ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
9.484
7.01
0
2.474
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.72
0
0
3.72
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1997
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.257
ΓΕΩΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.72
0
0
3.72
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.229
0
2.394
ΓΚΑΛΦΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3.383
0
0
3.383
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
2.926
0
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.869
0
0
2.869
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/11/2000
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
2.217
ΠΙΛΑΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.167
0.09
0
2.077
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.077
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.1
0
0
2.1
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2
0
0
2
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
ΒΑΣΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.331
0
0
0.331
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
27.533
0
0
27.533
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.333
ΓΚΟΙΚΟΕΣΕΑ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΖΕ-ΕΤΙΕΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
19.269
0
0
19.269
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1999
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
2.267
2.797
8.833
2.886
ΜΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
13.336
12.81
0
0.526
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΚΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.417
10.12
0
2.297
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.306
10.42
0
1.886
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
ΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.223
0
0
12.223
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.68
9
0
ΠΑΤΑΡΓΙΑ
ΑΝΝΑ
ΚΡΙΤΩΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.73
11.73
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.51
11.51
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
10.121
7.99
0
2.131
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2007
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.131
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΜΑΡΙ -ΜΙΣΕΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.569
6.76
0
2.809
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/2007
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
2.123
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.699
6.19
0
2.509
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.29
8.29
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1998
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.171
0
0
7.171
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.989
3.474
0
ΠΑΧΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.96
6.96
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.533
0
0
6.533
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.934
0
0
5.934
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
2.011
3.111
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.623
0
0
5.623
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0.503
1.829
2.697
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.54
5.54
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.531
0
0
5.531
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.566
0
0
ΝΑΣΤΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.354
1.62
0
3.734
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.591
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.097
0
0
5.097
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.674
1.783
ΛΟΥΚΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
5.08
0
0
5.08
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
2.474
ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.614
2.58
0
2.034
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2008
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.389
0
0
4.389
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1998
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.143
2.217
ΔΑΜΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.903
0
0
3.903
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
6.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.903
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΚΑΛΛΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.486
0
0
3.486
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
ΚΑΪΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3.269
0
0
3.269
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.343
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.26
3.26
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΚΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3.12
0
0
3.12
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.497
1.051
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.846
0
0
2.846
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.68
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.717
0
0
2.717
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
0
0
ΚΑΤΕΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.614
0
0
2.614
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
2.477
ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.56
0
0
2.56
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.349
0
0
2.349
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.286
0
0
2.286
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0.754
0.766
0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.183
0
0
2.183
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.123
0
0
2.123
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
ΛΥΡΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.066
0
0
2.066
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.066
ΓΚΙΡΜΠΑΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.057
0
0
2.057
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.554
0
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0.617
0.914
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.826
0
0
1.826
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.817
0
0
1.817
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
1.52
ΚΟΤΣΙΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.783
0
0
1.783
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΓΚΟΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.577
0
0
1.577
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.543
0
0
1.543
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΖΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.406
0
0
1.406
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2006
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.16
1.16
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΧΙΔΟΥ
ΛΑΜΑΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1992
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.051
0
0
1.051
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΨΑΛΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.051
0
0
1.051
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΘΟΛΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.88
0
0
0.88
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.85
0.85
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/2008
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.834
0
0
0.834
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2008
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
ΓΑΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.72
0.72
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.549
0
0
0.549
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΚΡΑΪΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.343
0
0
0.343
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.07
ΝΑΥΠΗΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.07
ΝΑΥΠΗΓΟΙ
7.47
7.47
0
0
72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0