ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΟΡΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
41.233
0
0
41.233
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
0
3.01
2.196
7.867
2.23
18.2
8.833
8
8.467
9.433
6.5
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
34.767
0
0
34.767
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.567
10
5.8
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
31.495
0
0
31.495
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1977
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.762
9.067
0
10.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
24.083
0
0
24.083
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.032
3.62
0
1.961
0
0
9.3
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.727
0
0
2.727
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
9.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.727
ΖΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.605
0
0
1.605
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
64.308
0
0
64.308
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1978
7.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
3.603
3.734
9.5
7.233
0
4.203
4.312
3.417
3.548
3.144
3.537
3.406
3.002
2.183
3.48
2.948
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
35.936
0
0
35.936
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1977
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
2.956
0
2.334
0
1.932
3.513
9.333
ΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
30.714
0
0
30.714
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25/09/1978
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.978
9.376
5.197
4.214
5.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.906
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
27.077
0
0
27.077
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1976
6.92
0
0
0
0
0
4.961
0
0.884
2.347
1.852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΠΦΕΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΡΙΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
20.517
0
0
20.517
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
2.391
0
0
0
0
0
2.293
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.375
0
0
18.375
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.718
0.993
2.192
0
1.43
0
3.175
ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.04
0
0
17.04
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1981
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
0
0
5.902
0
0
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
16.38
0
0
16.38
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.576
2.76
2.869
2.847
0
0
1.703
3.625
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.325
0
0
15.325
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
9.5
0
0
2.976
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.241
0
0
14.241
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1980
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.312
7.627
0
0
2.084
0
3.218
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.629
0
0
12.629
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.991
0
1.638
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.057
0
0
12.057
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1988
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563
1.015
2.378
2.552
3.548
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.21
0
0
11.21
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.762
2.773
2.893
2.782
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤOΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
10.237
0
0
10.237
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
0
2.271
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.133
0
0
7.133
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.312
0
0
4.312
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1982
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.795
1.518
0
0
0
0
0
ΤΖΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.155
0
0
3.155
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1986
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.155
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.74
0
0
2.74
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1979
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0.6
0
0
0
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.441
0
0
2.441
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.238
0
0
2.238
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
9.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238
ΤΣΑΚΙΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.9
0
0
1.9
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1982
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.31
0
0
1.31
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31