ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.352
0
0
7.352
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
5.17
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.183
0
0
0.183
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
ΨΗΦΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.884
0
0
9.884
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.267
ΛΥΣΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.894
0
0
3.894
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.957
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.186
0
0
5.186
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1998
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.5
ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28.833
0
0
28.833
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/05/1988
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.567
8.5
1.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΪΛΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
24.192
0
0
24.192
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
18.6
5.17
ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ
ΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
17.558
0
0
17.558
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
0
0
2.663
6.867
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
ΜΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
16.986
0
0
16.986
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
10
5.077
ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
16.46
16.46
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.189
0
0
12.189
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
9.3
2.5
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.014
0
0
12.014
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
9.3
2.383
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.673
7.97
0
2.703
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/10/2003
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.2
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.711
0
0
9.711
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
9.3
0
ΝΤΑΓΚΑ
ΔΑΦΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.087
0
0
9.087
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/10/1992
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.283
0
0
6.283
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.923
2.36
ΚΑΚΑΤΑΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.514
0
0
5.514
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.274
ΨΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.477
0
0
5.477
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.249
2.229
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.891
0
0
4.891
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
2.543
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.693
2.41
0
2.283
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΖΗΜΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.99
3.99
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1995
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.76
0
0
3.76
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.206
0
0
2.206
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0.48
1.383
0
ΝΤΟΥΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.011
0
0
2.011
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.886
0
0
1.886
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/07/1992
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
1.166
ΖΑΜΠΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.874
0
0
1.874
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2001
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΔΑΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.186
0
0
1.186
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.186
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.177
0
0
1.177
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/03/1992
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
ΤΣΩΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.11
0.11
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.034
0
0
0.034
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.034
0
ΔΙΝΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
56.687
19.42
0
37.267
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
10
9.267
ΜΠΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
47.6
0
0
47.6
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.333
9.533
9.8
10
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
45.18
0
0
45.18
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.141
17.939
9.233
ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
44.88
19.59
0
25.29
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1993
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.92
0
0
1.189
0
2.806
0
3.669
5.769
2.171
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
39.043
0
0
39.043
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
2.843
2.671
3.149
4.362
11.225
8.467
2.057
ΚΙΤΣΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
38.42
21.87
0
16.55
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.226
1.76
3.306
3.123
2.621
0
0
ΓΑΛΑΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
37.333
0
0
37.333
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.4
10
9.267
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
35.206
12.15
0
23.056
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
9.567
8.367
2.68
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
34.983
12.84
0
22.143
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1994
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.962
8.967
5.3
0
0
0
0.914
ΚΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
33.133
0
0
33.133
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
9
7.567
8.467
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
32.306
20.82
0
11.486
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
0
0
0
2.817
3.734
2.38
ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
30.513
0
0
30.513
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
0
1.554
0
7.091
16.733
2.577
ΠΑΣΒΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
30.369
14.72
0
15.649
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.669
3.163
1.92
3.423
ΑΜΠΡΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
29.907
0
0
29.907
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.334
8.7
8.672
9.2
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
25.023
0
0
25.023
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1983
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
4.129
4.209
3.331
0
3.509
3.823
1.851
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
24.206
14.34
0
9.866
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.52
4.557
1.189
ΜΗΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
23.84
23.84
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
22.74
20.24
0
2.5
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
22.049
0
0
22.049
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1994
6.59
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.535
6.023
3.657
0
0
3.833
0
0
ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
21.81
21.81
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
21.1
0
0
21.1
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
0
3.466
3.88
3.583
3.477
2.46
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
19.892
0
0
19.892
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
1.571
3.871
1.863
0
9.267
ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
19.267
0
0
19.267
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.6
0
0
18.6
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.667
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.531
16
0
2.531
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531
ΜΗΛΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
17.964
0
0
17.964
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.977
9.267
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
16.999
0
0
16.999
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.632
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
15.052
0
0
15.052
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.929
0
2.126
0.731
9.267
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.684
12.89
0
1.794
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.51
14.51
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
5.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.337
0
0
14.337
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
6.149
3.891
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
13.311
0
0
13.311
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
3.651
4.026
2.611
ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.994
12.4
0
0.594
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2006
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.617
0
0
12.617
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1.451
0
0
2.043
0
4.123
0
ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
12.32
12.32
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.686
0
0
11.686
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
0
3.011
3.36
2.351
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.67
10.55
0
1.12
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.651
0
0
11.651
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
2.651
0
0
ΤΟΤΟΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.414
0
0
11.414
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.411
2.22
0
0
0
2.583
3.857
1.166
ΠΥΡΙΑΝΙΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΡΕΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.376
5.31
0
6.066
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
2.774
ΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
ΚΡΑΤΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.078
0
0
11.078
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
2.961
2.88
0.911
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.85
8.67
0
2.18
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
9.16
9.16
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.134
0
0
9.134
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0.78
2.94
0
0
2.954
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.883
0
0
8.883
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.423
2.32
2.18
ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.837
0
0
