137
0
7.5
35.637
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.126
3.714
18.093
9.967
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
42.812
1.77
6.655
34.387
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.24
3.886
8.251
18.867
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39.457
0
2.69
36.767
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.743
2.4
4.957
5.257
18.781
ΜΠΑΣΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39.064
0
5.155
33.909
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.783
2.697
2.583
2.823
3.914
18.6
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.525
0
6.11
32.415
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1992
5.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
7.633
3.957
19.933
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.093
5.57
9.03
23.493
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
0
3.194
9.3
9.433
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.878
0
0
37.878
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
5.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.514
2.331
2.217
8.8
19.867
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.539
0
0
37.539
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.086
0.891
0
0
0
2.834
9.766
1.006
8.023
9.933
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.248
0
0
37.248
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
1.563
3.467
3.943
0.667
ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.191
4.51
8.125
24.556
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.326
3.114
8.801
9.967
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.839
0
2.08
34.759
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
0
1.749
1.646
2.046
1.829
1.509
2.443
6.171
17.036
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.787
4.33
7.705
24.752
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
0.96
3.106
8.663
9.967
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.735
3.12
7.15
26.465
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.977
1.817
2.454
8.672
9.967
ΜΠΙΛΙΑ
ΖΩΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.701
0
0
36.701
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1996
5.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.8
1.589
2.434
8.333
19.933
ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.527
6.13
7.175
23.222
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
4.654
17.036
ΓΚΟΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.411
0
0
36.411
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.491
6.606
7.371
5.509
10.433
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.29
0
4.47
31.82
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
1.303
2.446
1.531
1.234
0.823
2.009
3.549
18.4
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.966
0
5.255
30.711
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.291
1.783
4.169
2.903
9.967
9.433
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.689
1.47
8.225
25.994
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403
1.646
2.514
1.92
2.183
9.7
2.629
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΛΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.671
0
1.875
33.796
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
2.789
2.88
2.423
1.143
6.24
16.985
ΣΥΒΙΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.648
5.25
8.545
21.853
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
9.4
9.433
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.785
4.05
8.925
21.81
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.606
8.833
9.433
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.396
0.97
6.94
26.486
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.811
1.714
2
8.832
9.333
ΓΟΥΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.238
0
0
34.238
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.04
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
1.669
1.497
1.966
2.697
1.897
2.171
3.063
18.867
ΤΣΟΜΩΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.21
0
7.95
26.26
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1985
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.093
9.433
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.198
1.06
8.705
24.433
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.371
0
0
0
2.697
9.4
9.433
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.047
0
6.815
27.232
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.326
0.88
0
0
0
0
5.449
9.093
9.433
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.047
0
0
34.047
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.943
5.909
7.377
14.818
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.935
3.8
7.525
22.61
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
3.126
9.433
9.433
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.928
0.59
0
33.338
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.52
ΟΧΙ
20.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
9.433
ΖΕΡΒΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.801
0
7.4
26.401
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.874
1.12
2.786
8.933
9.333
ΡΕΠΠΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.735
0.61
7.12
26.005
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.034
1.211
0
0
1.291
2.754
10
9.433
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.543
1.97
8.655
22.918
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.037
9.533
9.433
ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.363
0
8.83
24.533
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.323
9.4
9.433
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.279
1.47
8.28
23.529
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1999
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.274
8.467
9.433
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.989
0
6.97
26.019
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.411
2.946
4.026
15.219
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.796
6.27
7.875
18.651
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.86
14.991
ΛΥΚΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.638
0
7.28
25.358
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.823
1.36
0.56
3.557
8.596
9.433
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.466
4.24
7.925
20.301
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.589
3.646
13.581
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.417
0
0
32.417
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.103
0
3.829
0
3.654
3.017
3.566
4.04
3.831
0.526
2.903
0.251
0
2.697
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.4
4.53
2.125
25.745
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.2
2.24
2.263
0.651
2.194
3.729
9.433
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.265
0
5.58
26.685
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
5.817
0.731
1.806
3.037
3.154
9.433
ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.263
0
8.375
23.888
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.143
1.074
1.097
0.891
0
9.023
9.333
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.2
0
8.53
23.67
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.869
8.933
9.433
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.848
0
8.075
23.773
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.331
1.097
9.3
9.433
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.679
0
0
31.679
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.891
2.023
1.474
1.669
1.737
5.183
5.097
9.433
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.483
2.19
4.925
24.368
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1992
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
1.966
3.097
2.457
2.651
3.391
9.433
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.423
0.76
8.535
22.128
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
10
9.433
ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.097
