ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΣΑΜΑΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.03
0
3.5
10.53
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
4.04
3.26
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.43
1.6
0
5.83
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.51
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.733
17.84
0
26.893
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.95
3.61
2.13
8.433
4.07
3.37
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.21
22.65
0
6.56
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.46
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.42
10.93
0
3.49
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.274
0
0
0.274
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
109.467
0
0
109.467
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.9
9.2
9
9
9.533
9.133
8.933
8.833
8.9
9.033
9.667
ΡΑΦΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
65.188
31.04
7.485
26.663
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
4.973
9.553
8.317
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
62.173
26.18
0
35.993
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.82
2.46
5.324
2.73
6.066
16.353
ΜΑΛΟΥΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
59.262
30.43
10.265
18.567
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.89
6.857
6.82
ΛΑΓΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
58.693
27.16
7.72
23.813
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
4.8
9.027
8.227
ΒΟΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
57.23
29.65
5.19
22.39
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.88
7.513
8.287
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
56.172
22.11
8.975
25.087
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
4.11
10
8.267
ΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
55.512
28.9
9.025
17.587
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
6.8
8.207
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
55.005
23.73
9.015
22.26
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.46
8.267
ΠΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
54.659
24.31
9.13
21.219
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.072
8.267
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
50.221
29.69
0
20.531
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2003
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.91
5.316
7.206
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
49.99
27.37
7.88
14.74
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
7.5
3.38
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
49.086
26.54
0
22.546
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.88
3.17
4.14
3.94
4.476
3.46
ΤΖΩΤΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΚΑΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
48.571
20.81
8.27
19.491
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2005
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.88
7.537
6.794
ΖΑΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
48.506
15.26
8.145
25.101
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2001
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.88
4.37
5.7
2.651
5.88
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
48.226
23.91
0
24.316
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.15
4.03
3.6
3.99
6.306
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
47.456
26.15
1.895
19.411
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
3.8
3.36
3.76
6.691
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
47.124
26.98
0.83
19.314
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
7.434
9.2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
45.98
22.7
7.43
15.85
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
6.674
5.816
KARALIS
ANGELA
HANS
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
45.625
25.7
8.465
11.46
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.98
3.51
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.836
28.31
0
16.526
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.08
2.58
3.04
6.386
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.734
22.8
5.9
16.034
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.89
3.94
5.684
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.695
28.1
4.625
11.97
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
3.89
0
6.78
ΕΦΕΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.302
12.6
3.715
27.987
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.95
3.93
3.87
7.693
6.394
ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
44.069
23.29
2.85
17.929
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.689
4.03
5.21
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
42.94
21.68
0
21.26
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.47
3.79
3.93
4.01
3.49
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
42.489
26.35
2.015
14.124
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2005
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.13
3.37
5.594
ΖΕΥΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
42.443
22.28
3.18
16.983
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.01
5.346
5.607
ΛΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
42.184
18.13
0
24.054
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.49
4.13
4
4.12
4.974
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
42.006
19.44
2.575
19.991
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
2.74
5.101
5.364
5.636
ΚΑΤΣΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
41.924
24.91
0.845
16.169
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.96
3.97
4.609
ΣΤΕΓΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
40.944
0
0
40.944
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1993
7.76
ΟΧΙ
35.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.489
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
40.916
24.2
2.075
14.641
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.1
3.4
5.741
ΠΕΡΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
40.385
23.42
8.865
8.1
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
4.03
0
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
40.349
19.8
0
20.549
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.9
3.8
3.9
6.629
ΦΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.554
0
0
39.554
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.67
ΟΧΙ
24.759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.543
4.946
3.406
ΚΑΝΝΑΒΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.35
12.78
0
26.57
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
9.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.663
2.44
3.744
2.78
5.494
6.849
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.12
25.7
0
13.42
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
2.88
3.74
3.42
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.047
10.67
8.025
20.352
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.05
8.965
5.337
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.655
28.71
2.625
7.32
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.43
ΦΙΟΡΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.655
19.81
7.435
11.41
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
4.06
3.4
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.235
25.46
6.375
6.4
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
0
0
0
0
0
2.08
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.231
16.53
0
21.701
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.35
4.23
3.63
4.06
3.901
ΤΣΑΚΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.855
20.71
3.255
13.89
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.89
3.99
3.47
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.79
13.78
9.39
14.62
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
3.99
6.83
3.52
ΜΠΑΚΛΑΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.535
19.73
10.315
7.49
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2005
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.5
ΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.5
14.33
0
23.17
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
3.98
2.84
6.326
5.154
ΛΑΟΥΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.44
25.76
0
11.68
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
0
0
0
2.2
3.88
2.76
ΖΕΡΒΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.867
24.19
0
12.677
