ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΟΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.317
16.85
0
10.467
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2007
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.467
ΧΑΟΥΑΡΝΤ
ΣΟΝΙΑ
ΚΟΛΙΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.89
14.87
0
2.02
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.8
7.8
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.22
0
6.22
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.629
0
0
4.629
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
2.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.997
0
0
29.997
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
8.567
9.967
9.733
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.363
0
0
29.363
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
8.6
9.4
9.5
ΤΑΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.561
7.05
0
11.511
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
9.5
ΖΕΡΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.662
9.66
1.035
17.967
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
9.5
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.015
9.73
0.425
14.86
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
1.64
2.83
9.5
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.04
11.54
0
9.5
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.43
0
2.58
15.85
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
4.01
9.5
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.42
0
0
16.42
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.68
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.301
0
0
15.301
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
5.537
9.467
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.484
11.46
1.63
1.394
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2000
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
0
0
0
0
0
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.477
0
0
12.477
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.52
9.5
ΓΟΓΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.53
0
0
1.53
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.53
0
0
0.53
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2009
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.53
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
78.953
0
0
78.953
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
5.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
4.614
7.129
4.809
4.5
8.967
7.806
5.086
6.683
4.946
3.22
19
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
75.828
11.68
4.075
60.073
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1993
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
4.371
4.571
4.754
4.5
8.967
8.867
4.197
3.66
3.131
1.36
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
72.95
8.29
0.58
64.08
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
4.711
4.434
8.967
8.867
4.411
8.15
5.883
3.99
9.767
ΠΑΡΙΣΙΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
71.662
0
0
71.662
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
4.374
4.9
6.197
4.5
8.967
8.867
5.554
6.509
6.42
3.68
9.5
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
69.816
14.01
6.26
49.546
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.36
5.366
18.6
19
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.598
4.31
7.81
56.478
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
5.91
ΟΧΙ
36.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.5
ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
67.782
5.83
4.64
57.312
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
3.826
3.997
4.5
6.857
8.867
4.106
4.411
2.64
3.74
9.5
ΧΑΤΖΗΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.982
13.53
8.675
44.777
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
4.497
18.327
19.533
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.293
13.67
8.82
43.803
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.64
18.7
19.533
ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
65.864
17.76
7.985
40.119
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
1.02
4.354
4.641
18.733
9.5
ΦΙΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
64.301
21.15
6
37.151
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
0
0
5.34
4.61
15.693
9.5
ΓΟΥΛΙΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
63.459
0
0
63.459
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1995
9.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
7.143
6.374
4.5
8.967
8.867
6.591
5.164
4.229
0.594
9.5
ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
63.335
18.4
7.685
37.25
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.97
3.59
18.733
9.467
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.467
0
0
62.467
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0.949
0.743
2.194
4.5
4.617
4.831
4.5
9
8.867
4.323
4.5
2.057
0
9.5
ΚΙΝΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
61.967
17.72
6.07
38.177
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.7
3.43
7.957
19.6
ΜΗΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
61.708
17.87
3.305
40.533
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.72
8.569
6.974
19.6
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.48
14.71
6.32
39.45
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.32
3.31
9.7
19.6
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.225
18.63
6.555
35.04
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.77
8.64
9.4
9.5
ΚΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.091
17.03
8.21
34.851
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
7.679
7.199
9.4
9.5
ΣΙΩΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
59.15
19.28
8.62
31.25
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
0
2.91
1.74
5.013
9.4
9.767
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
58.689
15.55
7.625
35.514
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
4.64
6.094
9.4
9.8
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
58.293
15.66
1.82
40.813
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
0
17.93
19.533
ΣΤΕΦΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
58.008
0
0
58.008
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
3.326
4.72
4.854
4.5
8.967
8.867
3.951
4.574
2.8
0
9.5
ΦΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.86
9.52
6.595
41.745
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.54
5.689
19.4
9.767
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.619
14.06
7.455
36.104
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.83
3.3
2.19
3.864
14.1
9.5
ΣΚΥΦΤΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.567
16.68
0
40.887
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
5.79
3.22
1.7
7.42
19.467
ΤΖΑΛΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.462
16.24
2.925
38.297
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
2.43
3.5
3.54
3.33
3.79
19.467
ΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.422
16.04
8.99
32.392
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.44
6.786
9.367
9.5
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.22
17.64
6.16
33.42
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.44
3.36
3.2
9.7
9.8
ΜΑΛΑΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.195
18.22
7.6
31.375
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.42
5.669
9.4
9.467
ΒΕΡΡΟΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.682
19.4
7.125
30.157
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
7.08
5.947
3.76
9.5
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.465
18.44
6.91
31.115
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
0
2.74
4.427
5.62
5.43
9.767
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.171
13.88
7.41
34.881
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.44
5.607
12.334
9.5
ΚΟΡΔΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.138
17.29
8.39
30.458
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.21
5.481
9.4
9.467
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.052
12.33