0
8.115
22.982
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.12
2.857
8.52
9.433
ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.008
0
5.03
25.978
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
4.206
0
0
1.6
8.933
9.433
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.867
0
6.485
24.382
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
4.503
0
0
2.971
0
0
0
0
3.131
9.433
ΔΑΒΑΚΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.67
0
0
30.67
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1993
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
3.211
3.189
3.2
2.777
2.857
3.946
8.724
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.277
5.31
6.625
18.342
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0.434
2.16
5.194
9.433
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΗΓΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.261
0
7.55
22.711
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.497
9.3
9.433
ΜΠΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.251
5.74
8.435
16.076
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
4.197
9.433
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.081
8.18
3.65
18.251
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.583
3.686
9.433
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.045
0
0
30.045
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
4.389
3.177
9.5
9.333
ΜΙΧΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.039
0
0
30.039
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
6.45
ΟΧΙ
21.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.518
ΒΟΛΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30
0
0
30
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.58
ΟΧΙ
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.872
0
4.905
24.967
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.526
3.326
4.274
2.489
0
2.18
3.014
8.518
ΠΑΠΑΖΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.814
1.46
6.415
21.939
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.057
0
0
0
0
9.433
9.9
ΦΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.656
0
4.985
24.671
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
1.989
1.531
2.103
3.026
4.026
9.3
ΜΠΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.55
0
6.53
23.02
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
1.12
0
0
0
0.503
0.96
6.151
8.952
ΜΠΕΣΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.477
0
6.93
22.547
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
10
9.967
ΜΟΣΧΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.879
0
4.375
24.504
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.097
2.08
1.051
0
9.5
9.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.834
0
8.8
20.034
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
9.036
8.701
ΜΠΙΤΣΑΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.781
0
4.84
23.941
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.346
2.263
3.029
0.891
3.231
3.543
8.495
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.69
5.18
0
23.51
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1994
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
2.329
2.24
0.251
0.663
1.849
1.897
1.246
8.67
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.558
0
0
28.558
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
4.914
2.594
2.377
3
4.48
8.644
ΠΑΝΤΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΦΩΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.47
0
0
28.47
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.737
3.063
2.834
1.863
1.68
2.123
5.691
8.267
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.388
4
7.83
16.558
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.434
0.457
0.549
2.68
3.051
8.724
ΣΙΜΙΤΣΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.318
0
6.44
21.878
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.57
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.511
9.4
9.967
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.192
0
0
28.192
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1994
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.2
2.749
0.56
2.994
3.566
3.311
8.872
ΚΟΥΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.082
0
5.13
22.952
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0.514
0.869
1.703
0
0.537
2.56
3.389
3.537
8.267
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.017
0
5.72
22.297
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.514
9.533
9.267
ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.966
0
3.205
24.761
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1987
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.706
3.189
2.023
3.017
2.56
8.267
ΠΑΠΑΣΙΜΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.924
0
0
27.924
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
2.194
2.937
2.606
3.703
5.646
8.267
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΠΕΡΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.9
0
0
27.9
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2008
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
18.467
ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.86
0
3.405
24.455
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.937
5.42
2.286
3.134
8.392
ΜΑΡΟΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.841
0
0
27.841
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
4.363
0
1.92
2.903
2.08
4.777
8.484
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.822
4.7
5.45
17.672
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.891
4.063
1.551
8.167
ΚΑΝΤΕΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.713
0
0
27.713
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
5.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
2.903
3.337
2.754
3.451
4.523
9.933
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.707
0
0
27.707
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
2.766
2.309
2.114
2.469
2.583
6.114
8.29
ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.674
2.51
4.28
20.884
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0.96
2.171
1.269
1.806
2.366
8.267
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.638
0
4.4
23.238
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
2.194
2.857
2.114
2.56
4.011
8.267
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.557
2
5.625
19.932
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
1.84
0
0
0
0
2.411
3.006
3.746
8.335
ΚΑΡΑΜΙΚΕ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.537
0
0
27.537
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
6.833
0.869
0.434
0
1.92
1.051
1.417
2.011
3.637
8.724
ΣΤΡΑΒΟΣΝΙΧΗ
ΝΙΚΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.515
0
0
27.515
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
2.994
0.96
0.926
2.583
2.114
2.217
1.463
3.086
8.167
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.503
0
0
27.503
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.106
2.491
0
0.766
0.937
1.189
9.033
8.267
ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.444
0
0
27.444
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1995
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
2.42
0
2.423
5.257
3.634
3.703
8.167
ΛΑΔΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.381
0
0
27.381
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2002
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
4.8
3.714
1.234
1.006
2.58
3.894
8.518
ΚΟΚΟΡΔΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.348
5.13
0
22.218
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
1.714
2.926
2.549
0
0
0
1.963
8.518
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.327
0
7.97
19.357
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
9.533
8.967
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.322
0
2.45
24.872
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
3.166
0
2.263
3.746
4.151
8.438
ΝΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.315
0
0
27.315
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
2.56
1.806
2.4
2.5
0
1.554
0.297
2.48
2.423
8.267
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.27
0
6.655
20.615
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.549
0
1.817
9.033
8.188
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.27
2.88
4.565
19.825
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.509
1.36
2.046
5.166
8.533
ΜΗΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.218
0
0
27.218
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2003
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
3.006
3.909
3.837
6.349
8.381
ΤΟΠΑΚΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.212
0
0
27.212
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
1.097
2.811
2.766
2.834
2.789
2.111
2.949
8.381
ΚΟΥΡΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.207
0
0
27.207
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1988
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0.869
0.686
2.366
2.72
3.577
8.167
ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.204
0
0
27.204
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.046
1.223
3.177
2.4
2.949
2.811
2.446
2.949
8.472
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.182
0
6.43
20.752
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0.457
1.646
1.783
0.48
2.814
3.634
8.292
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.166
0
3.14
24.026
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.559
0
0
0
0
0
18.467
ΠΙΠΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.15
5.58
5.12
16.45
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.034
2.24
2.48
8.267
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.115
0
0
27.115
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.022
0.754
1.691
1.803
0
0.754
1.029
2.914
2.926
8.222
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.075
0
0
27.075
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.549
0
2.103
2.949
4.214
4.16
1.851
2.091
8.267
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.927
0
0
26.927
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.086
0.96
2.514
3.814
2.637
3.566
8.452
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.866
0
7.905
18.961
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
2.546
3.397
8.518
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.847
0
2.18
24.667
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1994
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.891
0.903
0.96
0.937
1.989
2.72
8.267
ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ ΚΟΧ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.843
0
7.31
19.533
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.77
ΟΧΙ
0
19.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.819
0
7.405
19.414
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1995
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
8.65
8.153
ΚΟΛΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.737
0
2.49
24.247
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
2.491
2.126
4.649
3.98
8.498
ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.735
5.69
7.3
13.745
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.683
8.108
ΛΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.671
0
0
26.671
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1995
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.623
0.686
1.04
1.051
2.469
3.051
2.057
1.737
2.846
8.156
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.549
0
0
26.549
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
1.589
1.189
0.606
1.257
9.533
9.267
ΠΛΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.451
0
0
26.451
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.497
2.934
4.519
3.524
0.503
3.44
2.069
2.537
2.354
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.298
0
3.875
22.423
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.863
0
0
0
0
9.533
9.267
ΒΑΓΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.267
0
1.22
25.047
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.544
9.167
8.336
ΜΕΣΘΕΝΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.219
0
0
26.219
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
4.663
2.194
1.029
1.326
2.103
3.357
8.313
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.214
0
0
26.214
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.48
3.131
1.714
3.84
3.04
2.674
1.097
1.806
7.951
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.165
0
0
26.165
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.411
3.349
1.989
1.166
4.666
0
3.151
8.005
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.159
0
0
26.159
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1998
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.103
3.314
2.697
3.586
3.654
8.131
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.153
0
0
26.153
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.88
3.006
2.24
1.966
2.057
2.651
8.153
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.107
1.06
1.405
23.642
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1999
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.834
1.6
1.577
18.533
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.089
0
4.05
22.039
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
2.034
1.303
4.526
5.669
7.925
ΚΥΡΚΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.082
0
1.25
24.832
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
5.086
4.183
5.623
8.284
ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.993
0
0
25.993
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.391
2.457
3.051
1.669
2.789
2.96
7.836
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.988
0
0
25.988
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.623
4.069
1.28
3.666
0.48
3.046
7.825
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.905
0
0
25.905
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.629
2.651
2.331
0.949
1.234
2.469
1.84
2.08
7.802
ΤΟΓΙΑ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.9
0
0
25.9
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1997
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.167
7.833
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.806
4.2
2.89
18.716
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0.617
0
2.069
2.137
3.006
7.893
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.682
0
6.095
19.587
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
2.537
1.714
2.091
3.671
7.87
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.635
0
0
25.635
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
4.989
2.56
2.629
3.517
7.815
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.422
0
0
25.422
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.76
9.033
13.143
ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.326
4.97
4.78
15.576
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
1.303
1.371
1.143
0
2.16
7.473
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25
0
3.61
21.39
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0.846
0
0.594
1.303
1.554
3.494
3.971
8.702
ΖΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.779
0
4.515
20.264
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
2.594
0.526
2.491
2.08
9.967
ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ
ΚΥΡΑΣΤΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.75
0
3.22
21.53
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
5.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.44
0
1.257
9.4
8.358
ΚΑΤΣΙΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.719
2.41
7.835
14.474
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
0
0
2.614
3.14
7.2
ΒΡΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.668
0
3.95
20.718
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.674
2.514
3.429
9.267
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.64
