ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.974
0
0
34.974
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
3.85
1.6
0
8.567
7.901
9.467
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.933
0
0
31.933
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.75
0
0
7.833
8.367
9.533
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.592
0
0
26.592
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
8.667
8.767
8.039
0
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.43
0
0
25.43
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.13
9.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.327
0
0
25.327
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.993
9.5
ΔΙΑΔΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.559
0
0
24.559
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.026
9.5
ΞΥΓΚΩΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.085
0
4.385
19.7
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.27
5.01
0
2.82
4.01
0
3.59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.367
0
0
23.367
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1993
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.4
5.733
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.743
0
0
21.743
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
1.35
2.48
1.38
1.44
3.6
8.273
ΠΑΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.267
0
0
19.267
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΛΙΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.28
0
0
18.28
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.9
2.8
0
8.6
0
0
ΠΗΛΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.572
0
5.775
9.797
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1997
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
0
8.567
0
0
ΛΟΥΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.305
0
0.815
14.49
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.76
1.77
0.1
1.7
3
3.38
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.66
0
4.35
10.31
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.41
0
1.44
1.76
0
0.98
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.09
5.49
7.7
0.9
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
ΛΕΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.2
0
5.25
5.95
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.93
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.91
0
4.59
6.32
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.98
1.74
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.88
0
0
9.88
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0
0
0
0
9.5
ΚΑΛΤΕΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.533
0
0
9.533
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.433
0
0
9.433
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.28
6.65
0
2.63
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1993
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
1.5
0
0
0
ΜΑΤΖΙΑΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.29
0
0
8.29
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/07/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
2.58
2.54
2.33
0
0
0
0
ΛΑΙΝΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.039
0
0
8.039
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.039
0
ΣΠΑΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.81
0
0
7.81
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.71
0
0
0
0
0
ΚΑΤΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.65
0
0
6.65
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.97
2.34
0
0
0
0
0
ΚΑΦΕΤΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.865
0
5.865
0
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1996
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.03
0
0
5.03
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
2.44
0
0
1.08
0
1.01
ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.86
0
0
4.86
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
2.28
0
0
0
0
2.16
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.51
0
0
3.51
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.13
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.834
0
0
2.834
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.829
0
0
0
0
0
0
ΛΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.74
0
0
2.74
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
0
0
0
0
ΑΠΑΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.1
0
0
2.1
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
ΣΙΩΚΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.18
0
0
0
0
0
ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.2
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.76
0
0
0.76
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.16
0
0
0.16
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.767
0
0
55.767
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
8.057
8.3
8.767
8.6
7.56
7.593
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.014
0
0
46.014
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.367
8.714
8.767
8.6
6.633
0
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.837
0
0
44.837
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.65
3.73
2.28
8.367
7.833
7.853
8.003
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.091
0
0
40.091
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
8.767
8.6
3.1
9.267
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.837
0
0
36.837
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
8.767
8.6
8.053
4.317
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.425
7.28
4.925
22.22
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.06
6.56
ΣΟΥΛΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.2
0
0
29.2
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
8.6
3.967
8.6
3.1
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.069
0
0
29.069
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.567
3
3.71
6.626
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.287
5.35
0
17.937
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
8.047
7.233
ΦΩΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.663
0
0
21.663
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
5.463
ΖΕΡΒΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.093
0
0
8.093
49
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
6.933
0
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.067
0
0
8.067
50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.96
1
0
3.96
51
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.815
0
0
90.815
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.02
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
83.66
0
0
83.66
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.71
ΟΧΙ
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
82.605
0
0
82.605
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79.323
0
0
79.323
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.4
9.067
0
0
1.2
0
3.5
0
0
2.606
2.057
1.669
8.3
3.031
5.433
8.6
8.767
8.6
0
3.56
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
77.467
0
0
77.467
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9
7.533
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.904
14.97
9.415
51.519
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
5.297
8.223
7.041
2.926
4.883
7.8
3.22
9.5
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.779
0
0
73.779
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
12.601
12.659
8.4
8.767
8.367
13.119
ΦΙΦΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
71.304
0
0
71.304
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.5
ΟΧΙ
55.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
8.3
0
0