6.765
36.957
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
8.227
18.09
9.5
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.015
16.06
8.655
31.3
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.4
5.787
9.4
9.433
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.857
17.3
6.93
31.627
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.6
4.78
9.7
8.267
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.779
4.61
2.13
49.039
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.05
12.767
14.971
14.25
ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.875
19
8.805
27.07
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
5.933
9.367
9.5
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.855
14.76
8.575
31.52
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.85
3.33
9.7
9.5
ΚΑΤΟΥΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.788
19.44
7.695
27.653
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.163
3.69
3.14
0.76
0
9.4
9.5
ΣΕΒΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.772
0
0
54.772
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1998
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.926
4.491
8.124
4.383
7.814
7.53
3.35
3.72
9.433
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.671
20.19
3.13
31.351
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
3.96
1.9
3.55
3.85
3.35
4.471
9.767
ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.383
19.09
5.86
29.433
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.87
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΓΟΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.378
13.99
5.065
35.323
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3.28
15.277
9.767
ΑΔΑΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.276
18.36
5.445
30.471
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
4
3.78
1.089
1.88
3.37
6.934
8.367
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.243
13.45
1.89
38.903
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
2.53
2.72
3.5
5.12
3.21
3.82
16.973
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΖΩΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.121
17.18
8.55
28.391
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
6.911
9.4
9.5
ΣΛΙΑΚΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.654
10.63
7.55
35.474
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
3.234
3.54
17.893
9.767
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.619
12.55
8.19
32.879
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
2.25
3.76
6.78
9.4
9.5
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.545
17.59
8.145
27.81
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.43
3.4
9.4
9.5
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.446
17.76
7.875
27.811
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.75
3.55
9.433
9.467
ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.977
13.05
8.79
31.137
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.23
5.507
9.4
9.5
ΘΕΡΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.808
16.89
8.555
27.363
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.34
2.223
9.7
9.8
ΝΤΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.629
0.3
0
52.329
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.231
5.263
4.26
4.009
4.049
4.357
3.86
5.42
7.38
9.5
ΔΙΒΑΝΗ
ΒΑΪΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.542
15.57
7.8
29.172
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.26
4.867
8.305
9.5
ΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.492
18.78
6.045
27.667
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
5.323
6.561
4.05
8.627
ΔΡΟΓΟΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.382
14.93
8.905
28.547
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.591
6.489
9.7
9.767
ΜΑΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.248
15.32
4.62
32.308
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
7.52
2.66
10.141
9.767
ΡΑΧΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.18
0
0
52.18
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.38
ΟΧΙ
23.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
3.45
3.85
4.379
8.687
7.867
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.178
16.28
7.975
27.923
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
0
2.8
3.12
9.4
9.433
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.168
19.75
8.445
23.973
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.92
16.813
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.06
13.35
7.395
31.315
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
5.389
9.367
9.5
ΓΚΑΝΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.933
19.15
4.71
28.073
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.98
1.68
1.53
1.68
1.95
17.333
ΚΑΤΡΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.868
9.8
9.52
32.548
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0.56
1.89
7.841
9.4
9.767
ΖΑΓΚΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.866
18.19
8.405
25.271
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.087
17.003
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.861
18.58
9.39
23.891
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.961
9.163
9.767
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.807
17.27
7.97
26.567
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.42
0
5.597
5.39
9.5
ΠΑΛΑΠΑΪΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.79
18.31
8.44
25.04
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.429
6.111
9.5
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.764
11.16
8.06
32.544
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.88
0
6.509
3.54
7.053
9.5
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΙΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.753
15.59
7.955
28.208
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.28
5.074
7.527
8.617
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.66
8.16
7.5
36
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
2.97
3.53
9.067
17.163
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.625
13.4
7.405
30.82
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.93
5.403
9.4
9.767
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.613
10.35
7.85
33.413
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.4
2.28
9.3
16.953
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.418
13.67
7.375
30.373
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
5.43
13.317
8.577
ΒΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.404
13.92
6.245
31.239
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.33
5.406
9.4
9.733
ΜΑΚΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.36
12.75
8.725
29.885
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.9
2.92
4.581
9.4
9.733
ΖΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.301
12.14
6.3
32.861
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.47
3.62
5.243
8.351
8.657
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.236
17.58
2.16
31.496
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
1.714
6.5
0
0
0
0
0
2.88
3.22
6.263
9.433
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.123
14.82
5
31.303
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.04
3
2.73
8.957
9.767
ΠΑΠΑΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.931
16.71
4.38
29.841
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
6.84
0
0
0.709
2.96
7.906
9.767
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.868
14.88
4.825
31.163
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.7
3.37
3.31
3.38
6.063
9.5
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.725
14.02
8.1
28.605
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
2.76
5.359
9.367
9.8
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.725
13.03
6.1
31.595
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.57
3.623
4.649
16.333
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.399
13.99
7.745
28.664
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
7.719
8.386
9.8
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.01
