ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΩΤΙΑ
ΘΕΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΝΙΚΟΛΟΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
32.987
0
0
32.987
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/02/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.937
9
0
0
8.433
8.616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.534
0
0
19.534
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1985
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.9
0
0
0
0
0
0
2.634
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.323
0
0
19.323
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1982
5.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3.589
7.7
2.034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΑΝΔ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.517
0
0
17.517
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/04/1985
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.514
3.897
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.16
0
0
14.16
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
3.84
3.314
3.006
1.166
0
0
0
0
0
0
0
2.263
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
12.549
0
0
12.549
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/03/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
9.2
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.07
0
0
11.07
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.103
ΤΑΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.589
0
0
8.589
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.743
1.28
3.391
2.454
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.42
0
0
8.42
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.629
3.763
2.543
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.123
0
0
8.123
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.646
2.651
3.346
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.08
0
0
8.08
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.029
2.514
0.526
3.44
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.334
0
0
7.334
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.434
0.434
2.606
3.174
ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.397
0
0
6.397
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.389
1.746
0.48
2.549
0.709
ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.08
0
0
6.08
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0.183
0.503
2.423
1.257
1.509
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.786
0
0
4.786
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.04
2.66
ΤΕΡΠΙΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.749
0
0
4.749
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0.526
0.503
3.194
0.274
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.64
0
0
4.64
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.914
0.434
2.766
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.511
0
0
4.511
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0.48
1.303
2.237
ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.474
0
0
4.474
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
3.491
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.311
0
0
4.311
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.894
0
0
0
2.417
ΤΖΟΤΖΟΜΗΤΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.251
0
0
4.251
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.429
1.074
0
ΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.229
0
0
4.229
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.394
1.166
1.234
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.171
0
0
4.171
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.257
1.931
ΓΕΡΜΑΝΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.931
0
0
3.931
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
1.806
1.371
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.829
0
0
3.829
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0.743
0.846
0.731
1.337
ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.554
0
0
3.554
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.457
0
0
2.549
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.474
0
0
3.474
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2006
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.457
2.263
ΜΑΛΕΣΙΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.966
0
0
2.966
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
ΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.709
0
0
2.709
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.183
0
1.771
ΚΥΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.7
0
0
2.7
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2000
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.651
0
0
2.651
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.594
1.669
0
ΣΕΠΑΡΔΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.491
0
0
2.491
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.446
0
0
2.446
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2007
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.28
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.354
0
0
2.354
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.354
0
0
2.354
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.554
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.114
0
0
2.114
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0.697
0.937
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.103
0
0
2.103
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.731
0.8
0
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.057
0
0
2.057
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2007
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
1.143
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.034
0
0
2.034
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.851
0
0
1.851
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.434
0.869
0
ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.817
0
0
1.817
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.754
0.343
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.771
0
0
1.771
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.48
0
0.766
0
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.76
0
0
1.76
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
1.623
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.737
0
0
1.737
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.68
0
0
1.68
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.269
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.577
0
0
1.577
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
ΔΑΓΚΑΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.486
0
0
1.486
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2007
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
1.143
0
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.166
0
0
1.166
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.12
0
0
1.12
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
ΝΤΑΣΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.074
0
0
1.074
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.571
0
ΚΑΤΣΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.006
0
0
1.006
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
ΔΙΚΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.96
0
0
0.96
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΤΡΟΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.937
0
0
0.937
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.914
0
0
0.914
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.869
0
0
0.869
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
ΤΣΙΟΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.811
0
0
0.811
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
ΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.811
0
0
0.811
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2002
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.686
0
0
0.686
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΣΟΥΛΤΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΦΟΡΤΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.526
0
0
0.526
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.514
0
0
0.514
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
ΓΚΙΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΖΗΜΑΤΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1984
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
ΤΣΙΦΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΙΣΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΝΤΟΥΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.446
0
0
0.446
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
ΣΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.366
0
0
0.366
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΚΥΡΜΙΖΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.171
0
0
0.171
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.16
0
0
0.16
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
0
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.069
0
0
0.069
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.487
0
0
31.487
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.576
7.9
3.329
0.343
3.057
0
3.683
2.766
0
ΠΑΝΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.401
0
0
31.401
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
6.667
5.044
8
3.186
3.171
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.191
0
0
31.191
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.137
2.889
3.42
2.606
2.911
0
0.937
2.24
1.051
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
29.34
0
0
29.34
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2001
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.967
10.733
5.84
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
27.243
0
0
27.243
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
5.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
7.733
2.71
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
25.869
0
0
25.869
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.888
0.937
3.337
0
0
0.526
1.314
ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
21.49
0
0
21.49
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
5.167
6.8
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
20.88
0
0
20.88
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.667
8.233
0
0
0
0
0
0.48
0
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.61
0
0
19.61
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
4.667
9.6
3.103
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
18.212
0
0
18.212
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.05
8.9
2.811
0
1.451
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.926
0
0
17.926
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1978
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
2.503
5.531
3.154
0
0
0
2.863
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
15.983
0
0
15.983
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
4.81
3.76
0
0.411
0.366
0.571
0.731
ΣΑΚΚΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.021
0
0
14.021
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1997
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
7.5
3.554
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ
ΖΩΙΔΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
13.47
13.47
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.75
11.75
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1999
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.551
0
0
11.551
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.446
2.271
2.606
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.21
0
0
9.21
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1979
5.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
3.56
0
0
0.983
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8.832
0
0
8.832
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1987
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8.671
0
0
8.671
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
3.22
2.274
2.457
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.94
7.94
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2008
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
5.97
5.97
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
5.97
5.97
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
5.223
0
0
5.223
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.531
2.64
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.88
4.88
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.526
0
0
4.526
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.463
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.909
0
0
3.909
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
0.926
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.391
0
0
3.391
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.391
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.234
0
0
3.234
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
0.663
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.789
0
0
2.789
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/1981
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.194
ΚΛΕΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.697
0
0
2.697
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.274
0
0
0
0
0
1.463
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.514
0
0
2.514
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.423
0
0
2.423
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2008
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2.063
0
0
2.063
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.063
ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.966
0
0
1.966
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2004
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.206
1.28
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΖΗΣΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.806
0
0
1.806
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.143
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.577
0
0
1.577
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.457
0
0.571
0
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.554
0
0
1.554
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.417
0
0
1.417
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΕΣΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.35
1.35
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.337
0
0
1.337
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2007
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
ΣΤΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.731
0
0
0.731
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.503
0
0
0.503
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2001
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.45
0.45
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2006
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.354
0
0
0.354
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2003
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
0.343
0
0
0.343
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0
ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2007
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΣΙΟΝΤΙΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.229
0
0
0.229
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΛΕΚΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.333
0
0
4.333
129
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0