ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΡΥΠΩΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
44.833
0
0
44.833
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
8.9
8.5
9.667
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
25.593
0
0
25.593
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
9.633
3.21
0
2.812
0
0
2.238
0
ΠΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
34.816
0
0
34.816
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1978
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.173
4.825
9.2
2.784
2.817
2.867
0
2.828
3.972
3.352
ΠΑΣΑΛΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
34.667
0
0
34.667
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.9
8.5
9.433
ΑΔΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
28.753
0
0
28.753
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1978
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8
9.167
3.153
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
20.454
0
0
20.454
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.087
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
19.917
0
0
19.917
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.833
0
0
2.784
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
17.233
0
0
17.233
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1989
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
12.367
0
0
12.367
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1989
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.336
2.031
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΜΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
10.696
0
0
10.696
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
6.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
10.205
0
0
10.205
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
1.605
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
7.707
0
0
7.707
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1986
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.585
3.122
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
6.474
0
0
6.474
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1977
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.336
0
2.5
1.638
0
0
0
0
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
3.21
0
0
3.21
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
3.09
0
0
3.09
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
2.445
0
0
2.445
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
9.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
2.402
0
0
2.402
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.402
ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
2.096
0
0
2.096
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
1.834
0
0
1.834
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1983
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.834
0