0
0
ΖΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.92
0
0
65.92
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.66
8.887
9.1
8.4
7.8
16.733
9.5
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.591
0
0
64.591
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1994
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.8
9.167
9.867
9.191
8.367
9.5
ΦΙΛΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.821
0
0
63.821
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.686
4.706
4.5
8.967
8.867
4.117
3.966
7.833
3.68
9.5
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.036
0
0
63.036
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.826
4.23
3.68
9.167
8.367
8.567
8.333
9.5
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.978
0
0
62.978
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.911
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.867
0
0
62.867
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
8.367
9.5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.833
0
0
62.833
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
8.333
9.5
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.763
0
0
62.763
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.897
9.133
8.4
8.6
8.367
9.5
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.607
0
0
62.607
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.907
9.133
8.367
7.833
8.967
9.5
ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.543
0
0
62.543
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.937
9.133
8.367
7.833
8.873
9.5
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΡΑΠΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΗΛΙΑΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΑΛΟΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΝΤΟΥΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΔΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1993
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΚΟΥ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.802
0
0
61.802
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1994
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
8.887
9.133
8.367
7.983
12.332
9.5
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.8
0
0
61.8
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.8
0
0
61.8
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.1
8.367
7.833
8.367
9.433
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
8.267
9.5
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.3
9.467
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.733
0
0
61.733
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.667
0
0
61.667
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.433
ΣΤΑΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.533
0
0
61.533
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.6
9.167
8.367
7.833
8.367
9.433
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.5
0
0
61.5
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.467
0
0
61.467
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1991
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.8
8.3
9.5
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.421
0
0
61.421
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.59
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
6.597
ΓΙΟΥΡΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.4
0
0
61.4
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.667
9.133
8.233
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.234
0
0
61.234
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
7.867
8.333
9.6
8.3
0
8.6
6.394
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.95
0
0
60.95
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.8
5.35
9.167
8.367
7.833
8.3
9.5
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.58
0
0
60.58
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
2.2
8.367
7.833
8.333
9.5
ΤΑΒΑΝΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.433
0
0
60.433
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.7
8.8
0
8.4
7.8
8.333
9.5
ΜΑΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.323
0
0
60.323
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.523
8.8
9.167
8.367
8.6
8.367
9.5
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.055
0
0
60.055
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
2.04
8.4
7.833
6.186
9.5
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.047
0
0
60.047
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.367
7.833
6.58
9.5
ΤΖΙΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.041
0
0
60.041
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.25
ΟΧΙ
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
5.126
9.5
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.89
0
0
59.89
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
7.603
8.4
8.153
8.333
9.9
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.584
0
0
59.584
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
7.823
8.233
8.6
3.53
9.5
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.203
0
0
59.203
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
5.963
8.8
9.167
8.367
8.6
8.367
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.193
0
0
59.193
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.76
4.2
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΘΩΜΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.833
0
0
58.833
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.84
8.99
9.167
8.367
7.833
8.617
9.5
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.673
0
0
58.673
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
3.26
8.367
7.833
8.66
9.5
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.27
0
0
58.27
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.78
8.937
9.167
8.367
7.833
8.687
9.5
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.66
0
0
57.66
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
1.9
2.96
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.293
0
0
57.293
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.01
2.35
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.193
0
0
57.193
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.58
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΒΙΕΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.1
0
0
57.1
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
3.7
9.133
8.367
7.833
8.667
9.5
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.846
16.6
7.535
32.711
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.84
0
6.37
6.583
8.119
3.9
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.583
0
0
56.583
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.77
8.8
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.559
0
0
56.559
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.434
0
0
56.434
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
3.22
4.197
7.993
8.937
9.5
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.241
0
0
56.241
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.241
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.145
0
0
56.145
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0.994
7.967
4.86
2.7
9.1
8.367
8.6
3.53
9.433
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.124
14.86
10.845
30.419
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.5
3.69
3.22
2.05
3.43
7.809
7.2
ΛΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.12
0
0
56.12
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
8.83
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.013
0
0
56.013
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
9.96
8.952
8.367
9.467
