ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΛΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.816
0
0
8.816
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.09
3.84
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.526
0
0
6.526
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0.754
0
0.914
0
1.154
1.531
1.566
ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.36
0
4.36
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.768
0
0
28.768
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
8.4
19.933
0
ΣΟΥΝΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.77
0
3.275
18.495
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
8.495
ΚΟΛΩΝΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.411
0
0
15.411
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2003
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.111
3.566
7.733
0
0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΦ
ΣΑΠΦΩ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.674
0
0
9.674
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2000
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
3.654
0
3.131
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.975
0
0
8.975
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2006
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.495
ΓΟΥΒΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.577
0
0
6.577
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
3.606
2.583
ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
61.871
0
0
61.871
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
9.067
17.467
8.467
10
16.459
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
55.565
0
0
55.565
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
9.133
0
0
0
4.977
3.294
19.867
16.533
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.273
0
0
26.273
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
9.3
16.608
ΠΑΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.473
0
3.125
17.348
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.367
7.267
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.227
0
0
11.227
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
8.69
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.204
0
0
9.204
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
8.77
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
101.311
9.81
0
91.501
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.54
ΟΧΙ
79.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0.937
3.334
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
58.352
0
0
58.352
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
8.39
ΟΧΙ
44.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
3.383
1.966
0
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
55.618
0
0
55.618
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
6.01
ΟΧΙ
26.922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.7
8.144
3.251
0
ΛΙΟΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
51.348
0
0
51.348
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.49
ΟΧΙ
26.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
14.667
0
1.826
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
45.4
0
0
45.4
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/05/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.267
0
8.967
9.2
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.023
13.33
10.125
18.568
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
16.533
ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
39.17
0
2.41
36.76
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
7.833
9.533
9
9.433
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
38.604
21.97
9.72
6.914
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0.983
3.029
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.677
0
4.48
31.197
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
5.451
7.066
5.897
3.223
2.503
2.557
3.174
0
ΓΕΛΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.883
13.23
8.215
8.438
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.438
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.63
9.5
8.69
11.44
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
8.137
0
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.588
0
4.375
24.213
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
9.133
3.514
1.737
1.051
2.446
0
2.949
0
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.56
0
1.66
24.9
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
16.533
ΠΑΠΠΑ
ΝΑΤΑΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.225
0
9.44
16.785
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.785
ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.552
4.15
0
21.402
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0.457
2.926
17.905
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.781
8.28
0
15.501
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.754
2.206
0.686
2.56
8.484
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.005
0
6.06
16.945
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.945
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.951
5.96
0
16.991
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.991
ΒΗΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.435
14.87
6.565
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.253
0
0
21.253
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.583
17.059
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.516
10.11
5.715
4.691
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.64
3.663
ΠΥΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.403
16.06
0
4.343
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.737
ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.071
0
0
20.071
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.737
0
16.505
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.492
9.14
0
9.352
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
8.267
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.433
0
0
18.433
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.433
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.9
1.51
6.255
9.135
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
8.267
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.267
0
0
14.267
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.92
0.274
2.077
8.715
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.01
13.01
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.597
0
0
10.597
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.606
3.289
3.217
ΤΣΟΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.134
0
8.9
1.234
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
ΤΑΓΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.56
9.56
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.499
4.24
3.19
2.069
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
1.886
ΤΖΗΜΗΤΡΕΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.186
0
8.18
1.006
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/12/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.045
0
9.045
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.501
0.89
0
7.611
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
7.109
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.977
0
0
7.977
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
0
6.994
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.977
0
0
7.977
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.257
6.217
ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.211
0
0
7.211
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
6.343
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.246
0
0
6.246
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/09/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
1.909
0
3.811
ΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.157
0
0
6.157
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
1.22
0
0
0
0
3.497
ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.858
0
4.955
0.903
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.4
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.691
0
0
5.691
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.549
4.731
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.554
0
0
5.554
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
7.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.177
ΣΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.12
0
0
5.12
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
1.966
1.051
0
ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.81
4.81
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΕΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.611
0
0
4.611
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
0.571
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.428
1
3.245
0.183
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
ΔΕΛΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.097
