ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.533
0
0
23.533
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
8.933
10
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
52.135
19.61
7.43
25.095
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.226
2.471
1.931
0
9.4
5.667
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.564
13.74
4.93
28.894
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2000
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.133
8.333
5.822
2.703
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
44.902
12.54
2.65
29.712
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.2
3.12
7.767
5.326
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.397
15.35
0
21.047
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
1.737
7.5
0.343
9.067
0
1.029
0
ΣΑΛΙΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.071
0
0
36.071
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.84
8.233
3.423
7.867
2.597
2.483
0
0
5.8
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.316
0
0
34.316
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.434
0
9.167
3.297
7.767
2.449
2.514
0
0
2.631
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.173
0
0
33.173
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1985
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.166
9.6
3.183
6.933
3.271
3.614
0.777
0
0
ΓΡΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.44
0
3.8
28.64
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.633
3.634
0
5.467
0
2.76
2.246
0
ΒΟΥΛΙΣΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.506
0
0
30.506
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
8.4
9.067
0
8.833
2.126
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.147
0
0
30.147
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
6.76
3.374
8.167
6.96
3.789
0.571
0
0
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.99
0
0
29.99
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
9.067
3.157
8.402
9.067
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.666
19.72
0
7.946
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.14
1.211
0.971
2.074
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.481
8.86
0
18.621
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
7.436
2.623
8.105
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.926
13.37
1.75
11.806
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.194
2.826
3.511
0
0
0.434
ΒΑΛΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.656
23.11
0
2.546
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2007
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.53
0
0.735
24.795
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
3.297
7.767
6.246
2.394
0
3.709
0
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.449
0
0
25.449
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
6.916
0
0
0
0
9.233
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.539
0
0
24.539
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.167
0
0
0
2.231
2.074
0
6.533
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.265
0
0
23.265
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
9.067
1.246
8.467
2.24
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.763
20
0
2.763
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.947
3.28
0
18.667
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
3.297
2.4
2.503
ΠΑΜΠΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.506
0
0
21.506
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
3.317
6.234
2.394
0
1.851
3.746
2.763
ΣΒΕΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.513
14.18
0
6.333
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
ΣΑΡΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.066
15.52
0
4.546
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
4.089
0
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.051
4
0
16.051
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.054
3.466
3.98
2.771
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.487
7.71
0
11.777
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.643
2.534
3.969
2.631
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.737
16.48
0
2.257
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
ΚΑΪΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.826
10.88
0
6.946
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.629
0
3.691
2.077
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.82
17.82
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2006
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.376
0
5.165
12.211
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
1.857
2.72
2.571
2.917
1.494
0
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.106
6.44
0
10.666
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.02
1.783
0
3.92
0
ΣΑΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.84
15.76
0
0.08
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2007
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.4
13.2
0
2.2
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.093
13.75
0
0.343
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.46
0
0
11.46
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.549
3.497
2.831
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.449
7.64
0
2.809
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.242
0
0
10.242
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
8.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
3.009
0
ΚΟΥΔΟΥΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.071
0
0
10.071
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0.64
0
2.297
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.721
5.45
0
4.271
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
0.686
1.577
ΠΑΖΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.961
6.33
0
2.631
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2007
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.174
0.457
ΤΣΙΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.663
0
0.28
7.383
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.034
0
3.389
0
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.357
0
0
7.357
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.086
0
0
0
2.689
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.24
0
0
7.24
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
3.169
0
0
1.826
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.914
0
0
6.914
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.586
0
2.469
0
1.86
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.63
0
2.03
4.6
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2001
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
0
0
1.577
0
ΜΠΟΥΤΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.426
0
0
6.426
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
8.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
3.051
0
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.323
2.08
0
4.243
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.974
0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.254
3.78
0
2.474
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.206
0
1.62
4.586
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
1.989
0
0
0
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.554
0
0
5.554
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
1.737
ΓΑΣΠΑΡΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΙΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.551
3.12
0
2.431
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
1.06
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.84
4.84
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.443
0
0
4.443
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
0
0
0
2.386
ΗΛΟΥΣΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.199
0
1.35
2.849
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.936
0
3.045
0.891
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.234
0
0
3.234
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
0
0
1.303
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.18
3.18
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.177
0
0
3.177