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.933
0
0
55.933
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
6.933
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΔΗΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.767
0
0
55.767
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
3.3
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.757
0
0
55.757
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
11.191
8.367
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.656
0
0
55.656
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΑΙΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.617
0
0
55.617
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
3.75
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.561
0
0
55.561
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
8.767
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.553
0
0
55.553
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.34
9.133
8.4
7.833
8.367
19
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.507
0
0
55.507
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
2.563
8.3
7.533
8.4
8.033
8.723
9.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.409
0
0
55.409
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
6.116
6.52
9.167
7.699
7.833
8.848
8.557
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.293
0
0
55.293
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.22
0
0
55.22
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
2.32
8.99
9.167
8.4
7.867
8.367
9.5
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.103
0
0
55.103
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
3.97
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.005
0
0
55.005
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.471
8.667
9.033
8.233
7.733
8.367
9.5
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.597
0
0
54.597
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.8
8.3
2.297
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.593
0
0
54.593
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
8.767
9.167
8.4
7.967
8.333
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.41
0
0
54.41
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
5.78
3.27
9.167
8.667
8.6
8.367
9.5
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.403
0
0
54.403
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
4.94
4.01
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΝΤΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΙΣΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.383
0
0
54.383
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.45
8.767
9.1
8.4
7.8
8.367
9.5
ΝΙΦΟΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.337
0
0
54.337
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.087
0
0
54.087
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.46
3.36
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.969
0
6.64
47.329
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.667
16.733
14.929
ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.967
0
0
53.967
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
8.667
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.904
0
0
53.904
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.574
9.07
9.133
0
7.833
9.027
9.5
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.778
8.78
7.005
37.993
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.49
2.28
1.92
8.931
12.711
7.76
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.769
0
0
53.769
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
8.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
4.64
4.774
7.1
9
8.867
4.983
4.48
0
0
6.833
ΜΕΣΗΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.659
0
0
53.659
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.8
8.367
11.125
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1999
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.967
8.833
8.867
8.933
10
0
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.607
0
0
53.607
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2000
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.74
9.167
8.367
7.833
8.577
9.333
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
8.867
8.367
0
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ
ΜΙΡΙΑΝΑ
ΓΙΟΒΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.437
0
0
53.437
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1983
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.4
9.6
8.3
0
13.52
0
3.85
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.337
0
0
53.337
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.153
0
0
53.153
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.098
0
0
53.098
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.001
0
0
53.001
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
0.834
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.967
0
0
52.967
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
0
7.467
8.8
8.933
8.367
9.5
ΒΕΛΕΤΖΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.885
13.04
8.495
31.35
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.6
0
0
7.833
8.367
9.5
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.763
0
0
52.763
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
5.82
3.51
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.737
0
0
52.737
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.4
8.203
8.367
0
ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.73
0
0
52.73
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
9.03
9.5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.707
0
0
52.707
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.697
0
0
52.697
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.6
0
0
52.6
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΕΤΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.522
0
0
52.522
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
6.803
6.767
8.367
7.833
8.367
4.753
ΓΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.516
14.18
6.845
31.491
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
5.757
9.5
ΚΑΛΛΙΩΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.477
0
0
52.477
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.877
9.5
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.411
0
0
52.411
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
8.767
9.133
8.767
8.6
8.367
5.767
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.407
0
0
52.407
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1991
5
ΟΧΙ
0
4.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.967
8.867
9.033
8.667
8.967
2.52
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.367
0
0
52.367
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
0
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.333
0
0
52.333
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.2
0
0
52.2
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.2
0
0
52.2
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.967
8.367
9.5
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.167
0
0
52.167
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.8
8.333
9.5
ΡΑΦΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.113
0
0
52.113
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1986
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
1.88
0
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΓΚΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΛΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΡΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΟΡΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΝΤΖΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΑΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1996