0
9.21
15.43
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.42
9.267
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.566
2.1
6.815
15.651
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.8
0.8
0
0
2.851
3.377
7.011
ΣΑΦΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.513
0
0
24.513
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.909
2.431
8.8
9.933
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.372
0
3.075
21.297
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.034
0.789
2.057
1.943
2.126
3.469
7.371
ΤΣΑΡΔΑΚΑ
ΖΩΓΡΑΦΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.216
0
1.19
23.026
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.903
2.537
2.309
3.951
9.2
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.157
0
0
24.157
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.371
1.691
0.846
3.371
2.077
6.12
7.366
ΤΖΩΤΖΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.082
0
4.665
19.417
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.533
9.267
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.758
0
2.03
21.728
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.451
0.834
0.366
8.833
9.1
ΚΟΥΓΙΟΥΜΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.688
0
0
23.688
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.303
0.754
1.006
2.971
16.533
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.634
0
0
23.634
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1983
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.72
2.914
2.08
2.343
4.731
5.44
ΚΑΛΑΤΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.62
0
0
23.62
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.126
1.851
2.331
3.017
6.194
6.82
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.594
0
8.71
14.884
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
3.109
9.267
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.569
0
6.625
16.944
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.034
0.526
0.549
2.877
9.267
ΤΑΤΣΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.517
0
9.175
14.342
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
2.246
9.433
1.611
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.442
0
0
23.442
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.171
0.789
0.583
2.514
16.333
ΧΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.421
0
0
23.421
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
3.89
3.89
1.714
1.486
1.92
1.143
7.732
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.417
0
0
23.417
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.171
1.783
9.533
9.267
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.972
0
0
22.972
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.903
2.651
2.583
3.017
9.967
ΝΟΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.903
0
0
22.903
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.017
4.594
3.703
3.543
4.137
2.857
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΔΕΣΤΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.783
0
0
22.783
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
3.12
2.777
2.046
6.131
5.851
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.733
0
7.725
15.008
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.011
3.777
8.213
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.598
0
0
22.598
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
2.514
2.057
0.754
0.663
0
0
0
0
16.267
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ
ΔΑΝΑΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.51
0
0
22.51
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
10
9.267
ΚΑΖΙΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.4
0
0
22.4
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.874
3.177
2.08
3.806
2.423
3.549
3.663
ΔΡΙΒΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.361
0
2.875
19.486
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
9.533
9.267
ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.351
0
0
22.351
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
7.508
7.768
0
0
0
0.834
2.697
ΤΣΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.236
0
0
22.236
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2002
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.983
2.411
2.523
2.526
9.233
ΖΟΥΜΠΑΔΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.229
0
0
22.229
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
0
2.423
2.766
3.177
2.949
3.306
3.334
3.84
ΞΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.209
0
0
22.209
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
9.433
9.267
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.134
0
0
22.134
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.971
1.154
2.846
3.451
2.397
2.697
5.349
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.079
0
0
22.079
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0.983
0.846
9.167
9.667
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.005
0
0
22.005
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0.834
8.9
4.316
5.691
ΣΩΡΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.968
0
2.095
19.873
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
5.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
1.417
16.448
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.908
3.92
5.485
12.503
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.343
5.829
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.815
0
5.955
15.86
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
3.854
5.714
ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.738
2.96
0
18.778
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
1.714
0
1.874
1.954
9.967
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.717
0
0
21.717
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.16
3.246
2.629
3.466
3.72
4.029
ΔΑΧΤΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.634
0
0
21.634
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/03/2000
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.4
2.331
3.46
4.729
6.474
ΛΕΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.624
0
0
21.624
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0
2.01
2.09
2.56
3.69
0.994
0.72
1.806
3.063
3.446
ΤΣΕΝΙΚΛΙΔΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.601
0
0
21.601
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.983
9.5
9.267
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.6
0
0
21.6
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.514
2.366
1.76
7.074
5.166
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.549
5.4
1.675
14.474
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.537
2.766
2.629
4.394
ΚΑΒΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.497
0
0
21.497
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1993
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
4.171
2.4
0
0
0
1.646
2.651
2.057
1.234
5.943
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.471
0
0
21.471
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.671
9.533
9.267
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.46
0
0
21.46
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.114
0
2.766
3.829
3.129
3.857
3.937
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.42
0
8.76
12.66
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
4.091
5.76
ΚΟΚΚΟΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.417
0
4.28
17.137
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.331
2.217
1.314
2.469
3.803
3.563
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.389
0
0
21.389
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.029
3.086
2.629
3.391
4.14
3.766
ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.383
2.34
7.015
12.028
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.231
8.362
ΤΡΕΛΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.354
0
6.64
14.714
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.04
