ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
0.503
0.823
0
0
0
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16.241
0
0
16.241
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
0
3.267
9.2
ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
15.6
0
0
15.6
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.48
0
9.3
4.7
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
51.626
0
0
51.626
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.937
8.8
8.427
9.567
10
9.267
ΝΙΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
50.2
0
0
50.2
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1985
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
6.933
7.033
7.033
7.433
7.467
7.367
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
47.805
0
0
47.805
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
8.3
1.233
8.267
9.033
9.533
9.267
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
42.403
4.67
0
37.733
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.4
9.567
9.867
0
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.842
0
0
30.842
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
16.943
4.766
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.177
0
0
27.177
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
7.833
0
0
0
0
0
7.733
8.833
0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.767
0
0
25.767
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.433
9
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
25.18
17.27
7.91
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.865
0
7.72
14.145
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.729
0
0
0
0
0
2.283
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.454
0
0
20.454
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
0
0
0
0
0
ΚΑΤΕΜΛΙΑΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.11
17.5
0
1.61
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
0
0
0
ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
17.846
0
0
17.846
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
0
0
4.28
0
5.749
3.811
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.463
0
0
16.463
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
8
0
1.371
1.463
0
0
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.282
8.79
7.355
0.137
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
ΛΕΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15.149
0
0
15.149
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1993
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2.983
4.309
0
0
0
3.26
0
0
0
0
0
2.597
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
14.373
11.83
0
2.543
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.324
5.36
3.89
3.074
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.174
0
0
11.174
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.174
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.927
0
0
10.927
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1979
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
2.76
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.833
0
0
10.833
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
7.267
0
0
0
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.186
8.36
0
1.826
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.033
3.29
0
6.743
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.011
1.291
1.429
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.3
9.3
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1996
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.91
8.43
0
0.48
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.467
0
0
8.467
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1991
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.133
0
0
8.133
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.05
8.05
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.9
0
0
7.9
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.59
3.87
1.8
0
0
0
0
0
ΓΚΟΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.56
7.56
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.267
0
0
7.267
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
0
0
0
ΚΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.219
6.19
0
1.029
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.05
7.05
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΝΗΓΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7
0
0
7
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.91
6.91
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.297
0
0
6.297
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
3.506
2.46
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.487
0
3.31
2.177
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
0
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.27
2.23
0
3.04
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.589
4.52
0
0.069
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.5
4.5
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.21
4.21
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/09/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.21
4.21
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/11/2009
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.021
0.13
0
3.891
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
1.851
ΛΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.684
2.05
0
1.634
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.45
3.45
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.289
2.74
0
0.549
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.063
0
0
3.063
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
ΜΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.63
1.63
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.58
1.58
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1993
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.58
1.58
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.754
0
0
0.754
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.66
0.66
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΜΠΟΥΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.297
0
0
0.297
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.16
0
0
0.16
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1987
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
43.639
0
0
43.639
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
9.167
0
0
0
2.591
8.967
9.533
9.267
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
40.976
0
0
40.976
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.488
19.2
5.483
0.36
0
0
0
0
9.2
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40.018
6.77
6.825
26.423
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
0.377
0
0
3.394
4.634
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
38.259
9.44
7.145
21.674
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
6.589
1.874
4
4.091
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.583
0
0
31.583
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
9.433
9.5
9.267
ΦΡΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.733
0
0
30.733
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
0
1.5
7.433
7.467
7.4
0
0
0
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.667
0
0
29.667
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.433
9.6
0
0
0
0
6.633
0
0
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.933
0
0
27.933
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.6
9.433
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27.862
0
0
27.862
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
5.738
7.9
6.976
3.74
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27.595
0
0
27.595
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
0
1.509
1.7
0
0
ΚΑΣΕΡΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
26.681
0
0
26.681
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1998
6.7
ΟΧΙ
24.704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
26.218
0
0
26.218
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
7.674
0
0.091
0
2.231
3.597
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.551
0
0
25.551
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.29
0
5.475
18.815
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
23.311
0
0
23.311
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1981
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.433
3.76
1.177
2.274
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
22.9
22.9
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22.8
0
0
22.8
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
7.333
8.433
0
0
0
0
0
ΤΣΟΡΟΥΜΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22.5
0
0
22.5
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0
7.367
8.267
0
0
0
ΜΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22.166
0
0
22.166
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.54
1.84
2.4
1.051
0
1.737
1.097
ΜΑΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.759
0
0
21.759
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
4.846
0
0
0
8.033
2.794
1.926
ΤΑΓΚΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
21.133
0
0
21.133
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
4.2
9.6
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΤΣΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.988
12.81
5.075
3.103
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.546
0
0
20.546
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1995
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.246
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.349
0
0
20.349
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1988
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.337
0.663
0
0
0
0
0
0
2.663
0
3.263
7.406
0.023
1.806
0
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.237
0
6.665
12.572
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
18.79
16.55
0
2.24
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
0.731
1.223
0
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17.56
0
0
17.56
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.537
4.103
3.843
3.483
ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
17.29
17.29
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2008
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.48
0
0
16.48
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.72
0
0
14.72
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.305
0
4.705
9.6
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.806
6.92
3.735
3.151
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
0
ΜΠΟΥΖΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
13.426
0
0
13.426
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.226
0
4.194
0
3.006
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
11.98
11.98
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.97
10.97
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1996
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.889
0
0
10.889
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.791
0
0
10.791
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0
0
0
2.44
8.133
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.514
0
0
10.514
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.094
3.16
0
0
0
0
0
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.328
0
7.705
2.623
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.25
10.25