17.6
2.47
29.94
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
1.83
3.06
4.65
3.22
3.88
9.5
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.895
18.34
3.795
27.76
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.27
3.856
7.387
9.767
ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.573
16.14
7.145
26.288
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.8
7.277
15.548
ΒΑΣΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.543
14.56
6.285
28.698
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
4.029
4.56
4.571
6.343
8.567
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.536
19.74
6.19
23.606
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
3.22
3.37
5.806
9.5
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.518
22.11
8.65
18.758
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
6.391
9.467
ΓΚΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.47
21.87
5.535
22.065
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
1.17
0
2.48
3.04
3.94
8.327
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.463
5.28
3.055
41.128
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.85
ΟΧΙ
22.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.817
9.767
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.295
12.86
5.305
31.13
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.87
0
2.48
4.894
7.279
9.467
ΠΙΤΣΑ
ΦΑΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.292
10.16
7.35
31.782
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.75
5.419
9.4
9.733
ΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.05
16.3
8.495
24.255
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
8.969
9.433
ΤΕΡΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.002
21.11
4.625
23.267
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72
3.12
3.66
9.767
ΤΣΕΡΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.832
16.16
3.285
29.387
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.76
4.873
7.417
9.467
ΛΙΑΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.683
16.48
5.08
27.123
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.22
4.313
7.057
9.733
ΚΩΦΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.648
11.71
7.465
29.473
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.05
3.21
3.59
9.7
9.433
ΒΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.591
10.61
5.99
31.991
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2
1.92
1.9
5.397
9.4
9.733
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.569
19.3
3.975
25.294
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.19
2.84
7.137
9.767
ΓΙΟΒΑ
ΡΟΔΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.553
19.99
9.17
19.393
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
6.58
9.733
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.392
8.95
0
39.442
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7.92
3.56
3.53
4
5.03
11.402
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.36
6.55
0
41.81
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.222
2.351
4.06
11.77
4.88
7.82
8.707
ΚΟΥΡΝΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.127
22.14
3.97
22.017
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.54
2.91
4.79
8.557
ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.831
17.7
5.77
24.361
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.674
3.48
7.44
9.767
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.597
9.01
6.725
31.862
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.81
5.426
9.4
9.767
ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.39
7.57
7.99
31.83
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
4.224
5.989
9.4
8.857
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.992
19.96
6.855
20.177
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
8.933
9.667
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.984
16.82
7.47
22.694
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2006
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.127
9.167
9.4
ΑΣΗΜΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.722
14.5
2.595
29.627
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.43
3.21
2.7
3.65
3.24
3.9
8.497
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.698
12.23
5.64
28.828
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.81
2.14
3.14
2.604
6.407
8.487
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.695
10.42
4.905
31.37
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.11
ΟΧΙ
23.204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΤΣΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.591
11.33
5.085
30.176
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.49
5.233
9.367
8.607
ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.276
19.84
5.295
21.141
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
2.01
1.394
1.14
3.65
9.167
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.148
13.91
4.79
27.448
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.49
3.47
3.38
5.441
8.537
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.885
17.68
7
21.205
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.12
2.97
5.171
9.144
ΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.852
11.16
5.68
29.012
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
3.53
2.78
5.45
5.457
8.935
ΓΚΕΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.827
19.84
0
25.987
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.549
4.564
2.64
4.077
8.537
ΣΙΣΩΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.707
14.75
2.16
28.797
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53
3.48
6.12
3.88
8.787
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.627
17.71
0
27.917
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1981
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.02
3.37
3.55
2.46
3.38
8.507
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.602
0
0
45.602
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1984
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767
0
0
0
2.254
4.5
4.686
4.729
4.5
8.967
1.5
4.403
4.5
3.797
0
0
ΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.498
13.96
5.9
25.638
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
1.84
2.35
2.29
7.4
10.698
ΤΑΓΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.354
17.39
8.77
19.194
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0.549
2.74
5.319
8.747
ΚΟΠΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.248
11.94
5.59
27.718
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.934
7.489
7.609
8.687
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.247
9.83
6.595
28.822
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.18
4.519
9.367
8.427
ΚΑΜΙΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.131
16.85
0
28.281
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.57
6.984
0
1.54
3.94
8.727
ΠΟΘΗΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.109
13.73
3.925
27.454
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.783
2.354
5.76
8.207
8.778
ΤΑΣΙΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.03
9.09
3.04
32.9
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.08
6.34
8.563
11.917
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.007
12.4
7.56
25.047
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
5.161
7.846
8.66
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.972
14.9
4.59
25.482
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
3.5
2.76
3.08
2.72
8.452
ΤΣΕΣΜΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.927
12.35
5.07
27.507
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
3.64
4.224
7.083
9.09
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.92
16.41
8.04
20.47
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
8.713
8.607
ΝΤΑΦΟΥ
ΒΑΪΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.9
16.06
5.74
23.1
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.82
3.34
5.323
8.367
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.897
19.94
7.16
17.797
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.36
