ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.777
0
0
2.777
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0.411
0.594
0.846
0
ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.109
0
0
1.109
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
ΣΟΥΡΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
100
0
0
100
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.31
ΟΧΙ
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
56.559
10.41
7.67
38.479
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0.823
16.111
19.933
ΤΣΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
48.738
10.77
8.035
29.933
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
19.933
ΘΩΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
42.218
13.11
9.11
19.998
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
9.7
9.967
ΚΟΕΒ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΚΟΙΟΥ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
42.167
11.32
8.36
22.487
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
10
9.967
ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
41.449
10.79
8.875
21.784
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
10
9.967
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.936
11.16
6.815
20.961
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
10
9.967
ΚΟΖΑΟΥ
ΖΩΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.787
11.13
6.99
19.667
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.967
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.772
6.82
0
30.952
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.823
1.543
0.88
1.211
0
0
1.966
3.52
19.867
ΡΕΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.738
0
5.94
31.798
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.537
2.469
9.4
18.867
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.48
9.79
3.8
23.89
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.674
18.867
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.191
8.05
6.81
22.331
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
9.433
9.967
ΜΗΝΤΕΛΗΣ
ΓΙΑΣΕΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
36.713
10.94
5.42
20.353
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
8.924
9.967
ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.797
8.43
7.7
19.667
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1995
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.967
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.705
10.63
2.48
22.595
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.246
4.251
3.131
9.967
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.549
4.36
9.01
22.179
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
9.7
9.433
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.422
8.21
6.3
20.912
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
9.7
9.967
ΑΝΤΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
34.787
8.15
7.77
18.867
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.433
ΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
33.066
6.34
7.7
19.026
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.059
9.967
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
32.512
6.25
4.79
21.472
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.786
8.933
9.433
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30.415
0
9.975
20.44
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.48
0
9.7
9.3
ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.941
12.57
4.44
12.931
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
9.433
ΤΡΙΧΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.309
13.75
0
15.559
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
9.433
ΜΠΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.11
0
7.41
21.7
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
0
2.843
8.967
9.433
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.07
0
7.75
21.32
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
9.667
9.333
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.008
0
7.25
21.758
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
9.433
9.433
ΠΛΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.923
7.65
7.96
13.313
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.433
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.776
10.55
6.37
11.856
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
9.433
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.713
0
6.595
22.118
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
2.92
9.433
9.433
ΜΑΡΟΥΚΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.665
0.59
6.25
21.825
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
9.3
9.433
ΜΠΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.641
8.17
4.195
16.276
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
2.24
3.274
9.333
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.605
0
8.1
20.505
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
9.7
9.433
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.503
12.44
1.235
14.828
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.051
1.851
9.433
ΚΥΒΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.349
11.87
6.905
9.574
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
9.3
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.265
0
1.265
27
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
18.2
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.127
1.26
7
19.867
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.99
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.867
ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.318
10.72
4.32
12.278
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1997
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
8.632
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.227
0
9.46
17.767
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/11/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
10
0
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.905
2.63
6.575
17.7
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1998
6.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
8.267
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.597
11.03
7.3
8.267
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1998
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.38
0
5.425
20.955
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
9.4
8.532
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.933
0
0
25.933
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.55
ΟΧΙ
0
25.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΑΡΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.901
6.9
0
19.001
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
0.594
0.891
1.554
1.623
2.263
2.343
1.234
8.167
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.879
0
3.905
21.974
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.897
9.433
8.381
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.703
0
7.82
17.883
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
8.45
ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.514
0
7.255
18.259
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.013
8.331
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.462
11.87
5.625
7.967
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.431
8.39
5.36
11.681
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.163
8.518
ΠΑΓΚΟΖΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.247
13.35
3.185
8.712
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.712
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.836
10.72
5.435
8.681
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.681
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.827
10.73
5.83
8.267
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΚΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.766
0
7.575
17.191
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2006
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.925
8.267
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.476
2.97
4.165
17.341
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0
4.503
8.267
ΚΟΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.219
10.2
1.36
12.659
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.274
1.074
8.282
ΠΑΧΟΥΜΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.841
15.64
0
8.201
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.201
ΚΡΙΝΤΗΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.705
0
0
22.705
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0.389
0
0
0.446
2.834
18.533
ΜΟΥΣΟΥΡΑ
ΚΛΕΙΩ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.686
7.7
0
14.986
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
0
0
3.014
2.891
8.029
ΞΥΠΤΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.36
1
0
19.36
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
7.989
6.034
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
5
ΟΧΙ
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.633
0
0
19.633
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
7.24
ΟΧΙ
0
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΜΠΕΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.433
0
0
19.433
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1997
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.433
ΒΟΜΠΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.433
0
0
19.433
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2004
9.52
ΟΧΙ
0
19.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.355
3.22
6.325
9.81
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.194
3.992
2.617
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.25
6.85
8.12
4.28
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
3.731
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.076