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/02/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.149
0
0
10.149
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.531
1.143
1.029
1.509
0
0
ΣΛΑΤΙΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.048
0
0
10.048
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
1.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.84
9.84
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.828
0
0
9.828
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
9.233
ΣΜΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.79
9.79
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.769
0
8.055
1.714
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1993
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0.411
0.434
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.74
9.74
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.6
0
0
9.6
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.267
0
0
9.267
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.233
0
0
9.233
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1993
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.233
0
0
9.233
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.233
0
0
9.233
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΤΖΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.2
0
0
9.2
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.167
0
0
9.167
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΓΚΑΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.97
8.97
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.817
1.6
0
7.217
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
2.989
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.81
8.81
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.69
8.69
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1994
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.548
0
7.405
1.143
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.617
0
ΛΑΖΑΝΗ
ΒΑΪΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.537
0
0
8.537
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1976
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.334
0
0
8.334
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
2.891
2.949
ΚΟΚΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.1
8.1
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.033
0
0
8.033
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.867
0
0
7.867
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
ΒΡΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.433
0
0
7.433
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.433
0
0
7.433
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.38
0
0
7.38
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.68
0
0
0
0
0
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.25
7.25
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.204
0
0
7.204
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1994
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
4.03
0
0
0
0
0
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.85
6.85
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.54
6.54
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΔΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.495
1.57
4.925
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.491
0
0
6.491
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.411
0
0
6.411
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0.549
1.074
1.189
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.16
0
0
6.16
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
5.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.143
1.006
1.063
0.96
0.891
0.697
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.12
6.12
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.057
0
0
6.057
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
4.046
1.554
KATΣΑΒΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.9
5.9
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.81
5.81
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.531
0
0
5.531
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.006
2.331
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.509
0
0
5.509
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/08/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
0.869
0.937
0.206
0.571
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.42
5.42
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2008
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΕΝ
ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.189
0
0
5.189
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.04
0
0
5.04
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
2.926
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.98
4.98
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.94
4.94
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΜΕΡΣΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.857
0
0
4.857
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1999
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.343
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.57
4.57
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΖΕΣΚΑΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.434
0
0
4.434
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.434
ΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.217
0
0
4.217
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.549
0
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.047
0
0
4.047
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
0
2.29
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.022
0
0.845
3.177
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4
0
0
4
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.977
0
0
3.977
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.88
0
0
3.88
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
3.651
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.731
0
0
3.731
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
3
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.429
0
0
3.429
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.526
0.457
1.303
0
ΣΙΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.319
2.45
0
0.869
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1995
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.28
0
0
3.28
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΣΑΛΤΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.95
2.95
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.937
0
0
2.937
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/1990
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.88
0
0
2.88
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
1.051
0.389
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.84
0
0
2.84
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.583
0
0
2.583
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1992
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.76
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.583
0
0
2.583
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.423
0
0
2.423
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.36
2.36
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΤΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.309
0
0
2.309
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.44
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΑΙΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.286
0
0
2.286
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1977
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.2
2.2
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.103
0
0
2.103
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1996
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.686
0.937
0
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.989
0
0
1.989
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.377
0.503
0.629
0
ΚΟΤΣΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.92
1.92
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.863
0
0
1.863
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0.411
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.84
1.84
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.76
0
0
1.76
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
5.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.76
0
0
1.76
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1995
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΔΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.554
0
0
1.554
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.487
0.87
0
0.617
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΜΠΙΤΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.474
0
0
1.474
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.583
0
0
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.371
0
0
1.371
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.48
0.434
0
0
ΚΟΡΜΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.326
0
0
1.326
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1995
5.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0.183
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.303
0
0
1.303
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.526
ΚΑΓΙΑΒΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.097
0
0
1.097
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.04
0
0
1.04
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0.617
0
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.88
0
0
0.88
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΔΙΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.823
0
0
0.823
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0.046
0
0
ΖΗΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.8
0
0
0.8
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
ΓΑΖΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.777
0
0
0.777
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.64
0
0
0.64
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
0.571
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.6
0.6
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.571
0
0
0.571
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2007
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΛΑΠΑΤΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.549
0
0
0.549
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.549
0
0
0.549
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/2007
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΜΑΝΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.503
0
0
0.503
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1989
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.503
0
0
0.503
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΡΟΜΠΟΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.457
0
0
0.457
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.069
0
0
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.389
0
0
0.389
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
ΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.229
0
0
0.229
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1992
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΕΠΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.206
0
0
0.206
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2009
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206