3.4
0
8.707
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.857
13.4
8.335
23.122
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
6.327
7.56
9.075
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.822
20.07
5.905
18.847
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
0
2.84
3.69
8.517
ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.787
20.48
7.29
17.017
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
0
2.2
4.72
8.477
ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.755
14.87
3.225
26.66
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.95
4.01
3.65
3.39
3.94
3.88
ΚΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.49
16.56
4.99
22.94
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0.629
0
0
3.05
2.8
2.13
3.44
8.457
ΛΙΝΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.324
0
0
44.324
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.38
8.77
6.954
7.024
14.196
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.32
19.22
2.245
22.855
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.63
3.23
4.899
8.277
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΡΑΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.245
7.09
5.52
31.635
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
1.257
0
0.456
2.256
2.9
0
5.031
9.067
9.377
ΛΙΑΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.238
21.06
8.335
14.843
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
0
3.92
8.953
ΝΤΟΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.147
17.38
8.58
18.187
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
7.44
8.807
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.092
14.68
6.635
22.777
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
0
3.33
1.1
2.84
3.96
8.527
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.057
18.27
8.01
17.777
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.32
8.367
ΣΑΜΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.987
7.4
6.05
30.537
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.45
ΟΧΙ
22.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.317
ΨΑΛΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.958
17.58
4.59
21.788
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.21
5.33
7.571
8.677
ΚΑΤΣΙΝΗ
ΠΟΠΗ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.807
16.98
8.68
18.147
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.18
3.15
0
0
8.547
ΣΙΜΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.76
16.58
8.615
18.565
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
6.659
8.637
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.751
16.53
5.44
21.781
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
1.89
1.8
1.62
2.19
3.92
8.941
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.716
12.09
5.645
25.981
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
0
4.22
4.744
8.557
6.12
ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.716
15.55
8.07
20.096
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.111
4.67
10.314
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.599
16.36
7.895
19.344
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.197
6.46
8.827
ΣΑΦΑΡΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.567
13.88
1.275
28.412
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.53
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.412
ΞΕΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.417
10.61
5.69
27.117
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
3.06
8.307
8.691
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΝΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.307
19.04
8.41
15.857
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
0
1.7
3.98
8.467
ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.127
17.46
2.83
22.837
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
3.2
2.89
3.05
3.82
8.697
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.112
9.42
2.225
31.467
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.19
3.81
3.86
3.36
8.51
8.397
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.102
14.34
3.835
24.927
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.38
3.21
3.27
3.9
8.247
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.025
7.92
7.305
27.8
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.46
2.38
2
9.367
8.253
ΔΕΛΗΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.015
20.76
5.975
16.28
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
3.11
3.8
3.34
4.01
0
ΜΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.998
13.98
8.125
20.893
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
3.82
14.203
ΣΙΑΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.832
19.87
8.105
14.857
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
3.74
7.967
ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.738
14.36
0
28.378
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
7.02
3.914
5.03
8.523
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.68
20.18
0
22.5
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.95
5.174
5.726
3.83
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.64
19.4
5.57
17.67
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.324
4.957
9.389
ΣΑΜΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.548
18.5
8.115
15.933
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
3.41
3.87
7.913
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.431
14.78
5.65
22.001
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.107
3.88
3.78
8.233
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.238
16.98
6.045
19.213
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.2
3.06
3.7
7.893
ΚΩΦΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.23
14.2
4.365
23.665
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.83
4.001
2.88
3.92
8.033
ΝΤΟΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.144
9.16
6.675
26.309
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.78
8.383
8.146
ΒΑΣΣΗ
ΜΥΡΤΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.087
14.47
9.57
18.047
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
7.014
8.092
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.857
17.13
0
24.727
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.017
3.9
3.34
3.75
7.72
ΠΑΠΑΗΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.772
19.95
8.695
13.127
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.537
7.55
ΤΣΙΓΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.555
0
0
41.555
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
1.623
0
0
1.12
0
0
8.467
18.8
9.5
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.444
20.68
8.88
11.884
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3.67
5.374
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.37
18.9
2.92
19.55
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
3.17
3.76
3.25
3.33
4
ΜΑΚΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.365
17.27
7.635
16.46
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
5.219
8.011
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.302
18.58
8.435
14.287
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
3.54
7.597
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.058
18.06
3.975
19.023
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.7
3.78
10.263
ΔΑΓΡΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.984
8.54
5.255
27.189
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
8.679
5.767
7.909
ΧΙΡΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.973
13.12
4.92
22.933
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
0
2.39
3.437
5.709
8.857
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.841
18.03
4.225
18.586
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.494
2.8
3.75
7.541
ΠΑΤΚΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.834
8.05
2.965
29.819
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.1
5.76
4.46
3.6
3.9
6.569
ΠΑΠΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.734
14.99
4.845
20.899
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.39
1.991
5.577
7.51
