ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.966
0
0
2.966
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2005
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
ΦΟΥΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
23.291
0
0
23.291
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
9.167
0
3.26
0
0
0
0
2.897
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
21.767
0
0
21.767
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1984
6.9
ΟΧΙ
21.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.971
0
0
2.971
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
1.691
0
0
ΜΕΛΙΣΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0.869
0
0
0.869
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0.8
0
0
0.8
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1990
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΣΥΡΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0.8
0
0
0.8
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8