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΡΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΙΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.947
0
0
51.947
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
4.84
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.933
0
0
51.933
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΚΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.9
0
0
51.9
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.467
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.853
0
0
51.853
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.07
3.24
9.167
8.367
7.833
8.607
9.5
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.851
0
0
51.851
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.111
3.877
4.046
7.42
8.201
9.02
4.086
4.3
2
2.73
4.06
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.833
0
0
51.833
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.767
8.3
9.5
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.781
0
0
51.781
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
8.86
7.1
4.72
3.13
6.56
8.777
9.474
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.634
0
0
51.634
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
8.933
8.833
8.9
3.39
3.88
ΚΑΒΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.473
0
0
51.473
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.659
12
10.44
6.874
9.5
ΚΑΛΕΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.4
0
0
51.4
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.94
3.68
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΜΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.333
0
0
51.333
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.51
3.57
9.167
8.4
7.833
8.867
9.467
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.307
0
0
51.307
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
2.56
3.83
9.167
8.4
7.967
8.333
9.5
ΞΙΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.217
0
0
51.217
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.49
3.8
9.167
8.4
7.967
8.333
9.5
ΒΑΓΙΑΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.15
0
0
51.15
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
7.28
7.92
7
7.17
6.4
7.48
7.52
ΒΑΚΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.093
0
0
51.093
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.63
3.29
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.083
0
0
51.083
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.83
3.78
9.133
8.367
7.833
8.333
9.467
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.006
0
0
51.006
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
6.11
3.8
9.167
8.367
7.833
8.367
6.223
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.987
0
0
50.987
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.857
9.133
8.367
7.833
3.09
3.84
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.887
0
0
50.887
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.83
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.86
0
0
50.86
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.16
2.66
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.747
0
0
50.747
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.96
2.6
9.1
8.4
7.8
8.367
9.5
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.733
0
0
50.733
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
10
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΖΩΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.68
11.55
8.75
30.38
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.5
1.19
3.14
8.6
3.91
4
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.586
0
0
50.586
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1991
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.533
6.61
5.64
3.31
8.367
3.42
4
9.5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.573
15.15
8.14
27.283
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.78
2.98
2.94
3.34
4.04
6.383
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.41
16.31
7.28
26.82
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
3.5
0
3.06
2.78
3.14
9.5
ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.389
13.46
8.795
28.134
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.74
1.25
4.23
3.32
5.801
6.133
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.176
0
0
50.176
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1989
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
8
2.2
3.41
1.13
8.4
7.867
8.367
9.5
ΝΙΑΧΟΥ
ΝΟΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.175
0
0
50.175
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
3.9
3.3
9.167
8.4
5.811
8.627
9.5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.977
0
0
49.977
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
9.167
8.4
7.833
8.367
14.1
ΚΕΤΣΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.71
0
0
49.71
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
2.81
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.7
0
0
49.7
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
9.133
8.367
7.833
8.367
9.467
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.616
0
0
49.616
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1994
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
7.533
8.267
9.6
8.167
0
6.369
3.34
4.02
ΤΑΝΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.51
0
0
49.51
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.93
3.64
7.5
8.367
7.8
8.733
8.6
ΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.35
0
0
49.35
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.25
3.28
9.167
8.4
7.867
8.367
9.5
ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.283
0
0
49.283
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.5
1.85
9.167
8.367
7.833
8.847
9.5
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.251
0
0
49.251
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.005
10.776
9.027
11.31
ΜΑΛΤΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.213
0
0
49.213
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
5.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.167
4.84
7.833
8.74
0
ΤΕΜΠΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.203
14.91
7.16
27.133
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.393
4.35
3.02
3.05
3.4
3.9
4.02
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.196
0
0
49.196
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.067
8.81
6.793
3.18
6.173
2.46
4.746
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.137
0
0
49.137
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.071
4.5
4.617
4.643
4.5
6.791
8.867
3.451
2.72
0
0
6.976
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.01
0
0
49.01
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
0
17.533
15.767
3.14
9.5
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.973
0
0
48.973
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.48
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.937
0
0
48.937
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.84
7.533
8.267
7.833
8.333
9.5
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.937
0
0
48.937
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
3.09
3.04
9.133
6.933
7.833
8.367
9.5
ΛΑΦΤΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.936
0
3.835
45.101
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
7.097
9.8
15.554
9.33
ΤΑΞΕΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.925
0
0
48.925
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3
8.917
9.1
8.4
7.8
3.19
6.259
ΠΛΕΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.855
0
0
