ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΥΓΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26.334
0
0
26.334
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/09/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
2.406
4.377
0
1.326
2.766
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
3.554
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.826
0
0
24.826
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1998
7.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.451
7.767
0.377
0
0
0
0
0
0
8.933
2.297
ΚΡΑΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.606
0
0
24.606
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
8.367
8.733
0
4.1
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
21.956
0
0
21.956
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
2.251
3.306
0
3.183
2.829
0
1.326
6.148
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
8.763
0
0
8.763
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
07/10/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
0
0
3.837
3.109
ΛΙΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7.077
0
0
7.077
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
3.709
ΑΓΝΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
6.834
0
0
6.834
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.611
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.791
0
0
3.791
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.791
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.149
0
0
2.149
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
ΔΕΛΕΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1.246
0
0
1.246
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.926
0
0
0.926
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
ΕΣΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.229
0
0
0.229
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
ΠΟΛΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.072
0
0
22.072
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0
9.067
4.274
0
0
0
0
0
0
3.234
3.543
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
18.949
0
0
18.949
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
4.389
4.151
0.549
0.251
0
1.291
3.429
3.3
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
17.831
0
0
17.831
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
0.663
3.266
0
2.791
3.111
1.417
0.869
2.446
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
17.32
0
0
17.32
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2002
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.571
0
2.786
0
0
3.969
3.72
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14.791
0
0
14.791
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/1983
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
3.966
0
0
0
2.963
0.251
0
0
3.726
ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
13.069
0
0
13.069
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1993
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
1.769
0
3.246
1.937
0
0
3.783
ΣΟΥΡΒΑΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
11.358
0
0
11.358
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/09/1990
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
3.531
0.56
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΤΑΝΑ ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.969
0
0
10.969
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
ΚΑΠΑΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.671
0
0
10.671
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
1.051
0
0
0
2.883
0
0
0
3.297
ΚΑΝΤΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
8.711
0
0
8.711
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2006
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.946
3.537
1.794
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.643
0
0
5.643
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.003
2.64
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.486
0
0
5.486
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.034
ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.431
0
0
5.431
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
0
0
0
0
0
2.56
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.237
0
0
5.237
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.411
2.84
0
0
0
0
0
1.437
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.68
0
0
3.68
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.086
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.634
0
0
3.634
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.926
ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.566
0
0
3.566
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1991
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.606
ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.109
0
0
3.109
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2008
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.926
0
0
2.926
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΠΟΝΗΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.866
0
0
2.866
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2007
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.823
0
0
2.823
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2008
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.297
ΣΑΧΙΝΗ
ΑΝΤΡΙΣΑ
ΝΤΡΙΤΣΙΜ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.526
0
0
2.526
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
ΤΟΚΟΥ
ΕΛΒΙΡΑ
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.474
0
0
2.474
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.343
0
0
2.343
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1.029
0
0
1.029
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
ΔΑΡΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.903
0
0
0.903
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.891
0
0
0.891
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.594
0
0
0.594
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2007
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
0.32
0
0
0.32
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2002
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32