10.69
4.86
3.526
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
ΚΑΛΥΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.758
0
0
18.758
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
7.937
9.267
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.749
0
8.055
10.694
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
9.3
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.39
11.06
3.97
3.36
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.951
0
0
17.951
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
15.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.884
13.85
0
4.034
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
0
0
0
0
3.371
ΖΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.804
8.81
0
8.994
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2007
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
8.034
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.756
7.36
2.53
7.866
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.08
0
3.454
ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.623
0
0
17.623
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.366
2.034
1.451
1.394
0
0.914
4.126
3.509
ΘΕΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.469
3.47
4.445
9.554
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
3.063
3.8
ΣΙΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.438
6.79
6.945
3.703
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1991
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.177
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.399
14.61
0
2.789
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.284
7.86
6.235
3.189
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.28
11.18
0
6.1
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
2.971
ΜΟΣΧΟΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.241
10.78
2.935
3.526
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.239
10.57
5.48
1.189
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΖΑΓΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.216
9.21
3.595
4.411
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.6
0
2.331
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.176
0
3.695
13.481
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0.16
0.777
0
0
0
0
2.743
3.434
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.127
13.67
0
3.457
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.457
ΣΑΛΕΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.016
0
3.75
13.266
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
7.457
4.117
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.926
0
0
16.926
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.897
3.974
4.483
4.023
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.865
6.41
4.995
5.46
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.494
ΛΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.784
0
6.325
10.459
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
9.933
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.709
12.16
0
4.549
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.68
0
5.445
11.235
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
6.81
ΟΧΙ
0
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.269
4.32
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.507
9.66
3.67
3.177
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΡΗΓΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.129
0
0
16.129
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
2.423
2.726
3.38
0.617
1.669
1.097
0.48
0
2.686
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.051
12.9
0
3.151
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
ΘΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.9
0
0
15.9
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.651
1.36
2.834
3.843
3.451
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.806
0
0
15.806
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.131
0.549
1.829
2.034
2.309
3.04
3.909
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.726
0
0
15.726
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
4.709
3.223
3.634
0.983
ΜΑΝΤΡΑΧΙΜΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.726
1.72
4.68
9.326
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.28
2.469
3.771
ΠΡΑΣΣΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.663
5.66
4.98
5.023
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
1.851
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.66
12.78
0
2.88
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.606
0
2.545
13.061
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2000
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
3.383
9.267
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.321
12.67
0
2.651
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.211
8.06
0
7.151
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
4.226
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.144
8.72
1.635
4.789
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.829
2.343
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.01
15.01
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΜΑΝΔΗΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.009
11.66
0
3.349
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.946
12.66
0
2.286
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΚΟΥΤΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.83
14.83
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.731
0
0
14.731
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
5.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.077
2.72
9.933
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.517
11.66
0
2.857
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΝΤΙΝΟΛΑΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.339
0
4.285
10.054
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.554
3.794
4.134
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.295
0
5.655
8.64
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.617
2.96
2.309
ΞΑΝΘΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.124
9.41
0
4.714
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.714
ΝΗΦΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.077
12.1
0
1.977
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΚΟΙΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.047
10.67
0
3.377
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.377
ΜΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.893
11.11
0
2.783
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.591
9.7
0
3.891
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.891
ΣΤΕΦΟΥ
ΣΤΑΘΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.383
0
0
13.383
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.309
4.96
ΜΑΚΚΙΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.307
3.18
3.67
6.457
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0.571
0.914
1.371
2.594
0
ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.277
10.42
0
2.857
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.257
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.056
0
3.09
9.966
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.303
0
0
0
1.76
3.04
3.177
ΖΟΛΩΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.87
12.87
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΓΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.823
0
0
12.823
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.48
1.749
0.914
4.194
4.549
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.531
0
6.8
5.731
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
2.697
ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.401
0
0
12.401
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
1.28
0
0
0
0
0
0
0
3.654
ΔΕΛΑΤΟΛΑ
ΕΛΙΣΣΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.36
12.36
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.28
2.32
0
9.96
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.171
3.309
ΚΟΤΤΟΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.221
10.45
0
1.771
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
ΤΑΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.206
0
0
12.206
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.297
0.549
0.423
1.314
4.617
4.343
ΦΡΙΓΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.199
0
6.41
5.789
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
2.069
ΝΤΑΚΚΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.17
8.17
0
4
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.149
ΡΟΥΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.936
0
0
11.936
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1988
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
0
0.434
0.389
0.526
2.354
ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.86
0
4.5
7.36
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.503
0
0
5.714
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.856
0
0
11.856
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.943
9.433
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.722
0
0
11.722
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2007
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
8.133
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.577
0
0
11.577
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
2.743
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0.491
2.366
0
0
0
0
0.343
0
1.806
2.491
ΣΚΟΥΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.529
5
2.46
4.069
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.12
0.811
1.257
0
ΝΤΑΚΟΥ-ΖΑΜΠΛΑΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΖΩΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.2
11.2
