ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΑΛΙΔΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
30.821
22.37
0
8.451
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/10/1983
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
2.754
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
29.56
29.56
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
28.983
25.76
0
3.223
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.577
ΒΑΡΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
28.92
28.92
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1997
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΣΟΛΩΝ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
25.59
25.11
0
0.48
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
25.26
25.26
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
24.82
24.82
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
9.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
15.857
10.74
0
5.117
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
1.874
ΠΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
14.149
11.6
0
2.549
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
7.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
ΒΑΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
12.67
12.67
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.851
9.28
0
0.571
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΑΡΧΟΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.535
0
0
9.535
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/10/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.102
0.433
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.254
7.94
0
1.314
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
7.19
7.19
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
07/07/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
5.386
3.18
0
2.206
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1986
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0.503
1.211
0
ΤΕΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4.64
0
0
4.64
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
1.771
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
3.497
0
0
3.497
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.034
ΔΟΔΟΥ - ΝΤΟΝΤΟΥ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.663
0
0
2.663
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
64.553
36.62
0
27.933
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
9.533
0.633
0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
61.822
28.2
0
33.622
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1988
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
8.2
2.46
6.18
4.98
0
0.937
2.114
2.354
2.263
ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
36.654
23.64
3.545
9.469
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1986
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.423
0
4.52
0.926
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
28.026
23.82
0
4.206
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0.526
2.811
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
27.21
27.21
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
27.153
26.65
0
0.503
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
23.88
23.88
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
22.791
19.74
0
3.051
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.2
ΔΟΒΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
18.12
18.12
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
17.506
17.38
0
0.126
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
0
0
0
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
16.649
0
0
16.649
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.61
0
2.309
0.926
3.957
3.237
ΡΟΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
12.94
12.94
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
11.074
0
0
11.074
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.606
1.691
0.903
1.874
2.16
ΛΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
10.72
10.72
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1999
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.814
7.94
0
1.874
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΠΕΤΡΟΒΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.667
0
0
9.667
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
9.371
0
0
9.371
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.891
0.811
0.914
3.131
2.766
ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
7.429
0
0
7.429
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1978
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.034
0.549
1.44
0.48
2.743
ΔΟΡΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
5.6
0
0
5.6
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0.434
0.457
3.2
0
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
5.51
5.51
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4.909
0
0
4.909
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.954
1.063
ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4.571
0
0
4.571
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.623
2.491
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
3.28
0
0
3.28
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1998
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.234
1.589
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.94
2.94
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.766
0
0
2.766
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
1.143
0
0
0
0
ΛΙΟΥΡΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.649
0
0
2.649
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.263
0
0
2.263
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.863
0
ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.24
0
0
2.24
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΑΔΟΓΛΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.149
0
0
2.149
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
1.166
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΠΑΤΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.709
0.709
0
0
0
ΜΑΡΙΔΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.971
0
0
1.971
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1982
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.971
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.623
0
0
1.623
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
ΤΣΟΥΛΚΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2005
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0.663
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
ΜΑΝΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2007
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΜΠΡΑΒΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.297
0
0
0.297
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2008
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.16
0
0
0.16
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΤΣΕΒΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
VASIL
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
22.82
22.82
0
0
58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1994
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0