2.737
2.64
6.937
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΜΑΥΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.286
0
0
21.286
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2001
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.149
1.76
1.771
2.697
2.194
1.189
3.56
3.771
ΚΟΥΚΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.277
0
0
21.277
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
1.794
2.366
3.851
1.691
0.789
0.743
1.92
2.811
3.586
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.257
1.87
3.61
15.777
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.366
2.834
1.714
0.366
3.177
3.526
ΘΩΜΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.257
5.49
2.265
13.502
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
6.12
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
0.457
1.189
1.44
0
9.433
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.241
1.23
4.44
15.571
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1984
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0.149
0
2.034
0
0
0
0
3.771
0.971
0.617
5.617
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.236
0
8.265
12.971
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.543
2.651
3.051
2.96
ΜΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.227
0
6.675
14.552
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0.8
1.337
3.091
8.067
ΜΑΝΟΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.22
0
0
21.22
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.646
2.503
5.051
3.451
3.363
4.109
ΤΣΙΟΥΜΠΑΝΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.185
0
5.905
15.28
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1986
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.143
1.783
0.709
2.829
3.909
3.674
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.159
6.62
6.165
8.374
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
1.486
2.86
3.48
ΝΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.122
0
0
21.122
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.08
0
2.697
4.42
9.433
ΓΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.014
0
0
21.014
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0.434
2.697
0
0.971
2.183
2.731
2.789
3.246
3.563
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.014
0 (55)
7.125
13.889
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.869
0.891
0.32
0
3.143
3.923
3.589
ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.011
2
4.84
14.171
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
3.471
6.269
3.643
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.965
0
0
20.965
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1984
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
2
2.971
6.349
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.906
0
0
20.906
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1996
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.303
2.857
1.977
1.566
2.034
2.514
3.637
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.903
0
0
20.903
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0.069
9.933
9.667
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.897
0
0
20.897
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
0
0
3.189
0
0
0
0
0
2.491
1.851
1.589
2.354
3.063
3.914
ΨΗΜΜΕΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.842
0
0
20.842
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1987
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.503
0.503
19.333
ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.833
0
0
20.833
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.167
4.233
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.831
0
0
20.831
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2003
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
2.914
2.857
2.583
2.686
3.097
3.38
ΠΡΙΝΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.809
0
0
20.809
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.433
3.609
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.804
0
0
20.804
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
2.834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
3.771
8.267
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.789
0
0
20.789
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
1.303
9.533
9.267
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.736
0
0
20.736
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
1.623
2.149
2.434
2.709
9.433
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.68
0
0
20.68
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
3.84
2.674
1.36
2.103
2.377
2.834
3.789
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.674
0
0
20.674
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.926
2.903
1.874
2.469
2.4
3.286
3.514
ΑΓΟΡΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.594
0
0
20.594
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
9.533
9.267
ΚΟΤΙΤΣΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.557
3.58
0
16.977
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.211
0.823
1.44
1.646
1.851
1.463
1.806
5.274
ΤΣΑΚΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.547
0
3.01
17.537
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1995
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
2.469
4.194
2.5
3.086
3.654
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.534
0
0
20.534
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
2.709
2.56
2.854
3.474
6.64
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.457
0
0
20.457
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2002
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
2.914
2.56
2.811
2.766
3.177
3.531
ΤΡΙΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.441
0
8.21
12.231
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.223
5.709
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.404
0
0
20.404
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.621
3.109
2.88
2.903
2.811
3.451
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.402
0
0
20.402
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
8.033
9.9
ΜΑΔΕΜΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.394
0
0
20.394
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.269
2.4
2.994
1.76
2.377
1.966
2.583
3.469
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.364
0
5.43
14.934
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
0
0
0
0
0
2.046
4.594
4.549
3.654
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.286
0
0
20.286
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.503
9.533
9.267
ΣΤΡΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.28
0
0
20.28
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.154
2.937
2.377
2.331
2.88
3.457
ΤΣΑΜΠΩΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.277
0
0
20.277
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.646
2.446
2.434
2.571
2.897
3.257
3.449
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.268
0
5.065
15.203
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
2.103
4.597
4.48
ΓΑΛΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.254
0
6.125
14.129
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.4
1.166
0
2.391
2.629
2.869
ΛΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.19
0
4.985
15.205
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.103
1.154
1.963
8.133
ΚΑΣΜΙΡΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.188
3.6
0
16.588
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
7.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.537
2.057
9.433
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.138
0
2.91
17.228
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.771
9.033
3.371
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.091
0
1.705
18.386
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1987
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
3.074
3.109
2.697
1.006
