ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.549
0
0
2.549
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1980
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
5.589
0
0
5.589
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1989
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.057
2.366
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
21.966
18.48
0
3.486
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.291
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.166
0
0
20.166
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.14
3.623
1.65
9.433
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
17.544
15.83
0
1.714
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
12.521
9.63
0
2.891
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1990
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8.73
8.73
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2002
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8
0
0
8
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/12/1988
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
6.967
6.51
0
0.457
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
5.03
5.03
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.341
0
0
4.341
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
0
0
0
0
3.671
ΠΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.96
3.96
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΤΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.78
0
0
3.78
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
3.62
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.084
0
0
3.084
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.879
0.206
0
0
ΦΡΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.691
0
0
1.691
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.48
0.594
0
0
0
ΚΟΜΑΝΤΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.2
0
0
1.2
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.754
0
0
0.754
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/11/1990
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.594
0
0
0.594
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0.366
ΤΕΡΖΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
38.727
16.64
6.77
15.317
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.42
2
8.367
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
36.067
0
0
36.067
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2005
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.533
9.033
9.667
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
35.696
10.34
0
25.356
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.88
3.83
3.3
6.763
3.763
ΣΚΑΜΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
35.45
25.31
0
10.14
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.79
3.15
1.95
ΣΦΕΤΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
34.859
0
9.02
25.839
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.076
3.96
7.503
9.3
0
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
34.511
0
0
34.511
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.65
ΟΧΙ
34.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
32.855
12.84
6.855
13.16
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1988
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
3.04
3.36
1.84
2.24
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
30.835
23.3
7.535
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΓΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
28.695
0
0
28.695
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1985
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
4.767
0
0
1.917
7.5
0
0
0
4.149
2.063
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
27.073
22
0
5.073
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
4.173
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
26.28
25.92
0
0.36
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
25.53
25.53
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
25.43
25.43
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
25.376
21.48
0
3.896
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.896
ΓΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
24.78
24.27
0
0.51
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
ΒΑΪΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
24.09
24.09
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΡΥΠ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
24.039
0
0
24.039
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
0
3.39
3.383
3.76
3.599
ΚΟΛΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
23.744
19.38
0
4.364
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2006
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.364
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
23.14
0
0
23.14
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.8
3.93
4.02
2.85
3.22
2.15
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
22.958
0
0
22.958
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.361
8.046
0
2.52
1.98
0
0
0
0
0
ΣΤΟΛΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
22.324
0
8.23
14.094
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.594
8.8
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
22.15
19.91
0
2.24
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΣΑΛΒΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
21.84
21.84
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
21.83
21.83
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.876
0
0
20.876
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.1
3.8
3.89
0
5.126
2.36
ΛΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.83
13.69
0
7.14
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2006
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.86
2.22
ΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.39
20.39
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.34
20.34
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2007
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΟΥ
ΔΑΦΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.949
16.93
0
3.019
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.506
18.18
0
1.326
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
ΤΣΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
19.46
19.46
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.43
19.43
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.1
6.86
0
12.24
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.09
2.409
3.38
2.31
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΛΕΟΥΣΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
18.459
12.23
0
6.229
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
2.329
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
18.366
0
0
18.366
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1983
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.166
2.6
2.44
2.7
3.81
2.15
3.18
0
ΠΑΠΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
18.12
0
0
18.12
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1979
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.56
3.78
2.13
3.2
1.88
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
18
13.58
4.42
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
17.95
17.95
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.549
11.49
0
6.059
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.079
1.98
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
17.296
10.93
0
6.366
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.366
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΚΟΡΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.104
15.71
0
1.394
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1999
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.08
0
0
17.08
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1982
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.71
3.92
2.32
3.28
0.97
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.08
13.59
0
3.49
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.78
ΦΑΣΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.86
14.66
0
2.2
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΤΑΡΑΠΕΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.63
14.91
0
1.72
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.491
0
0
16.491
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
6.6
0.297
0
3.174
3.12
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.21
14.98
0
1.23
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
0.56
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.896
0
0
15.896
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1995
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0.96
3.32
1.097
1.96
3.99
0
0
1.666
ΚΛΑΠΑΚΗΣ
ΤΖΕΜΠΕΝ
ΔΟΡΥΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.859
0
0
15.859
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
1.62
3.86
2.48
6.269
0.96
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.71
15.71
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.52
15.52
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.3
15.3
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/2006
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΓΙΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.063
7.76
0
7.303
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.85
2.31
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.96
14.96
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΑΧΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.91
14.91
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.08
14.08
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2008