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.711
5.84
2.965
31.906
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.84
4.274
2.171
5.53
5.83
3.01
3.85
ΜΠΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.675
12.55
5.835
22.29
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.816
6.466
7.849
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.628
14.27
4.005
22.353
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.163
3.57
3.52
2.91
3.35
3.84
ΜΠΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.556
11.65
1.45
27.456
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.39
1.88
1.92
3.899
6.626
7.781
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.513
9.62
0
30.893
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.02
5.31
3.593
4.567
10.403
ΠΑΠΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.481
12.4
5.075
23.006
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.72
0
7.016
8.56
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.451
8.91
4.94
26.601
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.597
3.27
9.533
9.2
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.447
0
0
40.447
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
5.77
7.523
14.177
10.217
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.411
18.34
0
22.071
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
3.72
3.24
3.74
7.081
ΖΑΒΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.325
21.74
8.885
9.7
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.12
3.76
ΚΑΛΙΠΟΖΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.322
11.84
4.945
23.537
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.63
0
3.054
2.194
2.709
7.276
6.103
ΜΠΑΓΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.315
12.31
8.795
19.21
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.45
2.92
5.8
5.88
ΟΡΤΑΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.133
10.62
6.94
22.573
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
3.26
9.053
7.54
ΦΡΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.017
17.94
0
22.077
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.94
3.74
11.397
ΝΙΚΟΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.978
15.75
8.665
15.563
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
4.414
7.329
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.934
15.26
6.415
18.259
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
1.59
0
1.71
5.383
6.556
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.907
20.01
7.26
12.637
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
0
1.68
1.98
7.387
ΜΠΕΛΕΧΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.873
13.7
0
26.173
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.61
3.63
3.76
3.13
3.47
6.603
ΣΚΟΥΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.873
20.25
8.69
10.933
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.74
5.253
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.695
0
0
39.695
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
4.1
4.66
4.263
6.967
3.471
3.814
4.186
3.38
0
4.02
ΝΑΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.646
10.43
4.55
24.666
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.67
3.52
0.46
2.24
5.963
6.843
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.607
12.38
4.79
22.437
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.03
5.299
5.124
6.984
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.594
3.97
4.815
30.809
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.634
10.814
7.36
ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.471
11.63
3.69
24.151
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.26
1.44
2.82
5.334
7.197
ΜΑΡΑΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.361
13.51
0
25.851
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.71
3.83
5.424
4.02
7.867
ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.351
18.37
7.415
13.566
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.66
8.206
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.334
0
0
39.334
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
9.133
6.259
6.551
3.337
9.493
0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.312
21.28
6.915
11.117
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
7.747
ΤΣΙΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.284
16.31
5.535
17.439
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
6.504
7.514
ΑΓΑΤΖΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.199
14.95
9.165
15.084
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2005
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
5.524
6.3
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΩ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.159
11.22
6.02
21.919
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
0
2.77
3.36
4.934
6.934
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.935
14.87
5.185
18.88
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.92
3.39
4.06
3.82
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.873
17.71
0
21.163
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.5
3.16
0
5.21
7.433
ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.794
16.92
0
21.874
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.246
7.674
9.954
ΠΑΣΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.783
11.39
0
27.393
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
5.531
8.994
9.497
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.774
12.3
0
26.474
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
4.471
7.089
4.107
7.577
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.757
9.79
0
28.967
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2005
6.63
ΟΧΙ
28.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΙΤΩΡΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.734
13.94
0.475
24.319
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
4.51
3.52
3.733
3.37
6.356
ΤΣΟΓΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.583
0
6.52
32.063
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4.001
0
6.429
11.75
6.683
ΜΠΕΡΔΕΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.536
12.69
8.52
17.326
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
4.266
5.3
6.69
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.51
19.29
7.02
12.2
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.31
3.2
4.05
ΠΙΛΑΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.506
8.3
4.745
25.461
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
5.763
7.25
7.609
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.446
0
0.11
38.336
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.2
0
7.994
9.805
7.337
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.44
11.31
0
27.13
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
3.636
4.56
3.971
5.246
6.589
ΤΡΙΓΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.395
18.12
9.475
10.8
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.98
3.8
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.31
9.72
4.94
23.65
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.21
3.38
7.303
6.307
ΜΟΣΧΟΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.278
13.74
4.675
19.863
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
1.1
2.33
4.816
8.717
ΣΤΙΓΚΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.263
12.6
2.32
23.343
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.76
3.79
0
2.84
3.8
6.503
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.197
0
0
38.197
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.989
7.546
8.957
12.706
ΤΣΑΓΑΛΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.185
19.95
8.405
9.83
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.67
3.87
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.144
11.49
8.71
17.944
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.687
3.98
7.277
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.084
11.79
0
26.294
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
3.7
4.82
3.86
2.38
3.41
6.73
ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.996
18.46
7.75