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΛΕΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.101
0
5.21
5.891
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.571
ΦΩΤΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.043
7.66
0
3.383
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.966
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.993
9.21
0
1.783
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2002
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΚΟΥΡΕΛΕΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.889
0
3.38
7.509
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.829
3.829
ΠΑΓΙΔΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.587
9.17
0
1.417
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΤΣΟΥΡΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.58
10.58
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.48
10.48
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.32
9.02
0
1.3
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.19
10.19
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.16
0
0
10.16
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
9.2
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.114
0
0
10.114
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.2
ΒΑΖΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.01
10.01
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.945
4.47
4.675
0.8
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.92
9.92
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.896
0
6.17
3.726
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.766
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.821
6.01
0
3.811
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2008
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.792
0
0
9.792
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
9.267
ΚΟΡΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.73
5.55
2.02
2.16
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.629
7.88
0
1.749
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.486
6.4
0
3.086
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
ΡΟΥΣΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.46
0
0
9.46
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.64
1.337
1.12
2.831
2.48
ΠΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.333
0
0
9.333
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1980
6.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.313
8.25
0
1.063
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2006
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.303
0
0
9.303
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
2.731
4.274
ΤΣΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.251
0
0
9.251
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
4.663
0.949
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.249
0
0
9.249
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/2004
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.989
0
1.897
4.06
ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ
ΑΓΑΘΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.189
0
0
9.189
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
2.834
1.874
0
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.129
0
0
9.129
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
3.771
3.38
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.123
0
0
9.123
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2006
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.914
4.314
3.163
ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.02
9.02
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.014
0
6.745
2.269
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
0
ΣΠΕΛΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.96
8.96
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.926
0
3.315
5.611
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.023
3.04
0
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.89
8.89
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΖΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.887
0
5.55
3.337
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.86
8.86
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2007
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.75
8.75
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2008
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.694
2.25
3.735
2.709
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
0
0.891
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ
ΖΑΚΕΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.583
5.36
0
3.223
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.583
ΓΙΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.491
0
0
8.491
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.554
1.92
2.686
1.417
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.426
7.18
0
1.246
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2006
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.233
3.25
0
4.983
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
6.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.446
0.503
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.206
0
0
8.206
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.074
1.6
1.829
3.131
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.133
0
0
8.133
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.015
0
2.355
5.66
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.929
1.886
0.846
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.804
1.35
4.9
1.554
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.457
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.8
0
0
7.8
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
6.19
ΟΧΙ
0
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.68
0
0
7.68
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
1.76
0.503
2.183
2.423
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.658
0
0
7.658
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.622
0
4.625
2.997
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
0
0
ΡΑΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.537
0
3.08
4.457
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.011
1.177
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.474
0
0
7.474
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.411
3.029
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.47
7.47
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.46
2.97
4.49
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.429
0
0
7.429
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.92
4.48
ΣΤΑΪΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.327
6.87
0
0.457
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.069
0
ΤΣΟΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.303
0
0
7.303
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.446
3.44
ΞΥΦΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.269
0
0
7.269
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.063
3.886
ΣΗΜΑΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.097
3.36
0
3.737
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.709
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.96
0
0
6.96
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.24
1.44
2.274
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.803
3.74
0
3.063
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.793
2.31
0.14
4.343
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.629
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.76
6.76
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.739
4.71
1.64
0.389
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
ΝΤΑΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.729
0
0
6.729
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2008
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
2.877
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.658
0.45
4.425
1.783
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
ΣΟΦΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.62
6.62
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.469
0
0
6.469
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.183
2.891
ΤΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.466
0
2.5
3.966
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.46
5.34
0
1.12
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.686
0
ΝΤΟΥΜΑ
ΛΕΛΟΥΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.449
0
0
6.449
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
4.109
1.906
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.384
5.31
0
1.074
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΣΟΥΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.354
0
0
6.354
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.583
1.154
0
0
1.794
0
2.583
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΒΡΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.297
0
0
6.297
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2007
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
1.211
2.469
ΔΕΛΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.278
0
1.615
4.663
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.737
ΓΟΥΛΑΣ
ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.248
0
4.465
1.783
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.777
0
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.169
5.22
0
0.949
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
ΜΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.054
0
0
6.054
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.289
2.24
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.034
0
0
6.034
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
1.886
2.377
1.577
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.997
