ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΛΜΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
12.583
0
0
12.583
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0
7.9
2.5
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.995
14.76
8.815
4.42
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0.686
0.206
1.631
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
26.726
0
0
26.726
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
2.989
18.6
2.303
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.41
9.93
0
14.48
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.3
2.097
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.16
8.65
0
15.51
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
9.624
3.177
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
23.977
8.66
0
15.317
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
9.3
2.44
ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.339
6.71
0
13.629
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.737
9
2.16
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
19.959
18.53
0
1.429
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/06/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.8
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
17.61
17.61
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
17.247
7.28
0
9.967
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2008
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.788
3.71
3.645
9.433
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
16.523
0
0
16.523
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
3.423
9.4
2.466
ΔΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.159
0
0
16.159
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
3.194
9.433
2.469
ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.077
13.7
0
2.377
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.561
6.77
0
7.791
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.177
2.763
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.039
0.82
0
13.219
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
8.333
2.046
ΚΑΣΑΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.077
0
0
13.077
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0.583
2.68
9.3
0
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.029
10.86
0
2.169
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169
ΜΠΟΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
12.347
11.25
0
1.097
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.161
11.67
0
0.491
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.967
0
0
11.967
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1992
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
0
0
4.133
0
0
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.7
11.7
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.41
11.41
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.401
9.13
0
2.271
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.271
ΓΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.26
11.26
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.99
10.99
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2007
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.761
0.33
0
10.431
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
8.24
1.917
ΔΑΓΓΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.724
8.47
0
2.254
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.254
0
ΜΠΕΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.13
10.13
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.789
8.04
0
1.749
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΠΑΓΙΑΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.71
7.63
0
2.08
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΚΑΛΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.571
6.14
0
3.431
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.431
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.48
9.48
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.383
0
0
9.383
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/01/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0
0
0
2.286
2.4
ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.231
0
0
9.231
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
4.003
2.866
ΚΑΓΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.18
9.18
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.14
9.14
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.051
0
0
9.051
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1999
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0.183
0.96
3.04
0
0
0
1.92
1.886
ΜΠΑΛΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.99
8.99
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.86
8.86
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.701
1.95
0
6.751
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.717
2.686
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.7
8.7
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.65
8.65
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.43
8.43
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.17
8.17
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.103
6
0
2.103
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΚΑΡΤΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.05
8.05
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.95
5.59
0
2.36
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.907
7.61
0
0.297
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2001
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
ΑΣΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.889
6.46
0
1.429
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.857
5.26
0
2.597
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.537
0
0
7.537
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.534
1.803
ΚΡΙΚΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.497
7.36
0
0.137
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.304
6.87
0
0.434
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.123
5.74
0
1.383
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0.457
ΣΑΜΟΥΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.07
7.07
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2006
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.016
5.85
0
1.166
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΝΙΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.89
6.89
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2007
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.79
6.79
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.76
6.76
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.54
6.54
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2007
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.44
6.44
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.171
0
0
6.171
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
1.714
ΜΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.163
5.82
0
0.343
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.141
0.41
0
5.731
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
2.989
2.023
ΚΟΥΦΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.1
6.1
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.001
4.47
0
1.531
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
ΛΥΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.623
3.36
0
2.263
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0.914
0.869
ΦΑΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.38
5.38
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2008
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.3
5.3
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2006
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.29
5.29
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.28
5.28
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2008
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.179
4.63
0
0.549
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.177
0
0
5.177
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.509
0
ΚΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.8
4.8
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.62
4.62
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.551
0
0
4.551
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.171
ΚΕΜΕΡΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.48
4.48
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.99
2.71
0
1.28
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.91
3.91
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.84
3.84
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.817
3.76
0
0.057
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057
0
0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΑ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.75
3.75
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.401
2.19
0
1.211
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.351
0
0
3.351
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
3.146
0
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.34
3.34
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2006
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.1
3.1
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1993
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΛΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.051
0.16
0
2.891
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.143
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.006
0
0
3.006
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
2.731
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.74
0
0
2.74
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
ΘΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.7
2.7
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.5
2.5
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.431
0
0
2.431
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.431
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.32
2.32
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2001
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.183
0
0
2.183
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.663
0.434
0
0.537
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.04
2.04
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.011
0
0
2.011
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1989
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.709
0
0.366
ΚΑΚΑΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.977
0
0
1.977
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.89
1.89
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.87
1.39
0
0.48
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΚΟΥΤΑΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.829
0
0
1.829
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.826
0
0
1.826
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2006
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
ΨΗΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.771
0
0
1.771
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
ΠΕΤΚΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.757
0
0
1.757
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.623
0
0
1.623
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
ΣΟΥΒΛΕΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.61
1.61
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.531
0
0
1.531
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
ΔΙΠΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.35
1.35
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΕΛΒΕ
ΑΓΟΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.05
1.05
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1
1
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.68
0.68
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.67
0.67
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2008
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.583
0
0
0.583
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
ΔΕΒΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.549
0
0
0.549
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.53
0.53
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.514
0
0
0.514
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1989
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.446
0
0
0.446
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.411
0
0
0.411
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.38
0.38
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.36
0.36
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.297
0
0
0.297
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΖΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.16
0.16
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.114
0
0
0.114
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.091
0
0
0.091
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.03
0.03
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2001
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
82.7
0
0
82.7
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.9
9.267
8.867
8.933
8.833
9.5
9.8
9.667
ΤΣΟΥΠΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.839
0
0
27.839
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.833
8.9
1.406
0
ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
24.328
9.37
0
14.958
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
3.69
3.12
0
0
2.914
0
0
ΚΟΡΔΟΜΠΕΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
15.032
0
6.74
8.292
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1984
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
1.726
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
13.68
0
0
13.68
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
2.686
3.086
2.443
0
0
0
0
2.254
0
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
13.67
13.67
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
13.239
11.41
0
1.829
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2006
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.389
0.937
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
10.86
10.86
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.92
0
0
9.92
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.96
3.9
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΑ
ΕΥΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.61
9.61
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2006
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.14
8.14
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.1
8.1
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
5.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.477
0
0
7.477
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.943
0
0
2.017
2.329
0
0
0
ΒΙΔΑΛΑΚΗ
ΚΟΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.9
5.9
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΕΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.67
5.67
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.38
5.38
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
4.7
4.7
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.83
3.83
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΙΔΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.61
3.61
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.51
3.51
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.463
1.84
0
1.623
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.32
0
0
0.446
0
0
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.991
0
0
2.991
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
0
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.834
0
0
2.834
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2007
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
2.56
0
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.793
2.29
0
0.503
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.543
0
0
2.543
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.091
2.154
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.35
2.35
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2007
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.306
0
0
2.306
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
ΧΑΤΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.549
0
0
0.549
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2008
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.48
0
0
0.48
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.43
0.43
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.377
0
0
0.377
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.171
0
0
0.171
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
ΖΗΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.08
0.08
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0