ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.65
21.61
0
3.04
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.228
0
0
13.228
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.057
1.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.456
0
0
11.456
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
9.433
ΦΙΔΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.82
14.32
0
39.5
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.72
ΟΧΙ
0
39.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.667
0
0
49.667
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.81
ΟΧΙ
0
49.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.814
22.01
0
20.804
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
18.667
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.936
20.63
0
19.306
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
0
8.581
9.433
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.499
26.18
0
11.319
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
9.433
ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.633
0
0
36.633
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
7.37
ΟΧΙ
0
36.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.4
0
0
36.4
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.61
ΟΧΙ
0
18.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.433
ΠΑΠΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.38
17.18
0
19.2
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.85
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.812
23.43
0
12.382
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
9.433
ΜΑΤΚΑΡΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.673
26.24
0
9.433
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.447
14.93
0
20.517
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
4.183
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.3
ΤΥΜΒΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.193
24.86
0
9.333
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.103
24.77
0
9.333
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2008
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.234
23.75
0
8.484
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.484
ΠΕΔΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.8
0
0
31.8
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.74
ΟΧΙ
0
31.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.947
20.08
0
9.867
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/11/2003
8.38
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.321
23.87
0
3.451
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.311
23.7
0
3.611
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΒΑΚΙΡΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.903
0
0
26.903
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.08
5.269
3.909
3.577
2.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.714
ΔΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.791
18.02
0
8.771
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
1.326
0
0
0
0
1.84
4.006
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.469
22.88
0
3.589
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.469
22.94
0
3.529
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
ΡΑΣΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.33
21.93
0
4.4
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.269
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.27
26.27
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2008
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.261
22.65
0
3.611
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΔΟΥΒΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.093
21.89
0
4.203
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
3.46
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.031
23.06
0
2.971
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.799
22.45
0
3.349
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΓΚΑΝΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.494
23.3
0
2.194
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΝΤΟΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.409
22.22
0
3.189
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.369
21.42
0
3.949
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.949
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.351
22.54
0
2.811
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1999
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.349
24.16
0
1.189
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.181
21.73
0
3.451
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΔΗΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.029
18.4
0
6.629
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
2.457
3.531
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.769
18.78
0
5.989
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.926
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.691
15.32
0
9.371
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
0
0
0.651
1.303
3.04
3.371
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΑΡΕΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.547
19.61
0
4.937
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.646
ΣΙΒΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.449
15.61
0
8.839
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
1.6
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
3.166
ΤΟΜΠΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.379
21.11
0
3.269
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.236
20.75
0
3.486
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.199
21.17
0
3.029
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΓΕΩΡΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.149
0
0
24.149
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.629
3.371
1.783
2.606
3.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.189
3.394
ΜΠΕΚΑΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.961
20.75
0
3.211
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
2.583
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.926
20.6
0
3.326
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2008
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.706
20.46
0
3.246
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
ΣΠΑΝΟ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΛΟΡΕΝΤΖΟ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.607
20.35
0
3.257
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.559
19.97
0
3.589
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.381
0
0
23.381
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.38
ΟΧΙ
0
19.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.31
20.03
0
3.28
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΒΩΤΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.297
20.36
0
2.937
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΚΙΚΙΛΙΑ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.147
19.97
0
3.177
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΔΑΝΕΖΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΟΪΖΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.1
18.2
0
4.9
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
3.334
ΚΥΔΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.009
19.5
0
3.509
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
9.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.913
19.53
0
3.383
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΡΗΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.869
19.36
0
3.509
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΓΚΑΒΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.83
20.19
0
2.64
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.736
17.81
0
4.926
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
9.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.926
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.663
12.7
0
9.963
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.2
3.403
0.663
3.383
ΤΖΙΟΒΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.653
17.03
0
5.623
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.52
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.63
12.93
0
9.7
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.6
ΟΧΙ
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.587
16.51
0
6.077
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
3.346
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.534
19.3
0
3.234
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΜΠΑΛΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.529
19.42
0
3.109
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
ΜΙΣΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.486
18.76
0
3.726
