ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΟΠΟΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.56
0
0
0.56
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2007
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΚΑΛΟΕΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.882
0
0
35.882
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2007
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
3.833
9.367
0
0
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.433
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.108
0
0
21.108
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2008
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
6.32
2.92
0
0
0
0
9.433
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.451
0
0
9.451
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.394
3.589
ΦΕΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΥΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.233
0
0
9.233
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
8.83
ΟΧΙ
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΟΝΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.183
0
0
9.183
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.566
3.606
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.606
0
0
8.606
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.857
3.52
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.177
0
0
7.177
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.743
0
3.131
ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.217
0
0
6.217
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
3.543
ΚΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.074
0
0
5.074
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.72
ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.537
0
0
4.537
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.154
1.92
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.749
0
0
3.749
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0.549
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.451
0
0
3.451
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
3.223
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.651
0
0
2.651
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.349
ΠΥΡΕΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.491
0
0
2.491
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0.56
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.343
0
0
2.343
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.931
ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.011
0
0
2.011
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0.434
0
0
0
0
0
ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.989
0
0
1.989
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0.869
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.68
0
0
1.68
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2006
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
ΚΑΓΚΑΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.417
0
0
1.417
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2007
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΨΑΡΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.28
0
0
1.28
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΑΡΕΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.097
0
0
1.097
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2008
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
ΜΑΛΕΒΙΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.074
0
0
1.074
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΚΑΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.663
0
0
0.663
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
ΤΣΟΠΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.56
0
0
0.56
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.526
0
0
0.526
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΖΑΡΑΡΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.354
0
0
0.354
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2007
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΚΥΡΤΣΟΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.24
0
0
0.24
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24