ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
9.533
0
0
9.533
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1998
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
3.269
0
0
3.269
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
0
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
2.937
0
0
2.937
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.931
0
0
1.931
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
31.797
0
0
31.797
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.594
7.633
3.52
5.007
8.197
2.286
0
0
0.56
0
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
23.917
0
0
23.917
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
6.023
5.857
2.046
5.28
2.894
ΧΛΙΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
6.137
0
0
6.137
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
3.291
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
5.806
0
0
5.806
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.806
0
ΤΣΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
5.429
0
0
5.429
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.657
1.771
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
4.72
0
0
4.72
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2008
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.16
ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
4.314
0
0
4.314
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.914
ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
2.686
0
0
2.686
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
1.029
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.737
0
0
1.737
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0.96
ΜΠΕΤΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.669
0
0
1.669
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.611
0
0
1.611
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
ΚΟΥΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.371
0
0
1.371
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.131
0
0
1.131
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
1.063
0
0
1.063
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
0.937
0
0
0.937
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777