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
9.267
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.84
30.4
0
6.44
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.36
ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.734
31.94
0
4.794
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.794
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.61
20.54
3.5
12.57
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.63
3.62
2.6
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.27
30.2
0
6.07
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.47
ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.261
31.44
0
4.821
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
3.45
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΪΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
36.2
27.52
0
8.68
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.74
3.46
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
35.824
16.36
9.265
10.199
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.944
3.254
ΜΩΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
35.22
31.66
0
3.56
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.1
ΚΩΒΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
35.205
22.18
5.805
7.22
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0
1.99
2.78
1.9
0
0
ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.86
31.53
0
3.33
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.756
0
9.355
25.401
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
6.116
9.967
6.559
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.523
12.65
0
21.873
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.32
1.7
4.643
2.73
3.98
6.22
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.468
15.71
5.755
13.003
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.023
4.02
2.96
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.41
18.25
0
16.16
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
4.05
3.36
4.07
3.49
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.37
13.6
0
20.77
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.38
3.83
3.46
3.94
3.48
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.34
19.73
3.03
11.58
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.26
3.63
3.45
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.313
0
7.83
26.483
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2005
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.343
10
6.46
ΔΡΙΒΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.19
31.2
0
2.99
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
9.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.14
26.55
0
7.59
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
2.21
1.74
3.22
ΒΟΛΑΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.056
14.49
0
19.566
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.326
6.574
6.666
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.97
0
0
33.97
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
0.48
1.9
0
0
7.1
3.94
7.06
9.09
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.9
24.56
0.65
8.69
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.41
2.74
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.46
28.3
0
5.16
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2007
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.4
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.37
29.88
0
3.49
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.32
29.91
0
3.41
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.306
0
0.95
32.356
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.99
3.14
2.5
10.934
7.811
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.264
25.91
0
7.354
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.354
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.12
29.71
0
3.41
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2008
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.097
26.94
0
6.157
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.157
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.029
29.1
0
3.929
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
0
0
0
2.149
ΤΣΙΛΒΕΛΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.57
19.63
0
12.94
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.27
3.75
3.3
ΜΠΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.51
23.9
0
8.61
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
2.82
0
3.56
ΜΑΥΡΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.51
16.88
4.16
11.47
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
4.04
3.51
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.39
13.28
2.99
16.12
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2006
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
2.74
3.2
6.62
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.39
23.7
0
8.69
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2007
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.04
3.54
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.34
32.34
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.33
9.78
0
22.55
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.35
4.01
3.86
4.02
3.32
ΜΙΜΗΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.33
20.16
0
12.17
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.24
3.83
2.8
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.159
4.79
5.27
22.099
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
5.36
4.62
7.609
3.35
ΛΙΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.025
4.36
2.375
25.29
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.4
3.92
4.02
7.26
3.45
ΚΥΡΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.01
23.41
0
8.6
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.28
3.42
ΤΖΙΟΜΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.971
26.7
0
5.271
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.271
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.96
29.82
0
2.14
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΔΑΪΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.75
5.91
0
25.84
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.76
3.35
4.15
4.01
4.01
3.27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.6
13.34
0
18.26
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.63
0
0
3.34
4.04
3.38
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.253
9.66
0
21.593
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
2.03
1.45
4.13
3.38
3.98
3.634
ΜΠΑΖΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.24
25.03
0
6.21
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
3.54
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΕΣΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.192
9.21
8.035
13.947
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1998
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
3.95
5.917
3.22
ΠΗΛΙΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.161
2.89
10.415
17.856
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.976
10
1.88
ΒΟΡΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.12
31.12
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.04
27.73
0
3.31
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.98
9.03
0.3
21.65
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.47
4.1
4.02
4.04
3.44
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.97
30.01
0
0.96
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.96
17.25
0
13.71
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
2.26
3.66
4.42
ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.34
26.88
0
3.46
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
9.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΜΠΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.2
30.2
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.13
26.15
0
3.98
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
3.26
ΤΖΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.119
11.24
0
18.879
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.59
1.16
4.889
2.75
3.83
3.46
ΣΕΪΤΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.11
15.9
0
14.21
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.1
3.93
3.89
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.08
26.78
0
3.3
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.93
29.93
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.925
14.65
6.905
8.37
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
4.04
0
3.37
ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.92