2.331
2.831
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.076
3.25
4.015
12.811
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
2.446
1.051
2.023
1.006
1.92
1.211
1.874
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.069
0
2.375
17.694
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.057
2.651
1.349
2.4
3.429
3.706
ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.061
2.8
6.275
10.986
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.354
3.191
3.417
ΜΠΕΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.057
0
0
20.057
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.594
0
9.533
9.267
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.046
0
2.36
17.686
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1995
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
2.149
1.931
1.463
1.726
3.703
3.731
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.043
0
0
20.043
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
1.349
1.783
2.126
2.457
2.834
3.303
3.689
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.038
0
0
20.038
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.2
0
0
0
0
0
0
2.971
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.032
1.5
5.97
12.562
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1998
5.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
9.433
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.006
0
0
20.006
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.874
3.131
2.903
1.76
1.029
2.263
2.949
3.549
ΔΗΜΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.997
0
0
19.997
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.206
1.691
3.6
1.669
0.914
2.731
4.397
ΚΑΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.994
0
0
19.994
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
1.737
4.046
4.32
4.549
3.571
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.976
0
3.53
16.446
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.137
2.194
2
2.934
5.934
2.651
ΤΣΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.969
0
0
19.969
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
2.206
2.297
9.5
3.28
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.948
0
3.815
16.133
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.133
ΒΟΥΖΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.914
0
3.765
16.149
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.131
0
4.823
5.989
3.794
ΤΣΑΜΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.91
3.84
1.425
14.645
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
3.074
9.433
ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.9
0
0
19.9
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1978
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
2.263
2.891
2.731
1.92
3.517
3.56
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.864
2.47
0
17.394
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
1.897
2.56
1.76
2.709
4.343
3.577
ΛΕΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.818
0
7.015
12.803
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.92
0
0
2.043
2.891
3.48
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.814
1.54
7
11.274
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0.869
2.331
3.049
3.334
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.786
0
0
19.786
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.251
2.763
4.686
5.206
ΚΟΚΟΡΟΤΣΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.783
0
0
19.783
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.697
2.354
2.011
3.197
4.563
3.611
ΛΑΖΑΡΕΣΚΟΥ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΗΛΙΕ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.757
0
0
19.757
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
4.48
4.086
4.457
0
0.491
3.271
ΔΟΥΓΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.711
0
3.065
16.646
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.906
2.194
0
0.891
0.949
3.674
3.889
ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΣΩΦΡΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.689
0
0
19.689
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
2.194
7.211
1.326
2.149
1.906
0
0
1.874
0
0
2.274
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.645
0
7.925
11.72
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
2.817
3.891
4.029
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.641
0
4.83
14.811
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.674
2.651
3.863
3.269
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.64
0
0
19.64
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.674
2.537
2.034
2.171
3.266
3.711
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.633
0
0
19.633
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1986
5.92
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.606
0
0
19.606
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
3.429
3.086
3.94
4.809
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.533
0
0
19.533
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1989
6.89
ΟΧΙ
0
19.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.531
0
0
19.531
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1973
5.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
2.869
3.12
2.297
1.966
2.56
3.223
ΒΑΡΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.514
0
0
19.514
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.88
3.006
2.434
2.68
2.526
2.743
ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.51
0
8.75
10.76
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.531
4.086
ΛΙΑΚΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.509
0
0
19.509
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.726
2.743
4.709
2.606
3.174
3.98
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.5
0
0
19.5
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1989
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
1.074
1.554
1.074
3.797
4.129
5.197
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.443
0
0
19.443
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.606
3.577
4.214
1.166
3.154
3.726
ΜΑΝΑΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.427
2.04
7.33
10.057
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.174
3.563
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.421
0
0
19.421
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1985
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
2.286
1.394
7.767
1.691
0
0
0
0
0
0.389
2.103
3.551
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.363
0.89
1.89
16.583
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
3.234
2.8
2.669
3.197
3.38
ΓΑΛΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.345
0
0
19.345
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1984
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
0
0
2.329
2.754
5.829
ΜΠΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.314
0
5.38
13.934
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.194
0.48
2.351
3.903
3.223
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.298
0
3.015
16.283
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
2.469
3.94
0
0.571
1.966
0.48
1.669
2.366
ΛΕΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.292
0
0
19.292
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.263
2.194
1.451
2.411
2.263
6.355
ΜΗΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.285
4.89
5.05
9.345
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
8.133
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.267
0
0
19.267
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.196
0
9.23
9.966
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
2.569
3.08
3.7
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.194
0
0
19.194
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
6.583
7.834
ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.191
0
0
19.191
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.994
2.469
1.989
2.286
