ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
4.13
0
0
4.13
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.53
ΚΑΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
15.09
0
0
15.09
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.24
3.22
2.53
2.98
1.1
ΔΑΛΑΪΝΑ
ΖΩΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
10.47
0
0
10.47
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.63
0
2.44
1.88
0.99
ΣΤΟΥΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
9.59
0
0
9.59
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.28
3.96
1.86
0
0
ΑΣΛΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
5.12
0
0
5.12
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.48
0
0
0
0
0
1.23
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
31.816
0
0
31.816
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.846
1.417
0
0.526
1.806
2.057
0
0
0.949
3.851
5.477
5.554
4.6
3.933
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
28.596
0
0
28.596
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.106
3.47
2.17
3.89
3.76
3.74
3.86
2.12
ΣΑΛΑΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
26.84
0
0
26.84
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.7
3.92
4.34
3.96
3.82
4.74
ΗΜΕΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
24.607
0
0
24.607
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
4.11
3.69
4.6
3.179
0.629
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
16.71
0
0
16.71
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.61
2.54
3.76
3.62
2.28
ΛΑΒΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
15.427
0
0
15.427
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
4.927
3.84
0
3.16
0
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
13.214
0
0
13.214
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.194
0
0
0
1.954
0
1.669
2.046
3.271
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
12.4
0
0
12.4
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
1.9
3.26
2.12
3.4
0
ΣΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
10.79
0
0
10.79
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
1.06
3.33
1.04
1.56
0
ΜΑΡΤΕΚΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
8.574
0
0
8.574
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
1.84
2.02
0.72
3.08
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.206
0
0
2.206
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.16
0
0
2.16
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0.389
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΙΑΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1.909
0
0
1.909
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909