11.786
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.326
0
0
0
2.26
3.35
3.85
ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.949
9.68
0
28.269
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.342
0
0
2.52
3.13
2.56
4.763
5.954
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.927
16.98
5.98
14.967
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.35
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.7
9.767
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.84
14.86
0
22.98
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
5
ΟΧΙ
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.78
3.93
ΡΙΝΑΚΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.754
12.62
5.68
19.454
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
1.72
2.93
6.613
6.071
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.714
14.77
5.57
17.374
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
5.19
3.51
6.954
ΒΑΤΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.667
17.6
0
20.067
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.73
2.87
2.63
0
2.72
6.117
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΛΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.546
0
0
37.546
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
3.966
4.1
4.5
4.014
2.949
3.329
3.257
3.863
0
5.591
ΦΟΥΡΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.47
13.2
0
24.27
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.39
3.87
2.94
5.45
6.2
ΤΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.454
14.41
2.165
20.879
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.08
3.79
10.889
ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.451
9.76
2.63
25.061
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
5.884
6.336
9.151
ΤΖΙΩΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.426
8.83
2.21
26.386
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2000
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.29
4.96
3.29
6.161
5.494
ΤΣΑΝΤΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.38
13.33
7.4
16.65
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
1.36
3.34
6.42
4.03
ΜΙΚΟΥΔΗ
ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.37
13.03
4.08
20.26
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.48
3.71
3.13
3.92
3.97
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.349
13.75
4.725
18.874
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
2.24
3.23
1.7
4.514
3.88
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.339
17.03
6.54
13.769
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.08
4.64
5.609
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.336
0
6.015
31.321
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
5.99
6.606
8.988
5.937
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.328
21.54
8.255
7.533
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
2.304
1.44
3.56
ΜΑΝΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.328
1.82
5.875
29.633
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
8.057
11.533
7.453
ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.315
19.86
3.885
13.57
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.23
3.73
3.95
ΛΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.285
16.9
6.445
13.94
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
1.6
1.66
3.9
3.87
ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.27
20.45
5.32
11.5
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.85
1.34
2.84
3.91
ΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.225
1.64
4.515
31.07
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
4.78
5.454
10.531
6.684
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.224
8.59
5.24
23.394
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
4.71
3.863
3.7
7.341
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.21
18.13
6.13
12.95
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.25
3.81
3.93
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.148
10.51
0.655
25.983
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.84
3.49
2.81
6.934
6.909
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.114
14.9
5.615
16.599
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0
0
5.544
8.994
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.068
15.05
6.045
15.973
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.27
5.29
5.053
ΣΙΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.03
18.72
4.87
13.44
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.02
7.16
ΚΩΣΤΑΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.024
9.92
1.98
25.124
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.88
3.39
3.85
3.06
3.89
4.894
ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.01
12.77
5.05
19.19
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
4.65
3.4
3.89
3.86
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.996
15.8
6.87
14.326
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
0
2.11
5.136
3.87
ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.986
13.63
5.875
17.481
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
0
3.14
3.75
7.151
ΓΑΤΣΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.969
8.51
7.705
20.754
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
3.667
8.791
5.926
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.951
16.19
7.69
13.071
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
2.06
0
3.74
5.421
ΝΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.949
0
5.15
31.799
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
3.14
1.86
3.69
2.27
13.099
5.94
ΚΛΕΠΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.893
12.94
6.37
17.583
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.38
2.26
4.77
5.463
ΔΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.811
8.63
1.37
26.811
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
2.62
2.67
5.103
3.32
9.649
ΚΑΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.705
19.07
7.545
10.09
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2006
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.71
3.89
ΣΕΡΕΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.68
10.69
7.03
18.96
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
2.76
5.886
7.424
ΦΑΒΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.605
19.15
7.765
9.69
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.95
3.76
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.57
11.86
1.72
22.99
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
1.94
1.78
2.14
0.63
7.46
7.16
ΝΤΑΡΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.541
10.16
3.235
23.146
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.646
2.78
5.3
3.38
3.86
3.93
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.535
20.22
6.595
9.72
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.24
3.94
ΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.53
16.84
6.13
13.56
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
7.18
3.82
ΔΡΑΓΑΝΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.449
12.69
6.79
16.969
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0.64
0
1.94
1.92
0
1.64
1.66
2.02
6.211
ΣΟΥΛΤΣΕ - ΜΠΕΡΝΙΝΓΚ
ΚΑΤΙΑ
ΧΑΙΝΡΙΧ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.42
12.99
0
23.43
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.44
4.28
3.86
3.15
1
0
3.7
ΨΑΡΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.311
6.77
0
29.541
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.353
4.551
4.634
7.263
9.74
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.28
10.93
0
25.35
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.953
5.323
3.557
7.094
7.423
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.246
17.9
6.01
12.336
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
3.37
5.286
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
ΦΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.241
0
3.39
32.851
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
5.852
2.72
6.05
5.953
3.3
3.85
3.56
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.23
16.97
0
19.26
