ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.406
0
0
2.406
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.406
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
38.405
0
0
38.405
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1996
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
7.1
5.333
20
5.8
ΜΙΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
36.205
0
0
36.205
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.2
6.439
0
2.56
10
5.8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
32.496
0
0
32.496
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.3
6.459
2.397
3.274
3.06
5.8
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
23.985
0
0
23.985
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
7.767
0
7.478
0
3.957
1.817
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
23.913
2.9
0
21.013
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
2.209
2.831
3.24
0
5.8
ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
23.833
0
0
23.833
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
3.667
9.167
9.1
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
23.28
0
0
23.28
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.511
3.443
0
10
5.8
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
22.287
0
0
22.287
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.2
2.38
0
2.88
0
5.767
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
22.107
0
0
22.107
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
3.183
0
0
9.967
5.8
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
21.018
0
0
21.018
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2004
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
2.183
1.92
8.933
5.293
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
20.252
0
0
20.252
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.9
0
0
3.489
2.497
ΓΟΥΤΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
19.896
0
0
19.896
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
3.366
0
0
8.567
5.01
ΚΥΡΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.6
0
0
18.6
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2008
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.433
ΓΚΕΚΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.151
0
0
18.151
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.591
1.611
0.526
8.833
1.589
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.166
0
0
17.166
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.6
0
0
1.166
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
16.152
0
0
16.152
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437
9.433
5.282
ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13.089
0
0
13.089
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
8.189
2.617
ΜΕΪΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.777
0
0
11.777
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
9.3
2.351
ΜΑΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.68
0
0
10.68
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
0
3.146
1.943
2.611
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9.089
0
0
9.089
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
2.354
0
0
3.666
2.269
ΠΕΝΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
8.609
0
0
8.609
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1995
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
3.314
2.511
ΣΚΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
7.511
0
0
7.511
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.034
1.337
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.871
0
0
6.871
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.351
2.377
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.106
0
0
6.106
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.606
2.5
ΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.929
0
0
5.929
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.397
2.531
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.84
0
0
5.84
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
2.531
ΚΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.399
0.09
0
5.309
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.429
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.566
0
0
3.566
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
0
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.137
0
0
3.137
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.543
0
0
2.543
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
ΚΛΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.523
0
0
2.523
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2007
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.523
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.511
0
0
2.511
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2009
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.511
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.617
0
0
0.617
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΒΑΝΤΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.491
0
0
0.491
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1996
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.297
0
0
0.297
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
ΚΑΡΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.034
0
0
0.034
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.034
ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
63.1
0
0
63.1
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1991
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.833
8.933
8.833
8.9
9.167
9.433
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
31.219
0
0
31.219
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.257
3.314
8.3
0.64
3.2
0
8.833
2.68
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
26.587
0
0
26.587
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
5.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
0
0
2.6
3.397
3.749
8.684
2.671
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
24.291
0
0
24.291
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.6
3.44
2.64
9.433
2.366
ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.553
0
0
18.553
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
3.577
8.833
2.577
ΦΕΪΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.318
0
0
18.318
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.085
0
0
0
8.833
2.4
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.258
0
0
17.258
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1994
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
2.883
0
8.767
2.6
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
14.244
0
0
14.244
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
8.367
2.671
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13.861
0
0
13.861
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.263
8.458
2.546
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
12.946
0
0
12.946
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
3.171
2.829
0
4.014
0
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
ΣΕΦΕΡ
ΑΛΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.163
0
0
11.163
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/01/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
2.103
1.86
2.103
2.737
ΚΑΛΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9.703
0
0
9.703
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
3.777
4.817
ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9.663
0
0
9.663
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
0
3.686
2.577
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
8.877
0
0
8.877
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
3.874
2.509
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
8.849
0
0
8.849
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
3.486
0
2.32
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
8.826
0
0
8.826
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
0
0
4.114
1.417
ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
7.45
7.45
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.863
0
0
6.863
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.189
0
2.286
0
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.306
0
0
5.306
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.126
ΝΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.283
0
0
5.283
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2008
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.677
ΓΡΙΔΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.106
0
0
5.106
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0.434
0
2.011
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
4.903
0
0
4.903
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2006
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
ΚΥΡΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
4.731
0
0
4.731
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
1.829
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
4.577
0
0
4.577
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
1.509
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.76
0
0
2.76
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.589
0
0
2.589
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.589
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.546
0
0
2.546
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.429
0
0
2.429
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
ΚΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.417
0
0
2.417
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/2008
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.394
0
0
2.394
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
ΔΙΟΥΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.363
0
0
2.363
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
ΔΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.214
0
0
2.214
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.114
0
0
2.114
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
ΒΑΛΛΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.04
0
0
2.04
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.897
0
0
1.897
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1991
6.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.863
0
0
1.863
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/03/2000
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.8
0
0
1.8
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2007
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΤΣΙΟΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.749
0
0
1.749
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.68
0
0
1.68
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
ΚΤΕΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.2
0
0
1.2
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.086
0
0
1.086
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.469
0
0
0.469
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
ΜΠΑΡΤΖΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.229
0
0
0.229
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΦΕΝΕΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΟΞΑΚΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.194
0
0
0.194
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194