0
0
5.997
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0.411
0
0
0.731
0.617
2.809
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.84
0
0
5.84
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.257
ΝΙΚΟΛΑΚΑΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.74
5.74
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.74
5.74
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.735
0
5.255
0.48
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΣΜΕΡΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.675
0
1.295
4.38
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.546
0.4
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.634
0
0
5.634
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.486
1.211
2.069
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.56
5.56
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.52
0
0
5.52
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.394
ΜΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.509
0
0
5.509
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.434
0.846
2.08
1.509
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.446
0
0
5.446
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.12
3.709
ΚΡΑΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΙΕΛ
ΝΤΥΤΕΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.326
0
0
5.326
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.051
3.817
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.257
0
0
5.257
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.103
2.674
ΤΖΙΟΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.2
3.92
0
1.28
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.2
0
0
5.2
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.623
ΔΟΜΒΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.18
5.18
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.166
0
0
5.166
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.051
1.166
1.189
1.143
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.115
0
5.115
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.083
0
0
5.083
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
1.303
3.551
ΠΑΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.071
0.22
0.505
4.346
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
ΜΑΡΙΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.036
0.91
0
4.126
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.611
ΚΩΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.937
0
0
4.937
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.857
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.911
0
1.165
3.746
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.829
1.414
ΓΙΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.911
3.7
0
1.211
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.023
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.877
1.1
0
3.777
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2005
9.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.183
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.834
0
0
4.834
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.789
2.446
0
0
0.48
0
0.8
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.823
0
0
4.823
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.68
2.343
ΜΠΑΚΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.72
0
0
4.72
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.469
0.674
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.694
1.22
0
3.474
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.693
0
0.19
4.503
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.617
3.314
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.63
4.63
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.611
0
0
4.611
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.629
0
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.552
0.16
3.935
0.457
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΝΙΚΟΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.534
0
0
4.534
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
1.474
ΜΠΑΣΔΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.483
0
0
4.483
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
3.18
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΚΟΣΒΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.42
4.42
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.4
0
0
4.4
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
3.234
ΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.4
0
0
4.4
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
1.897
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ - ΙΣΙΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.384
3.95
0
0.434
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.31
4.31
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1990
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΕΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.247
0.31
0
3.937
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
ΖΙΟΜΠΟΡΑ-ΚΥΡΑΛΕΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.217
0
0
4.217
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.074
0
0
0
0.549
0
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.19
4.19
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.114
0
0
4.114
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.383
0.663
0.526
0.903
0
0
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.01
4.01
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.97
3.97
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.954
0
0
3.954
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.48
3.154
0
ΚΕΓΚΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.931
0
0
3.931
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0.229
0
2.457
ΚΩΣΤΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.874
0
0
3.874
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.83
0
3.83
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.794
0
0
3.794
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
2.629
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.726
0
0
3.726
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2007
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.646
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.695
2.13
1.565
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.555
0
3.555
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.543
0
0
3.543
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.429
0
0
3.429
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.874
ΑΔΑΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.429
0
0
3.429
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1993
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
1.863
ΚΟΥΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.371
0
0
3.371
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
1.977
0
ΚΑΠΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.337
0
0
3.337
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.743
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.32
3.32
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.291
0
0
3.291
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.103
ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.28
3.28
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2007
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΡΑΠΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.08
ΚΑΣΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.234
0
0
3.234
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2000
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.223
0
0
3.223
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2008
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.2
0
0
3.2
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.263
0
ΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.17
3.17
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.14
3.14
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.131
0
0
3.131
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
6.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.943
ΚΑΡΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.092
0
0.615
2.477
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.477
ΚΕΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.086
0
0
3.086
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2007
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
ΔΕΡΒΙΛΗ
ΖΩΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.083
2.58
0
0.503
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.074
0
0
3.074
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
2.24
0
ΜΠΕΛΜΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.063
0
0
3.063
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.76
0
ΓΙΟΠΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.06
3.06
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2007
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.04
0
0
3.04
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2007
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.234
ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.036
0
0.91
2.126
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.411
1.211
0.046
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.029
0
0
3.029
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.997
0
0
2.997
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
ΓΚΙΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.98
0.18
0
2.8
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΚΟΥΦΟΥ
ΔΟΥΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.969
0
0
2.969
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
1.634
0
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΡΕΤΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.959