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.47
3.91
2.04
3.21
4.01
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.19
11.19
0
25
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2001
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.79
3.61
3.77
2.78
3.71
3.92
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.18
17.99
9.35
8.84
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.42
3.75
ΚΟΣΣΙΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.169
15.83
8.585
11.754
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.71
5.554
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.155
18.39
6.055
11.71
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
0
0
0
0
2.69
3.4
3.95
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.143
14.76
7.21
14.173
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
6.203
5.64
ΤΖΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.12
18.55
7.9
9.67
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.22
3.54
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.06
11.74
6.7
17.62
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
5.22
2.25
3.94
3.82
ΓΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.045
9
6.155
20.89
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.58
3.9
3.39
4.04
3.96
ΡΟΜΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.986
6.8
3.09
26.096
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
4.13
4.33
3.34
1.72
5.249
6.881
ΛΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.964
5.96
4.935
25.069
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
8.023
6.274
9.514
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.914
10.99
0
24.924
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.81
3.92
3.91
4.614
5.75
ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.849
13.04
5.445
17.364
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
0.434
4.046
5.451
6.453
ΜΑΚΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.841
12.39
1.675
21.776
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.76
3.67
3.24
3.8
5.216
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.818
0
4.695
31.123
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.27
3.42
3.79
10.104
8.539
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.816
13.84
7.59
14.386
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.354
3.86
3.84
ΣΠΑΧΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.782
10.26
9.085
16.437
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
0
3.28
4.754
5.993
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.781
0
0
35.781
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.54
8.767
8.009
5.716
3.85
3.9
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.754
15.92
6.185
13.649
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.72
6.809
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.717
9.1
0
26.617
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
0
3.46
4.56
3.77
12.197
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.699
15.76
8.535
11.404
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0
0
0
2.163
3.85
3.86
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΚΜΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.565
20.31
8.085
7.17
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.83
ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.546
15.67
7.735
12.141
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.921
4.01
ΠΛΑΪΝΑΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.525
19.86
3.555
12.11
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
1.44
0
3.74
3.75
ΓΙΑΧΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.504
18.09
0
17.414
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.61
3.78
6.154
ΚΟΥΣΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.475
15.36
5.525
14.59
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
3.36
3.85
5.04
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.354
16.93
7.165
11.259
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.584
1.97
3.83
ΚΟΥΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.345
11.87
4.495
18.98
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.26
3.88
9.5
ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.328
5.73
3.775
25.823
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.36
0
4.76
3.32
6.96
5.423
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΝΑΤΑΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.193
9.44
3.45
22.303
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.34
3.09
3.39
0
2.08
5.133
3.87
ΔΕΡΒΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.179
9.39
0
25.789
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
1.686
2.95
2.103
7.574
7.516
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.14
11.55
8.68
14.91
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
6.206
6.084
ΚΟΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.073
0
7.45
27.623
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
0
5.16
5.116
9.4
7.207
ΣΚΟΡΠΙΔΕΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.03
16.89
8.18
9.96
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
3.7
3.91
ΖΗΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.029
8.84
0
26.189
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
3.51
3.34
2.96
2.246
5.294
6.169
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.02
19.01
8.34
7.67
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
3.08
3.83
ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.014
8.42
2.05
24.544
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.29
3.26
6.18
5.529
3.906
ΜΠΕΘΑΝΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.01
19.1
8.3
7.61
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
3.93
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.948
15.35
2.135
17.463
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.893
0
0
0
6.574
7.51
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.846
13.85
5.935
15.061
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.31
5.351
3.94
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.831
12.31
7.18
15.341
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.759
6.089
6.494
ΜΑΡΚΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.795
17.53
7.635
9.63
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
9.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.24
3.97
ΖΙΑΒΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.789
11.32
6.71
16.759
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.57
3.9
6.899
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.782
0
6.085
28.697
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.08
4.04
2.65
2.38
8.577
3.28
ΓΙΑΓΤΖΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.733
12.37
6.93
15.433
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.29
6.243
3.98
ΜΕΝΤΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.724
14.93
6.315
13.479
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.23
4.299
3.97
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.69
15.77
8.76
10.16
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.71
3.52
ΣΑΡΙΔΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.675
16.72
2.135
15.82
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.26
0
0
1.6
3.16
3.89
ΟΥΡΔΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.675
9.93
9.925
14.82
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0
3.31
4.02
3.93
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.66
13.68
4.21
16.77
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.84
3.35
4.01
3.89
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.635
15.14
9.345
10.15
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.86
3.52
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.579
11.1
3.75
19.729
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.96
0
0
3.31
3.83
4.649
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.539
9.25
4.145
21.144
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.477
9
9.667
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΖΗΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.531