0
0
4.097
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
3.526
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.886
0
0
3.886
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2007
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
0
0
3.451
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.811
0
0
3.811
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.263
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/08/1990
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
3.314
ΦΛΑΤΣΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.69
3.69
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2006
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑ
ΕΛΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.52
0
0
3.52
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.949
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.354
0
0
3.354
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
0
0
3.24
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.337
0
0
3.337
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
1.051
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.3
0
0
3.3
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.2
0
0
3.2
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/09/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.857
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.086
0
0
3.086
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.103
0
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3
3
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΥΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.811
0
0
2.811
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΚΙΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΞΥΦΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.606
0
0
2.606
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.56
2.56
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΓΚΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.286
0
0
2.286
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.846
0
0.457
0.411
0
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.229
0
0
2.229
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0.709
ΔΗMΗΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.13
0
2.13
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.851
0
0
1.851
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/07/1997
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
1.326
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.851
0
0
1.851
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.815
0
1.815
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.669
0
0
1.669
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.394
0
0
1.394
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.48
0
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.709
0
0
0.709
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.32
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.663
0
0
0.663
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΧΑΛΥΦΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.606
0
0
0.606
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.515
0
0.515
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.4
0
0
0.4
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.297
0
0
0.297
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/05/1997
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
55.592
19.79
5.02
30.782
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
3.634
3.966
0
8.233
0.64
0
0
0
1.143
3.143
6.091
ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
45.658
18.07
7.185
20.403
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
4.831
5.414
0
2.34
0.446
3.52
1.726
ΣΟΥΙΤΣΜΕ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
45.133
0
0
45.133
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.833
9.533
9.167
9.667
ΠΑΠΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
43.134
27.22
6.965
8.949
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
3.714
0.571
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.793
0
0
42.793
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
0
5
0
2.457
0
0
4.08
9.367
9.033
9.233
ΖΟΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΓΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.207
20.65
7.44
14.117
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
3.883
0
0
3.343
3.28
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.021
21.56
7.135
13.326
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.063
1.257
7.314
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
41.904
0
0
41.904
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1987
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.029
0
0
8.152
8.933
1.829
8.9
1.2
9.667
ΛΙΑΓΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
41.395
15.73
10.345
15.32
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0
6.686
7.491
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
40.274
14.25
8.595
17.429
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
7.937
8.257
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
39.606
8.56
0
31.046
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.103
1.623
4.023
1.897
6.211
3.154
3.96
ΚΑΤΡΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
39.595
19.39
8.085
12.12
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.154
8.28
ΜΑΝΔΑΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
37.697
0
0
37.697
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.143
3.771
8.96
0
2.286
4.303
3.149
2.857
7.56
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
36.39
3.17
0
33.22
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
2.08
7.56
8.24
0.617
0
0
7.72
3.223
ΠΡΟΦΕΡ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.841
19.38
10.65
5.811
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
1.789
3.029
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.525
20.84
8.985
5.7
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
2.923
0
ΠΑΤΣΑΚΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.154
17.31
10.095
7.749
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0.96
3.543
3.223
ΝΤΟΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.071
20.52
8.1
6.451
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.806
3.074
ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.925
24.75
10.175
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.311
23.08
8.66
2.571
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
33.159
21.88
8.605
2.674
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
32.119
11.92
9.71
10.489
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.503
0
2.389
3.357
3.611
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.749
0
0
31.749
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.051
10.541
0
8.633
0
8.7
0
0
0
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.526
10.73
7.625
13.171
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
2.891
7.469
ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.217
17.3
11.06
2.857
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.684
21.26
7.55
1.874
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.637
0
3.555
27.082
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.564
0
0
5.767
0
2.183
8.3
0
0
0
2.76
2.509
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.594
12.56
7.885
10.149
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.806
2.343
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.403
0
0
30.403
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
4.274
4
4.82
2.663
2.674
1.314
4.486
2.903
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.367
14.91
9.22
6.237
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
1.809
2.251
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.12
0
0
30.12
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1978
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
3.086
3.337
2.72
ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.097
0
0
30.097
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
7.523
6.771
3.143
1.714
2.194
2.717
2.469
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.881
0
0
29.881
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
6.139
2.88
7.767
0
0
0.457
3.514
3.609
ΧΟΝΤΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.733
6.91
8.8
14.023
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.291
2.514
6.549
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.708
7.16
7.405
15.143
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.977
7.166
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
ΕΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.433
13.72
5.13
10.583
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.571
2.626
3.649
0
ΔΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.752
13.85
8.985
5.917
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
3.234
ΤΣΑΜΑΤΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.72
0
0
28.72
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0.96
0
3.817
4.777
4.743
7.177
0.183
3.977
ΤΖΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.476
22.45
3.735
2.291
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.291
ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.22
13.27
9.15
5.8
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
2.514
0
ΓΑΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.299
11.68
7.85
7.769
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
3.197
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.201
18.39
7.725
1.086
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.549
0.034
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.849
15.81
9.645
1.394
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.366
0.617
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.73
26.73
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΚΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.65
26.65
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΣΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.588
0
0
26.588
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
7.911
9.3
9
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.297
17.96
4.04
4.297
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.045
18.99
7.055
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.033
0
3.17
22.863
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
0.617
3.02
1.051
2.549
0
3.671
3.406
4.777
ΤΣΙΡΙΜΠΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.92
25.92
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/2007
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.919
21.95
0
3.969
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2007
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.969
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.81
25.81
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.737
0
0
25.737
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.006
1.76
9.92
2.971
3.589
1.874
ΙΤΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.35
19.06
6.29
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.3
13.77
11.53
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.236
17.48
6.065
1.691
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.097
ΚΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.211
0
0
25.211
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
0
1.074
4.329
3.794
4.717
1.794
3.514
2.96
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.124
14.42
5.95
4.754
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.474
ΘΩΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.081
0
0.11
24.971
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.897
0
0
0
0
2.969
2.857
1.897
1.943
1.189
3.357
3.863
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΑΒΡΑΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.004
14.64
8.01
2.354
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0.434
0.937
0
ΝΤΙΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.837
16.22
6.72
1.897
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.765
13.84
10.925
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.48
24.48
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΔΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.951
0
0
23.951
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
5.767
7.958
0
0
0
0
0
0
3.426
ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.917
21.52
0
2.397
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.865
18.44
5.425
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.64
23.64
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.634
0
0
23.634
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.103
1.497
0
6.583
0.926
2.789
3.577
2.16
ΓΛΙΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.481
16.99
0
6.491
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
4.023
ΚΩΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.4
14.94
5.58
2.88
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.549
0.549
0.594
0
ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.316
17.04
5.705
0.571
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.234
14.09
9.11
0.034
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.034
0
ΤΣΙΝΤΑΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.111
11.72
4.765
6.626
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.789
2.9
ΖΙΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.023
0
0
23.023
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1980
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
4.023
6.114
0.526
1.669
3.469
5.44
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.986
11
9.42
2.566
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
0
0
ΔΑΡΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.982
17.26
3.025
2.697
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΔΑΝΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.33
14.17
1.26
6.9
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
1.737
0.594
0
0.48
1.049
2.606
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.329
11.01
8.69
2.629
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
2.103
0
ΚΟΥΤΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.31
22.31
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.243
0
0
22.243
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
0
0
1.84
0.983
0.834
0.571
4.857
3.169
2.903
2.926
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.155
0
0
22.155
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.398
0
3.633
8.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.119
14.65
0
7.469
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.469
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.115
7.15
8.625
6.34
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.071
1.303
ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.01
22.01
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.831
7.09
2.05
12.691
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.274
7.417
ΤΖΕΡΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.66
21.66
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.6
12.51
9.09
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.52
21.52
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.47
21.47
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.403
9.52
9.94
1.943
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0.617
1.143
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.979
0
6.105
14.874
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.48
7.394
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.975
5.72
11.095
4.16
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
1.691
2.034
ΛΑΧΑΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.716
17.63
0
3.086
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.463
1.04
ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.666
17.77
1.845
1.051
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
ΤΡΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.354
0
0
20.354
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.246
3.177
2.926
0
1.189
2.96
1.966
3.497
ΜΗΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.35
20.35
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.318
10.72
6.055
3.543
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0.594
0.526
2.171
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.251
0
8.245
12.006
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.48
3.326
3.2
ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.235
14.5
5.735
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.04
16.5
3.54
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.01
20.01
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.936
9.22
6.065
4.651
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0.434
3.749
ΚΑΡΑΓΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.919
0
0
19.919
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.65
3.96
3.037
0
2.846
2.046
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.88
18.92
0
0.96
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΠΕΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.716
0
6.925
12.791
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
0
0.549
7.594
1.783
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.695
0
5.415
14.28
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
6.834
6.943
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.639
14.29
2.86
2.489
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.146
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.415
12.32
7.095
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.241
8.88
5.47
4.891
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.48
3.886
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.041
0
0
19.041
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
4.149
1.326
3.794
1.806
0