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΑΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
13.61
13.61
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1999
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
13.41
13.41
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2008
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
13.214
6.3
0
6.914
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.023
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
13.121
0
0
13.121
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
6.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
2.64
4.501
2.18
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
12.82
0
0
12.82
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.29
4.11
2.6
0.24
0
ΠΑΠΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
12.718
0
0
12.718
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
9.667
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
12.55
3.99
0
8.56
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.977
2.709
ΤΑΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
12.22
10.3
0
1.92
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.96
ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
11.63
11.09
0
0.54
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
11.323
0
0
11.323
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.46
0
ΜΗΤΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
11.303
7.76
0
3.543
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.4
0
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
11.14
11.14
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.6
10.6
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.58
10.58
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
9.967
0
0
9.967
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΤΣΕΓΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
9.62
0
0
9.62
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
1.6
3.18
1.8
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
9.48
9.48
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
9.44
9.44
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
9.433
0
0
9.433
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
9.043
0
0
9.043
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.789
3.263
3.991
0
ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8.991
0
0
8.991
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
2.877
3.257
1.76
ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8.89
8.89
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
8.505
0
8.505
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
8.466
0
0
8.466
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
6.774
0
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΣΙΔΩ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
8.36
0
0
8.36
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1992
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
2.17
2.65
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8.12
8.12
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
7.78
7.78
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
7.76
0
0
7.76
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2001
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.2
1.84
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
6.64
0
6.64
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
6.343
0
0
6.343
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.623
0
2.32
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.34
0
0
6.34
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1981
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.46
0
0
0
0
ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.32
5.03
0
1.29
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0
ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6
6
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2008
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
5.46
5.46
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
5.21
5.21
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΒΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4.916
2.75
0
2.166
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.52
0
0
4.52
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.27
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.477
0
0
4.477
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.477
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.45
0
0
4.45
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
2.06
1.49
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.12
0
0
4.12
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
1.96
ΣΙΩΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.96
0
0
3.96
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.12
ΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.95
3.95
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.82
0
0
3.82
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
1.78
ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.8
0
0
3.8
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
1.68
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.714
0
0
3.714
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/12/1973
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0.103
0.526
1.851
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.63
0
0
3.63
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2008
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
2.2
ΜΠΛΑΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.6
0
0
3.6
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
1.46
ΒΙΛΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.46
0
0
3.46
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1980
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.85
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.459
0
0
3.459
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.599
0
1.86
0
0
ΓΡΑΒΑΝΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.11
0
0
3.11
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
0
0.9
ΖΕΪΤΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.017
0
0
3.017
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1988
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.943
ΖΕΡΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.877
0
0
2.877
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.877
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.8
0
0
2.8
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.8
2.8
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
2.765
0
1.575
1.19
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
0
0
0
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.68
2.68
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1984
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.583
0
0
2.583
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2004
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
ΡΟΥΣΤΑΝΗ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.47
0
0
2.47
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2005
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
0
2.16
ΛΑΚΚΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.19
0
0
2.19
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.089
0
0
2.089
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.057
0
0
2.057
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.48
1.189
0
ΚΙΑΦΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.046
0
0
2.046
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2000
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
ΠΡΕΚΑ
ΜΑΡΟΥΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.031
0
0
2.031
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.73
0
0
1.73
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.61
1.61
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2007
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.32
0
0
1.32
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΧΑΒΑΛΕ
ΜΑΡΙΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.28
0
0
1.28
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.26
1.26
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.234
0
0
1.234
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.18
0
0
1.18
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΠΑΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.12
0
0
1.12
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1994
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.343
0
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.05
0
0
1.05
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0.53
ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.983
0
0
0.983
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.88
0
0
0.88
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2008
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.84
0
0
0.84
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
0
ΓΑΛΙΤΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.78
0
0
0.78
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.731
0
0
0.731
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0.709
0
0
0.709
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0.411
0
0
ΜΑΤΣΚΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.54
0
0
0.54
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.32
0
0
0.32
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.297
0
0
0.297
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2009
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.18
0
0
0.18
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/2001
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0