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1987
8.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.983
0
0
2.983
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2007
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.2
ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.44
0
0
2.44
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.417
0
0
2.417
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.627
0
6.395
37.232
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/1997
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
3.977
0
2.937
9.2
0
9.133
2.42
6.433
0
0
0
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.056
0
0
43.056
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6.3
ΟΧΙ
43.056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.363
0
0
42.363
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1986
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.267
4.667
8.233
0.32
8.3
5.433
4.8
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.679
0
0
39.679
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.726
9.633
4.16
8.3
7.637
3.354
0
1.543
0
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.575
6.84
0
31.735
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
7.9
3.48
7.867
2.486
2.394
0
0
2.729
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.752
20.68
0
17.072
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2000
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
9.633
0.869
0
0
0
0
0
2.237
ΤΣΕΛΕΠΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.355
0
0
37.355
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.715
5.733
3.411
7.767
8.4
0.834
3.063
0
2.431
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.735
0
0
35.735
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1983
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.731
9.6
3.183
7.767
3.317
3.486
2.651
0
0
ΚΟΥΚΟΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.123
0
0
33.123
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
9.633
3.389
7.867
0
3.066
2.531
0.686
2.557
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.115
0
0
31.115
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1985
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
6.322
0
0
0
0
6.433
0
0
1.36
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.952
7.72
0
22.232
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.24
7.767
2.403
2.814
2.746
0
2.577
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.541
0
1.52
27.021
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
7.867
6.303
3.36
0
3.331
2.794
ΡΑΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.407
0
0
28.407
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1981
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.7
0
0
0.126
7.867
0
0.16
2.457
0
2.097
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.642
0
0
27.642
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
7.814
9.633
1.097
0
2.423
1.166
0
0.983
2.389
ΝΤΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.224
0
0
25.224
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
9.2
2.989
2.157
3.657
1.714
0
0
1.44
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.053
0
0
25.053
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.633
3.126
2.843
2.974
2.46
0
0
2.817
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.09
23.09
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.021
6.76
6.07
10.191
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
1.314
1.92
1.617
1.966
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.811
0
0
22.811
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1983
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
7.9
3.103
1.303
3.343
2.04
2.609
0
0
ΚΕΣΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.483
0
0
22.483
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
9.5
3.4
0
0
1.266
3.254
0
2.149
ΝΑΖΙΡΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.1
22.1
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1990
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.511
0
0
21.511
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2001
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.114
9.6
2.857
0
0
0
3.163
0.777
0
ΚΟΥΡΕΑ
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.423
0
0
21.423
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
3.08
7.7
2.331
3.054
0.571
0
2.309
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.984
0
0
20.984
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1989
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
3.374
7.767
3.02
3.303
1.189
0
0
ΤΖΑΤΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.522
6.05
2.515
10.957
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.137
2.16
2.563
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.39
16.65
0
2.74
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΑΙΝΑΤΖΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.32
19.32
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.953
0
0
18.953
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
7.733
2.84
2.886
0
0
2.111
ΛΙΟΥΛΙΑ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.385
0
0
18.385
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
3.343
5.048
0
1.777
2.449
0
2.546
ΚΟΥΡΤΗ-ΠΑΠΑΜΟΥΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.581
11.53
0
6.051
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
2.463
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΘΕΚΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.418
0
0
17.418
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
7.867
2.563
0
0
3.777
0
ΛΑΧΛΑΛΙ
ΡΑΧΜΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΜΕΝΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.32
6.9
0
10.42
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.926
2.86
1.783
2.206
0
0
ΚΑΣΚΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.509
0
0
16.509
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
3.246
3.477
4.023
2.766
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.733
2.83
0
12.903
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
3.231
2.743
3.966
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.281
14.66
0.575
0.046
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
0
0
ΚΑΜΟΥΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.02
15.02
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2008
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.613
4.25
4.38
5.983
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1992
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0.857
2.554
0
0
0
ΖΛΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.211
3.48
5.945
4.786
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.82
1.143
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.177
0
0
14.177
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
2.466
3.037
2.823
2.694
0
0
ΠΑΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.83
13.83
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΛΕΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.32
0
0
13.32
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
3.237
1.886
0.64
3.843
1.486
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.97
12.97
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΛΥΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.897
0
0
11.897
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.777
4
2.48
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.751
0
0
11.751
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.26
2.869
2.531
1.514
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.557
9.14
0
2.417
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
ΘΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.883
0
0
10.883
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
2.194
2.671
2.526
0
0
0
ΤΣΟΚΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.626
10.1
0
0.526
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.603
0
0
10.603
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
1.68
3.969
2.383
ΔΑΡΟΥΣΗ-ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.477
0
0
10.477
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1985