29.92
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.84
26.6
0
3.24
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΔΟΥΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.83
13.48
0
16.35
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.82
3.29
3.76
3.36
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.641
8.61
5.525
15.506
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.02
3.68
4.986
3.42
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.55
26.13
0
3.42
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.35
25.96
0
3.39
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
ΜΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.32
20.13
0
9.19
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.82
3.39
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.25
25.72
0
3.53
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
ΜΠΙΖΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.19
20.63
0
8.56
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
2.54
3.4
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.96
25.9
0
3.06
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2008
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.784
15.7
4.85
8.234
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
6.214
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.657
0
0
28.657
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
9.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.82
7.471
2.68
8.019
6.717
ΤΣΑΜΟΥΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.51
25.09
0
3.42
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.424
13.01
0
15.414
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.27
4.04
4.324
ΝΑΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.27
0
0.26
28.01
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3.1
2.38
5.92
3.511
5.066
6.253
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.15
13.97
0
14.18
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.62
4.957
4.563
ΑΚΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ-ΛΟΥΙΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.06
24.79
0
3.27
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.97
24.63
0
3.34
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2007
9.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.923
0
0
27.923
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.75
3.8
5.3
3.97
5.47
4.733
ΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.71
12.61
0
15.1
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.92
3.91
3.35
ΜΠΟΥΚΟΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.67
19.36
0
8.31
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.17
3.32
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.46
19.22
0
8.24
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.4
3.34
ΚΟΤΣΟΜΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.36
0
0
27.36
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1989
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.95
4.11
3.34
3.22
3.34
0
ΡΑΖΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.2
27.2
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1991
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.19
22
0
5.19
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.26
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.176
20.52
0.54
6.116
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
2.446
ΛΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.033
0
0
27.033
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
10
8.167
ΣΚΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.026
19
0
8.026
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
5.363
ΖΑΦΡΑΝΑ
ΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.93
18.15
5.09
3.69
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
0
0.27
0
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.91
0
0
26.91
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
9.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
2.02
7.88
8
6.78
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.9
23.83
0
3.07
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.764
16.6
0
10.164
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
1.98
5.324
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.71
17.74
0
8.97
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
5.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.52
20.68
0
5.84
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.24
ΣΚΟΥΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.48
0
0
26.48
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
4.02
4.04
4.1
3.92
4
3.29
ΜΠΑΛΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.48
23.04
0
3.44
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.329
0
0
26.329
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1998
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.48
3.03
3.84
3.87
6.429
3.33
ΛΥΤΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.29
0
0
26.29
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.86
3.81
4.11
3.77
3.89
3.37
ΑΚΡΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.21
20.5
0
5.71
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.25
ΣΑΕΡ
ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΑΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.143
0
0
26.143
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2001
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.85
3.82
3.86
3.91
4.503
3.27
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.13
11.47
0
14.66
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.73
3.95
3.26
ΠΑΡΓΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.035
15.78
0.735
9.52
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.59
3.3
ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26
22.28
0
3.72
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.12
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.79
18.6
7.19
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΔΑΛΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.66
0
0
25.66
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.72
4.02
4.13
4.02
4.06
3.41
ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.65
0
0
25.65
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
2.64
4.1
4.08
4
3.37
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.65
22.21
0
3.44
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΣΑΡΑΠΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.626
0
3.68
21.946
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
9.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
4.6
5.523
6.604
3.47
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.43
0
8.74
16.69
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.87
3.84
2.66
9.32
0
ΔΕΣΙΠΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.42
23.88
0
1.54
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
0
ΣΟΥΡΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.41
20.86
0
4.55
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
3.21
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.281
6.85
0
18.431
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.1
3.08
2.48
2.64
5.931
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.276
0
0
25.276
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1991
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
0
3.8
3.3
4.1
3.99
4.05
3.35
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΡΑΚΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.27
14.34
0.25
10.68
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
3.48
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΔΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.21
0
0
25.21
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.38
3.33
4.04
3.97
3.94
3.34
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.2
25.2
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.861
19.15
0
5.711
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
3.03
0
2.27
ΣΤΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.786
0
0
24.786
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.846
2.82
3.58
6.66
5.88
ΛΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.69
21.33
0
3.36
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΠΙΤΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.684
19.35
0
5.334
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.334
ΜΠΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.579
0
0
24.579
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.01