13.68
0
20.851
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
4.71
3.2
5.741
3.81
ΦΟΥΡΛΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.514
18.13
5.65
10.734
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
2.96
3.74
3.92
ΛΥΓΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.513
12.72
6.7
15.093
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
1.85
0
2.22
3
2.46
2.46
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.504
15.54
2.595
16.369
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
5.72
10.169
ΡΕΤΕΤΑΓΚΟΥ
ΛΙΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.472
17.85
6.685
9.937
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.18
4.457
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.415
12.07
5.705
16.64
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
4.334
3.78
6.966
ΖΑΡΑΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.365
12.65
3.965
17.75
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.86
2.79
3.87
3.77
ΧΟΝΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.329
13.57
6.885
13.874
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
3.92
6.724
ΤΣΕΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.325
16.94
7.105
10.28
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/07/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
4.69
0
0
0
0
1.03
ΤΣΙΑΠΑΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.315
18.98
5.915
9.42
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
3.3
3.94
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.196
14.32
7.54
12.336
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
5.066
3.94
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.19
17.96
5.17
11.06
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0
0
0
0
7.54
ΤΣΙΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.189
14.3
3.59
16.299
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
2.3
3.49
3.96
5.309
ΚΑΚΟΣΙΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.13
15.94
7.37
10.82
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.76
3.73
ΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.109
12.66
5.75
15.699
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.489
4.37
7.84
ΜΠΑΝΤΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.076
9.43
0
24.646
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
4.633
4.057
0
0
0
0
3.373
1.69
0
3.104
7.72
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.072
13.61
1.895
18.567
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.2
ΓΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.064
13.95
6.465
13.649
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
2.186
5.053
3.98
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.053
7.84
0
26.213
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
5.87
2.49
0
2.56
5.577
6.176
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.04
16.7
2.48
14.86
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.71
1.68
1.98
3.95
ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.029
11.61
6.155
16.264
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.87
5.174
6.08
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.015
12.82
6.365
14.83
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.27
3.94
3.95
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.001
0
4.51
29.491
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
3.88
3.841
7.076
8.114
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.97
18.51
7.94
7.52
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
2
3.83
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.96
15.08
0
18.88
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
15.029
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.945
18.75
6.385
8.81
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
3.8
3.78
ΚΑΪΛΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΠΙΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.94
11.86
0
22.08
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.49
3.8
3.34
3.82
3.8
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.87
16.42
7.34
10.11
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.54
3.74
ΔΡΟΣΟΥ
ΝΙΚΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.845
20.25
4.835
8.76
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.59
1.42
2.85
3.9
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.833
9.72
0
24.113
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.333
4.68
3.3
1.98
0
2.7
3.45
3.19
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.831
13.46
0
20.371
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.79
3
2.9
7.111
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.825
15.8
8.225
9.8
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.36
3.74
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.795
19.36
9.035
5.4
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
1.83
1.95
ΞΑΞΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.785
0
9.265
24.52
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.62
5.983
9.367
3.83
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.753
4.92
0
28.833
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2007
6.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
9.5
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.739
11.03
3.665
19.044
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
4.76
4.654
5.93
ΣΚΟΡΙΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.695
14.9
2.665
16.13
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
2.84
3.9
6.08
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.627
12.47
0
21.157
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
3.787
3.08
4.069
2.96
6.861
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.605
16.09
7.615
9.9
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.44
3.92
ΚΟΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.6
13.32
4.09
16.19
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
2.75
2.98
5.28
4.04
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.572
11.65
9.185
12.737
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
5.247
5.15
ΜΠΕΪΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.484
18.74
0
14.744
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.44
2.317
1.897
1.92
3.93
ΜΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.479
16.92
6.44
10.119
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
0
2.12
2.79
3.7
ΓΚΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.477
16.88
5.57
11.027
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
2.76
6.207
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.47
13.01
7.64
12.82
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
0
0
0.98
3.31
4
3.69
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.465
15.25
7.805
10.41
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.84
3.96
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.422
12.9
6.145
14.377
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.8
3.24
3.88
3.84
ΣΑΒΒΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.41
10.2
0
23.21
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2001
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.27
3.43
3.72
2.36
3.72
3.92
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.405
14.14
4.535
14.73
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0
0
3.5
2.98
3.38
3.79
ΤΣΙΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.338
11.95
3.67
17.718
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.911
7.867
0
0
1.41
3.53
ΛΙΘΑΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.306
10.63
4.31
18.366
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
4.88
11.716
ΤΡΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.255
18.29
7.565
7.4
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.66
ΓΚΙΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.248
11.89
6.515
14.843
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.9
8.143
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.245
14.48
2.895
15.87
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0