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.012
3.74
7.815
7.457
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.663
0
0.434
1.737
3.594
ΝΤΙΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.755
10.57
8.185
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΖΟΡΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.749
11.77
6.59
0.389
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΚΕΡΑΜΑΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.432
12.41
4.925
1.097
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.857
0
ΚΟΥΡΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.411
14.64
0
3.771
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.749
0
ΣΚΟΥΜΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.337
0
0
18.337
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
7.046
0
1.646
0
3.109
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.32
16.24
2.08
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.24
10.59
7.65
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.232
0
9.05
9.182
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.9
17.9
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.855
13.07
4.785
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.7
17.7
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.647
13.59
0
4.057
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
3.531
ΛΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.575
0
7.595
9.98
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.037
3.909
2.509
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.567
0
0
17.567
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2007
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.333
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.363
0
3.58
13.783
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.069
6.714
ΣΙΜΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.129
0
0
17.129
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1995
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.623
4.306
ΒΑΤΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.902
8.65
7.635
0.617
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.663
0
0
16.663
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1983
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.9
0
0
2.737
3.346
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.608
0
1.705
14.903
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.423
2.469
2.377
2.286
2.331
0
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.53
16.53
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2008
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.49
16.49
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.3
0
0
16.3
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.111
2.914
1.714
1.074
1.554
0
0
0
ΣΙΩΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.246
16.04
0
0.206
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.18
16.18
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.064
0
9.755
6.309
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.309
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.03
8.57
7.46
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.928
0
0
15.928
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
7.733
0
3.646
0.229
1.189
0
0
0
0.503
0
0
0
ΚΑΡΑΦΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.86
11.86
0
4
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2004
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.966
0.96
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.776
0
6.745
9.031
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.846
0
3.186
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.758
0
7.18
8.578
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0.343
0.48
0.343
ΚΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.577
0
0
15.577
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.6
0
1.96
2.76
0
0
0
0
0
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.53
10.9
4.63
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.5
15.5
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.331
0
0
15.331
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
1.726
1.006
0
1.577
0
5.263
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.291
0
0
15.291
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2000
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.629
1.966
1.726
1.737
2.629
2.8
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.237
4.04
8.18
3.017
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.514
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.057
7.21
6.59
1.257
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0.731
0
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15
0
0
15
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
4.96
2.583
3.109
3.457
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.983
8.56
0
6.423
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.006
1.006
1.189
2.126
ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.454
13.54
0
0.914
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
ΣΟΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.355
4.42
4.095
5.84
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1993
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.04
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.161
11.83
0
2.331
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
ΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.067
6.73
3.12
4.217
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.891
0.754
1.131
0.389
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.05
8.25
0
5.8
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΕΦΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.98
13.98
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.926
0
0
13.926
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/1988
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.5
2.591
2.971
0.846
0
0.32
0.663
1.646
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.84
7.74
6.1
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2001
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΑΦΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.77
13.77
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2008
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΛΕ
ΗΛΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.72
13.72
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.583
4.25
0
9.333
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.461
11.85
0
1.611
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.443
0
0
13.443
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
0
2.514
0.926
ΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.377
0
0
13.377
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.949
1.897
7.046
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.349
0
0
13.349
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
3.086
2.263
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.32
13.32
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.28
0
0
13.28
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1979
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.056
1.792
2.816
2.336
2.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
2.149
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.19
13.19
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.19
13.19
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.176
0
9.89
3.286
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
0.526
0
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.129
0
0
13.129
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.469
2.626
2.766
1.337
2.126
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.07
13.07
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.023
0
0
13.023
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
2.777
3.171
2.731
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.005
6.38
6.625
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΣΥΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.903
0
0
12.903
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2005
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
5.251
6.577
0
ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.833
0
0
12.833
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1992
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0.571
1.211
4.217
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.829
0
1.6
11.229
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
7.8
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.804
0
0
12.804
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
3.883
0
0
0
0
0
3.154
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.701
0
0.33
12.371
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
2.606
3.234
1.463
0.069
0
2.637
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.66
12.66
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.653