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.373
17.47
0
4.903
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
3.269
ΚΑΪΠΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.237
11.65
0
10.587
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.14
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.214
17.14
0
5.074
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
ΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.127
18.95
0
3.177
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΜΠΑΦΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.069
17.76
0
4.309
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
2.606
ΝΙΚΖΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.919
19.61
0
2.309
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΧΟΛΕΒΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.909
18.48
0
3.429
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.78
14.66
0
7.12
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.16
3.566
ΤΣΑΧΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.773
16.79
0
4.983
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
0
0
1.189
3.349
ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.761
0
0
21.761
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.41
ΟΧΙ
0
19.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
ΙΑΚΟΒΙΕΛΛΟ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΠΙΕΤΡΟ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.579
19.11
0
2.469
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
9.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.377
14.04
0
7.337
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
3.68
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.374
17.9
0
3.474
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.317
17.98
0
3.337
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
ΒΑΛΚΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.304
18.31
0
2.994
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.226
0
0
21.226
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2004
8.86
ΟΧΙ
0
18.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.214
10.9
0
10.314
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.728
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.306
3.36
ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.204
17.81
0
3.394
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
ΦΛΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.164
0
0
21.164
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1987
6.3
ΟΧΙ
0
15.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.777
2.24
ΣΥΡΜΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.103
16.6
0
4.503
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.72
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.101
18.13
0
2.971
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΚΟΥΤΣΟΒΙΔΟΥ
ΤΖΕΝΗ
ΑΣΕΜΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.073
11.74
0
9.333
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
7.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΥΤΑΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.009
17.74
0
3.269
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.931
15
0
5.931
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/07/1993
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
3.314
ΒΑΒΑΣΗ
ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.872
8.95
0
11.922
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.68
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.859
17.59
0
3.269
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1990
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.791
17.34
0
3.451
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΑΝΕΖΑΚΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.763
13.66
0
7.103
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
4.017
ΛΑΛΑΟΥΝΗ
ΦΙΛΙΩ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.709
19.28
0
1.429
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.636
15.77
0
4.866
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
3.643
ΚΑΝΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.614
17.62
0
2.994
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΠΑΝΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.61
13.39
0
7.22
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.16
3.689
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.609
17.26
0
3.349
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.54
18.78
0
1.76
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.281
17.95
0
2.331
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
ΖΙΕΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.167
16.83
0
3.337
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.136
17.21
0
2.926
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.12
15.4
0
4.72
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.697
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.7
17.38
0
2.32
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.557
16.14
0
3.417
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΔΟΥΛΑΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.509
16
0
3.509
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΠΡΕΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.476
13.19
0
6.286
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
3.291
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.436
12.49
0
6.946
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
3.631
ΖΟΛΩΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.404
16.41
0
2.994
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.39
19.39
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΚΛΕΙΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.37
19.37
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΑΛΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.264
16.19
0
3.074
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
ΣΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.164
13.59
0
5.574
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
4.831
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.131
16.88
0
2.251
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.084
16.41
0
2.674
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.98
16.42
0
2.56
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.966
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.901
16.65
0
2.251
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.84
17.16
0
1.68
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0.069
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.836
12.77
0
6.066
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.646
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.734
15.5
0
3.234
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.733
0
0
18.733
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
7.61
ΟΧΙ
0
18.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ
ΑΡΕΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.719
15.45
0
3.269
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2008
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΡΑΠΤΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.703
15.48
0
3.223
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.604
16.25
0
2.354
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
ΖΕΡΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.564
15.97
0
2.594
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
ΒΟΣΙΝΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.539
16.95
0
1.589
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
ΧΑΤΖΑΚΗ- ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.493
14.95
0
3.543
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
ΠΑΤΕΛΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.483
13.82
0
4.663
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.086
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.439
16.05
0
2.389
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.433
0
0
18.433
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.55
ΟΧΙ
0
18.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.427
16.77
0
1.657
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.357
16.22
0
2.137
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.326
15.4
0
2.926
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΤΣΑΝΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.237
15.06
0
3.177
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.12
16.2
0
1.92
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΜΑΝΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.037
14.94
0
3.097
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.919
14.49
0
3.429
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
ΚΑΚΟΤΡΙΧΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.854
7.37
0
10.484
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.75
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΜΠΟΤΖΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.834
16.76
0
1.074
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.763
14.44
0
3.323
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.323
ΠΑΤΣΟΥΡΕΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.76
14.64
0
3.12
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.721
12.59
0
5.131
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.097
ΚΙΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.641
14.51
0
3.131
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.543
13.2
0
4.343
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
3.76
ΤΟΣΟΥΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.513
14.61
0
2.903
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.471
14.34
0
3.131
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.427
13.85
0
3.577
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
ΧΟΝΤΖΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.424
14.19
0
3.234
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.31
17.31
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.243
13.54
0
3.703
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
ΒΡΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.16
14.76
0
2.4
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.139
16.11
0
1.029
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΔΑΝΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.063
13.68
0
3.383
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.991
14.74
0
2.251
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.949
13.28
0
3.669
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.944
9.93
0
7.014
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
3.711
ΓΚΛΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.85
16.85
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.722
7.38
0
9.342
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.4
ΟΧΙ
0
5.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.706
13.78
0
2.926
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΣΚΟΤΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.674
12.96
0
3.714
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.629
13.28
0
3.349
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2008
9.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΤΣΕΣΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.26
15.38
0
0.88
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.22
16.22
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.187
12.67
0
3.517
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
ΤΟΥΡΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.166
13.16
0
3.006
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.14
8.74
0
7.4
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.674
3.726
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.08
16.08
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΑ
ΠΙΕΡΡΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.071
13.9
0
2.171
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.066
13.22
0
2.846
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.06
16.06
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΗ
ΑΓΑΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.013
12.95
0
3.063
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.94
15.94
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.911
12.62
0
3.291
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.91
15.91
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.88
15.88
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.814
12.18
0
3.634
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.764
12.13
0
3.634
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
ΙΣΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.636
10.55
0
5.086
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΕΝΕ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.63
15.63
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.269
12.24
0
3.029
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.2
15.2
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΩΤΑ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.19
15.19
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.184
13.15
0
2.034
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/1998
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
1.829
0
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.16
15.16
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.121
11.43
0
3.691
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2007
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.07
15.07
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΤΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.06
15.06
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΓΚΑΛΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.029
12.08
0
2.949
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.003
12.58
0
2.423
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΓΡΙΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.94
14.94
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.91
14.91
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.734
11.9
0
2.834
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2008
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
ΘΗΛΥΚΟΣ
ΙΑΣΟΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.72
14.72
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
8.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.45
14.45
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.41
14.41
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.407
12.11
0
2.297
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΠΕΤΣΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.301
10.69
0
3.611
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.21
14.21
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.209
10.62
0
3.589
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΜΑΥΡΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.114
11.84
0
2.274
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
ΜΑΛΑΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.93
13.93
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1994
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΗ - ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.876
10.87
0
3.006
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
ΛΕΠΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.829
10.32
0
3.509
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΞΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.821
12.37
0
1.451
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.8
13.8
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.786
12.62
0
1.166
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΜΕΛΑΝΙ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΑΤΑΛΕ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.75
13.75
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/11/2006
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΜΑΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.614
9.9
0
3.714
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.601
7.93
0
5.671
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
4.46
ΤΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.524
0
0
13.524
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
2.983
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.51
13.51
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΓΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.27
13.27
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.206
0
0
13.206
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7
ΟΧΙ
0
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.154
ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.167
6.87
0
6.297
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.154
ΜΠΟΖΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.049
7.54
0
5.509
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.903
ΣΚΑΣΙΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.033
7.41
0
5.623
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.789
ΣΑΧΙΝΗ
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.971
6.24
0
6.731
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
4.503
ΓΚΑΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.94
12.94
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.9
12.9
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.887
9.47
0
3.417
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.854
9.7
0
3.154
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.82
12.82