48.855
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1994
7.29
ΟΧΙ
34.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.014
3.97
4
ΤΣΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.776
0
0
48.776
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
4.663
4.66
4.5
8.967
8.867
4.3
4.5
0
0
4.04
ΚΑΛΙΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.753
0
0
48.753
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
5.42
2.32
9.133
8.367
7.833
3.32
9.5
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.743
0
0
48.743
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.967
8.333
9.6
8.3
0
5.213
3.55
3.94
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.502
0
0
48.502
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
9.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.933
2.87
3.2
1.36
2.17
7.8
1.869
9.5
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.487
0
0
48.487
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/1998
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
5.92
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.407
0
0
48.407
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1996
6.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
3.13
9.133
8.4
8.567
8.367
9.5
ΚΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.269
0
0
48.269
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
4.434
4.663
4.417
4.46
6.979
8.867
4.254
4.48
0
0
3.8
ΜΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.206
0
0
48.206
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.88
0
4.42
5.84
6.58
13.826
7.66
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.19
0
0
48.19
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
3.56
9.04
9.133
8.367
7.833
8.367
0
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.133
0
0
48.133
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.052
0
0
48.052
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
4.938
5.64
3.14
3.76
8.767
8.6
7.167
5.4
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.033
0
0
48.033
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.05
9.1
8.4
8.183
3.72
3.78
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.973
0
0
47.973
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
9.733
8.8
9.133
8.233
3.41
2.9
2.7
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.955
13.35
8.575
26.03
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2002
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.6
1.88
2.91
3.44
5.166
6.734
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.771
0
0
47.771
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
3.91
9.167
8.367
7.833
8.367
5.977
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.76
15.15
10.04
22.57
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
1.97
3.9
3
3.38
3.96
4.08
ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.74
0
0
47.74
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
2.1
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΡΗΓΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.561
0
0
47.561
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
8
6.87
5.76
3.36
4.51
3.35
3.96
9.5
ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.517
0
0
47.517
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1995
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
2.52
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΜΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.479
0
0
47.479
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
5.15
4.579
8.4
7.833
8.367
9.5
ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.355
0
0
47.355
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.6
8.967
3.851
8.433
0
9.267
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.338
0
0
47.338
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
13.571
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.317
0
0
47.317
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
1.88
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.301
0
0
47.301
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.229
6.239
7.634
2.756
4.457
7.833
8.333
3.82
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.204
0
0
47.204
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.367
7.833
3.637
9.5
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.16
0
0
47.16
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.72
8.827
9.133
8.367
7.833
3.09
3.97
ΤΣΑΚΑΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.105
18.49
8.305
20.31
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2000
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
3.74
0
0
3.01
3.44
4.06
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.967
0
0
46.967
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/03/1994
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
3
0
ΖΗΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.95
0
0
46.95
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.1
8.4
7.8
3.15
0
ΡΗΓΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.93
0
0
46.93
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
9.167
8.367
7.833
8.427
9.467
ΤΣΙΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.881
0
0
46.881
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
3.72
9.133
8.4
7.833
8.367
7.197
ΜΗΤΤΑΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.88
0
0
46.88
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/1990
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
2.42
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.79
0
0
46.79
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.84
3.69
2.39
8.267
7.8
8.333
9.5
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.713
0
0
46.713
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1994
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
3.08
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.69
0
0
46.69
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.19
6.53
2.24
8.367
7.833
8.367
5.903
ΦΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.677
0
0
46.677
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1986
5
ΟΧΙ
0
0
13.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
2.21
6.067
8.3
0
8.6
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.627
0
0
46.627
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.82
3.46
8.367
7.833
8.367
9.5
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.521
0
0
46.521
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/08/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.451
0
0
46.451
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.476
9.562
8.579
8.367
9.467
ΤΟΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.435
14.99
7.205
24.24
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
2.88
3.16
3.13
3.47
3.98
4.21
ΜΠΡΕΣΤΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.361
0
0
46.361
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.067
8.367
4.561
ΤΖΙΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.207
0
0
46.207
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1994
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
3.64
ΚΑΡΑΤΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.189
0
0
46.189
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
9.191
9.122
10.31
ΜΗΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.177
0
0
46.177
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.377
7.7
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.157
0
0
46.157
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
4.437
6.663
5.977
3.606
3.651
6.8
3.02
8.906
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.145
14.1
6.035
26.01