4.069
2.52
4.397
5.563
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.54
2.71
0
21.83
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.63
3.9
3.88
3.9
3.36
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.51
21.13
0
3.38
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.456
0
0
24.456
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.27
3.8
4.776
3.96
5.6
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.439
21.24
0
3.199
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
0
1.509
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.349
0
0
24.349
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1998
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.171
0
0
2.47
2.7
2.48
2.74
3.98
3.99
3.36
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.28
7.28
3.13
13.87
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.97
4
3.39
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.27
0
0
24.27
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1995
9.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.49
3.16
3.76
3.12
4.02
3.96
2.58
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.227
0
0
24.227
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.21
1.93
4.907
3.61
7.92
3.35
ΤΖΟΥΜΠΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.219
0
0
24.219
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.62
3.12
2.46
5.831
5.227
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.08
24.08
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.049
12.85
0
11.199
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.549
1.74
0.9
3.01
ΚΟΤΣΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.981
3.98
0
20.001
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.81
4.16
3.54
4.02
3.38
ΤΣΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.83
23.83
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2008
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.79
0
0
23.79
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.71
3.42
3.75
3.8
3.19
3.18
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.77
0
0
23.77
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.64
3.88
4.11
4.02
4.06
3.34
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.71
18.52
0
5.19
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
2.78
ΣΟΥΡΟΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.68
23.68
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.46
0
0
23.46
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
4.05
4.08
4.06
4.1
3.24
ΤΣΑΤΣΑΛΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.41
23.41
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.386
0
0
23.386
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.58
4.866
0
4.11
2.03
3.93
3.3
ΠΑΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.37
23.37
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2007
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.32
0
0
23.32
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
9.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.9
4.14
3.94
4.02
3.38
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.259
0
0
23.259
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
2.72
0
3.38
4.61
5.349
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.24
0
0
23.24
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.86
4.04
3.97
3.96
3.31
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.23
0
0
23.23
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
3.87
3.51
3.84
3.99
4.01
2.76
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
23.133
0
0
23.133
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2003
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.54
3.9
3.71
6.023
3.3
ΧΑΤΖΗΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.9
19.71
0
3.19
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.82
10.45
0
12.37
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
1.84
3.78
3.28
ΓΚΙΟΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.692
0
5.115
17.577
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.95
7.107
3.42
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.65
0
0
22.65
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.78
3.88
3.79
3.95
3.26
ΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.65
0
9.59
13.06
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
9.33
0
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.615
0
2.465
20.15
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
2.73
4.32
5.894
5.896
ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.45
8.16
0
14.29
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.81
3.62
0
0
0
3.32
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.39
0
0
22.39
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.52
4.15
3.8
3.98
3.27
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.366
6.6
0
15.766
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
9.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.916
3.14
2.38
4.01
3.32
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.33
18.99
0
3.34
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.319
0
0
22.319
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2001
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.44
3.5
5.497
4
5.001
ΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.28
22.28
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ-ΛΑΓΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.25
18.41
0
3.84
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
3.12
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.19
0
0
22.19
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.97
3.12
3.88
3.66
3.99
0
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.981
0
0
21.981
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/07/2003
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.96
3.96
4.889
5.153
3.32
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.95
16.07
0
5.88
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.36
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.92
0
0
21.92
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1995
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.9
3.88
3.29
3.86
3.03
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.9
12.85
0
9.05
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.74
3.29
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.86
0
0
21.86
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2004
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.86
3.22
9.5
4.8
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.779
0
0
21.779
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.06
1.9
2.66
2.72
4.966
4.243
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.58
18.47
0
3.11
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
ΠΛΕΣΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.511
0
7.885
13.626
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.72
6.086
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.223
8.96
0
12.263
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/2007
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.76
5.723
ΓΩΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.161
0
0
21.161
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.68
1.31
0
0
7.483
4.789
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.07
0
0
21.07
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.41
3.94
3.96
3.97
3.18
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.93
20.93
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.81
15.05
0
5.76
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2007
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.32
ΔΙΨΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.594
0
0
20.594
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.514
1.85
2.04
2.63
2.7
3.82
3.38
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.591
0
0
20.591
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.27
3.17
4.394
1.93
2.529
2.719
ΜΠΕΝΕΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.567
16.85
0
3.717
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.157
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.52
11.38
0
9.14
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.72
3.36
ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.49
17.14
0
3.35
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.429
0
0
20.429
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.39
3.97
4
6.149
ΤΣΑΛΑΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.4
11.41
0
8.99
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
1.8
3.42
3.36
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.224
0
0
20.224
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.274
0
1.7
3.68
3.4
3.93
3.22
ΣΕΡΔΑΚΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.18
14.76
0
5.42
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
9.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.32
ΓΕΩΡΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.11
0
0
20.11
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
2.53
3.89
2.97
3.81
3.01
ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.03
0
0
20.03
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.18
4.09
2.66
3.4
3.36
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.964
0
0
19.964
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
1.7
2.46
3.57
6.854
3.16
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.64
19.64
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2005
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.63
0
8.4
11.23
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.95
3.32
ΚΑΖΑΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.49
0
0
19.49
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.66
4.12
3.37
2.72
2.13
ΤΣΙΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.44
16.9
0
2.54
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΤΗΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.22
4.91
6.4
7.91
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
0
2.95
3.5
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.05
0
0
19.05
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
2.78
3.58
3.13
3.67
3.35
ΠΡΟΚΟΠΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.05
14.93
0
4.12
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
3.33
ΚΑΡΟΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.02
15.71
0
3.31
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2007
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.999
0
0
18.999
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
3.71
1.82
0
0
2.69
3.47
3.32
ΣΠΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.75
15.51
0
3.24
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.673
0
0
18.673
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.463
3.8
1.98
3.16
3.33
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.57
0
0
18.57
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
3.24
3.46
3.95
0.74
3.78
3.09
ΓΟΓΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.5
15.16
0
3.34
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.43
0
0
18.43
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.68
3.74
3.91
0
3.26
ΜΠΑΤΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.43
14.21
0
4.22
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0.66
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.18
8.79
1.03
8.36
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.62
3.82
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.98
17.98
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
9.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΟΥΡΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.933
0
0
17.933
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.9
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.89
17.89
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2007
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΤΣΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.79
12.83
0
4.96
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.35
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.75
15.07
0
2.68
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.737
0
0
17.737
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.42
2.28
3.93
3.81
0
3.766
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.66
0
4.79
12.87
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
9.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
3.91
4
3.26
ΜΟΥΡΑΤΗ
ΦΙΛΟΡΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.6
0
0
17.6
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
8.067
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.457
1.26
0
16.197
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2007
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.664
7.504
4.029
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.405
0
6.085
11.32
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4
3.3
ΑΝΙΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.33
0
8.79
8.54
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.72
3.18
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.29
14
0
3.29
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2008
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΜΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.27
14.57
0
2.7
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/2007
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΤΣΑΜΑΚΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.24
0
0
17.24
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
1.49
3.72
3.32
2.66
2.28
ΚΑΤΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.16
0
0
17.16
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.29
4.12
3.4
3.78
0
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.07
0
0
17.07
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
2.82
3.21
3.34
3.98
3.25
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.88
13.68
0
3.2
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.86
0
0
16.86
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
4.04
2.69
3.99
3.31
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.78
0
0
16.78
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
0
3.96
3.3
3.18
3.06
ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.703
1.08
0
15.623
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
3.32
0
5.663
2.12
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.7
0
0
16.7
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
3.41
4.1
0
4
3.36
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.62
14
0
2.62
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1980
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΚΑΪΜΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.489
0
0
16.489
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
6.534
6.114
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.457
0
0
16.457
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.88
3.95
5.887
ΜΠΟΖΙΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.45
9.75
0
6.7
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.3
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.36
0
0
16.36
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.92
3.66
3.36
3.3
ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.18
0
0
16.18
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.91
3.33
4.04
3.3
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.12
0
0
16.12
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
0
3.98
3.3
4.01
2.2
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.07
0
3.7
12.37
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
4.01
4.48
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.06
8.22
0
7.84
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.84
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.93
0
0
15.93
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
1.86
2.74
2.64
3.8
2.75
ΔΡΟΣΙΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.81
0
0
15.81
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
3.17
5.297
5.606
0
ΣΥΡΤΑ
ΕΥΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.6
11.03
0
4.57
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
3.26
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.53
12.26
0
3.27
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΝΑΝΟΥΛΗ
ΝΑΠΟΛΙΑΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.45
9.61
0
5.84
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2007
9.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.42
ΓΚΕΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.4
15.4
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.315
0
2.685
12.63
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.96
4.84
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.2
0
0
15.2
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
1.88
2.48
4.426
3.654
2.58
ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.115
0
4.225
10.89