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.71
12.71
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.636
10.91
0
1.726
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
ΝΤΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.526
10.64
0
1.886
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
1.234
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.443
7.46
0
4.983
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.503
0
0.526
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.416
9.97
0
2.446
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΤΑΡΚΟΥΙΝΙ
ΝΑΤΑΛΙΝΑ
ΒΙΝΙΤΣΙΟ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.38
12.38
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
07/11/2003
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΒΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.33
12.33
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.297
9.26
0
3.037
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.037
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.22
12.22
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1998
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.044
9.85
0
2.194
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.007
7.71
0
4.297
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.72
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.982
0
0
11.982
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
9.433
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΑΓΙΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.927
8.91
0
3.017
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
ΓΡΙΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.766
10.52
0
1.246
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.734
11.22
0
0.514
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
ΠΟΛΕΜΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.68
11.68
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.637
8.1
0
3.537
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
ΘΥΜΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.39
11.39
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΚΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.384
9.51
0
1.874
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.261
7.65
0
3.611
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΜΑΡΤΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.25
11.25
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.086
0
0
11.086
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.829
1.92
1.051
2.491
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.88
10.88
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.8
6.56
0
4.24
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
3.497
ΔΩΡΗ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.667
8.29
0
2.377
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.654
8.7
0
1.954
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2008
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.41
9.29
0
1.12
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1998
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΤΣΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.409
6.18
0
4.229
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.497
ΑΣΟΥΧΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.359
6.85
0
3.509
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1995
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.327
8.27
0
2.057
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΚΛΕΙΝΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.221
8.13
0
2.091
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
ΚΕΣΙΣΗ
ΜΑΛΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.2
10.2
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΦΤΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.16
10.16
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.059
9.03
0
1.029
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10
10
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΦΕΡΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.97
9.97
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.88
9.88
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΥΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.785
0
0
9.785
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1985
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.696
1.472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.657
1.691
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.66
9.66
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.567
6.55
0
3.017
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.45
9.45
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΓΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.383
4.7
0
4.683
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.52
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
3.563
ΜΠΑΦΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.333
0
0
9.333
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΛΕΙΔΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.32
9.32
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.256
7.29
0
1.966
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2008
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.167
0
0
9.167
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.81
ΟΧΙ
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.13
9.13
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.12
9.12
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΝΤΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.994
4.8
0
4.194
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.463
ΤΣΙΟΥΠΡΑ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.971
5.36
0
3.611
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.97
8.97
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.88
8.88
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.809
5.3
0
3.509
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.72
8.72
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΡΖΑΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.66
8.66
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.26
8.26
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.178
0
0
8.178
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1981
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.531
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.982
0
0
7.982
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.806
ΒΑΪΡΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.92
7.92
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.919
4.33
0
3.589
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
2.891
ΛΟΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.82
0
0
7.82
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
4.351
ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.803
6.58
0
1.223
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.774
7.1
0
0.674
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
ΚΑΠΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.6
7.6
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.55
7.55
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.304
5.27
0
2.034
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.197
5.22
0
1.977
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΜΠΑΛΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7
7
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.953
4.05
0
2.903
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.263
ΜΠΑΣΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.66
0
0
6.66
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.574
3.086
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.644
3.11
0
3.534
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
ΣΑΛΕΜΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.56
6.56
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.457
0
0
6.457
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.029
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.27
6.27
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.263
0
0
6.263
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.177
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.229
0
0
6.229
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
3.131
ΨΥΧΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.08
6.08
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.977
0
0
5.977
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
2.994
ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.897
0
0
5.897
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
2.96
ΚΙΟΡΙΔΟΥ
ΜΑΝΑΘΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.8
5.8
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΟΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.783