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
2.889
3.077
1.143
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.297
9.2
0
1.097
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΚΑΡΑΦΕΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.25
10.25
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.828
2.34
0.165
7.323
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
2.371
2.126
0
0
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.711
0
0
9.711
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1986
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
1.777
0
2.097
2.726
ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.5
0
0
9.5
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.183
3.157
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.426
0
0.455
8.971
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
0
2.963
3.203
0
0
0
ΖΗΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.39
9.39
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2007
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.334
0
0
9.334
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
3.843
2.423
ΡΑΛΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.317
0
0
9.317
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
2.54
1.486
0
0
2.149
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.1
0
0
9.1
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.271
0
6.58
1.691
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1995
7.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.266
0
0
8.266
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
2.58
2.426
0
0
0
0
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.95
7.95
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1984
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.58
0
0
7.58
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.931
3.043
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.4
7.4
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΖΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.803
0
0
6.803
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.951
1.731
2.12
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.669
0
0
6.669
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
3.726
0
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.186
0
0
6.186
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
3.003
0
0
0
2.886
0
0
ΝΕΣΤΟΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.79
5.79
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.697
0
0
5.697
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
2.491
0
0
0
ΠΕΠΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.59
5.59
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1999
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.38
5.38
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.269
0
0
5.269
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.851
0
2.417
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.203
0
0
5.203
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.751
0
0
2.451
0
0
0
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.006
0
0
5.006
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
2.54
0.583
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.937
0
0
4.937
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
1.891
0
0
0
0
ΜΕΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.871
0
0
4.871
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
1.186
1.417
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.766
0
0
4.766
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.366
ΚΩΝΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.294
0
0
4.294
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.911
2.129
1.254
0
0
0
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΡΩΞΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.231
0
0
4.231
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
3.546
0
ΜΠΙΚΟΡΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.066
0
0
4.066
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.506
2.56
ΜΟΝΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.583
0
0
3.583
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
1.686
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΒΑΛΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.469
0
0
3.469
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.709
0
1.76
0
0
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.26
3.26
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2008
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.209
0
0
3.209
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1986
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.146
0
0
0
1.063
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.126
0
0
3.126
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
2.6
ΠΡΕΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.034
0
0
3.034
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.943
0
0
2.943
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
2.337
0
0
0
ΞΕΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.631
0
0
2.631
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.631
ΣΑΡΡΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.588
0
0.465
2.123
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.62
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.563
0
0
2.563
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563
ΒΑΡΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.56
2.56
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.491
0
0
2.491
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
ΝΤΙΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.486
0
0
2.486
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2008
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.483
0
0
2.483
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.483
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.48
2.48
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1999
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΧΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.42
0
0
2.42
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΧΟΛΕΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΜΟΥΡΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.091
0
0
2.091
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
ΜΠΑΡΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.837
0
0
1.837
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.083
0.114
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.737
0
0
1.737
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.714
0
0
1.714
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1987
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
ΔΟΥΔΟΥΜΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.6
1.6
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.586
0
0
1.586
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
0
0
ΒΑΒΑΤΖΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.434
0
0
1.434
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.434
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.38
0
0
1.38
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
0
0
0
ΚΩΤΣΙΑ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.211
0
0
1.211
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
ΚΑΛΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.083
0
0
1.083
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.083
0
0
ΦΙΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.029
0
0
1.029
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2008
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.751
0
0
0.751
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1988
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.751
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΤΣΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.73
0.73
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.594
0
0
0.594
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΓΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.389
0
0
0.389
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.35
0.35
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251