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3.52
3.37
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.08
0
0
15.08
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.14
0
3.86
3.89
2.24
ΖΑΧΑΡΗ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.05
0
0
15.05
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0
8.9
2.47
3.3
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.01
12.21
0
2.8
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΜΠΟΥΚΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.96
8.98
0
5.98
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2006
9.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.28
ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.94
0
8.39
6.55
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
2.92
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.94
9.68
0
5.26
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.34
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.87
0
0
14.87
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
9.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
3.53
3.86
3.98
3.2
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.82
0
0
14.82
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.93
0
0
0
3.87
3.22
ΝΤΟΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.787
0
0
14.787
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.474
3.283
2
2.52
2.51
ΚΑΠΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.69
0
0
14.69
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.67
4
3.31
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.62
0
0
14.62
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.13
3.78
4.02
ΜΠΑΛΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.553
0
0
14.553
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.22
3.02
2.83
3.483
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.46
14.46
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.46
0
0
14.46
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.5
4.01
3.26
ΚΟΣΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.39
1.22
3.08
10.09
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.92
3.07
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.38
0
0
14.38
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.32
3.6
3.32
3.25
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.36
0
0
14.36
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.34
4.02
3.28
ΓΕΩΡΓΑ
ΜΑΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.304
10.63
0
3.674
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.503
2.76
ΟΡΓΙΑΝΕΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.263
0
0
14.263
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.7
8.133
ΑΜΠΑΒΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.15
14.15
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.963
0
0
13.963
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2003
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.58
3.82
4.983
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΛΕΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.93
7.55
0
6.38
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2007
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
3.22
2.6
ΜΠΑΡΔΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.83
0
0
13.83
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.43
3.67
3.24
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.714
0
0
13.714
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.194
9.52
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.58
0
0
13.58
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
2.54
3.12
2.02
2.1
3.14
ΤΖΑΝΝΕ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.54
0
0
13.54
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.26
3.94
2.71
ΚΑΛΛΙΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.45
0
0
13.45
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.44
3.32
3.05
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.291
7.96
0
5.331
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.046
1.32
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.28
6.03
0
7.25
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2007
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.1
3.04
ΜΠΟΜΠΟΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.25
0
0
13.25
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.33
3.82
3.24
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.22
0
0
13.22
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.99
3.93
3.18
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.2
0
0
13.2
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
9.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.58
3.66
3.4
ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.16
8.06
0
5.1
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.66
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.12
9.81
0
3.31
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2008
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΚΙΣΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.05
0
0
13.05
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.22
3.82
2.39
ΚΛΗΜΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.05
0
0.94
12.11
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.37
3.89
3.32
ΤΣΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.99
0
0
12.99
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.58
3.88
3.28
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.92
0
0
12.92
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.64
2.44
2.82
3.34
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.79
7.03
0
5.76
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2007
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.12
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.745
0
5.625
7.12
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
9.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.14
ΧΡΙΣΤΟΦΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.585
8.23
4.355
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.5
0
0
12.5
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.32
3.16
2.54
ΒΕΝΤΟΥΡΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.47
0
0
12.47
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.91
0
0
0
0
3.94
2.13
ΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.29
0
0
12.29
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
3.91
3.26
0
2.37
ΓΑΖΕΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.223
0
0
12.223
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2006
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.963
3.94
3.32
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.11
0
0
12.11
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.88
2.71
3.8
0
ΣΑΛΑΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.03
0
0
12.03
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2002
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.06
3.66
2.93
ΜΥΛΩΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.83
0
0
11.83
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2003
9.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.16
1.65
0
0
0
3
ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.82
0
0
11.82
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.84
3.7
3.04
ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.671
0
0
11.671
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.98
2.251
2.94
0
2.89
ΚΟΥΒΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.63
11.63
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΦΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.57
0
0
11.57
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
9.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
0.66
0
0
0
3.89
3.08
ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.51
6.23
0
5.28
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.08
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.45
0
0
11.45
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
2.63
3.39
3.21
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.43
0
0
11.43
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.2
4.07
0
0
0
0
3.32
ΓΚΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.375
0
1.625
9.75
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4
2.55
ΜΠΑΝΤΙΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.2
8.16
0
3.04
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.19
0
0
11.19
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.67
2.73
3.12
1.59