0
0
12.653
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
5.59
2.047
0.229
0
0
0
0.937
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.629
0
0
12.629
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.006
1.2
1.006
1.931
3.674
3.217
ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.514
0
0
12.514
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
1.12
2.034
0.891
0.949
0
0.937
ΠΟΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.486
0
0
12.486
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
2.88
3.137
0
0
0
0
0
2.377
ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.443
0
0
12.443
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0.903
0.503
0.48
0.503
5.38
3.429
ΛΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.282
0
0
12.282
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
5.078
3.067
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.243
0
0
12.243
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
3.5
0.594
1.531
0.754
0
0.503
2.811
ΚΟΪΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.107
11.33
0
0.777
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.183
ΣΚΕΝΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.061
0.61
0
11.451
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
2.809
5.754
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.96
8.7
3.26
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.947
0
0
11.947
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
3.063
1.806
0.411
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.943
0
0
11.943
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.246
2.72
2.194
1.577
0.869
2.743
ΖΕΡΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.922
0
0
11.922
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.691
4.978
2.944
1.28
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.91
0
4.87
7.04
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.571
0.526
0.983
1.28
3.086
ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.909
0
0.72
11.189
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1999
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
2.194
2.286
2.103
0.48
0.571
0
ΓΑΖΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.891
0
0
11.891
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
3.149
1.646
1.554
0.434
0.457
0.651
2.583
ΚΟΥΡΕΒΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.86
11.86
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.74
11.74
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.727
7.27
0
4.457
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
1.966
1.074
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΣΑΝΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.654
0
0
11.654
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
0
0
0
0
0.617
0.48
0
0
0.937
2.351
3.543
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.6
0
0
11.6
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1994
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.811
3.246
3.886
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.577
0
0
11.577
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
1.371
1.28
1.394
0
0.903
1.051
3.36
ΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.52
0
0
11.52
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
1.28
3.92
0.526
0.617
0
0
0
2.24
ΤΣΕΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.497
0
0
11.497
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
1.577
1.714
1.714
3.806
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.451
0
0
11.451
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.126
0
1.623
1.417
1.326
0.583
0
1.463
0
1.886
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.45
11.45
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.325
0
0
11.325
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/1993
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
0
0
3.233
3.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.32
11.32
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.32
11.32
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.309
0
10.68
0.629
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.246
0
0
11.246
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.126
2.103
0.549
1.029
2.149
0.411
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.246
0
0
11.246
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.737
0.617
1.749
0
0
1.006
2.857
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.15
11.15
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2007
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.12
0
5.26
5.86
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
2.231
0
0
0
3.137
ΚΑΠΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.045
3.94
7.105
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.037
0
0
11.037
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.343
3.086
3.471
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.994
0
0
10.994
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.789
3.017
1.691
0.754
1.006
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.823
0
0
10.823
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
8.537
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.76
10.76
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.74
10.74
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΦΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.73
10.73
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/2008
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΛΗΜΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.729
0
9.37
1.359
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.359
0
0
ΠΕΪΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.69
0
10.69
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.517
0
0
10.517
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.823
0
0.48
0
0
0.869
0.343
3.603
ΜΑΜΑΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.146
0
0
10.146
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.034
4.82
1.6
1.12
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.023
6.2
2.76
1.063
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
0
0
0
ΤΣΑΚΩΝΗ
ΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.967
7.91
0
2.057
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
1.12
0
ΚΟΠΙΔΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.963
8.98
0
0.983
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΚΑΤΣΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.931
0
0
9.931
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.074
1.28
1.074
2.971
3.074
ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΔΑΝΑΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.925
8.48
1.445
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.921
3.41
5.985
0.526
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
5.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΜΠΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.831
0
0.3
9.531
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.04
0
1.863
2.56
2.606
ΜΙΣΚΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.82
9.82
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.76
9.76
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2007
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.73
9.73
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.611
0
0
9.611
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
3.966
1.063
1.92
1.189
0
ΚΟΥΤΡΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.166
0
0
9.166
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.189
0.594
1.051
1.006
1.234
2.811
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.034
0
0
9.034
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.994
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.014
0
0
9.014
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1996
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.65
2.85
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9
0
0
9
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1979
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
ΛΙΤΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.686
0
0
8.686
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.983
0.526
1.12
2.149
2.377
0
ΔΟΥΡΑΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.643
6.06
0
2.583
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1985
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
ΚΟΛΕΥΡΗ
ΖΩΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.54
0
0
8.54
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.229
2.797
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.54
8.54
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΦΡΟΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.434
0
0
8.434
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0.48
1.189
5.623
ΣΑΣΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.35
2.88
5.47
