ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
8.452
0
0
8.452
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
5.767
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
42.514
19.84
0
22.674
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
10
11.851
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
31.737
17.41
0
14.327
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
5.96
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
25.991
10.2
4.015
11.776
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1999
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
0
0
7.8
0.433
0
0.057
0
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
21.41
21.41
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
20.31
17.99
0
2.32
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/10/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΛΙΑΚΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
19.791
15.66
0
4.131
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/03/1995
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
0
1.189
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
18.897
16.5
0
2.397
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
17.5
17.5
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
16.92
16.92
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
02/12/1996
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
16.211
10.84
0
5.371
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
3.371
1.669
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
15.326
0
0
15.326
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1999
9.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
10
2.749
ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
13.744
0
0
13.744
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.731
9.967
2.046
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
12.231
0
0
12.231
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1996
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
2.177
8.933
0.869
ΚΑΛΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
11.03
9.59
0
1.44
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2008
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.183
0
0
10.183
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/1999
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
10
0
ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
10.14
10.14
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
9.246
0
0
9.246
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/1989
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
0
5.971
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5.66
0
5.66
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/06/2001
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
5.6
0
0
5.6
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1973
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2.829
0
0
2.829
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2009
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.349
0
0
2.349
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/09/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
ΠΡΕΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.286
0
0
2.286
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΤΣΟΥΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.806
0
0
1.806
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.257
ΠΟΥΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.48
0
0
0.48
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.377
0
0
0.377
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.217
0
0
0.217
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/10/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
ΜΠΑΖΟΥΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.206
0
0
0.206
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
67.068
0
0
67.068
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1988
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.567
9.733
9.1
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.334
9.133
6.8
0
0
5
0
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
48.036
19.18
5.955
22.901
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
7.767
10
3.377
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
46.94
14.06
5.805
27.075
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.95
0
7.633
3.697
1.029
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΚΑΡ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
37.882
0
0
37.882
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1998
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
5.1
9.633
0
0
0
0
3.297
9.433
2.251
ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
34.834
0
0
34.834
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1986
8.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
2.103
2.903
7.5
0
2.154
7.633
8.515
2.529
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
31.194
0
0
31.194
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
8.2
6.8
0
0
10
3.109
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
24.809
22
0
2.809
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
ΠΟΝΗΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
24.771
13.29
0
11.481
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
8.467
2.946
ΒΑΡΟΥΚΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
23.88
16.72
0
7.16
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.24
2.92
ΑΣΗΜΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
23.361
21.99
0
1.371
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
22.865
0
0
22.865
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/08/2000
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.16
5.903
3.197
2.663
7.753
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
19.042
0
0
19.042
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
4.967
0
0
0
2.909
7.767
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
17.464
0
0
17.464
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2000
6.89
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.2
7.624
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
17.01
0
1.82
15.19
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.172
0
3.294
3.231
2.491
ΤΕΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
16.578
0
0
16.578
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1996
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
2.566
1.986
0
0
3.56
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
15.809
13.5
0
2.309
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
14.146
0
0
14.146
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/02/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
3.757
2.466
3.357
2.583
ΤΣΙΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
13.904
11.07
0
2.834
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
12.39
0
4.49
7.9
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.767
0
0
11.767
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
0
0
8.467
0
ΦΥΡΓΙΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.726
9.16
0
2.566
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.466
0
0
11.466
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.883
0
3.023
3.611
1.949
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.117
0
0
11.117
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1982
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.097
0
3.214
0
0
3.26
2.546
ΤΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.651
0
0
10.651
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.771
0.366
0
0
0
0
3.191
2.511
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
9.473
5.04
0
4.433
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
ΒΑΤΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
9.034
0
0
9.034
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
2.937
2.529
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
8.84
8.84
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
8.572
0
0
8.572
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.572
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
8.335
0
0
8.335
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1994
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
0
0
2.706
0
1.463
ΔΕΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
7.237
0
0
7.237
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.494
0
2.743
0
0
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
5.866
0
0
5.866
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.637
2.229
ΚΩΤΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.937
0
0
4.937
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.566
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.709
0
0
4.709
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.051
0.229
1.166
1.006
ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
4.189
0
0
4.189
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.791
2.397
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
4.137
0
0
4.137
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2007
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
2.263
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.1
0
0
4.1
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.843
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
3.433
0
0
3.433
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.331
0
0
3.331
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.371
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.174
0
0
3.174
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
0
0
0
2.443
ΚΟΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.866
0
0
2.866
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.737
0
0
2.737
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737
ΡΟΥΣΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.686
0
0
2.686
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΕΣΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.686
0
0
2.686
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2007
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΜΠΙΜΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.577
0
0
2.577
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.56
0
0
2.56
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.534
0
0
2.534
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
ΜΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.514
0
0
2.514
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.423
0
0
2.423
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.4
0
0
2.4
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.383
0
0
2.383
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
0
ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
2.351
0
0
2.351
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.309
0
0
2.309
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΑΚΡΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.294
0
0
2.294
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/08/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.294
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.257
0
0
2.257
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
ΤΣΙΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
2.18
0
0
2.18
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΑΗΔΟΝΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.034
0
0
2.034
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
0.549
0.503
ΗΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.021
0.01
0
2.011
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2
0
0
2
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0.663
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.886
0
0
1.886
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
ΤΣΕΡΠΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
1.486
0
0
1.486
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.006
0
0
1.006
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΜΑΪΣΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.925
0
0.925
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
0.869
0
0
0.869
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
ΝΤΖΕΛΒΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
0.846
0
0
0.846
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΤΣΟΚΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.777
0
0
0.777
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΔΑΛΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.206
0
0
0.206
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.16
0.16
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.057
0
0
2.057
96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057