0
0
5.783
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.029
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.78
5.78
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.754
0
0
5.754
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
2.926
2.257
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.543
0
0
5.543
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
3.429
ΓΚΕΛΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.51
0
0
5.51
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
2.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
ΓΚΑΛΑΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.15
5.15
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.971
0
0
4.971
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.571
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.846
0
0
4.846
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
3.429
ΚΑΖΙΑΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.8
0
0
4.8
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
2.537
ΛΙΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.777
0
0
4.777
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.52
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.769
0
0
4.769
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
4.426
ΚΑΤΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.72
0
0
4.72
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1986
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.869
ΠΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.68
4.68
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.651
0
0
4.651
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.463
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.44
4.44
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.423
0
0
4.423
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.349
ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.366
0
0
4.366
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
ΤΖΕΛΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.343
0
0
4.343
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.417
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.28
4.28
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.263
0
0
4.263
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.326
0
0
0
0
1.794
0
ΖΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.25
4.25
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.25
4.25
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.989
0
0
3.989
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΖΑΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.771
0
0
3.771
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.491
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.703
0
0
3.703
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.269
ΡΟΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
0
0
3.589
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
1.92
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.36
0
0
3.36
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0.389
ΜΠΟΤΖΟΛΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.26
0
0
3.26
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.097
0
0
3.097
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.577
ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.949
0
0
2.949
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΦΘΕΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.937
0
0
2.937
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.926
0
0
2.926
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1985
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
ΨΑΡΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.914
0
0
2.914
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
ΓΚΟΓΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.88
0
0
2.88
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.846
0
0
2.846
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.274
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.8
0
0
2.8
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.766
0
0
2.766
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
ΛΟΓΓΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.743
0
0
2.743
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.686
0
0
2.686
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.954
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.617
0
0
2.617
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1988
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.537
0
0
2.537
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0
0
0
ΓΡΙΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.491
0
0
2.491
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.874
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.48
0
0
2.48
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.366
0
0
2.366
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΜΠΑΔΗΜΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.366
0
0
2.366
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.68
ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.297
0
0
2.297
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
ΛΑΠΠΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.233
1.73
0
0.503
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.229
0
0
2.229
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.246
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.103
0
0
2.103
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.977
0
0
1.977
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.903
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.966
0
0
1.966
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.84
0
0
1.84
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΧΑΒΕΛΕ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.794
0
0
1.794
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΑΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.792
0
0
1.792
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1985
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.714
0
0
1.714
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.691
0
0
1.691
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.314
0
0
1.314
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.28
0
0
1.28
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.269
0
0
1.269
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΚΩΣΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.257
0
0
1.257
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
ΚΟΤΣΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.234
0
0
1.234
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1987
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΜΑΡΓΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.234
0
0
1.234
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΛΟΒΕΡΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.223
0
0
1.223
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΣΑΡΚΑΒΑΖΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.211
0
0
1.211
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.2
0
0
1.2
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.166
0
0
1.166
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.166
0
0
1.166
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2006
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΦΑΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.983
0
0
0.983
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΚΑΨΑΣΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.869
0
0
0.869
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.709
0
0
0.709
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΚΟΜΙΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.629
0
0
0.629
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
ΣΚΟΥΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.617
0
0
0.617
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.617
0
0
0.617
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.606
0
0
0.606
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.594
0
0
0.594
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.571
0
0
0.571
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΜΠΑΡΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.526
0
0
0.526
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΚΥΡΟΜΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.48
0
0
0.48
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΛΑΔΙΑ
ΚΑΛΥΨΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.434
0
0
0.434
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.423
0
0
0.423
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1983
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423