ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24.97
0
0
24.97
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.436
16.533
ΣΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΜΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
21.567
2.7
0
18.867
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.433
ΣΤΑΥΡΑΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
21.391
0
0
21.391
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.957
9.433
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18.943
9.51
0
9.433
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.7
0
0
17.7
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
8.267
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.567
0
0
17.567
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.267
ΜΠΛΟΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.567
9.3
0
8.267
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.158
8.66
0
8.498
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.498
ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.157
0
0
17.157
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.991
8.167
ΚΑΛΥΒΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17
0
0
17
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.167
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
16.957
8.69
0
8.267
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
15.462
0
0
15.462
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1972
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
2.503
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
15.28
4.78
0
10.5
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.5
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
14.033
5.9
0
8.133
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
12.765
0
0
12.765
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
3.331
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
12.231
0
0
12.231
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
3.297
ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.41
9.41
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΜΠΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7.406
0
0
7.406
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
4.171
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7.323
0
0
7.323
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.969
3.354
ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6.717
0
0
6.717
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2007
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.546
ΣΙΑΦΑΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5.774
2.58
0
3.194
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
ΠΑΠΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4.017
0
0
4.017
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.017
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.311
0
0
3.311
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
ΚΑΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.263
0
0
3.263
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
ΡΟΥΜΠΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.143
0
0
3.143
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.994
0
0
2.994
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.949
0
0
2.949
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΦΡΑΓΓΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.869
0
0
2.869
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
ΣΜΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.697
0
0
2.697
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2009
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΚΙΤΣΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.686
0
0
2.686
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.611
0
0
2.611
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.606
0
0
2.606
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
ΑΛΤΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.549
0
0
2.549
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2009
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
ΜΟΥΡΟΥΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.514
0
0
2.514
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΑΝΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.469
0
0
2.469
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΡΙΣΤΑΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.89
1.89
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0