8.837
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.703
3.42
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.537
0
0
8.537
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0.537
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.514
0
0
8.514
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.091
1.383
0
0
0
0
2.514
0
0
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.411
0
0
8.411
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
3.363
2.16
ΤΣΕΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.394
0
0
8.394
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
1.817
3.909
1.88
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.311
0
0
8.311
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.914
3.397
ΓΑΖΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.033
0
0
8.033
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.867
0
0
7.867
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1988
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.77
7.77
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.736
5.37
0
2.366
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.503
0
0
7.503
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.98
1.6
2.489
ΝΥΚΤΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
7.294
0
0
7.294
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.629
1.506
ΛΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.2
0
0
7.2
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.871
0
0
6.871
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.514
2.3
ΛΑΡΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.806
0
0
6.806
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
0
0
3.92
ΝΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
6.775
0
0
6.775
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
1.634
3.674
0
ΤΡΙΜΠΟΥΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.186
0
0
6.186
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749
3.437
ΚΡΕΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
5.806
0
0
5.806
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
4.469
0
0
0.811
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.794
0
0
5.794
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.794
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.661
0
0
5.661
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
1.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.274
0
0
5.274
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
0
2.289
ΔΟΥΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.136
4.21
0
0.926
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1998
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.106
0
0
5.106
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1998
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
0
1.897
1.666
ΜΑΡΚΟΥΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.64
0
0
4.64
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1994
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.766
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.514
0
0
4.514
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.594
ΖΩΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.371
0
0
4.371
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.743
0.297
1.92
ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.314
0
0
4.314
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
1.554
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.297
0
0
4.297
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
1.726
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.289
0
0
4.289
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/03/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
0
3.306
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.02
4.02
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2001
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΛΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
4
4
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/07/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΥΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.88
0
0
3.88
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.876
2.15
0
1.726
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2006
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.64
0
0
3.64
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
1.463
ΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.571
0
0
3.571
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
ΤΑΜΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΖΩΡΖΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.543
0
0
3.543
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
2.103
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.166
0
0
3.166
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
1.657
0
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.151
0
0
3.151
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2007
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
ΧΑΙΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.07
3.07
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
2.926
0
0
2.926
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΠΙΣΤΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.914
0
0
2.914
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.906
0
0
2.906
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.906
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.82
0
0
2.82
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2007
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΒΗΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.806
0
0
2.806
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
0
0
0
0
0.549
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.606
0
0
2.606
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.583
0
0
2.583
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΡΑΛΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.577
0
0
2.577
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
0
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.483
0
0
2.483
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/1994
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
2.323
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.377
0
0
2.377
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1999
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
0
0
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.263
0
0
2.263
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1999
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
1.783
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.183
0
0
2.183
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.089
0
0
2.089
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
ΚΟΥKOYMΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.08
0
0
2.08
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.04
0
0
2.04
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.011
0
0
2.011
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.991
0
0
1.991
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.991
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΔΑΜ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.989
0
0
1.989
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
1.6
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.97
1.97
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.92
0
0
1.92
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.897
0
0
1.897
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0.469
0
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.874
0
0
1.874
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.863
0
0
1.863
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.566
0
0
1.566
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
0.88
ΖΟΥΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.563
0
0
1.563
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
ΖΟΡΜΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.523
0
0
1.523
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.523
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.451
0
0
1.451
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.371
0
0
1.371
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1996
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.274
0
0
1.274
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.274
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.211
0
0
1.211
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.12
0
0
1.12
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/12/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΠΑΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.049
0
0
1.049
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.049
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.857
0
0
0.857
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.709
0
0
0.709
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΛΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.617
0
0
0.617
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.617
0
0
0.617
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.606
0
0
0.606
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
ΜΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
0.594
0
0
0.594
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΔΙΓΕΝΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
0.571
0
0
0.571
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.56
0
0
0.56
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.503
0
0
0.503
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΓΙΑΛΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.491
0
0
0.491
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.49
0.49
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.469
0
0
0.469
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.457
0
0
0.457
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1997
7.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.411
0
0
0.411
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
0
0
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.114
0
0
0.114
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.79
12.79
0
0
162
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.183
0
0
5.183
163
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
1.949
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
2.614
0
0
2.614
164
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614