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.07
11.07
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2008
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.04
0
0
11.04
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
2.86
3.8
3.15
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.96
0
0
10.96
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.39
0
2.12
3.92
1.58
0
2.95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.91
0
0
10.91
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.48
3.91
0
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.84
0
0
10.84
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
3.12
3.92
3.12
ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.73
10.73
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
9.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.63
0
0
10.63
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.94
3.03
ΝΤΕΒΕΡΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.63
5.57
0
5.06
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.1
ΔΡΑΓΑΤΣΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.6
0
0
10.6
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
3.06
3.87
3.16
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.53
10.53
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.333
0
0
10.333
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
8.033
ΔΡΑΓΑΤΣΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.14
4.73
0
5.41
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.13
ΜΥΛΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.07
0
0
10.07
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2002
8.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.28
5.33
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΑΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.023
0
0
10.023
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.38
4.383
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.01
3.77
0
6.24
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.07
ΠΑΠΠΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10
0
0
10
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1998
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.111
1.017
0
0.731
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.6
0.72
0
8.88
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2007
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.7
3.14
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.579
0
0
9.579
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1989
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
0
2.18
0
0
3.69
2.12
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.52
0
0
9.52
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
3.79
3.38
ΓΟΥΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.433
0
0
9.433
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΤΡΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.429
0
0
9.429
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.929
3.24
3.26
ΣΑΚΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.42
6.3
0
3.12
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΜΠΑΡΤΖΕΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.4
0
0
9.4
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.86
3.96
0
ΜΗΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.4
0
0
9.4
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.82
3.29
ΛΩΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.337
0
0
9.337
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
7.327
ΜΟΝΟΜΜΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.233
0
0
9.233
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΧΕΛΙΔΩΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.233
0
0
9.233
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΠΑΠΙΓΓΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.15
0
0
9.15
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
3.8
3.26
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.14
9.14
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΝΤΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.01
0
2.14
6.87
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.94
0
0
8.94
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.51
3.1
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.866
0
0
8.866
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
5.026
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.83
0
0
8.83
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.6
3.07
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.78
5.4
0
3.38
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.77
0
0
8.77
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.49
3.14
ΡΑΠΤΗ
ΛΑΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.71
5.49
0
3.22
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
9.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.7
8.7
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.661
0
0
8.661
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
0
0
0
0
3.62
3.511
ΣΤΑΒΡΕΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΖΛΑΤΚΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.64
0
0
8.64
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.74
2.8
ΧΑΜΠΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.61
0
0
8.61
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2005
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.24
3
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.39
0
0
8.39
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.63
0
2.6
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.33
0
0
8.33
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
3.28
3.24
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.23
5.11
0
3.12
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
9.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.11
0
0
8.11
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
1.84
2.46
ΠΑΖΙΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.08
0
0
8.08
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
2.85
3.43
ΧΟΡΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.025
0
1.665
6.36
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.77
0
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.81
0
0
7.81
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.25
2.36
ΜΠΟΥΝΤΡΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.763
0
0
7.763
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1998
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.94
3.52
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.76
2.42
0
5.34
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.1
ΣΤΑΪΚΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.75
5.89
0
1.86
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
1.04
ΛΙΣΓΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.6
0
0
7.6
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.54
3.04
ΦΑΛΚΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.54
0
0
7.54
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.96
0
0
0
0
ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.4
0
0
7.4
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.83
3.37
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.32
0
0
7.32
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2
0
2.4
1.96
0
ΜΠΑΓΛΑΝΕΑ
ΤΕΡΕΖΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.23
7.23
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.21
0
0
7.21
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.03
1.64
0
0
0.98
2.02
2.54
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.12
0
0
7.12
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.3
ΚΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.11
0
0
7.11
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.29
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.04
0
0
7.04
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1996
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
3.18
3.1
ΠΥΤΙΚΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.01
0
0
7.01
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.16
ΦΑΡΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.946
0
0
6.946
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
2.83
3.27
ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.94
0
0
6.94
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.68
0
0
6.68
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.34
ΠΑΠΠΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.6
4.08
0
2.52
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