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.49
3.88
3.19
3.12
3.37
3.93
4.03
ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.127
0
0
46.127
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.133
8.4
7.8
8.333
3.86
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.107
0
0
46.107
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
9.167
8.367
7.833
8.367
9.433
ΑΡΜΑΤΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.105
15.55
6.295
24.26
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.26
4.08
3.02
3.37
3.88
4.15
ΜΙΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.071
0
0
46.071
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
6.1
3.76
5.74
6.24
5.824
3.12
4.02
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.069
0
0
46.069
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.1
8.4
7.833
2.469
9.5
ΑΤΖΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.065
0
0
46.065
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0
1.13
1.6
9.167
8.4
7.033
3.469
9.5
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.005
18.27
9.265
18.47
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.16
0.93
1.6
1.4
1.92
7.52
ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.001
0
0
46.001
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.471
3.654
4.377
4.266
8.108
8.943
4.174
5.237
0
0
3.77
ΡΟΒΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.985
14.76
4.435
26.79
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.62
3.9
4.11
2.99
3.28
3.79
4.1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.918
0
0
45.918
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.09
0
9.167
8.4
7.967
6.794
9.5
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.846
0
0
45.846
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2
9.167
8.4
7.833
6.926
9.5
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.83
0
0
45.83
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
5.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.717
5.963
4.933
5.96
3.78
0
8.767
8.6
3.11
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.82
0
0
45.82
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.36
9.167
8.367
7.8
8.367
9.5
ΝΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.723
0
0
45.723
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.99
9.167
8.4
7.833
5.373
9.5
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.559
0
0
45.559
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
8.767
9.167
8.367
7.833
4.04
4.1
ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.52
0
0
45.52
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2000
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
3.85
3.64
3.98
6.58
10.5
7.12
7.68
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.51
0
0
45.51
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.04
8.4
9.203
8.367
9.5
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.467
0
0
45.467
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
8.367
0
8.367
9.467
ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.41
0
0
45.41
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.9
3.96
9.133
8.267
7.833
0
9.467
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.356
0
0
45.356
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
3.77
3.46
0
8.767
8.867
8.084
9.5
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.31
12.02
6.66
26.63
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
2.1
3.95
3.88
2.94
3.35
3.58
4.02
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.27
12.38
6.47
26.42
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
4.55
3.86
2.6
2.98
3.06
3.12
3.94
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.265
11.17
8.225
25.87
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.33
2.67
2.57
0
3.12
9.4
3.78
ΔΟΥΒΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.22
0
0
45.22
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
2.62
2.89
8.367
3.51
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.2
0
0
45.2
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
9.167
8.367
8.9
0
0
ΚΑΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.165
14.19
5.955
25.02
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
3.41
3.91
9.5
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.12
17.42
11.01
16.69
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.7
0
0
3.34
3.9
4.03
ΣΟΥΜΑΚΗ
ΕΛΛΗ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.06
0
0
45.06
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0
0
0
5.4
9.667
9.767
8.8
8.467
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.03
0
0
45.03
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.9
8.967
0
0
0
0
3.03
0
7.8
8.367
0
ΚΑΝΤΑΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.027
0
0
45.027
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.226
7.904
6.924
1.463
8.49
2.74
6.58
7.7
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.987
0
0
44.987
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1992
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.92
9.167
8.4
8.6
0
0
ΓΚΡΕΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.979
0
0
44.979
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
7.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.913
8.4
7.8
8.367
9.5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.9
0
0
44.9
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.12
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.887
0
0
44.887
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
2.32
ΤΣΙΑΜΗΣ-ΖΩΤΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.873
0
0
44.873
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.73
2.59
9.133
8.367
7.833
2.68
9.5
ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.827
0
0
44.827
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.5
3.86
9.167
8.4
7.967
8.333
3.04
ΡΑΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.801
0
0
44.801
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1990
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
6.633
8
2.45
5.96
9.133
3.04
8.567
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.793
0
0
44.793
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
9.133
8.4
8.9
8.367
9.433
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.752
0
0
44.752
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
2.286
ΠΑΝΟΒΑ
ΤΣΒΕΤΟΣΛΑΒΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.743
0
0
44.743
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΓΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.697
0
0
44.697
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.605
13.35
4.485
26.77
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
4.23
3.52
0
2.1
2.73
3.18
3.81
ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.577
0
0
44.577
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.53
14.34
9.4
20.79
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
2.5
0.84
2.9
5.78
3.65
ΒΕΝΑΡΔΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.516
0
0
44.516
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
8.8
7.567
3.16
7.833
8.793
6.103
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.467
0
0
44.467
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.431
0
0
44.431
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.933
8.267
7.833
8.333
2.297
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.42
0
0
44.42
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0.6
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.4
0
0
44.4
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.767
8.6
8.367
9.5
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.357
0
0
44.357
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1990