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.29
8.29
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΝΤΑΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.067
7.61
0
0.457
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΠΑΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.925
0
7.925
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.68
0
0
7.68
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.263
1.874
0.48
1.051
0
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.647
7.03
0
0.617
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΠΑΦΤΟΥΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.639
0
5.97
1.669
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.12
0
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.576
5.37
0
2.206
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.469
0
0.571
0
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.569
0
7.295
0.274
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
ΒΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.5
0
0
7.5
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1997
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.479
0
6.165
1.314
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.371
0
0
7.371
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
0
0
0
1.12
0.96
2.949
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.31
0
4.59
2.72
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.937
0.663
0.549
0
ΡΟΥΧΩΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.289
0
0
7.289
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1995
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
2.843
0
0.183
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.269
0
0
7.269
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.086
1.989
ΜΠΟΔΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.234
0
0
7.234
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1987
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
3.2
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.211
0
0
7.211
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1992
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.64
0
0
3.017
2.983
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.19
7.19
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.167
0
0
7.167
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.165
0
7.165
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΙΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.135
0
6.655
0.48
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΘΑΝΑΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.1
7.1
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.1
7.1
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2008
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.99
6.99
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.983
0
0
6.983
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2003
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.074
0.503
1.166
1.794
1.669
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.9
0
0
6.9
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0.8
0.96
0.846
2.306
ΣΙΤΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.885
0
6.885
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.868
0
2.925
3.943
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0.389
0
3.326
ΜΑΜΑΤΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.834
0
0
6.834
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2003
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.966
1.669
1.143
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.771
0
0
6.771
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.789
0
0
0
0
3.343
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.771
0
0
6.771
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
3.446
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.735
0
6.735
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2002
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.56
0
5.44
1.12
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.537
0
0
6.537
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΛΑΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.503
0
0
6.503
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.891
0.526
0.983
3.303
ΑΥΓΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.474
0
5.925
0.549
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
ΚΟΛΙΑΔΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.419
3.93
0
2.489
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.489
0
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.367
0
0
6.367
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1994
5.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.36
0
6.36
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.323
5.02
0
1.303
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.296
0.57
4.96
0.766
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.309
0
ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.286
0
0
6.286
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1987
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
2.663
0
0
0
0
2.811
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.251
0
0
6.251
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1996
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.491
0.869
1.623
2.743
ΠΕΙΡΑΖΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.23
6.23
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2001
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.185
0
6.185
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.164
0
5.615
0.549
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.16
6.16
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.149
0
0
6.149
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1997
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.011
2.309
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.966
0
0
5.966
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.669
1.143
1.234
0.046
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.877
0
0
5.877
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
0
0
0
0.823
1.714
ΜΑΓΚΟΥΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.8
5.8
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΤΖΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.76
0
0
5.76
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
4.069
ΤΣΗΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.689
0
5.095
0.594
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.65
0
2.45
3.2
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.846
1.829
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.646
0
0
5.646
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
2.697
0
1.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.623
0
0
5.623
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.234
0.389
ΒΑΡΖΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.543
0
0
5.543
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.526
0.971
0.549
2.331
ΠΛΑΤΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.54
5.54
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
5.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.512
0
3.135
2.377
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.434
0
1.417
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.51
5.51
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.486
0
0
5.486
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.697
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.46
5.46
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.394
0
0
5.394
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΟΥ
ΑΚΙΝΔΥΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.36
0
0
5.36
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
1.463
1.257
0
ΚΑΡΝΑΒΑ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.326
0
0
5.326
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.983
1.051
2.789
ΚΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.28
0
0
5.28
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.097
0.526
0.457
1.211
0.983
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.223
0
0
5.223
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.143
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.2
0
0
5.2
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.811
0.377
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΑΡΕΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.166
0
0
5.166
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.411
0.457
0.983
2.743
ΑΒΕΡΚΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.145
0
5.145
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΑΜΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.109
0
0
5.109
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0.526
1.314
3.131
0
ΒΑΛΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.097
0
0
5.097
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