2.926
3.877
ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.185
0
3.625
15.56
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.777
2.309
2.309
3.177
3.251
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.16
0
0
19.16
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1992
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0.606
2.777
3.086
4.909
1.806
2.594
2.926
ΠΟΥΛΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.157
0
0
19.157
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.949
2.309
1.12
2.789
2.103
2.926
3.637
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.129
0
0
19.129
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.674
2.766
2.491
1.44
2.443
2.766
3.337
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.112
0
0
19.112
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
6.567
0.96
2.149
1.849
1.646
0
0
0.96
1.76
1.714
ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.094
0
0
19.094
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1984
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.171
1.943
0
0
0
0
0
2.297
3.403
ΚΟΣΣΙΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.084
0
0
19.084
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
3.5
3.83
0
0
3.174
3.451
3.62
ΡΕΝΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.083
0
0
19.083
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
2.4
0
8.233
0
0
2.834
0.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΠΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.083
2.7
0
16.383
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1987
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
3.817
2.56
1.097
1.211
0
0.686
1.166
3.537
ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.062
0
0
19.062
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1986
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
1.577
2.011
1.906
0
0
0.389
1.166
2.126
2.854
ΖΕΝΕΤΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.057
0
0
19.057
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.394
2.331
2.971
2.629
2.217
2.743
3.514
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.055
0
0
19.055
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0.686
8.033
9.433
ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.033
0
0
19.033
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1989
7.1
ΟΧΙ
0
19.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.994
0
0
18.994
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
1.794
0.56
1.92
1.166
1.234
0.343
0
1.211
0.903
2.194
2.651
2.514
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.976
0
0
18.976
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1989
5.84
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
1.7
1.04
0
0
0.983
1.394
0
1.783
2.514
0
0
9.333
ΒΑΛΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.95
0
0.15
18.8
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
5.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.947
0
0
18.947
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.183
4.01
0
2.709
2.594
3.04
3.411
ΚΑΛΥΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.924
0
4.33
14.594
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.857
2.08
1.829
2.663
3.131
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.889
6.29
6.005
6.594
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1987
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.077
3.534
ΛΕΔΑΚΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.807
0
1.03
17.777
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
1.634
2.949
2.877
3.017
4.123
ΝΕΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.8
0
0
18.8
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.8
0
0
18.8
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.8
0
0
18.8
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.8
0
0
18.8
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΠΕΠΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.8
0
0
18.8
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2007
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.267
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.759
0
6.565
12.194
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.149
2.206
3.337
3.086
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.756
0
3.69
15.066
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.983
1.863
5.197
5.949
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.755
0
0
18.755
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
2.331
1.577
2.149
9.667
ΓΙΑΝΝΙΚΙΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.749
0
0
18.749
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.743
2.971
2.766
8.166
ΜΑΝΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.734
0
6.065
12.669
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
1.234
1.211
2.4
3.063
3.571
ΜΠΕΡΤΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.706
0
0
18.706
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.874
1.829
2.194
2.354
0.457
1.783
2.149
3.597
ΛΟΪΖΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.694
0
5.965
12.729
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.914
1.531
0.983
1.463
3.506
3.029
ΝΤΟΒΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.637
0.4
6.48
11.757
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.32
1.257
1.234
0
1.669
1.189
0
0
1.474
3.791
ΓΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.633
0
0
18.633
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1980
7.28
ΝΑΙ
0
18.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΗΣΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.589
0
0
18.589
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
3.623
3.886
3.274
3.686
3.457
ΜΠΕΡΖΕΛΕΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.574
0
0
18.574
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1997
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.651
2.88
2.389
2.194
2.903
3.414
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.554
0
0
18.554
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
2.629
2.32
1.017
1.406
3.2
3.64
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.526
0
0
18.526
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.097
1.451
2.24
2.789
3.086
5.806
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.488
0
8.005
10.483
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
4.037
3.56
ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.477
0
0
18.477
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.886
0
0.366
2.354
7.6
3.391
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.454
0
2.64
15.814
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.257
1.211
0.903
1.577
2.617
4.1
3.326
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΡΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.434
0
0
18.434
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2002
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
2.743
1.851
2.514
2.057
1.92
2.617
1.589
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.4
0
0
18.4
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
7.36
ΟΧΙ
0
18.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.394
0
0
18.394
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1988
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.251
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.349
0.8
1.211
1.486
2.217
2.166
3.314
ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.376
0
0
18.376
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
5.433
0
0
0
0
0
0
0
1.931
4.731
2.08
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.32
0
0
18.32
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.874
1.897
1.794
3.131
1.6
1.829
2.72
1.486
ΣΕΤΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.313
0
6.55
11.763
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0.8
2.5
3.823
3.269
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.312
0
0
18.312