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.68
3.71
0
8.367
7.833
8.3
9.467
ΦΩΤΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.307
0
0
44.307
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.26
0
0
44.26
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
7.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.554
0.869
7.533
4.377
3.02
2.49
8.767
8.6
3.44
1.45
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.237
0
0
44.237
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.8
ΟΧΙ
36.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.95
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.234
0
0
44.234
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
1.94
9.167
8.5
10.444
6.894
6.239
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.145
9.44
9.31
25.395
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
2.68
0
1.66
7.833
3.24
6.291
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.133
0
0
44.133
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.233
2.24
16.667
7.86
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.107
0
0
44.107
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.071
0
0
44.071
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1994
7.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.966
5.911
3.18
2.62
8.667
8.467
3.12
6.14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΗΛΕΜAΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.035
0
0
44.035
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.83
9.033
8.4
7.833
6.159
9.5
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.013
5.9
0
38.113
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.43
0
5.45
4.32
10.4
13.063
ΣΟΥΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.97
0
0
43.97
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.137
7.8
8.367
9.5
ΟΤΟΒΙΤΣ
ΝΑΤΑΣΑ
ΣΛΟΜΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.913
0
0
43.913
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1994
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.59
9.133
8.4
7.833
8.367
3.8
ΓΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.896
0
0
43.896
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
5.04
8.794
5.183
5.393
3.25
3.81
9.937
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.89
0
0
43.89
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
9.167
8.4
7.967
8.367
9.5
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.88
0
0
43.88
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2001
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
9.3
2.12
7.78
0
6.68
7.14
7.22
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.873
0
0
43.873
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
9.007
9.5
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.844
9.01
7.58
27.254
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
5.43
3.25
3.18
4.664
4.01
4.06
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.833
0
0
43.833
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.133
8.367
7.833
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.82
0
0
43.82
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.953
9.5
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.8
0
0
43.8
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
6.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.967
7.833
8.367
9.467
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.793
7.27
10.83
25.693
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.34
0
0
9.133
10
3.87
ΛΥΓΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.78
0
0
43.78
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
6.567
7.833
7.947
3.467
ΜΗΤΣΗ
ΙΟΥΛΙΑΝΑ-ΝΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.773
0
0
43.773
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΚΟΤΣΥΦΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.727
0
0
43.727
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.7
0
0
43.7
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1998
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
0
9.5
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.597
0
0
43.597
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8
2.86
0
4.02
8.767
8.6
4.02
4.03
ΔΗΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.563
0
0
43.563
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.43
0
9.133
8.367
7.833
8.333
9.467
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.56
0
0
43.56
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
9.133
8.233
7.8
8.333
9.5
ΠΕΡΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.56
0
0
43.56
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.727
9.5
ΚΟΥΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.545
8.7
9.745
25.1
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.61
3.11
2.85
5.36
3.94
4.03
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.48
16.76
0
26.72
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
4
4.08
3.06
2.91
3.38
4.11
ΚΑΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.445
12.03
7.065
24.35
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.25
3.06
3.04
3.37
3.92
4.08
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.37
0
0
43.37
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.88
2.78
9.133
8.367
7.833
8.367
3.67
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.367
0
0
43.367
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.967
8.333
9.5
ΝΙΚΟΛΙΤΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.333
0
0
43.333
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.967
8.333
9.467
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.333
0
0
43.333
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.467
9.5
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.333
0
0
43.333
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.167
8.367
0
8.333
9.5
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.3
0
0
43.3
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
0
8.367
7.833
8.333
0
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΧΟΥΧΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΗΤΣΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1991
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΓΡΙΟΓΗΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΖΟΥΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΟΤΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΑΧΑΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΔΕΣΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.267
0
0
43.267
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2000
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΟΜΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΑΜΠΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.333
9.5
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΙΚΜΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΖΑΓΟΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΥΡΑΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΙΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.233
0
0
43.233
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
9.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.229
0
0
43.229
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1989
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.862
9.167
8.367
0
8.367
9.467
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
8.367
9.433
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΡΑΧΗΛ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1991
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1992
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
0
0
43.2
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0