0
0.17
2.789
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
2.011
0.48
ΣΠΑΝΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.926
0
0
2.926
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.857
0
0
2.857
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΝΤΑΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.856
0
0.81
2.046
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.85
2.85
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.846
0
0
2.846
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0.731
1.577
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.834
0
0
2.834
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.097
0
1.166
0
ΑΝΤΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.834
0
0
2.834
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.809
0
0
2.809
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
0
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.754
0
0
2.754
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.497
0.777
0
ΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
1.314
ΒΑΪΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.704
0
0.555
2.149
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0.331
1.474
0
ΕΛΟΒΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.651
0
0
2.651
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.629
0
0
2.629
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.594
0
0
2.594
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
2.32
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.56
0
0
2.56
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.669
0.023
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.551
0
0
2.551
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.551
ΘΩΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.495
0
2.495
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΖΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.491
0
0
2.491
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
ΤΣΙΒΟΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.455
0
2.455
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.4
0
0
2.4
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.3
2.3
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΤΑΤΟΥ
ΡΩΞΑΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.297
0
0
2.297
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
1.074
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.215
0
2.215
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΗ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.194
0
0
2.194
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΚΟΥΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.194
0
0
2.194
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.183
0
0
2.183
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0
ΤΣΙΜΗΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.126
0
0
2.126
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/12/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.891
0
0
0
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΥΡΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.503
0.526
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.463
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.077
0
0
2.077
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.62
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.034
0
0
2.034
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.434
0
0
0
0.503
ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.023
0
0
2.023
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.977
0
0
1.977
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.109
0
ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.943
0
0
1.943
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΜΕΤΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.92
0
0
1.92
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.8
0.594
0
ΚΑΒΑΡΝΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.811
0
0
1.811
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2009
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.811
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.76
0
0
1.76
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.737
0
0
1.737
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.67
1.67
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.66
1.11
0.55
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΓΚΑΛΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.143
0
ΜΗΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.6
0
0
1.6
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
ΜΠΟΜΠΟΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.554
0
0
1.554
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2006
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0.526
ΦΡΕΣΚΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.486
0
0
1.486
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
ΚΑΡΑΜΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.483
0
0
1.483
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.483
0
ΛΟΗ
ΧΡΥΣΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.451
0
0
1.451
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
ΛΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.371
0
0
1.371
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΑΥΓΟΥΛΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.663
ΜΗΤΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.303
0
0
1.303
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.166
ΤΣΙΟΜΛΕΚΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.28
0
0
1.28
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΦΑΤΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.28
1.28
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.25
1.25
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.64
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΜΙΞΑΦΕΝΤΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.2
0
0
1.2
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.167
0
0
1.167
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.167
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.143
0
0
1.143
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΦΛΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.143
0
0
1.143
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2008
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
ΣΤΕΦΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.571
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.617
0
0
0
0
ΚΑΝΤΣΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.549
0
ΦΙΛΟΥ
ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2008
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΚΑΤΣΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΣΥΦΑΝΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.411
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΜΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΚΑΛΥΚΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.929
0
0.495
0.434
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.926
0
0
0.926
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΙΒΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2007
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1988
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.411
ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.88
0
0
0.88
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
0
0
0
0.503
0
ΤΣΟΛΧΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.789
0
0
0.789
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
0.594
0
ΣΚΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΚΟΥΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
ΜΥΣΕΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.77
0
0.77
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.754
0
0
0.754
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΑΛΕΞΙΑ-ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΚΑΨΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.57
0.57
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.56
0
0
0.56
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2007
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
ΓΙΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΒΡΑΖΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2007
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΨΑΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΜΠΑΡΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.514
0
0
0.514
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΣΤΟΪΚΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.5
0.5
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2007
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΝΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΣΑΧΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2009
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΙΣΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2008
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΠΥΛΑΡΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.38
0.38
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.345
0
0.345
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.331
0
0
0.331
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
0
ΜΠΙΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.24
0
0.24
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.194
0
0
0.194
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2008
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
0
ΤΣΑΜΑΡΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.16
0
0
0.16
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.023
0
0
0.023
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.023
0
0
0.023
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0