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
6.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
3.626
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.311
0.5
6.265
11.546
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.371
2.74
3.56
2.663
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.3
0
0
18.3
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2006
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.267
ΜΗΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.263
0
0
18.263
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.88
2.811
2.08
2.126
3.086
2.994
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.241
0
4.835
13.406
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1986
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.12
1.623
3.063
5.006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.207
0
2.14
16.067
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.067
ΤΑΠΑΝΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.206
0
0
18.206
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
2.171
2.057
5.486
5.874
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.166
0
0
18.166
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.457
2.629
2.091
2.823
2.549
2.846
3.617
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.163
0
0
18.163
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2000
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.966
2.263
2.286
0.891
2.309
2.786
3.469
ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.156
0
3.39
14.766
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.766
1.909
1.303
1.509
2.377
2.411
3.491
ΣΑΚΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.134
0
1.98
16.154
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.766
2.526
2.503
2.629
1.957
3.111
ΧΑΧΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.128
5.81
0
12.318
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/11/1995
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.663
0
0
0
0
0
0
2.651
8.067
ΠΕΡΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.054
0
0
18.054
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
1.28
2.194
1.611
1.577
1.851
1.486
2.146
1.051
3.383
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.045
0
8.625
9.42
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
5.923
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.018
0
2.875
15.143
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1998
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
4.72
1.554
1.28
0
0
0
2.971
3.109
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.009
0
5.98
12.029
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
2.354
0.366
1.189
3.937
2.8
ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.978
0
8.175
9.803
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.646
3.574
ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.974
0
4.58
13.394
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.234
0.96
2.423
1.989
6.217
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.949
0
0
17.949
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.937
2.5
1.463
1.703
2.469
2.249
2.949
2.583
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.928
0
5.905
12.023
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.149
5.874
ΜΟΘΩΝΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.9
0
0
17.9
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.867
ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.894
0
0
17.894
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.96
2.766
2.651
3.117
5.92
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.879
1.99
0
15.889
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1999
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.12
1.143
1.783
1.531
3.091
2.994
3.586
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.874
0
4.265
13.609
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.126
2.583
3.903
3.717
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.853
1.96
0
15.893
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
2.297
2.789
9.333
ΚΟΚΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.843
0
5.39
12.453
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
2.489
9.233
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.834
0
0
17.834
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/08/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.803
1.803
0
1.234
1.829
1.211
4.274
4.24
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.821
0
3.375
14.446
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.783
0.834
0.823
2.389
3.82
3.471
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.814
0
4.46
13.354
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.6
2.603
4.937
3.209
ΝΤΕΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.813
0
7.05
10.763
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0
0
0
1.966
3.669
3.174
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.793
2.87
0
14.923
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.137
2.926
1.131
1.029
0.48
2.126
3.197
ΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.779
1.58
6.35
9.849
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0.914
1.326
3.109
3.289
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.739
0
2.825
14.914
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1992
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
1.257
0
0.731
1.817
2.869
3.897
1.326
2.606
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.726
0
0
17.726
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.486
2.6
0.869
2.606
1.28
1.531
2.857
3.354
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.726
4.39
4.265
9.071
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.129
3.36
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.713
0
0
17.713
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
3.16
3.417
2.003
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.703
0
0
17.703
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
3.337
2.88
2.423
1.257
0.96
1.509
2.823
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.684
0
7.55
10.134
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
2.171
3.909
3.209
ΜΠΑΛΙΑΜΗ
ΑΝΝΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.68
0
0
17.68
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
0
0.537
1.211
0
3.909
6.011
4.891
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.669
0
0
17.669
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.166
1.143
1.6
2.194
4.869
5.486
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.651
0
4.625
13.026
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
2.72
0
1.417
3.214
3.457
ΓΙΩΤΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.609
0
0
17.609
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
1.6
1.851
2.469
2.534
2.949
5.68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.548
0
7.085
10.463
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.12
1.44
1.417
2.057
3.331
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.546
0
6.02
11.526
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2002
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.166
0
1.029
0.994
3.297
3.029
ΣΙΟΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.532
3.6
2.46
11.472
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2006
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
9.667
ΣΑΛΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.517
0
0
17.517
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.149
3.749
5.234
3.369
ΚΩΛΕΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.504
0
3.75
13.754
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.491
1.44
1.806
3.209
3.14
ΜΠΑΡΜΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.501
0
0
17.501
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1987
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
3.463
0
0
3.867
0
0
0
0
0
0.983
0
1.394
3.337
<